Parenteel van Jan Leguijt (Castricum)

I Jan Leguijt (Castricum) is geboren omstreeks 1570.
Notitie bij Jan: Wordt in DTB Beemster genoemd als vader van Claas Jans Castricum.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Klaas Castricum, geboren omstreeks 1600. Volgt II-a.
2 Dirk Castricum, geboren omstreeks 1605. Volgt II-b.
3 Jan Leguijt, geboren omstreeks 1610. Volgt II-c.
II-a Klaas Castricum is geboren omstreeks 1600, zoon van Jan Leguijt (Castricum) (zie I).
Notitie bij Klaas: Heette Castricum, nagaan of Claas zich ook Leguijt noemde. In DTB Beemster niet gevonden.
Kinderen van Klaas uit onbekende relatie:
1 Jan Leguijt, geboren omstreeks 1630. Volgt III-a.
2 Willem Leguijt. Volgt III-b.
3 Cornelis Castricum. Volgt III-c.
4 Dirk Leguijt. Volgt III-d.
II-b Dirk Castricum is geboren omstreeks 1605, zoon van Jan Leguijt (Castricum) (zie I).
Notitie bij Dirk: Kinderen heetten Kasterkom, kleinkinderen Castricum (van Jan) en Leguijt (van Dirck).
Kinderen van Dirk uit onbekende relatie:
1 Klaas Castricum, geboren omstreeks 1630. Volgt III-e.
2 Dirk Castricum, geboren omstreeks 1630. Volgt III-f.
3 Jan Castricum, geboren omstreeks 1630. Volgt III-g.
II-c Jan Leguijt is geboren omstreeks 1610, zoon van Jan Leguijt (Castricum) (zie I).
Notitie bij Jan: Wordt als enige broer Leguijt genoemd, ook kinderen en kleinkinderen heetten Leguijt.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Dirk Leguijt, geboren omstreeks 1630. Volgt III-h.
III-a Jan Leguijt is geboren omstreeks 1630, zoon van Klaas Castricum (zie II-a).
Notitie bij Jan: Wordt in de doopakte van zijn kinderen Kasterkom genoemd, in de trouwakte (28 november 1664) staat vermeld "Jan Claesz Leguijt alias Jan Piet" bij zijn volgende huwelijk wordt hij Jan Claes Kasterkom genoemd.
Woonde aan de Middelweg.
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 28 november 1664 in Beemster met Neeltje Claesd.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 6 januari 1669 in Beemster met Anna Hendriks.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Grietje Leguijt, geboren omstreeks 1661. Zij is gedoopt op 21 mei 1679 in Beemster.
Notitie bij Grietje: Werd op 18-jarige leeftijd gedoopt, als moeder wordt Neel Klaasd genoemd (dus voor het huwelijk in 1664 geboren).
Woonde aan de Middelweg.
2 Cornelis Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 29 oktober 1679 in Beemster.
Kind van Jan en Anna:
3 Trijntje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 1 december 1675 in Beemster.
III-b Willem Leguijt, zoon van Klaas Castricum (zie II-a).
Notitie bij Willem: Wordt bij beide huwelijken Leguijt genoemd. Kinderen heetten Leguijt en Casterkom.
Wordt ook vermeld als Wilm.
Woonde ten tijde van het tweede huwelijk aan de Oostmijzerweg te Beemster.
Willem:
(1) trouwde op 23 augustus 1645 in Beemster met Lijsbet Pieters, ongeveer 20 jaar oud. Lijsbet is geboren omstreeks 1625.
(2) trouwde op 4 oktober 1671 in Beemster met Marij Jans, ongeveer 41 jaar oud. Marij is geboren omstreeks 1630.
Kinderen van Willem en Lijsbet:
1 Jan Leguijt. Volgt IV-a.
2 Johannis Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 8 februari 1654 in Beemster.
Notitie bij Johannis: Wordt gedoopt als Castrikom.
Kind van Willem en Marij:
3 Lijsbeth Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 10 mei 1676 in Beemster.
Notitie bij Lijsbeth: Wordt gedoopt als Leguijt.
III-c Cornelis Castricum, zoon van Klaas Castricum (zie II-a).
Notitie bij Cornelis: Heette Castricum, eerste kind werd Nantje Leguijt genoemd, de vier zonen heetten Kasterkum en Kasterkom.

Na zijn huwelijk met Brecht Groenevelt woonde hij in Oudendijk aan de Ringweg bij de Dreyoordermolen (later de Volgerweg). Hij verliet Oudendijk in 1671 en vestigde zich in de Beetser molen.

Op 13 maart 1678 huwde hij voor de 2e keer met Maartje Dirks uit de Dreyoorder ondermolen.
Beroep:
molenaar
Cornelis:
(1) trouwde op 6 januari 1658 in Beemster met Brechtje Groenevelt, 23 jaar oud. Brechtje is een dochter van Cornelis Groenevelt en Nantje N.N.. Zij is gedoopt op 19 maart 1634 in Beemster.
(2) trouwde op 13 maart 1678 met Maartje Dirks.
Kinderen van Cornelis en Brechtje:
1 Nantje Leguijt, geboren in Beemster. Volgt IV-b.
2 Klaas Castricum, geboren in Beemster. Volgt IV-c.
3 Cornelis Castricum, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 2 mei 1666 in Beemster.
Notitie bij Cornelis: Wordt in de doopakte Kasterkom genoemd.
4 Jan Leguijt, geboren in Beemster. Volgt IV-d.
5 Cornelis Castricum, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 5 oktober 1670 in Beemster.
Notitie bij Cornelis: Wordt in de doopakte Kasterkom genoemd, wonende Noord-Beemster.
III-d Dirk Leguijt, zoon van Klaas Castricum (zie II-a).
Notitie bij Dirk: Wordt in de doopakte van zijn kinderen Kasterkom genoemd, in de trouwakte staat hij vermeld als Leghuijt. Zijn kinderen worden gedoopt als Leguijt.
Woonde aan de Middelweg.
Dirk:
(1) trouwde op 7 oktober 1668 in Beemster met Trijn Cornelis, ongeveer 28 jaar oud. Trijn is geboren omstreeks 1640.
(2) trouwde op 2 februari 1676 in Beemster met Trijn Jans, ongeveer 36 jaar oud. Trijn is geboren omstreeks 1640.
Kinderen van Dirk en Trijn (1):
1 Grietje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 19 januari 1673 in Beemster.
Notitie bij Grietje: Geboren aan de Middelweg.
2 Klaas Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 19 januari 1673 in Beemster.
Notitie bij Klaas: Geboren aan de Middelweg.
III-e Klaas Castricum is geboren omstreeks 1630, zoon van Dirk Castricum (zie II-b).
Notitie bij Klaas: Zoon wordt gedoopt als Castricom.
Woonde aan de Zuijderwegh.
Kind van Klaas uit onbekende relatie:
1 Dirk Castricum, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 18 januari 1660 in Beemster.
Notitie bij Dirk: Wordt gedoopt als Castricom.
Geboren aan de Zuijderwegh.
III-f Dirk Castricum is geboren omstreeks 1630, zoon van Dirk Castricum (zie II-b).
Notitie bij Dirk: Wordt bij huwelijk en de doop van zoon Klaas als Kasterkom genoemd.
Dirk trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10 januari 1655 in Beemster met Trijn Pietersd, ongeveer 25 jaar oud. Trijn is geboren omstreeks 1630.
Kind van Dirk en Trijn:
1 Klaas Castricum, geboren omstreeks 1655. Klaas is overleden op 1 augustus 1655 in Beemster, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij Klaas: Wordt gedoopt als Kasterkom.
III-g Jan Castricum is geboren omstreeks 1630, zoon van Dirk Castricum (zie II-b).
Notitie bij Jan: Wordt gedoopt als Kasterkom noemt zijn kinderen Castricum.
Zijn tweede huwelijk met Geertje Ubbels vond op 5-12-1670 plaats in Beemster en op 21-12-1670 in Oosthuizen. In Oosthuizen staat vermeld dat Jan uit Purmerend komt.
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10 januari 1655 in Beemster met Trijn Mechis, ongeveer 20 jaar oud. Trijn is geboren omstreeks 1635, dochter van Klaas Mechis.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 5 december 1670 in Beemster met Geertje Ubbels, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertje: Huwelijk vond op 5-12-1670 plaats in Beemster en op 21-12-1670 in Oosthuizen. In Oosthuizen staat vermeld dat Geertje uit de Beemster komt.
Geertje is geboren omstreeks 1635.
Kinderen van Jan en Trijn:
1 Dirk Castricum, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 29 juni 1659 in Beemster.
Notitie bij Dirk: Wordt gedoopt als Castricum.
2 Klaas Leguijt, geboren in Beemster. Volgt IV-e.
III-h Dirk Leguijt is geboren omstreeks 1630, zoon van Jan Leguijt (zie II-c).
Notitie bij Dirk: Kinderen worden gedoopt als Castricum en Kasterkum.
Kinderen van Dirk uit onbekende relatie:
1 Margrietje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 22 april 1658 in Beemster.
Notitie bij Margrietje: Wordt gedoopt als Castricum.
2 Min Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 8 februari 1660 in Beemster.
Notitie bij Min: Wordt gedoopt als Castricum.
3 Pieter Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 26 februari 1662 in Beemster.
Notitie bij Pieter: Wordt gedoopt als Kasterkum.
4 Griet Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 3 februari 1664 in Beemster.
Notitie bij Griet: Wordt gedoopt als Castricum.
IV-a Jan Leguijt, zoon van Willem Leguijt (zie III-b) en Lijsbet Pieters.
Notitie bij Jan: Geboren aan de Oosthuijzerweg woonde bij de geboorte van zijn dochters aan de Zuidringdijk.
Het is nog de vraag of het hier dezelfde Jan betreft, was dan in 1710 (bij geboorte dochters) al ruim 60 jaar.
Jan:
(1) trouwde op 24 oktober 1677 in Beemster met Trijn Jans, ongeveer 27 jaar oud. Trijn is geboren omstreeks 1650.
(2) trouwde in 1709 met Griet IJdesd, ongeveer 39 jaar oud. Griet is geboren omstreeks 1670.
Kinderen van Jan en Griet:
1 Dieuwer Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 6 juli 1710 in Beemster.
Notitie bij Dieuwer: Geboren aan de Zuidringdijk.
2 Lijsbet Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 6 juli 1710 in Beemster.
Notitie bij Lijsbet: Geboren aan de Zuidringdijk.
IV-b Nantje Leguijt is geboren in Beemster, dochter van Cornelis Castricum (zie III-c) en Brechtje Groenevelt. Zij is gedoopt op 3 november 1658 in Beemster. Nantje is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op 27 januari 1720 in Beemster.
Notitie bij Nantje: Wordt in de doopakte Leguijt genoemd, broers worden gedoopt als Kasterkom en Kasterkum.
Nantje trouwde met Elbert Binnewijzent. Elbert is een zoon van Cornelis Binnewijsent en Fokeltje Haan. Hij is gedoopt op 5 augustus 1657 in Beemster. Elbert is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op 16 november 1722 in Beemster.
Kind van Nantje en Elbert:
1 Maartje Binnewijzend, gedoopt op 24 augustus 1687 in Beemster. Volgt V-a.
IV-c Klaas Castricum is geboren in Beemster, zoon van Cornelis Castricum (zie III-c) en Brechtje Groenevelt. Hij is gedoopt op 29 oktober 1662 in Beemster. Klaas is overleden op 4 maart 1717, 54 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Gedoopt als Klaas Kasterkum aan de Middelweg te Noord-Beemster.
Klaas trouwde met Grietje Harmens. Grietje is geboren omstreeks 1670.
Kinderen van Klaas en Grietje:
1 geen Leguijt, geboren in 1692 in Beemster [bron: Kees Kramer (geneanet)].
2 geen Leguijt, geboren in 1699 in Beemster [bron: Kees Kramer (geneanet)].
3 Trijntje Leguijt, geboren in Oostmijzen. Volgt V-b.
4 Bregje Leguijt, geboren omstreeks 1700. Volgt V-c.
IV-d Jan Leguijt is geboren in Beemster, zoon van Cornelis Castricum (zie III-c) en Brechtje Groenevelt. Hij is gedoopt op 9 september 1668 in Beemster.
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboren Beetsermolen.
Jan is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 3 januari 1720 in Beemster. Jan:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 18 juli 1700 met Maartje Jans, ongeveer 30 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1670 in Beemster. Maartje is overleden in 1700, ongeveer 30 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 26 oktober 1704 in Beemster met Geertje van der Meer, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertje: Datum controleren.
Geertje is geboren in Oudendijk, dochter van Cornelis De Jonge (Cornelis) van der Meer/Dubbelt en Trijntje Gerrits Roos. Zij is gedoopt op 11 maart 1671 in Oudendijk.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Andere bron vermeldt geboorte op 6 december 1682 te Beemster.
Geertje is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 1 november 1741 in Beemster. Geertje trouwde later in 1720 met Cornelis Simonsz Vermey.
Notitie bij Geertje: Scheiding en deling nalatenschap (15 mei 1742): 30 koeien, 5 hoekelingen, 1 bul, 12 schapen en 1 paard.
Kind van Jan en Maartje:
1 Bregje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 18 juli 1700 in Beemster.
Notitie bij Bregje: Gedoopt als Bregtje Leghuijt, geboren aan de Middelweg.
Kinderen van Jan en Geertje:
2 Bregje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 26 oktober 1704 in Beemster.
Notitie bij Bregje: Gedoopt als Bregje Leghuijt, aan de Middelweg geboren.
3 Trijntje Leguijt, geboren in Beemster. Volgt V-d.
4 Cornelis (Crelis) Leguijt, geboren in Beemster. Volgt V-e.
5 Bregtje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 28 juli 1709 in Beemster.
Notitie bij Bregtje: Jong overleden (obiit).
Geboren aan de Rijperweg.
6 Klaas Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 22 maart 1711 in Beemster. Klaas is overleden omstreeks 1713 in Beemster, ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Jong overleden (obiit)
Geboren aan de Rijperweg.
7 Bregtje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 26 maart 1713 in Beemster.
Notitie bij Bregtje: Jong overleden (obiit).
8 Klaas Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 1 april 1714 in Beemster. Klaas is overleden op 9 april 1714 in Beemster, 8 dagen oud.
9 Neeltje Leguijt, geboren in Beemster. Volgt V-f.
10 Klaas Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 12 juni 1718 in Beemster.
IV-e Klaas Leguijt is geboren in Beemster, zoon van Jan Castricum (zie III-g) en Trijn Mechis. Hij is gedoopt op 6 februari 1661 in Beemster.
Notitie bij Klaas: Wordt gedoopt en huwt als Castricum, zijn kinderen heten Leguijt.
Bij het huwelijk in Oosthuizen staat vermeld dat Klaas uit Purmerend komt.
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 20 augustus 1690 in Oosthuizen met Meijnu Eversd, ongeveer 25 jaar oud. Meijnu is geboren omstreeks 1665.
Notitie bij Meijnu: Bij het huwelijk in Oosthuizen staat vermeld dat Meijnu uit Purmerend komt.
V-a Maartje Binnewijzend, dochter van Elbert Binnewijzent en Nantje Leguijt (zie IV-b). Zij is gedoopt op 24 augustus 1687 in Beemster. Maartje is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op 17 april 1733 in Beemster. Maartje trouwde met Pieter Jongemaats. Pieter is geboren omstreeks 1690, zoon van Borrit Jongemaats en Trijntje Pieters. Pieter is overleden, ongeveer 42 jaar oud. Hij is begraven op 23 juli 1732 in Beemster.
Kind van Maartje en Pieter:
1 Trijntje Jongemaats, gedoopt op 14 september 1715 in Beemster. Volgt VI-a.
V-b Trijntje Leguijt is geboren in Oostmijzen, dochter van Klaas Castricum (zie IV-c) en Grietje Harmens. Zij is gedoopt op 15 februari 1699 in Schermerhorn. Trijntje is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 15 augustus 1740 in Oudendijk.
Notitie bij Trijntje: Gedoopt als Trijntjen Leghuijt.
Beroep:
landbouwer
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 27 oktober 1720 in Oudendijk met Cornelis Cramer, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1698, zoon van Pieter Cramer en N.N.. Cornelis is overleden, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op 29 februari 1736 in Oudendijk.
Kinderen van Trijntje en Cornelis:
1 Klaas Leguijt, geboren omstreeks 1725 in Oudendijk. Volgt VI-b.
2 Grietje Leguijt, geboren omstreeks 1730. Grietje is overleden, ongeveer 6 jaar oud. Zij is begraven op 8 augustus 1736 in Oudendijk.
3 Sijmon Kramer, geboren in 1730 in Oudendijk. Sijmon is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven op 16 januari 1795 in Beemster.
4 Cornelis Nieuweboer, geboren omstreeks 1730.
Notitie bij Cornelis: Gegevens via Kees Kramer (geneanet). Cornelis Nieuweboer is in 1755 gehuwd te Oudendijk.
5 Jan Leguijt, geboren omstreeks 1732. Jan is overleden, ongeveer 1 jaar oud. Hij is begraven op 16 juli 1733 in Oudendijk.
6 geen Leguijt, levenloos geboren dochter. Zij is begraven op 1 april 1733 in Oudendijk.
7 geen Leguijt, levenloos geboren dochter. Zij is begraven op 5 juli 1734 in Oudendijk.
V-c Bregje Leguijt is geboren omstreeks 1700, dochter van Klaas Castricum (zie IV-c) en Grietje Harmens. Bregje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 3 maart 1734 in Oudendijk met J.P. Coster, ongeveer 34 jaar oud. J.P. is geboren omstreeks 1700.
V-d Trijntje Leguijt is geboren in Beemster, dochter van Jan Leguijt (zie IV-d) en Geertje van der Meer. Zij is gedoopt op 6 december 1705 in Beemster. Trijntje is overleden op 11 april 1737 in Beemster, 31 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Geboren aan de Rijperweg.
Trijntje trouwde met Jan Groot. Jan is geboren in Beemster, zoon van Klaas Jacobsz Groot en Lijsbeth Jans. Hij is gedoopt op 26 april 1699 in Beemster. Jan trouwde later met Aagje Marees (1717-1779).
Notitie bij Jan: Twee zussen en een broer werden gedoopt in de Beemster, hijzelf komt niet in het DTB voor.
V-e Cornelis (Crelis) Leguijt is geboren in Beemster, zoon van Jan Leguijt (zie IV-d) en Geertje van der Meer. Hij is gedoopt op 16 januari 1707 in Beemster. Crelis is overleden op 29 augustus 1774 in Krommenie, 67 jaar oud. Hij is begraven op 1 september 1774 in Krommenie.
Notitie bij Crelis: Woonde in Avenhorn tussen de Meijserweg en de Dijk, in 1750 verhuist hij naar de boerderij van Sijmen de Wit aan de Jisperweg tussen de Volgerweg en de Rijperweg.
Op 9 maart 1755 is hij gekozen tot ouderling van de gereformeerde kerk.
Crelis trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1735 in Avenhorn met Trijntje de Vries, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Crelis en Trijntje: Mogelijk gehuwd in 1736 te Middenbeemster.
Trijntje is een dochter van Jan Andriesz de Vries en Geertje Hendriks. Zij is gedoopt op 19 augustus 1708 in Beemster.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Geboren aan de Volgerweg.
Trijntje is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op 14 juni 1758 in Beemster.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Wonende aan de Jisperweg.
Kinderen van Crelis en Trijntje:
1 Jan Leguijt, geboren in Beemster. Volgt VI-c.
2 Grietje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 2 november 1738 in Beemster. Grietje is overleden, 10 dagen oud. Zij is begraven op 12 november 1738 in Beemster.
Notitie bij Grietje: Geboren aan de Middelweg.
3 Geertje Leguijt, geboren in Beemster. Volgt VI-d.
4 Trijntje Leguijt, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 22 mei 1741 in Beemster.
Notitie bij Trijntje: Geboren aan de Middelweg.
5 Klaas Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 25 december 1742 in Beemster.
6 Jacob Leguijt, geboren in Beemster. Hij is gedoopt op 9 juli 1747 in Beemster.
Notitie bij Jacob: Geboren aan de Jisperweg.
V-f Neeltje Leguijt is geboren in Beemster, dochter van Jan Leguijt (zie IV-d) en Geertje van der Meer. Zij is gedoopt op 26 april 1716 in Beemster. Neeltje trouwde met Klaas Hack. Klaas is geboren in Beemster, zoon van Cornelis Sijmonsz Hack en Trijntje Cornelisd. Hij is gedoopt op 10 maart 1697 in Beemster. Klaas trouwde later met Neeltje Vermey (geb. ±1700).
Notitie bij Klaas: Ouders: Cornelis Sijmons Hack en Trijntje Cornelisd.
Ook genoemd als Klaas Hak.
VI-a Trijntje Jongemaats, dochter van Pieter Jongemaats en Maartje Binnewijzend (zie V-a). Zij is gedoopt op 14 september 1715 in Beemster. Trijntje is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 23 mei 1749 in Beemster. Trijntje trouwde met Jan Hamburg. Jan is geboren omstreeks 1716, zoon van Pieter Hamburg en Maartje Jongemaat. Jan is overleden, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven op 6 januari 1772 in Beemster.
Kind van Trijntje en Jan:
1 Maartje Hamburg, geboren omstreeks 1740. Volgt VII-a.
VI-b Klaas Leguijt is geboren omstreeks 1725 in Oudendijk, zoon van Cornelis Cramer en Trijntje Leguijt (zie V-b). Klaas is overleden op 2 november 1791 in Beemster, ongeveer 66 jaar oud. Klaas trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 15 april 1754 in Oudendijk met Trijntje Jansd Pauw, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1730. Trijntje is overleden op 7 september 1799 in Beemster, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: In de trouwakte van zoon Dirk Leguit wordt ze vermeld als Paauw.
In het trouwregister, bij haar eigen huwelijk als Pauw.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Cornelis Leguijt, geboren in Oudendijk. Hij is gedoopt op 6 juli 1755 in Oudendijk. Cornelis is overleden op 1 augustus 1755 in Oudendijk, 26 dagen oud.
2 Aafje Leguit, geboren in Oudendijk. Volgt VII-b.
3 Cornelis Leguijt, geboren in Oudendijk. Volgt VII-c.
VI-c Jan Leguijt is geboren in Beemster, zoon van Cornelis (Crelis) Leguijt (zie V-e) en Trijntje de Vries. Hij is gedoopt op 11 maart 1736 in Beemster. Jan is overleden op 19 juli 1795 in Assendelft, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Mogelijk overleden op 19 mei 1795.
Notitie bij Jan: Op 20 juni 1762 vestigden Jan en Fokeltje zich in Graft en in 1765 vertrokken zij naar Assendelft om daar in de Crommeniërheide te gaan wonen. Jan is de stamvader van de Zaanse Leguijten.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 15 februari 1761 in Beemster met Fokeltje Slinger, 21 jaar oud. Fokeltje is geboren in Beemster, dochter van Pieter Jansz Slinger en Aagje Jansd Binnewijzend. Zij is gedoopt op 9 augustus 1739 in Beemster. Fokeltje is overleden op 16 februari 1796 in Assendelft, 56 jaar oud.
Kinderen van Jan en Fokeltje:
1 Cornelis Leguijt, geboren in Graft. Volgt VII-d.
2 Pieter (Piet) Leguijt, geboren op 3 november 1764 in Graft. Volgt VII-e.
3 Trijntje Leguijt, geboren in Graft. Volgt VII-f.
4 Jan Leguijt, geboren in Graft. Volgt VII-g.
5 Aagje Leguijt, geboren op 4 oktober 1770 in Assendelft. Zij is gedoopt op 1 december 1770 in Assendelft. Aagje is overleden omstreeks 1778 in Assendelft, ongeveer 8 jaar oud.
6 Neeltje Leguijt, geboren op 18 oktober 1773 in Assendelft. Volgt VII-h.
7 Jacob Leguijt, geboren op 12 november 1776 in Assendelft. Volgt VII-i.
8 Aagje Leguijt, geboren op 1 juni 1779 in Assendelft. Zij is gedoopt op 6 juni 1779 in Assendelft.
9 Klaas Leguit, geboren in Assendelft. Volgt VII-j.
VI-d Geertje Leguijt is geboren in Beemster, dochter van Cornelis (Crelis) Leguijt (zie V-e) en Trijntje de Vries. Zij is gedoopt op 17 april 1740 in Beemster.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Geboren aan de Middelweg in de Beemster.
Notitie bij Geertje: Geboren aan de Middelweg.
Geertje trouwde met Rijer Bant. Rijer is een zoon van Klaas Cornelisz Bant en Grietje Reijers. Hij is gedoopt op 29 september 1740 in Oosthuizen. Rijer is overleden op 17 april 1782 in Purmerland, 41 jaar oud.
Notitie bij Rijer: Wordt ook genoemd als Reijer Band.
Mogelijk op 9 september 1740 gedoopt.
Kinderen van Geertje en Rijer:
1 Cornelis Band, geboren op 5 februari 1769 in Purmerland.
2 Grietje Band, geboren op 14 april 1771 in Purmerland.
3 Trijntje Band, geboren op 30 juni 1775 in Purmerland.
4 Cornelis Band, geboren in 1776 in Wijdewormer.
5 Trijntje Band, geboren op 20 juli 1777 in Wijdewormer.
6 Klaas Band, geboren omstreeks 1778 in Wijdewormer. Klaas is overleden op 15 mei 1851 in Wijdewormer, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is gehuwd met Bregtje de Jong.
7 Jacob Band, geboren op 10 oktober 1779 in Wijdewormer. Jacob is overleden op 27 februari 1858 in Wijdewormer, 78 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob is gehuwd met Neeltje de Vries.
VII-a Maartje Hamburg is geboren omstreeks 1740, dochter van Jan Hamburg en Trijntje Jongemaats (zie VI-a). Zij is gedoopt op 19 april 1772 in Beemster.
Notitie bij Maartje: Werd gedoopt op haar trouwdag, had zijzelf een ander geloof?
Maartje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 19 april 1772 in Beemster met Jan Otter, 25 jaar oud. Jan is een zoon van Pieter Otter en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op 12 maart 1747 in Warder.
Kind van Maartje en Jan:
1 Pieter Otter, gedoopt op 5 februari 1775 in Beemster. Volgt VIII-a.
VII-b Aafje Leguit is geboren in Oudendijk, dochter van Klaas Leguijt (zie VI-b) en Trijntje Jansd Pauw. Zij is gedoopt op 9 februari 1757 in Oudendijk. Aafje is overleden op 20 februari 1804 in Oudendijk, 47 jaar oud. Aafje trouwde, 26 jaar oud, op 23 maart 1783 in Beemster met Marcus Groot, 33 of 34 jaar oud. Marcus is geboren in 1749 in Beemster, zoon van Dirk Mz Groot en Jannetje Wijman. Hij is gedoopt op 22 april 1759 in Beemster.
Notitie bij de geboorte van Marcus: Is gedoopt als Marcus Grood.
Gedoopt op 22 april 1759 te Beemster, bij zijn overlijden staat expliciet vermeld (wordt bij anderen in het DTB van Oudendijk niet vermeld!) dat hij 77 jaar oud is, dus geboren in 1749. Bij zijn huwelijk met Aafje Knol wordt vermeld dat hij 57 jaar is, dit duidt ook op 1749.
Marcus is overleden op 23 december 1826 in Oudendijk, 76 of 77 jaar oud. Marcus trouwde later op 21 september 1817 in Oudendijk met Aafje Pietersd Knol (1762-1840).
Beroep:
landman
Kinderen van Aafje en Marcus:
1 Trijntje Groot, geboren in Ilpendam. Zij is gedoopt op 4 januari 1784 in Ilpendam.
2 Trijntje Groot, geboren in Oudendijk. Zij is gedoopt op 30 april 1786 in Oudendijk.
3 Trijntje Groot, geboren in Oudendijk. Volgt VIII-b.
4 Jannetje Groot, geboren op 8 augustus 1794 in Oudendijk. Zij is gedoopt op 10 augustus 1794 in Oudendijk.
5 geen Groot, levenloos geboren zoon, geboren op 12 december 1795 in Oudendijk.
6 geen Groot, levenloos geboren zoon, geboren op 22 juli 1798 in Oudendijk.
VII-c Cornelis Leguijt is geboren in Oudendijk, zoon van Klaas Leguijt (zie VI-b) en Trijntje Jansd Pauw. Hij is gedoopt op 2 september 1759 in Oudendijk. Cornelis is overleden op 21 januari 1821 in Oterleek, 61 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Wordt ook Kornelis en Kornelus Leguit genoemd. .
Beroep:
boer
Cornelis:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 1 februari 1789 in Beemster met Geertje Mars, 22 jaar oud. Geertje is geboren in Landsmeer, dochter van Gerbrand Klaasz Mars en Trijntje Dircksd Buijs. Zij is gedoopt op 7 september 1766 in Landsmeer. Geertje is overleden op 20 augustus 1800 in Beemster, 33 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Overleed 10 dagen na de geboorte van haar zoon Pieter, die 4 dagen na de dood van zijn moeder werd gedoopt. Vermoedelijk is zij op het kraambed ziek geworden.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 13 september 1801 in Beemster met Geesje Stuurman, 21 jaar oud. Geesje is geboren in Beets, dochter van Pieter Stuurman en Maartje de Groot. Zij is gedoopt op 7 november 1779 in Beets. Geesje is overleden op 23 juli 1811 in Beemster, 31 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Geertje:
1 Klaas Leguit, geboren in Beemster. Volgt VIII-c.
2 Trijntje Leguit, geboren in Beemster. Zij is gedoopt op 15 januari 1792 in Beemster. Trijntje is overleden op 1 juli 1793 in Beemster, 1 jaar oud.
3 Gerbrand Leguit, geboren op 28 augustus 1793 in Beemster. Volgt VIII-d.
4 Dirk Leguit, geboren op 6 februari 1797 in Beemster. Volgt VIII-e.
5 Jan Leguit, geboren op 30 januari 1799 in Beemster. Hij is gedoopt op 10 februari 1799 in Beemster. Jan is overleden op 8 januari 1835 in Beemster, 35 jaar oud.
6 Pieter Leguit, geboren op 15 augustus 1800 in Beemster. Volgt VIII-f.
Kinderen van Cornelis en Geesje:
7 geen Leguit, levenloos geboren dochter, geboren op 9 januari 1802 in Beemster.
8 Pieter Leguit, geboren op 29 maart 1803 in Beemster. Volgt VIII-g.
9 Trijntje Leguit, geboren op 23 juni 1804 in Beemster. Zij is gedoopt op 24 juni 1804 in Beemster. Trijntje is overleden op 12 juli 1804 in Beemster, 19 dagen oud.
10 Ariaan (Arie) Leguit, geboren op 14 december 1805 in Beemster. Volgt VIII-h.
11 Sijmon Leguit, geboren op 3 maart 1807 in Beemster. Hij is gedoopt op 15 maart 1807 in Beemster. Sijmon is overleden op 15 september 1808 in Beemster, 1 jaar oud.
Notitie bij Sijmon: Wonende Middelweg wijk K nummer 13.
12 Trijntje Leguit, geboren op 5 november 1808 in Beemster. Volgt VIII-i.
13 Maartje Leguit, geboren op 17 november 1810 in Beemster. Volgt VIII-j.
VII-d Cornelis Leguijt is geboren in Graft, zoon van Jan Leguijt (zie VI-c) en Fokeltje Slinger. Hij is gedoopt op 27 februari 1763 in Graft. Cornelis is overleden op 9 augustus 1837 in Assendelft, 74 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: 1824 wonende te Marken Binnen en 1829 te Krommenie.
Beroepen:
timmerman
meester timmerman
Cornelis:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 11 juni 1797 in Uitgeest met Grietje Pietersd Smit, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 21 mei 1797 in Assendelft in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren omstreeks 1771, dochter van Pieter Smit. Grietje is overleden op 11 februari 1814 in Assendelft, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: oud 43 jaar.
Notitie bij Grietje: Bij de doop van zoon Jacob wordt vermeld dat zij mennoniet is.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 17 december 1815 in Assendelft met Antje Steijn, 41 jaar oud. Antje is geboren op 6 januari 1774 in Assendelft, dochter van Cornelis Jacobsz Steijn en Aaltje Hendriksd Mars. Zij is gedoopt op 9 januari 1774 in Assendelft. Antje is overleden op 1 april 1840 in Assendelft, 66 jaar oud. Antje is weduwe van Jacob Aafjes (±1775-vóór 1815), met wie zij trouwde op 15 maart 1795 in Assendelft [bron: J. Zwart].
Beroep:
boerin
Kinderen van Cornelis en Grietje:
1 Fokeltje Leguit, geboren omstreeks 1799 in Assendelft. Volgt VIII-k.
2 Aagje Leguijt. Zij is gedoopt op 15 augustus 1799 in Krommie.
Notitie bij Aagje: Broer Jan wordt gedoopt op 15 september 1799!
3 Jan Leguijt, gedoopt op 15 september 1799 in Krommenie. Volgt VIII-l.
4 Aagje Leguijt, gedoopt op 15 augustus 1801 in Assendelft. Volgt VIII-m.
5 Antje Leguit, geboren omstreeks 1804 in Assendelft. Volgt VIII-n.
6 Jacob Leguijt, geboren op 27 augustus 1807 in Assendelft. Volgt VIII-o.
7 Antje Leguijt, geboren in 1808 in Wormerveer.
8 Jannetje Leguijt, gedoopt op 27 september 1810 in Assendelft. Volgt VIII-p.
Kind van Cornelis en Antje:
9 Neeltje Leguijt, geboren op 15 juli 1817 in Assendelft. Volgt VIII-q.
VII-e Pieter (Piet) Leguijt is geboren op 3 november 1764 in Graft, zoon van Jan Leguijt (zie VI-c) en Fokeltje Slinger. Hij is gedoopt op 4 november 1764 in Graft. Piet is overleden op 28 november 1849 in Krommenie, 85 jaar oud. Hij is begraven op 1 december 1849 in Krommenie.
Notitie bij Piet: Woonde aan de Weiver 67 te Krommenie
Uit de memorie van successie nalatenschap Antje Molenaar (23 mei 1837) blijkt dat zij de volgende eigendommen bezaten: huis met schuur en erf te Krommenie (sectie B635 en 638), 5 roeden en 80 ellen weiland (sectie B633), de helft van een stukje weiland te Krommenie, groot vier roeden, sectie B nr 193, een stukje weiland onder Wormerveer in het Oosterveld, groot zevenenzestig roeden, twintig ellen, getekend sectie A nr 32, en twee stukjes weiland in de Noorderpolder onder Assendelft, groot zevenenveertig roeden (te zamen).
Uit de memorie van successie nalatenschap Pieter Leguijt (20 mei 1850) blijkt hier in de Noorderpolder 19 roeden zeventig ellen (sectie A515) en 70 roeden 30 ellen (sectie A513) bij te zijn gekomen sectie B193 en het weiland in het Oosterveld zijn dan verkocht.

[bron Gerry den Otter]
Op 17 juni 1788 compareerden voor notaris Johannes Beets te Krommenie Klaas Groen, Antje Leek en Sieuwtje Leek, alle van competenten ouderdom om der waarheijd getuijgenis te geven, wonende alle alhier, dewelke verclaren ter requisitie van den weledelen gestrengen Heer Mr Leonard Beets, bailluw der Hooge Vrije Heerlijkheijd Assendelft, waar en waaragtig te zijn en wel eerstelijk hij eerste deposant verclaard, dat hij op maandag van Pinxteren den 12 meij jongstleden met een geselschap van twee paaren om een pleisierreijsje uijt rijde geweest zijnde, des avonds tusschen tien en elf uuren thuijs gecomen zijnde, hij deposant voornemens was te gaan na t huijs van Jan Kuijper, om aldaar te segge, se thuijs gecomen waren, even besuijden de kerk, hem deposant tegen quam en ontmoete de persoon van Piet Leguijt, wonende te Assendelft, die hem deposant de hoed van sijn hooft nam, op de straat neergoijde en een en andermaal op trapte, hij deposant met moeijte die hoed van onder de benen van Piet Leguijt zag weder te krijgen en vroeg wat moet dat, waarop Piet Leguijt hem deposant antwoorde, heb je nog praatjes, en hem met eenen hem deposant drie vuijst slagen gaf in zijn nek, en eenen voor zijn aangesigt, dat hem deposant heel zeer deede en doodelijk van ontsteld was.

Weesboek Krommenie, 1 juli 1789: "Compareerde voor de weesmeesteren der banne Crommenie Pieter Jansz Leguijt ten huwelijk hebbende Antje Klaas Molenaar dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben in volle voldoening van zijn vrouws moederlijk erfdeel: een tweestrengde bloedcorale ketting met een goude haak & een zilvere haarsteker benevens de helft in een testament met zilvere crappe."

Weesboek Krommenie, 1 juli 1789: "Compareerde voor de weesmeesteren der banne Crommenie Pieter Jansz Leguijt, getrouwd met Antje Klaas Molenaar, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren in volle voldoening van zijn vrouws ouderlijk erfdeel ontvangen te hebben in contante penningen de zomma van f 535-10:2: en uijt handen van zijn voogden f 228-14:2 makende tezamen de zomma van zeven honderd vier en sestig gulden vier stuijvers vier penningen."
Beroep:
timmerman
Piet trouwde, 24 jaar oud, op 21 juni 1789 in Assendelft met Antje Molenaar, 19 jaar oud, nadat zij op 6 juni 1789 in Krommenie in ondertrouw zijn gegaan. Antje is geboren op 26 juni 1769 in Krommenie, dochter van Klaas Dirksz Molenaar en Neeltje Klaasd Mak. Zij is gedoopt op 2 juli 1769 in Krommenie. Antje is overleden op 13 maart 1837 in Krommenie, 67 jaar oud. Zij is begraven op 16 maart 1837 in Krommenie.
Notitie bij Antje: Antje erft op 4 juni 1788 voor 1/3 part in 1/6 part van Gerrit Dirksz Molenaar, gehuwd met Everdina Greve.
Kinderen van Piet en Antje:
1 Jan Leguijt, geboren op 9 juni 1790 in Krommenie. Jan is overleden op 3 augustus 1792 in Krommenie, 2 jaar oud.
2 Neeltje Leguit, geboren op 26 januari 1792 in Krommenie. Volgt VIII-r.
3 Jan Leguit, geboren op 28 januari 1794 in Krommenie. Volgt VIII-s.
4 Klaas Leguit, geboren op 7 januari 1797 in Krommenie. Volgt VIII-t.
5 Fokel Leguijt, geboren op 20 februari 1799 in Krommenie. Volgt VIII-u.
6 Dirk Leguijt, geboren op 17 februari 1802 in Krommenie. Volgt VIII-v.
7 Trijntje Leguijt, geboren op 24 januari 1804 in Krommenie. Trijntje is overleden op 6 mei 1827 in Krommenie, 23 jaar oud.
8 Cornelis Leguijt, geboren op 18 september 1807 in Krommenie. Volgt VIII-w.
9 Aagje Leguijt, geboren op 19 mei 1810 in Krommenie. Volgt VIII-x.
VII-f Trijntje Leguijt is geboren in Graft, dochter van Jan Leguijt (zie VI-c) en Fokeltje Slinger. Zij is gedoopt op 26 oktober 1766 in Graft. Trijntje is overleden op 25 oktober 1839 in Assendelft, 72 jaar oud. Trijntje trouwde, 39 jaar oud, op 27 april 1806 in Assendelft met Dirk Boet, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 8 juni 1778 in Assendelft, zoon van Joost Dirksz Boet en Adriaantje Feddesd de Vries. Hij is gedoopt op 14 juni 1778 in Assendelft. Dirk is overleden op 1 januari 1860 in Assendelft, 81 jaar oud. Dirk trouwde later op 24 september 1840 in Assendelft met Antje Aafjes (1782-1866).
Beroep:
veehouder
VII-g Jan Leguijt is geboren in Graft, zoon van Jan Leguijt (zie VI-c) en Fokeltje Slinger. Hij is gedoopt op 23 oktober 1768 in Graft. Jan is overleden op 18 oktober 1817 in Krommenie, 48 jaar oud.
Beroep:
schuitenmaker
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 20 juni 1790 in Krommenie met Bregje Groot, 23 jaar oud, nadat zij op 5 juni 1790 in Assendelft in ondertrouw zijn gegaan. Bregje is geboren op 11 maart 1767 in Wormerveer, dochter van Jan Groot en Aaltje Jansd Lu(t)s. Zij is gedoopt op 15 maart 1767 in Wormerveer. Bregje is overleden op 1 maart 1824 in Krommenie, 56 jaar oud.
Kinderen van Jan en Bregje:
1 Jan Leguijt. Hij is gedoopt op 20 september 1791 in Krommenie.
2 Jacob Leguijt, geboren op 27 april 1799 in Krommenie. Volgt VIII-y.
3 Maartje Leguijt. Zij is gedoopt op 18 november 1806 in Krommenie.
VII-h Neeltje Leguijt is geboren op 18 oktober 1773 in Assendelft, dochter van Jan Leguijt (zie VI-c) en Fokeltje Slinger. Zij is gedoopt op 24 oktober 1773 in Assendelft. Neeltje is overleden op 7 januari 1803 in Krommenie, 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Overleden op 7 februari 1803?
Notitie bij Neeltje: Geboren en gedoopt in Krommenie?
Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 24 april 1796 in Krommenie met Klaas Reijne, 22 jaar oud, nadat zij op 9 april 1796 in Krommenie in ondertrouw zijn gegaan. Klaas is geboren op 2 mei 1773 in Krommenie, zoon van Jasper Klaasz Reijne en Dieuwertje Kaper. Hij is gedoopt op 3 mei 1773 in Krommenie. Klaas is overleden op 10 mei 1818 in Krommenie, 45 jaar oud. Klaas trouwde later op 5 februari 1805 in Krommenie met Lijsbeth Schipper (1772-1826).
Notitie bij Klaas: Geboortedatum controleren.
Beroepen:
landman
veehouder
Kinderen van Neeltje en Klaas:
1 Jasper Reijne, geboren op 19 december 1796 in Krommenie. Jasper is overleden op 16 augustus 1834 in Krommenie, 37 jaar oud.
Notitie bij Jasper: Jasper is op 8 september 1822 te Krommenie gehuwd met Immetje Al.
Beroep:
veehouder
2 Jan Reijne, geboren op 19 december 1796 in Krommenie. Jan is overleden op 26 december 1796 in Krommenie, 7 dagen oud. Hij is begraven op 28 december 1796 in Krommenie.
3 Jan Reijne, geboren op 15 oktober 1799 in Krommenie. Volgt VIII-z.
4 Fokeltje Reijne, geboren in 1803 in Krommenie. Fokeltje is overleden op 2 februari 1803 in Krommenie, geen jaar oud.
VII-i Jacob Leguijt is geboren op 12 november 1776 in Assendelft, zoon van Jan Leguijt (zie VI-c) en Fokeltje Slinger. Hij is gedoopt op 13 november 1776 in Assendelft. Jacob is overleden op 13 april 1837 in Beemster, 60 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Wordt gedoopt als Leguijt, wordt ook genoemd als Leguit.
Kinderen genaamd Leguit maar ook Leguijt.
Beroep:
boerenbedrijf
Jacob:
(1) trouwde in Jisp met Antje Haantjes, nadat zij op 29 april 1798 in Assendelft in ondertrouw zijn gegaan. Antje is geboren op 20 januari 1774 in Oost Knollendam, dochter van Gerrit Haantjes en Grietje Jacobsd Klerk. Antje is overleden op 18 mei 1820 in Jisp, 46 jaar oud.
Notitie bij Antje: Ook genoemd als Antje (de) Haan of Antje Heyntjes.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 3 december 1820 in Jisp met Swaantje Groen, 41 jaar oud. Swaantje is geboren in Broekerhaven, dochter van Jan Groen en Rieduwtje Pietersd Ham. Zij is gedoopt op 14 februari 1779 in Bovenkarspel. Swaantje is overleden op 4 juli 1833 in Beemster, 54 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Antje:
1 Jan Leguijt. Hij is gedoopt op 5 mei 1799 in Assendelft.
2 Jan Leguit, geboren op 16 juni 1800 in Assendelft. Volgt VIII-aa.
3 Gerrit Leguijt, geboren op 3 juni 1802 in Akersloot. Hij is gedoopt op 6 juni 1802 in Akersloot. Gerrit is overleden op 13 maart 1806 in Akersloot, 3 jaar oud.
4 Cornelis Leguijt, geboren op 1 april 1804 in Akersloot. Hij is gedoopt op 8 april 1804 in Akersloot. Cornelis is overleden op 9 augustus 1809 in Akersloot, 5 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Wordt bij zijn overlijden Leguit genoemd.
5 Grietje Leguijt, geboren op 9 januari 1806 in Akersloot. Zij is gedoopt op 12 januari 1806 in Akersloot. Grietje is overleden op 10 mei 1806 in Akersloot, 4 maanden oud.
Notitie bij Grietje: Wordt bij het overlijden Leguit genoemd.
6 Gerrit Leguijt, geboren op 12 januari 1807 in Akersloot. Hij is gedoopt op 18 januari 1807 in Akersloot. Gerrit is overleden op 15 januari 1809 in Akersloot, 2 jaar oud.
7 Grietje Leguijt, geboren op 25 februari 1809 in Akersloot. Zij is gedoopt op 5 maart 1809 in Akersloot.
Notitie bij Grietje: Ouders overleden in Jisp (1820) en Beemster (1837). Daar nagaan in Burgerlijke Stand.
8 Grietje Leguijt, geboren op 15 april 1811 in Jisp. Volgt VIII-ab.
9 Gerrit Leguit, geboren op 10 juli 1813 in Jisp. Volgt VIII-ac.
VII-j Klaas Leguit is geboren in Assendelft, zoon van Jan Leguijt (zie VI-c) en Fokeltje Slinger. Hij is gedoopt op 12 september 1783 in Assendelft. Klaas is overleden op 23 december 1859 in Jisp, 76 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Geboren als Klaas Leguijt .
Beroepen:
timmerman
veehouder
Klaas trouwde, 22 jaar oud, op 27 april 1806 in Assendelft met Aaltje Koomen, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 24 april 1785 in Assendelft, dochter van Bastiaan Koomen en Lijsbeth van ’t Hof. Zij is gedoopt op 24 april 1785 in Assendelft. Aaltje is overleden op 18 januari 1860 in Jisp, 74 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Wordt ook genoemd als Komen.
Kinderen van Klaas en Aaltje:
1 Neeltje Leguit, geboren omstreeks 1807 in Wormer. Volgt VIII-ad.
2 Jan Leguit, geboren omstreeks 1813 in Wormer. Volgt VIII-ae.
3 Lijsbet Leguit, geboren op 13 augustus 1814 in Jisp. Volgt VIII-af.
4 Fokel Leguit, geboren op 28 juni 1816 in Jisp. Fokel is overleden op 28 april 1851 in Katwoude, 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fokel: In de overlijdensakte wordt zij Vogeltje genoemd.
Fokel bleef ongehuwd.
5 Aagje Leguit, geboren op 29 september 1817 in Jisp. Aagje is overleden op 2 februari 1889 in Bloemendaal, 71 jaar oud.
6 Dirkje Leguit, geboren op 14 augustus 1819 in Jisp. Volgt VIII-ag.
7 Trijntje Leguit, geboren op 22 november 1821 in Jisp. Volgt VIII-ah.
8 Aaltje Leguit, levenloos geboren dochter, geboren op 31 mei 1826 in Jisp.
9 Aaltje Leguijt, geboren op 28 maart 1828 in Jisp. Volgt VIII-ai.
VIII-a Pieter Otter, zoon van Jan Otter en Maartje Hamburg (zie VII-a). Hij is gedoopt op 5 februari 1775 in Beemster.
Beroep:
landman
Pieter:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 28 april 1804 in Beemster met Trijntje Dirksd Brasser, ongeveer 29 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1775. Trijntje is overleden vóór 1810, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 30 december 1810 in Beemster met Trijntje de Vries, 34 jaar oud. Trijntje is een dochter van Murk Douwesz de Vries en Geertje Jansd Eilander. Zij is gedoopt op 1 december 1776 in Beemster. Trijntje is overleden op 20 april 1842 in Oudendijk, 65 jaar oud. Trijntje trouwde later op 18 juli 1819 in Oudendijk met Dirk Dunnebier (1789-1847).
Kinderen van Pieter en Trijntje (1):
1 Jan Otter, geboren omstreeks 1805. Jan is overleden op 20 september 1815 in Oudendijk, ongeveer 10 jaar oud.
2 Dirk Otter, geboren omstreeks 1808 in Beemster. Dirk is overleden op 24 juli 1869 in Beemster, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 24 april 1836 te Berkhout gehuwd met Trijntje Keppel.
Beroep:
landman
3 Maartje Otter, geboren omstreeks 1809. Maartje is overleden op 13 april 1812 in Beets, ongeveer 3 jaar oud.
Kind van Pieter en Trijntje (2):
4 Maartje Otter, geboren op 1 september 1813 in Oudendijk. Volgt IX-a.
VIII-b Trijntje Groot is geboren in Oudendijk, dochter van Marcus Groot en Aafje Leguit (zie VII-b). Zij is gedoopt op 10 januari 1790 in Oudendijk. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 21 mei 1813 in Beets met Pieter Bierman, ongeveer 24 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1789, zoon van Jan Bierman en Aafje Pietersd Knol.
Beroep:
boer
VIII-c Klaas Leguit is geboren in Beemster, zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geertje Mars. Hij is gedoopt op 21 november 1790 in Beemster. Klaas is overleden op 15 maart 1859 in Oudendijk, 68 jaar oud.
Beroep:
landman
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 9 februari 1817 in Beets met Helena de Boer, 20 jaar oud. Helena is geboren op 19 december 1796 in Beets, dochter van Jan de Boer en Adriana de Boer. Zij is gedoopt op 25 december 1796 in Beets. Helena is overleden op 27 augustus 1858 in Oudendijk, 61 jaar oud.
Notitie bij Helena: Wordt ook Neeltje genoemd.
Beroep:
naaister
Kinderen van Klaas en Helena:
1 Geertje Leguit, geboren op 31 mei 1817 in Beets. Volgt IX-b.
2 Ariaantje Leguit, geboren op 23 december 1821 in Beemster. Volgt IX-c.
3 Cornelis Leguit, geboren op 11 mei 1834 in Oudendijk. Volgt IX-d.
4 Aafje Leguit, geboren op 19 november 1839 in Oudendijk. Volgt IX-e.
VIII-d Gerbrand Leguit is geboren op 28 augustus 1793 in Beemster, zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geertje Mars. Hij is gedoopt op 3 september 1793 in Beemster.
Notitie bij de geboorte van Gerbrand: Mogelijk gedoopt op 1 september 1793.
Gerbrand is overleden op 9 september 1834 in Etersheim, 41 jaar oud.
Notitie bij Gerbrand: Wordt vermeld als getuige bij het huwelijk van broer Dirk Leguit en Maartje Otter, wordt vermeld als Gerbrand Leguit maar ondertekent als Gerbrant Leguijt.
In het doopregister wordt hij Gerbrand Leguit genoemd, ook zijn kinderen heten Leguit en niet Leguijt.
Gerbrand trouwde, 32 jaar oud, op 27 april 1826 in Oterleek met Klaasje Bak, 29 jaar oud. Klaasje is geboren op 29 augustus 1796, dochter van Fredrik Bak en Aagje Bonkenburg. Zij is gedoopt op 4 september 1796 in Uitgeest. Klaasje is overleden op 5 juni 1847 in Schardam (Etersheim), 50 jaar oud. Klaasje trouwde later op 24 april 1836 in Etersheim met Pieter Bregman (1798-1879).
Kinderen van Gerbrand en Klaasje:
1 Geertje Leguit, geboren op 27 maart 1827 in Oterleek (Schermer). Volgt IX-f.
2 Fredrik Leguit, geboren op 25 juli 1829 in Purmerend. Fredrik is overleden op 6 mei 1860 in Scharwoude, 30 jaar oud.
Notitie bij Fredrik: Is getuige bij huwelijk zus Geertje (in 1853) wordt in de akte Leguijt genoemd maar tekent met Leguit. Hij woont dan in Schardam.
Woonde van 13 juni 1856 tot 1 mei 1857 bij familie in Oudendijk, kwam uit Midwoud en verhuisde naar de Beemster.

Bij het overlijden ongehuwd en zonder beroep, zijn overlijden wordt aangegeven door zwager Simon Blok.
Beroepen:
broodbakkersknecht
broodbakker
3 Aagje Leguit, geboren op 1 januari 1832 in Etersheim. Volgt IX-g.
4 Cornelis (Cor) Leguit, geboren op 10 januari 1832 in Zuid Schardam (Etersheim). Cor is overleden op 13 oktober 1835 in Schardam (Etersheim), 3 jaar oud.
VIII-e Dirk Leguit is geboren op 6 februari 1797 in Beemster, zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geertje Mars. Hij is gedoopt op 12 februari 1797 in Oudendijk. Dirk is overleden op 27 februari 1868 in Oudendijk, 71 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Heeft gewoond aan de Oudendijk 83 en 88.
Beroep:
boerenknecht
Dirk:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30 april 1820 in Oudendijk met Maartje (Marijtje) van Vliet, ongeveer 23 jaar oud. Marijtje is geboren omstreeks 1797 in Oudendijk, dochter van Willem van Vliet en Antje van der Hoeven.
Notitie bij Marijtje: Niet in Oudendijk overleden. Dochter Trijntje werd geboren te Broek in Waterland en overleed in 1826 te Beets (Maartje leeft dan nog).
Beroep:
dienstmaagd
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 2 mei 1833 in Oudendijk met Maartje Otter, 19 jaar oud. Zie IX-a voor persoonsgegevens van Maartje.
Kind van Dirk en Marijtje:
1 Trijntje Leguit, geboren op 13 november 1820 in Broek in Waterland. Trijntje is overleden op 8 juli 1826 in Beets, 5 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Maartje:
2 Geertje Leguit, geboren op 17 april 1835 in Oudendijk. Volgt X-a.
3 Pieter Leguit, geboren op 7 juli 1836 in Oudendijk. Volgt X-b.
4 Cornelis Leguit, geboren op 1 juli 1837 in Oudendijk. Cornelis is overleden op 13 mei 1863 in Oudendijk, 25 jaar oud (oorzaak: zelfmoord nadat hij door een vrouw was afgewezen.) [bron: familieverhalen].
5 Trijntje Leguit, geboren op 19 augustus 1838 in Oudendijk. Volgt X-c.
6 Maartje Leguit, geboren op 23 december 1839 in Oudendijk. Volgt X-d.
7 Aafje Leguit, geboren op 18 augustus 1841 in Oudendijk. Volgt X-e.
8 Aaltje Leguit, geboren op 11 januari 1844 in Oudendijk. Aaltje is overleden op 3 april 1844 in Oudendijk, 2 maanden oud.
9 Aaltje Leguit, geboren op 10 juli 1847 in Oudendijk. Aaltje is overleden op 1 september 1849 in Oudendijk, 2 jaar oud.
10 Aaltje Leguit, geboren op 14 juni 1851 in Oudendijk. Volgt X-f.
VIII-f Pieter Leguit is geboren op 15 augustus 1800 in Beemster [bron: Huwelijksakte 1842], zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geertje Mars. Hij is gedoopt op 24 augustus 1800 in Beemster. Pieter is overleden op 22 oktober 1870 in Oudendijk, 70 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Woonde op 6 juni 1864 in Oosthuizen.
Beroep:
landman
Pieter trouwde, 41 jaar oud, op 24 april 1842 in Oudendijk met Engeltje Komen, 24 jaar oud. Engeltje is geboren op 18 juni 1817 in Lambertschaag (Hoogwoud), dochter van Pieter Komen en Geertje Schermer. Engeltje is overleden op 9 april 1890 in Oudendijk, 72 jaar oud.
VIII-g Pieter Leguit is geboren op 29 maart 1803 in Beemster, zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geesje Stuurman. Hij is gedoopt op 3 april 1803 in Beemster. Pieter is overleden op 17 januari 1879 in Oosthuizen, 75 jaar oud. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 18 mei 1834 in Oterleek met Maartje Komen, 30 jaar oud. Maartje is geboren op 7 februari 1804 in Oudkarspel, dochter van Klaas Komen en Aafje Prins. Maartje is overleden op 27 maart 1897 in Beemster, 93 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Wordt ook genoemd als Maartje Koomen. Verhuisde in 1891 met kleindochter Maartje Leguit (30 januari 1866) naar de Haarlemmermeer.
Kinderen van Pieter en Maartje:
1 Cornelis Leguit, geboren op 23 maart 1836 in Oosthuizen. Volgt IX-h.
2 Aafje Leguit, geboren op 22 mei 1838 in Oosthuizen. Aafje is overleden in 1839 in Oosthuizen, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij Aafje: Controleren in Oosthuizen, mogelijk dezelfde als Aafje Leguit van 02 maart 1839. Overlijden niet gevonden in Oosthuizen.
3 Aagje Leguit, geboren op 2 maart 1839 in Oosthuizen. Volgt IX-i.
VIII-h Ariaan (Arie) Leguit is geboren op 14 december 1805 in Beemster, zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geesje Stuurman. Hij is gedoopt op 15 december 1805 in Beemster. Arie is overleden op 18 juni 1859 in Berkhout, 53 jaar oud.
Beroep:
landman
Arie trouwde, 33 jaar oud, op 28 april 1839 in Berkhout met Guurtje Groot, 26 jaar oud. Guurtje is geboren op 22 november 1812 in Scharwoude, dochter van Cornelis Groot en Ariaantje Kommer. Guurtje is overleden op 28 december 1881 in Berkhout, 69 jaar oud. Guurtje trouwde later op 23 mei 1861 in Berkhout met Lourens Lakeman (geb. 1829).
Beroep:
veehouder
VIII-i Trijntje Leguit is geboren op 5 november 1808 in Beemster, dochter van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geesje Stuurman. Zij is gedoopt op 20 november 1808 in Beemster. Trijntje is overleden op 24 oktober 1860 in Oosthuizen, 51 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 28 oktober 1832 in Etersheim met Pieter Beunder, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 8 mei 1811 in Oosthuizen, zoon van Klaas Jacobsz Beunder en Neeltje Pietersd Beets. Pieter is overleden op 9 juli 1886 in Oosthuizen, 75 jaar oud.
Beroep:
landman
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Klaas Beunder, geboren op 18 oktober 1833 in Oosthuizen. Volgt IX-j.
2 Cornelis Beunder, geboren omstreeks 1836 in Oosthuizen. Cornelis is overleden na 1893, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 2 april 1862 te Warder gehuwd met Maartje Boon. Hij hertrouwt op 18 mei 1890 te Oosthuizen als weduwnaar met Trijntje Kuijn.
Beroep:
landman
3 Neeltje Beunder, geboren op 2 januari 1837 in Oosthuizen.
Notitie bij Neeltje: Neeltje is op 29 april 1860 te Oosthuizen gehuwd met Arian (ook bekend als Adriaan) Meijers.
4 Geesje Beunder, geboren omstreeks 1844 in Oosthuizen.
Notitie bij Geesje: Geesje is op 25 april 1869 te Oosthuizen gehuwd met Pieter Pijper.
5 Pieter Beunder, geboren omstreeks 1848 in Oosthuizen.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 21 april 1872 te Oosthuizen gehuwd met Antje Beunder.
6 Maartje Beunder, geboren omstreeks 1850 in Oosthuizen.
Notitie bij Maartje: Maartje is op 30 mei 1875 te Oosthuizen gehuwd met Jan Purmer.
VIII-j Maartje Leguit is geboren op 17 november 1810 in Beemster, dochter van Cornelis Leguijt (zie VII-c) en Geesje Stuurman. Zij is gedoopt op 2 december 1810 in Beemster. Maartje is overleden op 20 november 1850 in Landsmeer, 40 jaar oud. Zij is begraven op 25 november 1850 in Watergang (Landsmeer). Maartje trouwde, 23 jaar oud, op 30 maart 1834 in Broek in Waterland met Hilbrand Pauw, ongeveer 25 jaar oud. Hilbrand is geboren omstreeks 1809 in Oosthuizen, zoon van Dirk Pauw en Johanna Doncan. Hilbrand trouwde later op 1 mei 1853 in Broek in Waterland met Anderijntje Duijf (geb. ±1815).
Beroepen:
boerenbedrijf
arbeider
Kinderen van Maartje en Hilbrand:
1 Gijsje Pauw, geboren in 1835 in Berkhout. Gijsje is overleden op 29 december 1835 in Berkhout, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsje: Oud 12 weken
2 Cornelis Pauw, geboren op 15 november 1838 in Monnickendam.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 10 juni 1866 te Ilpendam gehuwd met Grietje Brouwer. Op 29 mei 1875 hertrouwt hij te Landsmeer als weduwnaar met Marijtje Sanders. Op 26 september 1882 scheiden zij.
Beroep:
winkelier
3 Dirk Pauw, geboren omstreeks 1841 in Monnickendam.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 5 mei 1867 te Broek in Waterland gehuwd met Hilletje Zwart
Beroep:
boerenknecht
4 Johanna Doncan Pauw, geboren omstreeks 1845.
Notitie bij Johanna: Johanna Doncan is op 3 mei 1868 te Broek in Waterland gehuwd met Klaas Wiedemeijer.
VIII-k Fokeltje Leguit is geboren omstreeks 1799 in Assendelft, dochter van Cornelis Leguijt (zie VII-d) en Grietje Pietersd Smit. Fokeltje is overleden op 19 januari 1875 in Uitgeest, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fokeltje: oud 76 jaar
Beroep:
dienstbode
Fokeltje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28 januari 1821 in Uitgeest met Jan Bus, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1796 in Westknollendam, zoon van Sijmon Jansz Bus en Aagje Jansd Helling. Jan is overleden op 27 februari 1877 in Uitgeest, ongeveer 81 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Fokeltje en Jan:
1 Grietje Bus, geboren op 24 september 1821 in Marken-Binnen. Grietje is overleden op 12 april 1893 in Uitgeest, 71 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 1 mei 1842 te Uitgeest gehuwd met Pieter Rol.
2 Sijmen Bus, geboren op 29 november 1824 in Marken-Binnen. Sijmen is overleden op 8 september 1890 in Uitgeest, 65 jaar oud.
Notitie bij Sijmen: Ook genoemd als Simon.
VIII-l Jan Leguijt, zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-d) en Grietje Pietersd Smit. Hij is gedoopt op 15 september 1799 in Krommenie.
Notitie bij Jan: Zus Aagje wordt gedoopt op 15-08-1799!.
Andere bron vermeldt 10 september 1799 als geboortedatum. Mogelijk geboren te Assendelft (trouwakte).
Woont in 1829 te Krommenie.
Beroepen:
timmerman
timmermansknecht
schuitenmaker
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 22 december 1822 in Krommenie met Jannetje van der Hoeven, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 17 mei 1800 in Krommenie, dochter van Cornelis Reijersz van der Hoeven en Aaltje Bakker. Zij is gedoopt op 22 mei 1800 in Krommenie.
Kinderen van Jan en Jannetje:
1 Grietje Leguijt, geboren op 9 juni 1823 in Krommenie. Volgt IX-k.
2 Aaltje Leguijt, geboren op 19 mei 1825 in Krommenie. Volgt IX-l.
3 Cornelis Leguijt, geboren op 7 september 1828 in Krommenie. Volgt IX-m.
4 Pieter Leguijt, geboren op 28 juli 1831 in Krommenie. Pieter is overleden op 15 mei 1832 in Krommenie, 9 maanden oud.
5 Pieter Leguijt, geboren op 20 mei 1834 in Krommenie.
6 Jan Leguijt, geboren op 22 juni 1836 in Krommenie.
Notitie bij overlijden van Jan: Vermoedelijk overleden op 5 mei 1916, zie advertentie Utrechts Nieuwsblad van 8 mei 1916 (http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/kranten/un/1916/0508)
7 Klaas Leguijt, geboren op 9 februari 1840 in Krommenie.
8 Aagje Leguijt, geboren op 7 april 1842 in Krommenie.
VIII-m Aagje Leguijt, dochter van Cornelis Leguijt (zie VII-d) en Grietje Pietersd Smit. Zij is gedoopt op 15 augustus 1801 in Assendelft. Aagje is overleden op 14 november 1834 in Krommenie, 33 jaar oud. Aagje trouwde, 21 jaar oud, op 6 juli 1823 in Assendelft met Jan Aafjes, 23 jaar oud. Jan is geboren op 14 april 1800 in Assendelft, zoon van Jacob Aafjes en Antje Steijn. Hij is gedoopt op 27 april 1800 in Assendelft. Jan is overleden op 21 november 1881 in Assendelft, 81 jaar oud. Jan trouwde later op 23 augustus 1835 in Krommenie met Elisabeth van der Hulst (1812-1844). Jan trouwde later op 13 oktober 1850 in Assendelft met Trijntje Bakker (1802-1880).
Notitie bij Jan: Woonde in 1863 te Assendelft.
Beroepen:
timmermansknecht
winkelier
Kinderen van Aagje en Jan:
1 Jacob Aafjes, geboren op 17 december 1823 in Krommenie. Jacob is overleden vóór 1851, ten hoogste 28 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 26 juli 1847 te Krommenie gehuwd met Guurtje Kok.
Beroep:
metselaar
2 Cornelis Aafjes, geboren op 8 februari 1825 in Krommenie. Cornelis is overleden op 22 september 1858 in Krommenie, 33 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 13 juli 1851 te Krommenie gehuwd met Grietje Landsman.
Beroep:
koopman
3 Antje Aafjes, geboren op 15 december 1826 in Krommenie.
Notitie bij Antje: Antje is op 11 april 1850 te Assendelft gehuwd met Pieter Kat.
4 Jan Aafjes, geboren op 15 december 1826 in Krommenie.
5 Pieter Aafjes, geboren op 21 november 1828 in Krommenie. Pieter is overleden op 27 augustus 1904 in Uitgeest, 75 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 18 januari 1857 te De Rijp, wonende te Assendelft, gehuwd met Geertruida van Oenen. Hij hertrouwt als weduwnaar op 9 augustus 1863 te De Rijp met Sijtje Kieft en op 24 mei 1877 te Uitgeest met Aagje Kuit.
Beroepen:
onderwijzer
makelaar
6 Jan Aafjes, geboren op 5 januari 1831 in Krommenie.
7 Grietje Aafjes, geboren op 20 december 1832 in Krommenie.
8 Maarten Aafjes, geboren op 29 oktober 1834 in Krommenie. Maarten is overleden op 21 november 1834 in Krommenie, 23 dagen oud.
Notitie bij Maarten: Geboorte 2 weken na overlijden moeder!
VIII-n Antje Leguit is geboren omstreeks 1804 in Assendelft, dochter van Cornelis Leguijt (zie VII-d) en Grietje Pietersd Smit.
Notitie bij Antje: Gedoopt als Leguijt, later genoemd als Leguit.
Beroep:
winkelierster
Antje:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 31 oktober 1824 in Wormerveer [bron: Archief] met Barend Langewis, ongeveer 25 jaar oud. Barend is geboren omstreeks 1799 in Wormerveer, zoon van Cornelis Langewis en Helena Meijer. Barend is overleden op 4 februari 1829 in Wormerveer, ongeveer 30 jaar oud [bron: Archief].
Beroepen:
vanaf 1824     slachtersknecht
vanaf 1826     vleeshouwer
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13 december 1829 in Wormerveer [bron: Archief] met Jan Windhouwer, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1801 in Elburg, zoon van Albert Windhouwer en Hendrikje Denekamp. Jan is overleden op 4 februari 1844 in Wormerveer, ongeveer 43 jaar oud [bron: Archief]. Jan is weduwnaar van Roelofje Rozendaal (1804-1829), met wie hij trouwde op 23 februari 1825 in Wormerveer [bron: Archief].
Beroepen:
vanaf 1825     schippersknecht
vanaf 1829     schipper
Kinderen van Antje en Barend:
1 Helena Langewis, geboren op 28 februari 1825 in Wormerveer [bron: Archief].
Notitie bij de geboorte van Helena: Aangifte op 29 februari 1825, dus 1825 was een schrikkeljaar!?
Helena is overleden op 17 november 1892 in Zaandam, 67 jaar oud.
Notitie bij Helena: Helena is op 26 juli 1847 te Wormerveer gehuwd met Cornelis Kuijk.
2 Cornelis Langewis, geboren op 7 juni 1826 in Wormerveer [bron: Archief].
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 8 mei 1859 te Krommenie gehuwd met Catharina Verwer.
Beroep:
bakkersknecht
3 Pieter Langewis, geboren op 8 april 1828 in Wormerveer [bron: Archief].
Kinderen van Antje en Jan:
4 Grietje Windhouwer, geboren op 1 oktober 1830 in Wormerveer. Volgt IX-n.
5 Hendrika Windhouwer, geboren op 22 oktober 1832 in Wormerveer. Hendrika is overleden op 7 oktober 1915 in Zaandam, 82 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 20 juli 1862 te Wormerveer gehuwd met Klaas Keijning. Op 28 maart 1869 hertrouwt zij als weduwe te Wormerveer met Klaas Ris.
6 Pieter Windhouwer, geboren op 31 oktober 1834 in Wormerveer.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 8 mei 1859 te Wormerveer gehuwd met Maartje Bakker.
Beroep:
schippersknecht
7 Weijntje Windhouwer, geboren op 22 september 1836 in Wormerveer.
Notitie bij Weijntje: Weijntje is op 16 oktober 1864 te Wormerveer gehuwd met Willem Kaper.
8 Aagje Windhouwer, geboren op 29 juli 1838 in Wormerveer.
Notitie bij Aagje: Aagje is op 10 maart 1861 te Wormerveer gehuwd met Dirk Koene.
Beroep:
dienstbode
9 Evert Windhouwer, geboren op 6 november 1840 in Wormerveer. Evert is overleden op 18 september 1903 in Zaandam, 62 jaar oud.
Notitie bij Evert: Evert is op 28 juni 1868 te Zaandam gehuwd met Grietje de Wit.
Beroep:
timmerman
10 Evertje Windhouwer, geboren op 28 maart 1843 in Wormerveer.
11 Jan Windhouwer, geboren op 19 augustus 1844 in Wormerveer.
VIII-o Jacob Leguijt is geboren op 27 augustus 1807 in Assendelft [bron: Archief], zoon van Cornelis Leguijt (zie VII-d) en Grietje Pietersd Smit. Hij is gedoopt op 30 augustus 1807 in Krommenie [bron: Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Bij de doopinschrijving in Assendelft staat vermeld dat vader gereformeerd is en moeder mennoniet, verder staat vermeld dat Jacob is gedoopt te Krommenie. Daar komt de doop in het doopboek van de gereformeerde kerk voor.
Beroepen:
vanaf 1833     boer
vanaf 1836     timmermansknecht
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 17 maart 1833 in Wormerveer [bron: Archief] met Aagje Langewis, ongeveer 20 jaar oud. Aagje is geboren omstreeks 1813 in Jisp, dochter van Klaas Langewis en Antje Engelsd Bas.
Notitie bij Aagje: Ook genoemd als Aagtje.
Beroep:
winkelierster
Kinderen van Jacob en Aagje:
1 Cornelis Leguijt, geboren op 24 april 1834 in Uitgeest. Cornelis is overleden op 24 april 1834 in Uitgeest, geen dag oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Cornelis is 10 minuten oud
2 Grietje Leguijt, geboren op 2 januari 1836 in Krommenie. Volgt IX-o.
VIII-p Jannetje Leguijt, dochter van Cornelis Leguijt (zie VII-d) en Grietje Pietersd Smit. Zij is gedoopt op 27 september 1810 in Assendelft.
Notitie bij Jannetje: Geboortedatum controleren.
Beroep:
winkelierster
Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 5 augustus 1832 in Krommenie met Jan Willem Vredenburg, 23 jaar oud. Jan is geboren op 4 mei 1809 in Krommenie, zoon van Jan Jansz Vredenburg en Gerritje van Leijden. Hij is gedoopt op 21 mei 1809 in Krommenie.
Beroep:
koopman
Kinderen van Jannetje en Jan:
1 Jan Vredenburg, geboren op 8 juni 1833 in Krommenie.
2 Grietje Vredenburg, geboren omstreeks 1837.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 12 juli 1863 te Uitgeest gehuwd met Gerrit Muntjewerff.
3 Neeltje Vredenburg, geboren op 15 augustus 1852 in Amsterdam.
Notitie bij Neeltje: Neeltje is op 10 maart 1886 te Amsterdam gehuwd met Willem Christiaanse. Zij is dan weduwe van Nicolaas Bernardus Engelbertus de Jaager.
VIII-q Neeltje Leguijt is geboren op 15 juli 1817 in Assendelft, dochter van Cornelis Leguijt (zie VII-d) en Antje Steijn. Neeltje is overleden op 1 november 1893 in Assendelft, 76 jaar oud. Neeltje trouwde, 18 jaar oud, op 8 mei 1836 in Assendelft met Dirk Goedhart, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 13 februari 1812 in Schermer, zoon van Pieter Goedhart en Jannetje Kuijp. Dirk is overleden op 2 juli 1894 in Assendelft, 82 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Neeltje en Dirk:
1 Pieter Goedhart, geboren op 11 januari 1839 in Krommenie. Pieter is overleden op 9 april 1917 in Monnickendam, 78 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Huwde op 20 april 1862 te Krommenie met Jannetje ten Wolde (geboren 19 januari 1840 Uitgeest). Hij huwde als weduwnaar op 23 augustus 1879 te Wormer met Trijntje Schots (geboren circa 1833 Krommenie).
Beroep:
landbouwer
2 Antje Goedhart, geboren op 6 juni 1840 in Assendelft.
Notitie bij Antje: Huwde op 28 april 1861 te Krommenie met Simon Sikkes (landman, veehouder, geboren 23 december 1837 Wormerveer).
3 Jannetje Goedhart, geboren op 29 november 1841 in Assendelft. Jannetje is overleden op 5 december 1841 in Assendelft, 6 dagen oud.
4 Jannetje Goedhart, geboren op 19 juni 1843 in Assendelft.
Notitie bij Jannetje: Huwde op 7 mei 1865 te Krommenie met Klaas Bakker (veehouder, winkelier, geboren 7 mei 1840 te Akersloot).
5 Aagje Goedhart, geboren op 4 april 1845 in Assendelft.
Notitie bij Aagje: Huwde op 9 mei 1869 te Krommenie met Maarten Rol (veehouder, geboren 2 mei 1843 te Uitgeest).
6 Cornelis Goedhart, geboren op 15 december 1846 in Krommenie. Cornelis is overleden op 17 november 1921 in Assendelft, 74 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Huwde op 1 mei 1870 te Krommenie met Maartje Goedhart (geboren 1 mei 1848 te Krommenie). Hij huwde op 13 december 1900 te Assendelft met Pietertje Besse (geboren 14 september 1839 te Jisp, overleden 6 september 1904 te Assendelft).
Beroepen:
kastelein
veehouder
7 Dirk Goedhart, geboren op 27 februari 1849 in Krommenie. Dirk is overleden op 28 april 1928 in Assendelft, 79 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Huwde op 15 januari 1885 te Westzaan met Pietertje ten Wolde (veehoudster, geboren 6 september 1850 te Westzaan), weduwe van Pieter de Jager.
Beroep:
veehouder
8 Simon Goedhart, geboren op 21 juni 1851 in Krommenie. Simon is overleden op 11 juni 1874 in Krommenie, 22 jaar oud.
Beroep:
boerenarbeider
9 Jan Goedhart, geboren op 18 mei 1853 in Krommenie. Jan is overleden op 14 augustus 1867 in Krommenie, 14 jaar oud.
VIII-r Neeltje Leguit is geboren op 26 januari 1792 in Krommenie, dochter van Pieter (Piet) Leguijt (zie VII-e) en Antje Molenaar. Neeltje is overleden op 14 februari 1843 in Zaandam, 51 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Gedoopt als Leguijt, later genoemd als Leguit.
Beroep:
dienstmeid
Neeltje trouwde, 28 jaar oud, op 15 oktober 1820 in Zaandijk met Dirk Klopper, 22 jaar oud. Dirk is geboren op 20 februari 1798 in Zaandijk, zoon van Gerrit Klopper en Guurtje Kelder. Dirk is overleden op 25 augustus 1860 in Zaandam, 62 jaar oud.
Notitie bij Dirk: 1850 wonende te Zaandam.
Beroepen:
olieslager
arbeider
Kinderen van Neeltje en Dirk:
1 Guurtje Klopper, geboren op 7 september 1821 in Zaandijk. Zij is gedoopt op 30 september 1821 in Zaandijk. Guurtje is overleden op 9 februari 1904 in Zaandam, 82 jaar oud.
Notitie bij Guurtje: Guurtje is op 20 augustus 1848 te Zaandam gehuwd met Willem Jongh. Op 17 april 1853 hertrouwt zij te Zaandam als weduwe met Melchert Kuiper.
2 Pieter Klopper, geboren op 29 juni 1823 in Zaandijk. Hij is gedoopt op 20 juli 1823 in Zaandijk.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 11 januari 1852 te Zaandam gehuwd met Maartje de Wolf.
Beroep:
schippersknecht
VIII-s Jan Leguit is geboren op 28 januari 1794 in Krommenie, zoon van Pieter (Piet) Leguijt (zie VII-e) en Antje Molenaar. Hij is gedoopt op 29 januari 1794 in Krommenie.
Notitie bij de geboorte van Jan: Gedoopt als Leguijt. Zelf komt hij in de archieven voor als Leguit en Leguijt, ook twee dochters worden als Leguijt genoemd, de overige negen kinderen als Leguit.
Jan is overleden op 25 juni 1865 in Zaandam, 71 jaar oud. Hij is begraven in Zaandam.
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman
Jan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 23 april 1815 in Krommenie met Antje Jacobsd de Jong, 19 jaar oud. Antje is geboren op 16 april 1796 in Krommenie, dochter van Jacob de Jong en Trijntje Dobber. Zij is gedoopt op 17 april 1796 in Zaandam. Antje is overleden op 24 april 1824 in Zaandijk, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 3 februari 1828 in Zaandam met Geertje Winkelaar, 28 jaar oud. Geertje is geboren op 31 december 1799 in Ilpendam, dochter van Jan Tijs Winkelaar en Lijsbeth Cornelisd Brouwer. Zij is gedoopt op 5 januari 1800 in Ilpendam. Geertje is overleden op 30 januari 1866 in Zaandam, 66 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Antje Leguijt, geboren op 29 september 1815 in Krommenie. Volgt IX-p.
2 Jacob Leguit, geboren op 6 januari 1817 in Zaandijk. Volgt IX-q.
3 Trijntje Leguijt, geboren op 9 augustus 1818 in Zaandijk. Volgt IX-r.
4 Geertje Leguit, geboren omstreeks 1822 in Zaandijk. Volgt IX-s.
5 Pieter Leguit, geboren omstreeks 1824 in Zaandijk. Volgt IX-t.
Kinderen van Jan en Geertje:
6 Jan Leguit, geboren omstreeks 1828 in Zaandam. Jan is overleden op 21 juni 1832 in Zaandam, ongeveer 4 jaar oud.
7 Cornelis Leguit, geboren op 24 december 1829 in Zaandam. Volgt IX-u.
8 Klaas Leguit, geboren op 5 februari 1832 in Zaandam. Volgt IX-v.
9 Elisabeth Leguit, geboren omstreeks 1834 in Zaandam. Volgt IX-w.
10 Jannetje Leguit, geboren op 25 januari 1836 in Zaandam. Volgt IX-x.
11 Jan Leguit, geboren omstreeks 1838 in Zaandam. Volgt IX-y.
12 Neeltje Leguit, geboren omstreeks 1841 in Zaandam. Volgt IX-z.
klaas_leguijt_pzn_1797.jpg
1 Klaas Leguit Pzn
VIII-t Klaas Leguit (afb. 1) is geboren op 7 januari 1797 in Krommenie, zoon van Pieter (Piet) Leguijt (zie VII-e) en Antje Molenaar. Hij is gedoopt op 8 januari 1797 in Krommenie. Klaas is overleden op 25 december 1879 in Krommenie, 82 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Geboren als Klaas Leguijt, noemt zichzelf Leguit. Eerste kind wordt als Leguijt aangegeven, de andere drie als Leguit.
Beroepen:
arbeider
timmerman
Klaas trouwde, 21 jaar oud, op 31 mei 1818 in Krommenie met Jannetje van der Hoeven, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op 9 juni 1797 in Krommenie, dochter van Arie Reijersz van der Hoeven en Neeltje Gerritsd Komen. Zij is gedoopt op 11 juni 1797 in Krommenie. Jannetje is overleden op 8 april 1870, 72 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Mogelijk op 2 juni 1797 geboren.
Kinderen van Klaas en Jannetje:
1 Pieter Leguijt, geboren op 26 januari 1819 in Krommenie. Volgt IX-aa.
2 Arie Leguit, geboren op 30 mei 1820 in Krommenie.
Beroep:
timmerman
3 Antje Leguit, geboren op 28 juni 1825 in Krommenie. Antje is overleden op 3 mei 1886 in Krommenie, 60 jaar oud.
4 Aagtje Leguit, geboren op 1 april 1842 in Krommenie. Aagtje is overleden op 15 november 1843 in Krommenie, 1 jaar oud.
VIII-u Fokel Leguijt is geboren op 20 februari 1799 in Krommenie, dochter van Pieter (Piet) Leguijt (zie VII-e) en Antje Molenaar. Fokel trouwde, 31 jaar oud, op 11 april 1830 in Krommenie met Jan Coenraad Franszen, ongeveer 36 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1794 in Medemblik, zoon van Pieter Fransen en Margaretha Kek. Jan is weduwnaar van Trijntje van Assem (ovl. vóór 1830).
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman
werkman
Kinderen van Fokel en Jan:
1 Grietje Fransen, geboren omstreeks 1833 in Wormerveer. Grietje is overleden op 17 januari 1916 in Westzaan, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 22 december 1861 te Wormerveer gehuwd met Gerrit Boon.
2 Neeltje Fransen, geboren omstreeks 1838 in Wormerveer.
Notitie bij Neeltje: Neeltje is op 20 augustus 1871 te Zaandijk gehuwd met Albert Keijzer.
Beroep:
dienstbode
VIII-v Dirk Leguijt is geboren op 17 februari 1802 in Krommenie, zoon van Pieter (Piet) Leguijt (zie VII-e) en Antje Molenaar. Hij is gedoopt op 28 februari 1802 in Krommenie. Dirk is overleden op 9 december 1861 in Landsmeer, 59 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Mogelijk geboren op 27 februari 1802.
Beroep:
timmerman
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 8 mei 1825 in Krommenie met Aaltje Koel, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 18 januari 1804 in Krommeniedijk, dochter van Cornelis Pietersz Koel en Klaartje Jacobsd de Roo. Zij is gedoopt op 29 januari 1804 in Krommeniedijk. Aaltje is overleden op 4 maart 1886 in Oostzaan, 82 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Mogelijk geboren op 28 januari 1804.
Kinderen van Dirk en Aaltje:
1 Maartje Leguijt, geboren in Krommenie. Zij is gedoopt op 31 augustus 1828 in Krommenie.
Notitie bij Maartje: Jong overleden.
2 Cornelis Leguit, geboren op 31 augustus 1828 in Krommenie. Volgt IX-ab.
3 Pieter Leguit, geboren op 4 december 1831 in Zaandam. Volgt IX-ac.
4 Klaartje Leguit, geboren op 13 december 1834 in Zaandam. Klaartje is overleden op 25 juli 1842 in Landsmeer, 7 jaar oud.
5 Antje Leguit, geboren op 14 juni 1837 in Landsmeer. Volgt IX-ad.
6 Jacob Leguit, geboren op 19 januari 1839 in Landsmeer. Volgt IX-ae.
7 Jan Leguit, geboren op 13 augustus 1842 in Landsmeer. Volgt IX-af.
8 Klaartje Leguit, geboren op 3 maart 1846 in Landsmeer. Volgt IX-ag.
VIII-w Cornelis Leguijt is geboren op 18 september 1807 in Krommenie, zoon van Pieter (Piet) Leguijt (zie VII-e) en Antje Molenaar. Hij is gedoopt op 20 september 1807 in Krommenie. Cornelis is overleden op 28 maart 1866 in Krommenie, 58 jaar oud.
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 4 mei 1828 in Krommenie met Neeltje Jongeneel, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op 8 oktober 1806 in Krommenie, dochter van Pieter Jansz Jongeneel en Jannetje van Leijden. Zij is gedoopt op 19 oktober 1806 in Krommenie.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Mogelijk geboren op 18 oktober 1806.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Cornelis en Neeltje:
1 Pieter Leguijt, geboren op 7 oktober 1829 in Krommenie. Volgt IX-ah.
2 Jannetje Leguijt, geboren op 21 mei 1832 in Krommenie. Volgt IX-ai.
3 Jan Leguijt, geboren op 22 maart 1834 in Krommenie. Volgt IX-aj.
4 Cornelis Leguijt, geboren omstreeks 1837.
Beroep:
timmermansknecht
5 Jacob Leguijt, geboren op 6 juni 1840 in Krommenie. Volgt IX-ak.
6 Klaas Leguit, geboren op 22 september 1843 in Krommenie. Volgt IX-al.
VIII-x Aagje Leguijt is geboren op 19 mei 1810 in Krommenie, dochter van Pieter (Piet) Leguijt (zie VII-e) en Antje Molenaar. Zij is gedoopt op 10 juni 1810 in Krommenie. Aagje is overleden op 18 november 1886 in Krommenie, 76 jaar oud. Aagje trouwde, 19 jaar oud, op 17 januari 1830 in Krommenie met Huijbert Reijne, 19 jaar oud. Huijbert is geboren op 1 juli 1810 in Krommenie, zoon van Klaas Huijbertsz Reijne en Jannetje Noordenburg. Huijbert is overleden op 4 mei 1882 in Krommenie, 71 jaar oud.
Notitie bij Huijbert: Was heemraad in 1864 en 1871 en dijkgraaf van 1865 tm 1871 en 1874 tm 1882.
Beroepen:
timmerman
veehouder
Functies:
diaken doopsgezinde gemeente
heemraad
dijkgraaf
Kinderen van Aagje en Huijbert:
1 Pieter Reijne, geboren op 18 juli 1831 in Krommenie.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 23 april 1854 te Krommenie gehuwd met Geertje Krijgsman.
Beroep:
veehouder
2 Klaas Reijne, geboren in 1836 in Krommenie. Klaas is overleden op 27 oktober 1917 in Zwolle, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Huwde op 20 april 1867 te Meppel met Geesje Meijboom.
3 Jan Reijne, geboren op 24 februari 1838 in Krommenie. Jan is overleden op 13 februari 1913 in Krommenie, 74 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 27 april 1862 te Krommenie gehuwd met Hermijntje Schoenmaker.
Beroep:
veehouder
4 Maartje Reijne, geboren op 25 januari 1842 in Schermer. Maartje is overleden op 15 mei 1927 in Zaandijk, 85 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Maartje is op 21 juli 1861 te Krommenie gehuwd met Pieter IJff
5 Dirk Reijne, geboren omstreeks 1845.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 10 mei 1868 te Uitgeest gehuwd met Antje van Twuijver.
Beroep:
landman
6 Jacob Reijne, geboren omstreeks 1847 in Krommenie.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 25 april 1869 te Krommenie gehuwd met Agatha van Harlingen.
Beroep:
landbouwer
7 Hendrik Reijne, geboren omstreeks 1849 in Krommenie.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 27 april 1871 te Krommenie gehuwd met Pietertje Los.
Beroep:
veehouder
8 Huibert Reijne, geboren omstreeks 1850.
Notitie bij Huibert: Huibert is op 10 augustus 1871 te Uitgeest gehuwd met Geertje van Twuijver. Op 13 december 1874 hertrouwt hij als weduwnaar te Krommenie met Trijntje Stuffers.
Beroep:
landman
VIII-y Jacob Leguijt is geboren op 27 april 1799 in Krommenie, zoon van Jan Leguijt (zie VII-g) en Bregje Groot. Hij is gedoopt op 28 april 1799 in Krommenie. Jacob is overleden op 30 juli 1883 in Wormer, 84 jaar oud.
Beroepen:
schuitenmaker
scheepstimmerman
gemeenteopzichter
aannemer
architect
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 2 mei 1824 in Krommenie met Aaltje Seebach, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 19 augustus 1801 in Krommenie, dochter van Johannes Seebach en Trijntje Zwartsluijs. Zij is gedoopt op 23 augustus 1801 in Krommenie. Aaltje is overleden op 28 december 1881 in Wormer, 80 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Aaltje:
1 Bregje Leguijt, gedoopt op 4 januari 1826 in Krommenie. Volgt IX-am.
2 Johannes Leguijt, geboren op 27 maart 1831 in Krommenie. Volgt IX-an.
3 Trijntje Leguijt. Zij is gedoopt op 24 juli 1833 in Krommenie. Trijntje is overleden op 15 oktober 1843 in Haarlem, 10 jaar oud.
4 Jacob Leguijt, geboren op 8 februari 1836 in Krommenie. Volgt IX-ao.
5 Hendrik Leguijt, geboren op 30 januari 1840 in Krommenie. Volgt IX-ap.
VIII-z Jan Reijne is geboren op 15 oktober 1799 in Krommenie, zoon van Klaas Reijne en Neeltje Leguijt (zie VII-h). Jan is overleden op 17 januari 1855 in Marken-Binnen, 55 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 25 april 1824 in Krommenie met Barber van der Zee, ongeveer 19 jaar oud. Barber is geboren omstreeks 1805 in IJlst, dochter van Heere Douwes van der Zee en Hiltje Jacobs Bootsma.
Notitie bij Barber: Ook genoemd als Barbertje en Barbera.
Beroep:
dienstbaar
Kind van Jan en Barber:
1 Neeltje Reijne, geboren op 24 maart 1825 in Krommenie. Volgt IX-aq.
VIII-aa Jan Leguit is geboren op 16 juni 1800 in Assendelft, zoon van Jacob Leguijt (zie VII-i) en Antje Haantjes.
Notitie bij de geboorte van Jan: Gedoopt als Leguijt, bij zijn eerste huwelijk nog genoemd als Leguijt, later Leguit.
Jan is overleden op 31 maart 1879 in Jisp, 78 jaar oud.
Beroep:
boer
Jan:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 13 december 1818 in Jisp met Dieuwertje Nierop, 25 jaar oud. Dieuwertje is geboren op 10 maart 1793 in Obdam, dochter van Jacob Germentsz Nierop en Neeltje Pietersd Volkers. Zij is gedoopt op 11 maart 1793 in Obdam. Dieuwertje is overleden op 4 juni 1853 in Jisp, 60 jaar oud.
Beroep:
boerenmeid
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 10 september 1854 in Jisp met Aafje Kuijper, ongeveer 42 jaar oud. Aafje is geboren omstreeks 1812 in Jisp, dochter van Cornelis Kuijper en Zijtje Heijn.
Beroep:
winkelierster
Kinderen van Jan en Dieuwertje:
1 Jacob Leguit, geboren op 23 november 1819 in Jisp.
2 Antje Leguit, geboren op 16 april 1827 in Jisp. Volgt IX-ar.
VIII-ab Grietje Leguijt is geboren op 15 april 1811 in Jisp, dochter van Jacob Leguijt (zie VII-i) en Antje Haantjes. Zij is gedoopt op 20 april 1811 in Jisp. Grietje is overleden op 22 december 1835 in Jisp, 24 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 30 maart 1834 in Beemster met Klaas de Groot, 21 jaar oud. Klaas is geboren op 22 april 1812 in Beemster, zoon van Jan Tamisse de Groot en Trijntje Jacobsd Pijper. Klaas is overleden op 27 augustus 1852 in Beemster, 40 jaar oud. Klaas trouwde later op 21 oktober 1838 in Beemster met Aafje Bakker (1817-na 1852).
Beroep:
landbouwer
VIII-ac Gerrit Leguit is geboren op 10 juli 1813 in Jisp, zoon van Jacob Leguijt (zie VII-i) en Antje Haantjes. Gerrit is overleden op 2 december 1872 in Beemster, 59 jaar oud.
Beroep:
landman
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 6 mei 1838 in Beemster met Jannetje Willig, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op 13 augustus 1816 in Beemster, dochter van Pieter Willig en Immetje Ruijter. Jannetje is overleden op 11 december 1889 in Beemster, 73 jaar oud.
Beroep:
veehoudster   [bron: Huwelijksakte zoon Cornelis]
Kinderen van Gerrit en Jannetje:
1 Jacob Leguit, geboren op 12 juni 1839 in Beemster. Volgt IX-as.
2 Immetje Leguit, geboren op 21 augustus 1840 in Monnickendam. Volgt IX-at.
3 Pieter Leguit, geboren op 28 augustus 1842 in Beemster. Pieter is overleden op 1 januari 1843 in Beemster, 4 maanden oud.
4 Antje Leguit, geboren op 10 november 1843 in Beemster. Antje is overleden op 15 augustus 1844 in Beemster, 9 maanden oud.
5 Pieter Leguit, geboren op 8 november 1845 in Beemster. Volgt IX-au.
6 Jan Leguit, geboren op 29 september 1847 in Beemster. Volgt IX-av.
7 Cornelis Leguit, geboren op 13 juli 1849 in Beemster. Volgt IX-aw.
8 Antje Leguit, geboren op 14 maart 1851 in Beemster. Volgt IX-ax.
9 Sijvert Leguit, geboren op 3 oktober 1852 in Beemster. Volgt IX-ay.
10 Grietje Leguit, geboren op 22 mei 1854 in Beemster. Grietje is overleden op 13 september 1861 in Beemster, 7 jaar oud.
11 Belitje Leguit, geboren op 18 november 1855 in Beemster. Belitje is overleden op 22 maart 1856 in Beemster, 4 maanden oud.
12 Elisabeth Leguit, geboren op 18 november 1855 in Beemster. Volgt IX-az.
VIII-ad Neeltje Leguit is geboren omstreeks 1807 in Wormer, dochter van Klaas Leguit (zie VII-j) en Aaltje Koomen. Neeltje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 3 oktober 1830 in Jisp met Cornelis Buiten, ongeveer 29 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1801 in Wijdewormer, zoon van Klaas Buijten en Grietje Pet.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Neeltje en Cornelis:
1 Klaas Buiten, geboren in 1836 in Wijdewormer. Klaas is overleden op 11 mei 1836 in Wijdewormer, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: oud 16 weken
2 Klaas Buiten, geboren in 1837 in Wijdewormer. Klaas is overleden op 17 juli 1837 in Wijdewormer, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: oud 19 weken
3 Jan Buiten, geboren omstreeks 1843 in Jisp. Jan is overleden op 10 april 1930 in Beemster, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 7 mei 1871 te Beemster gehuwd met Grietje Kuiper.
Beroep:
boerenknecht
4 Klaas Buiten, geboren omstreeks 1845 in Jisp. Klaas is overleden op 18 oktober 1927 in Beemster, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 21 mei 1871 te Beemster gehuwd met Trijntje Knip.
Beroep:
warmoezenier
5 Grietje Buiten, geboren omstreeks 1846 in Jisp. Grietje is overleden op 1 december 1930 in Beemster, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 8 mei 1870 te Beemster gehuwd met Jan Molenaar.
Beroep:
dienstbode
6 Aaltje Buiten, geboren omstreeks 1849 in Jisp. Aaltje is overleden na 1932, minstens 83 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 2 mei 1875 te Beemster gehuwd met Jan Oderkerk. Op 29 maart 1906 hertrouwt zij als weduwe te Wormer met Jan Battem.
Beroep:
dienstbode
VIII-ae Jan Leguit is geboren omstreeks 1813 in Wormer, zoon van Klaas Leguit (zie VII-j) en Aaltje Koomen. Jan is overleden op 20 mei 1896 in Landsmeer, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Jan: Getuige bij zus Trijntje, woont dan (1850) in Landsmeer.
Beroepen:
timmerman
landman
Jan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 31 januari 1847 in Landsmeer met Trijntje Goede, 40 jaar oud. Trijntje is geboren op 10 mei 1806 in Landsmeer, dochter van Sijmon Dirksz Goede en Grietje Dirksd Stroo. Trijntje is weduwe van Jan Fraaij (±1801-vóór 1847), met wie zij trouwde op 31 december 1825 in Landsmeer.
Beroep:
boerin
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Klaas Leguit, geboren op 14 april 1847 in Landsmeer. Volgt IX-ba.
2 Aaltje Leguit, geboren op 18 september 1849 in Landsmeer. Volgt IX-bb.
VIII-af Lijsbet Leguit is geboren op 13 augustus 1814 in Jisp, dochter van Klaas Leguit (zie VII-j) en Aaltje Koomen. Lijsbet is overleden op 24 februari 1860 in Kwadijk (Oosthuizen), 45 jaar oud. Lijsbet trouwde, 29 jaar oud, op 2 juni 1844 in Jisp met Dirk Winkelaar, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 23 november 1816 in Beemster, zoon van Jan Jansz Winkelaar en Trijntje Schermer. Dirk is overleden op 4 mei 1878 in Oosthuizen, 61 jaar oud. Dirk trouwde later op 27 oktober 1861 in Oosthuizen met Grietje Rol (geb. ±1816).
Beroep:
arbeider
Kinderen van Lijsbet en Dirk:
1 Jan Winkelaar, geboren omstreeks 1845 in Oosthuizen.
Notitie bij Jan: Jan is op 26 mei 1872 te Edam gehuwd met Maretje Lagrand. Hij hertrouwde als weduwnaar op 30 maart 1879 te Kwadijk met Antje Goede.
Beroep:
arbeider
2 Klaas Winkelaar, geboren omstreeks 1847 in Kwadijk. Klaas is overleden op 8 september 1933 in Beemster, ongeveer 86 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 28 april 1872 te Edam gehuwd met Niesje Lakeman. Hij hertrouwt als weduwnaar op 9 mei 1897 te Beemster met Krelisje Stekelbos.
Beroepen:
arbeider
tuinier
3 Trijntje Winkelaar, geboren omstreeks 1849 in Kwadijk.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 11 augustus 1878 te Beemster gehuwd met Gerrit Waal.
4 Geertje Winkelaar, geboren omstreeks 1854 in Oosthuizen. Geertje is overleden op 25 februari 1934 in Beemster, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 8 mei 1881 te Beemster gehuwd met Pieter Zeekant.
5 Pieter Winkelaar, geboren omstreeks 1855 in Oosthuizen.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 24 december 1876 te Oosthuizen gehuwd met Iefje Hartog. Hij hertrouwt als weduwnaar op 16 januari 1913 te Purmerend met Neeltje Eenhuizen.
Beroepen:
arbeider
boerenarbeider
VIII-ag Dirkje Leguit is geboren op 14 augustus 1819 in Jisp, dochter van Klaas Leguit (zie VII-j) en Aaltje Koomen. Dirkje is overleden op 20 oktober 1894 in Buiksloot, 75 jaar oud. Dirkje trouwde, 28 jaar oud, op 7 mei 1848 in Beemster met Hendrik van Doorn, ongeveer 25 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1823 in Beemster, zoon van Teunis van Doorn en Hilletje Mul. Hendrik is overleden vóór 1894, ten hoogste 71 jaar oud.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Dirkje en Hendrik:
1 Klaas van Doorn, geboren omstreeks 1852 in Beemster. Klaas is overleden op 1 februari 1914 in Buiksloot, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 19 oktober 1883 te Buiksloot gehuwd met Aagje Nierop.
Beroep:
arbeider
2 Hillegonda van Doorn, geboren omstreeks 1853 in Beemster. Volgt IX-bc.
3 Aaltje van Doorn, geboren omstreeks 1856 in Beemster.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 3 oktober 1875 te Berkhout gehuwd met Pieter Beemster.
4 Lijsbeth van Doorn, geboren omstreeks 1858 in Beemster.
Notitie bij Lijsbeth: Lijsbeth is op 17 mei 1883 te Hensbroek gehuwd met Jan Wortel. Op 30 december 1914 hertrouwt zij als weduwe te Broek op Langedijk met IJpe van der Molen.
Beroep:
huishoudster
VIII-ah Trijntje Leguit is geboren op 22 november 1821 in Jisp, dochter van Klaas Leguit (zie VII-j) en Aaltje Koomen. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 29 september 1850 in Katwoude met Jan Houtman, 30 jaar oud. Jan is geboren op 29 april 1820 in Edam, zoon van Bouke Houtman en Aaltje Janse Sanders. Jan is overleden op 28 augustus 1898, 78 jaar oud. Jan is weduwnaar van Neeltje Hogetoorn (±1824-vóór 1850), met wie hij trouwde op 17 april 1842 in Katwoude.
Beroepen:
landman
stalknecht
Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Aaltje Houtman, geboren omstreeks 1851 in Katwoude.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 5 oktober 1873 te Edam gehuwd met Dirk Ent.
2 Bouke Houtman, geboren omstreeks 1855 in Katwoude. Bouke is overleden op 18 januari 1936 in Beemster, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Bouke: Bouke is op 22 mei 1881 te Beemster gehuwd met Maartje Poen.
Beroep:
arbeider
3 Trijntje Houtman, geboren omstreeks 1857 in Monnickendam.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 4 januari 1885 te Middelie gehuwd met Cornelis Rijke.
4 Marijtje Houtman, geboren omstreeks 1859 in Monnickendam. Marijtje is overleden op 4 juli 1888 in Beemster, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Marijtje: Marijtje is op 7 mei 1882 te Beemster gehuwd met Dirk Hellingman.
5 Klaas Houtman, geboren omstreeks 1863 in Edam. Klaas is overleden op 16 oktober 1940 in Beemster, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 6 mei 1888 te Beemster gehuwd met Hendrikje Ossebaar.
Beroep:
boerenknecht
VIII-ai Aaltje Leguijt is geboren op 28 maart 1828 in Jisp, dochter van Klaas Leguit (zie VII-j) en Aaltje Koomen. Aaltje is overleden op 6 januari 1906 in Buiksloot, 77 jaar oud. Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op 2 september 1860 in Alkmaar met Cornelis Houting, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 5 februari 1833 in Buiksloot, zoon van Jan Corneliszn Houting en Deonisia van Veen. Cornelis is overleden op 1 februari 1913 in Buiksloot, 79 jaar oud.
Beroep:
werkman
Kinderen van Aaltje en Cornelis:
1 Deonitia Houting, geboren omstreeks 1862 in Alkmaar. Deonitia is overleden op 8 februari 1906 in Buiksloot, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Deonitia: Deonitia is op 15 mei 1885 te Buiksloot gehuwd met Petrus Bernardus Weehuizen/Wechhuizen.
2 Klaas Houting, geboren op 29 februari 1864 in Alkmaar. Klaas is overleden op 2 november 1920 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 12 mei 1893 te Buiksloot gehuwd met Anna Humer.
Beroepen:
milicien scherpschutter bij het 7e regiment infanterie   [bron: Dick Mastbergen]
sluiswachter Willemssluizen in Amsterdam-Noord   [bron: Dick Mastbergen]
arbeider
3 Jan Houting, geboren omstreeks 1867.
Notitie bij Jan: Jan is op 22 augustus 1890 te Buiksloot gehuwd met Klaasje de Groot.
Beroep:
smid
4 Catharina Alida Houting, geboren omstreeks 1870 in Buiksloot.
Notitie bij Catharina: Catharina Alida is op 18 mei 1895 te Buiksloot gehuwd met Hendrikus Meppen.
5 Petronella Houting, geboren in januari 1875 in Buiksloot. Petronella is overleden op 6 maart 1875 in Buiksloot, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: oud 6 weken
IX-a Maartje Otter is geboren op 1 september 1813 in Oudendijk, dochter van Pieter Otter (zie VIII-a) en Trijntje de Vries. Maartje is overleden op 1 december 1883 in Oudendijk, 70 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Mogelijk geboren in 1810.
Maartje trouwde, 19 jaar oud, op 2 mei 1833 in Oudendijk met Dirk Leguit, 36 jaar oud. Zie VIII-e voor persoonsgegevens van Dirk.
Kinderen van Maartje en Dirk: zie VIII-e.
IX-b Geertje Leguit is geboren op 31 mei 1817 in Beets, dochter van Klaas Leguit (zie VIII-c) en Helena de Boer. Geertje is overleden op 29 november 1888 in Oudendijk, 71 jaar oud.
Beroep:
veehoudster
Geertje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 26 april 1839 in Oudendijk met Frederik Langeberg, 21 jaar oud. Frederik is geboren op 12 december 1817 in Beemster, zoon van Harmen Langeberg en Lijsbeth Jorisd Molenaar. Frederik is overleden op 22 augustus 1868 in Oudendijk, 50 jaar oud.
Beroepen:
timmerman
landman
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 3 november 1872 in Oudendijk met Cornelis Schouten, 58 jaar oud. Cornelis is geboren op 19 februari 1814 in Oudendijk, zoon van Gerrit Schouten en Geertje Muus. Cornelis is overleden op 3 oktober 1888 in Oudendijk, 74 jaar oud. Cornelis is weduwnaar van Grietje Beek (1814-1870), met wie hij trouwde op 7 mei 1837 in Oudendijk.
Beroepen:
arbeider
landman
Kinderen van Geertje en Frederik:
1 Klaas Langeberg, geboren omstreeks 1840 in Oudendijk.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 28 april 1864 te Oudendijk gehuwd met Lijsbeth Liets.
Beroep:
arbeider
2 Elizabeth Langeberg, geboren op 3 mei 1842 in Oudendijk.
Notitie bij Elizabeth: Elizabeth is op 24 mei 1863 te Oudendijk gehuwd met Matthijs de Smeth.
3 Helena Langeberg, geboren omstreeks 1845 in Oudendijk.
Notitie bij Helena: Helena is op 22 april 1866 te Middelie gehuwd met Sijmen Vroom.
4 Aagje Langeberg, geboren op 26 juli 1849 in Oudendijk. Aagje is overleden op 21 februari 1919 in Warder, 69 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Aagje is op 17 april 1870 te Avenhorn gehuwd met Cornelis Wals.
5 Trijntje Langeberg, geboren op 8 september 1852 in Oudendijk.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 16 augustus 1874 te Oudendijk gehuwd met Teunis Pastoor.
6 Ariaantje Langeberg, geboren op 7 juli 1858 in Oudendijk.
Notitie bij Ariaantje: Ariaantje is op 9 mei 1886 te Oudendijk gehuwd met Pieter Bregman.
IX-c Ariaantje Leguit is geboren op 23 december 1821 in Beemster, dochter van Klaas Leguit (zie VIII-c) en Helena de Boer. Ariaantje is overleden op 14 augustus 1882 in Avenhorn, 60 jaar oud.
Notitie bij Ariaantje: Kinderen uit eerste huwelijk?
Ariaantje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 30 april 1843 in Oudendijk met Klaas Leeuw, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 18 november 1818 in Oudendijk, zoon van Aris Hendriksz Leeuw en Wulmet Cornelisd Spaans. Klaas is overleden op 17 december 1844 in Oudendijk, 26 jaar oud.
Beroep:
bakker
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 26 april 1846 in Oudendijk met Luitje Bakker, 32 jaar oud. Luitje is geboren op 5 juli 1813 in Hem (Venhuizen), zoon van Aris Bakker en Trijntje Brouwer. Luitje is overleden in 1888 in Amsterdam, 74 of 75 jaar oud [bron: Ancestry.com].
Notitie bij Luitje: Ariaantje overleed op 14 augustus 1882 te Avenhorn, Luitje woonde toen in Oudendijk. Verhuisde 28 april 1885 naar Avenhorn en op 29 december 1888 naar ASD (vermoedelijk Amsterdam, maar daar heb ik hem niet teruggevonden, misschien Assendelft? Ook daar geen Luitje Bakker gevonden).
Beroep:
broodbakker
Kinderen van Ariaantje en Luitje:
1 Trijntje Bakker, geboren op 7 juni 1847 in Oudendijk. Volgt X-g.
2 Klaas Bakker, geboren op 7 juni 1849 in Oudendijk.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 27 februari 1873 te Oudendijk gehuwd met Aafje Vet en als weduwnaar op 10 oktober 1875 te Hoogwooud met Stijntje Heuvel.
Beroep:
broodbakker
3 Helena (Leentje) Bakker, geboren op 18 juni 1852 in Oudendijk.
Notitie bij Leentje: Leentje is op 26 december 1875 te Hoogwoud gehuwd met Lodewijk van Zelm.
4 Willement Bakker, geboren op 1 mei 1854 in Oudendijk.
Notitie bij Willement: Willement (wordt Wullemet genoemd) is op 3 mei 1877 te Oudendijk gehuwd met Marius Gijsbertus Daalwijk.
5 Antje Bakker, geboren op 1 april 1857 in Oudendijk. Antje is overleden op 24 januari 1885 in Venhuizen, 27 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje is op 30 april 1882 te Oudendijk gehuwd met Gerrit Bruin (weduwnaar van Aafje Klopper).
6 Geertje Bakker, geboren op 1 mei 1861 in Oudendijk.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 5 maart 1891 te Naarden gehuwd met Harmen Geert Hollander.
7 Aafje Bakker, geboren op 4 mei 1864 in Oudendijk.
Notitie bij Aafje: Aafje is op 19 augustus 1886 te Beets gehuwd met Johannes Meijers. Zij hertrouwt als weduwe op 17 juli 1890 te Amsterdam met Tijs Stieltjes.
IX-d Cornelis Leguit is geboren op 11 mei 1834 in Oudendijk, zoon van Klaas Leguit (zie VIII-c) en Helena de Boer. Cornelis is overleden op 10 december 1875 in Oudendijk, 41 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Heeft gewoond aan de Oudendijk 81.
Beroep:
landman
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 22 april 1860 in Oudendijk met Jantje Spaans, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 10 maart 1840 in Oudendijk, dochter van Klaas Spaans en Aafje Bakker. Jantje is overleden op 22 juni 1895 in Oudendijk, 55 jaar oud.
Beroep:
veehoudster
Kinderen van Cornelis en Jantje:
1 Klaas Leguit, geboren op 18 juli 1861 in Oudendijk. Volgt X-h.
2 Cornelis Leguit, geboren op 24 december 1863 in Oudendijk. Volgt X-i.
3 Jan Leguit, geboren op 28 augustus 1867 in Oudendijk. Volgt X-j.
IX-e Aafje Leguit is geboren op 19 november 1839 in Oudendijk, dochter van Klaas Leguit (zie VIII-c) en Helena de Boer. Aafje is overleden op 5 maart 1893 in Avenhorn, 53 jaar oud.
Beroep:
landeigenaresse
Aafje trouwde, 20 jaar oud, op 22 april 1860 in Oudendijk met Pieter Hoek Spaans, 19 jaar oud. Pieter is geboren op 1 augustus 1840 in Oudendijk, zoon van Pieter Hoek Spaans en Grietje Bakker. Pieter is overleden op 14 maart 1877 in Oudendijk, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Mogelijk 1874, zie site Aad Conijn.
Notitie bij Pieter: Bij zijn huwelijk is Marcus Bierman zijn voogd en Frederik Langeberg zijn toeziend voogd.
Beroep:
landman
Kinderen van Aafje en Pieter:
1 Pieter Hoek Spaans, geboren op 20 maart 1863 in Oudendijk [bron: site Aad Conijn]. Pieter is overleden op 27 mei 1935 in Alkmaar, 72 jaar oud [bron: site Aad Conijn]. Hij is begraven op 31 mei 1935 in Oudendijk.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 17 april 1885 te Oudendijk gehuwd met Grietje Schuijtemaker. Hij hertrouwt als weduwe op 7 december 1890 te Avenhorn met Elisabeth Schuijtemaker.
Beroepen:
landman
veehouder
2 Klaas Hoek Spaans, geboren op 8 augustus 1864 in Oudendijk.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 21 april 1886 te Blokker gehuwd met Grietje Bijl.
Beroep:
landman
3 Jan Hoek Spaans, geboren op 3 oktober 1868 in Oudendijk [bron: site Aad Conijn]. Jan is overleden op 29 november 1944 in Blokker, 76 jaar oud [bron: site Aad Conijn].
Notitie bij Jan: Jan is op 21 april 1889 te Avenhorn gehuwd met Johanna Schuijtemaker.
Beroep:
landman
4 Helena Elisabeth Hoek Spaans, geboren omstreeks 1873 in Oudendijk.
Notitie bij Helena: Helena Elisabeth is op 6 januari 1893 te Hoogkarspel gehuwd met Bernhard Wilhelm Heinrich Kleinschmidt (geboren te Dalvers (Hannover)).
IX-f Geertje Leguit is geboren op 27 maart 1827 in Oterleek (Schermer), dochter van Gerbrand Leguit (zie VIII-d) en Klaasje Bak. Geertje is overleden op 8 januari 1878 in Scharwoude, 50 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Wordt in de geboorte en huwelijksakte Leguijt genoemd, maar ondertekent de huwelijksakte met Leguit.
Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 1 mei 1853 in Scharwoude met Simon Blok, 31 jaar oud. Simon is geboren op 5 februari 1822 in Andijk, zoon van Tamis Blok en Trijntje Sijmens Jongejeugd. Simon is overleden op 30 november 1900 in Scharwoude, 78 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Geertje en Simon:
1 Klaasje Blok, geboren op 17 april 1854 in Scharwoude. Klaasje is overleden op 2 november 1874 in Berkhout, 20 jaar oud. Klaasje bleef ongehuwd.
2 Tamis Blok, geboren op 9 oktober 1855 in Scharwoude. Volgt X-k.
3 Gerbrand Blok, geboren op 2 januari 1857 in Scharwoude. Gerbrand is overleden op 2 juli 1857 in Scharwoude, 6 maanden oud.
4 Trijntje Blok, geboren op 18 mei 1858 in Scharwoude. Trijntje is overleden op 22 mei 1946 in Berkhout, 88 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 2 mei 1880 te Avenhorn gehuwd met Pieter Waterdrinker.
5 Gerbrand Blok, geboren op 3 september 1861 in Scharwoude. Gerbrand is overleden op 18 juli 1865 in Scharwoude, 3 jaar oud.
6 Fredrik Blok, geboren op 18 oktober 1863 in Scharwoude. Fredrik is overleden op 6 maart 1932 in Monnickendam, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fredrik: Genoemd als Frederik
Notitie bij Fredrik: Fredrik is op 17 april 1887 te Avenhorn gehuwd met Trijntje Man.
Beroep:
landbouwer
7 Aagje Blok, geboren op 7 december 1864 in Avenhorn. Aagje is overleden op 4 augustus 1920 in Avenhorn, 55 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Aagje is op 30 april 1893 te Berkhout gehuwd met Jacob Langereis.
8 Gerbrand Blok, geboren op 16 oktober 1866 in Scharwoude.
Notitie bij Gerbrand: Gerbrand is op 21 april 1889 te Berkhout gehuwd met Geertje Stapel.
Beroep:
landbouwer
9 Guurtje Blok, geboren op 12 november 1867 in Scharwoude. Guurtje is overleden op 25 juli 1868 in Scharwoude, 8 maanden oud.
10 Guurtje Blok, geboren op 8 juni 1869 in Scharwoude. Guurtje is overleden op 25 april 1943 in Berkhout, 73 jaar oud.
Notitie bij Guurtje: Guurtje is op 26 april 1896 te Avenhorn gehuwd met Jacob de Bakker.
IX-g Aagje Leguit is geboren op 1 januari 1832 in Etersheim, dochter van Gerbrand Leguit (zie VIII-d) en Klaasje Bak. Aagje is overleden op 10 maart 1870 in Oudendijk, 38 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Huwde met haar halfneef Klaas Beunder.
Geboortedatum nakijken, haar broer Cornelis werd op 10 januari 1832 te Zuidschardam (Etersheim) geboren.
Aagje trouwde, 28 jaar oud, op 29 april 1860 in Oosthuizen met Klaas Beunder, 26 jaar oud. Zie IX-j voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Aagje en Klaas:
1 Trijntje Beunder, geboren op 19 mei 1861 in Oudendijk. Trijntje is overleden op 24 september 1861 in Oudendijk, 4 maanden oud.
2 Gerbrand Beunder, geboren op 26 december 1862 in Oudendijk. Gerbrand is overleden op 12 september 1863 in Oudendijk, 8 maanden oud.
3 Pieter Beunder, geboren op 27 april 1864 in Oudendijk. Pieter is overleden op 4 januari 1930 in Beemster, 65 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 25 juli 1897 te Beemster gehuwd met Jannetje Lakemond.
Beroep:
arbeider
4 Gerbrand Beunder, geboren op 4 juli 1867 in Oudendijk. Gerbrand is overleden na 1922, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Gerbrand: Gerbrand is op 1 mei 1892 te Avenhorn gehuwd met Trijntje Bakker. Op 1 augustus 1918 hertrouwt hij als weduwnaar te Oosthuizen met Lijsbeth Wilms.
Beroepen:
landman
veehouder
IX-h Cornelis Leguit is geboren op 23 maart 1836 in Oosthuizen, zoon van Pieter Leguit (zie VIII-g) en Maartje Komen. Cornelis is overleden op 29 augustus 1912 in Beemster, 76 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Woonde aan de Oudendijk 64.
Was getuige bij het huwelijk van zijn stiefdochter Marijtje de Groot op 30 januari 1887 te Oudendijk, woonde toen in de Beemster.
Beroep:
arbeider
Cornelis:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 6 juni 1864 in Oudendijk met Aafje Wit, 29 jaar oud. Aafje is geboren op 20 mei 1835 in Oudendijk, dochter van Cornelis Wit en Elisabeth (Lijsje) van den Heuvel. Aafje is overleden op 26 mei 1875 in Oudendijk, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24 oktober 1875 in Oudendijk met Antje van de Kappelle, 43 jaar oud. Antje is geboren op 10 maart 1832 in Kwadijk, dochter van Pieter van de Kappelle en Marijtje Kroese. Antje is overleden op 29 juli 1921 in Beemster, 89 jaar oud. Antje is weduwe van Aarjan de Groot (±1833-1870), met wie zij trouwde op 13 februari 1859 in Beemster.
Kinderen van Cornelis en Aafje:
1 Maartje Leguit, geboren op 30 januari 1866 in Oudendijk. Volgt X-l.
2 Pieter Leguit, geboren op 14 maart 1867 in Oudendijk. Volgt X-m.
3 Cornelis Leguit, geboren op 1 januari 1869 in Oudendijk. Volgt X-n.
4 Lijsje Leguit, geboren op 18 mei 1870 in Oudendijk. Lijsje is overleden op 27 januari 1874 in Oudendijk, 3 jaar oud.
5 Hendricus Leguit, geboren op 2 februari 1872 in Oudendijk. Hendricus is overleden op 9 maart 1873 in Oudendijk, 1 jaar oud.
6 Hendricus Leguit, geboren op 30 december 1873 in Oudendijk. Volgt X-o.
IX-i Aagje Leguit is geboren op 2 maart 1839 in Oosthuizen, dochter van Pieter Leguit (zie VIII-g) en Maartje Komen. Aagje is overleden op 31 maart 1868 in Grootebroek, 29 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Mogelijk Aafje Leguit.
Aagje trouwde, 22 jaar oud, op 2 januari 1862 in Grootebroek met Jan Broertjes, 35 jaar oud. Jan is geboren op 20 januari 1826 in Schermerhorn, zoon van Wouter Broertjes en Geertje Hoek. Jan is overleden op 17 april 1884 in Grootebroek, 58 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jantje van der Meer (1826-1860), met wie hij trouwde op 24 maart 1850 in Grootebroek. Jan trouwde later op 7 november 1878 in Grootebroek met Trijntje Hoek (geb. 1834).
Beroep:
korenmolenaar
Kinderen van Aagje en Jan:
1 Wouter Broertjes, geboren op 23 oktober 1862 in Grootebroek. Wouter is overleden op 28 mei 1939 in Venhuizen, 76 jaar oud.
Notitie bij Wouter: Wouter is op 13 mei 1888 te Venhuizen gehuwd met Grietje Davidzon.
Beroep:
korenmolenaar
2 Cornelis Broertjes, geboren op 8 oktober 1864 in Grootebroek.
3 Pieter Broertjes, geboren op 5 september 1867 in Grootebroek.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 11 juni 1891 te Grootebroek gehuwd met Jantje Jongert.
IX-j Klaas Beunder is geboren op 18 oktober 1833 in Oosthuizen, zoon van Pieter Beunder en Trijntje Leguit (zie VIII-i). Klaas is overleden op 10 april 1912 in Oosthuizen, 78 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Stierf in Oosthuizen maar woonde toen in Oudendijk.
Klaas:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 29 april 1860 in Oosthuizen met Aagje Leguit, 28 jaar oud. Zie IX-g voor persoonsgegevens van Aagje.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 11 februari 1872 in Oudendijk met Trijntje Binnewijzend, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 15 juni 1844 in Hensbroek, dochter van Jacob Binnewijzend en Grietje Waterdrinker. Trijntje is overleden op 21 januari 1908 in Oudendijk, 63 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Aagje: zie IX-g.
IX-k Grietje Leguijt is geboren op 9 juni 1823 in Krommenie, dochter van Jan Leguijt (zie VIII-l) en Jannetje van der Hoeven. Grietje is overleden vóór 1865, ten hoogste 42 jaar oud. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 15 april 1847 in Krommenie met Cornelis van der Hoeven, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 8 november 1822 in Krommenie, zoon van Klaas van der Hoeven en Aaltje Wagemaker. Cornelis trouwde later op 12 februari 1865 in Krommenie met Dirkje ten Wolde (geb. ±1840).
Beroep:
schipper
Kinderen van Grietje en Cornelis:
1 Klaas van der Hoeven, geboren in 1848 in Krommenie.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 4 mei 1879 te Krommenie gehuwd met Dirkje Luijting.
Beroep:
schippersknecht
2 Aaltje van der Hoeven, geboren omstreeks 1850.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 15 november 1874 te Uitgeest gehuwd met Hendrik Eckhart.
3 Jan van der Hoeven, geboren omstreeks 1853 in Krommenie.
Notitie bij Jan: Jan is op 29 juni 1879 te Wormerveer gehuwd met Roelofje Windhouwer.
Beroep:
schippersknecht
4 Jannetje van der Hoeven, geboren omstreeks 1859 in Krommenie. Jannetje is overleden op 15 mei 1922 in Uitgeest, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Jannetje is op 1 januari 1888 te Uitgeest gehuwd met Jan Bot.
IX-l Aaltje Leguijt is geboren op 19 mei 1825 in Krommenie, dochter van Jan Leguijt (zie VIII-l) en Jannetje van der Hoeven. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 10 juli 1853 in Krommenie met Willem Stechman, 23 jaar oud. Willem is geboren op 2 februari 1830 in Krommenie, zoon van Rijkje Stechman.
Beroep:
schippersknecht
IX-m Cornelis Leguijt is geboren op 7 september 1828 in Krommenie, zoon van Jan Leguijt (zie VIII-l) en Jannetje van der Hoeven. Cornelis is overleden vóór 1870, ten hoogste 42 jaar oud.
Beroep:
schippersknecht
Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op 30 augustus 1863 in Krommenie met Neeltje Keijning, 24 of 25 jaar oud. Neeltje is geboren in 1838 in Krommenie, dochter van Jan Keijning en Maartje Busch.
Kind van Cornelis en Neeltje:
1 Jannetje Leguijt, geboren in 1864 in Krommenie. Volgt X-p.
IX-n Grietje Windhouwer is geboren op 1 oktober 1830 in Wormerveer, dochter van Jan Windhouwer en Antje Leguit (zie VIII-n). Grietje is overleden op 25 maart 1904 in Koog aan de Zaan, 73 jaar oud.
Beroep:
winkelier
Grietje trouwde, 34 jaar oud, op 23 april 1865 in Wormerveer met Cornelis Leguit, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Cornelis: Cornelis en Grietje hadden dezelfde overgrootvader.
Zie IX-u voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kinderen van Grietje en Cornelis:
1 Geertje Leguit, geboren omstreeks 1864 in Zaandijk. Volgt X-q.
2 Pieter Leguit, geboren omstreeks 1866 in Koog aan de Zaan. Pieter is overleden op 1 augustus 1867 in Koog aan de Zaan, ongeveer 1 jaar oud.
3 Pieter Leguit, geboren op 1 oktober 1868 in Koog aan de Zaan. Volgt X-r.
4 Antje Elisabeth Leguit, geboren omstreeks 1871 in Koog aan de Zaan. Antje is overleden op 5 juni 1872 in Koog aan de Zaan, ongeveer 1 jaar oud.
IX-o Grietje Leguijt is geboren op 2 januari 1836 in Krommenie, dochter van Jacob Leguijt (zie VIII-o) en Aagje Langewis. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 26 juni 1859 in Uitgeest met Jan Jongejans, 27 jaar oud. Jan is geboren op 19 december 1831 in Assendelft, zoon van Gerrit Jacobsz Jongejans en Antje Hos. Jan is overleden op 12 augustus 1890 in Limmen, 58 jaar oud.
Beroepen:
landman
bloemkweker
Kinderen van Grietje en Jan:
1 Anna Jongejans, geboren op 2 juni 1860 in Assendelft. Anna is overleden op 18 mei 1930 in Wijk aan Zee en Duin, 69 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna is op 22 januari 1880 te Limmen gehuwd met Abram de Vries. Zij is als weduwe op 29 september 1921 te Limmen gehuwd met Cornelis de Bie.
2 Aagtje Jongejans, geboren op 1 maart 1862 in Assendelft. Aagtje is overleden op 25 augustus 1930 in Alkmaar, 68 jaar oud.
Notitie bij Aagtje: Aagtje is op 10 mei 1883 te Limmen gehuwd met Jan Biesterbos. Zij hertouwt als weduwe op 4 juni 1902 te Limmen met Johan Visser uit Groningen.
Beroep:
winkelierster
3 Neeltje Jongejans, geboren op 20 mei 1864 in Assendelft. Neeltje is overleden op 9 december 1868 in Assendelft, 4 jaar oud.
4 Jacob Jongejans, geboren op 23 juli 1868 in Assendelft. Jacob is overleden op 16 juli 1924 in Alkmaar, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Woonde te Anna Paulowna.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 26 december 1897 te Limmen gehuwd met Everdina van Trigt.
Beroep:
bloembollenkweker
5 Neeltje Jongejans, geboren omstreeks 1871 in Assendelft.
Notitie bij Neeltje: Neeltje is op 31 oktober 1889 te Limmen gehuwd met Cornelis Vermeulen.
IX-p Antje Leguijt is geboren op 29 september 1815 in Krommenie, dochter van Jan Leguit (zie VIII-s) en Antje Jacobsd de Jong. Antje is overleden op 21 maart 1906 in Zaandam, 90 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 24 juni 1838 in Krommenie met Hermanus Witte, 23 jaar oud. Hermanus is geboren op 29 september 1814 in Krommenie, zoon van Herman Barend Witte en Maria Benekamp. Hermanus is overleden op 26 mei 1891 in Zaandam, 76 jaar oud.
Beroepen:
timmerman
molenmaker
Kinderen van Antje en Hermanus:
1 Bernardus Witte, geboren omstreeks 1840 in Zaandam. Bernardus is overleden op 3 juli 1931 in Zaandijk, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: Bernardus is op 28 mei 1871 te Zaandam gehuwd met Maartje Ferdinandes/Ferdinandus.
Beroep:
timmerman
2 Antje Witte, geboren omstreeks 1841 in Zaandam. Antje is overleden op 15 december 1912 in Zaandam, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje is op 22 mei 1870 te Zaandam gehuwd met Jacob Exalto.
3 Jan Witte, geboren omstreeks 1844 in Zaandam.
Notitie bij Jan: Jan is op 8 augustus 1871 te Akersloot gehuwd met Grietje de Jongh.
Beroep:
dagloner
4 Hendrik Witte, geboren omstreeks 1847 in Zaandam. Hendrik is overleden op 29 augustus 1863 in Zaandam, ongeveer 16 jaar oud.
5 Maria Witte, geboren omstreeks 1851 in Zaandam. Maria is overleden op 2 juli 1929 in Zaandam, ongeveer 78 jaar oud.
6 Johanna Witte, geboren omstreeks 1853 in Zaandam. Johanna is overleden op 10 april 1938 in Zaandam, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 27 september 1881 te Zaandam gehuwd met Cornellis Rogge.
7 Jacob Witte, geboren omstreeks 1854 in Zaandam. Jacob is overleden op 10 maart 1942 in Zaandam, ongeveer 88 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 8 augustus 1880 te Abbekerk gehuwd met Trijntje Koning.
Beroep:
jeugd onderwijzer
IX-q Jacob Leguit is geboren op 6 januari 1817 in Zaandijk, zoon van Jan Leguit (zie VIII-s) en Antje Jacobsd de Jong. Hij is gedoopt op 26 januari 1817 in Zaandijk. Jacob is overleden op 15 december 1878 in Oudorp (Alkmaar), 61 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Jacob trouwde, 20 jaar oud, op 16 april 1837 in Zaandam met Aagje Valk, ongeveer 22 jaar oud. Aagje is geboren omstreeks 1815 in Zaandam, dochter van Willem Valk en Maartje Lakeman.
Kinderen van Jacob en Aagje:
1 Jan Leguit, geboren in september 1837 in Zaandam. Jan is overleden op 9 januari 1838 in Zaandam, 4 maanden oud.
2 Maartje Leguit, geboren omstreeks 1851 in Oudorp (Alkmaar). Maartje is overleden op 20 mei 1855 in Oudorp (Alkmaar), ongeveer 4 jaar oud.
3 geen Leguit, levenloos geboren kind, geboren op 7 december 1851 in Oudorp (Alkmaar).
4 Antje Leguit, geboren omstreeks 1855. Antje is overleden op 10 februari 1884 in Utrecht, ongeveer 29 jaar oud [bron: Genlias]. Antje bleef ongehuwd.
IX-r Trijntje Leguijt is geboren op 9 augustus 1818 in Zaandijk, dochter van Jan Leguit (zie VIII-s) en Antje Jacobsd de Jong. Zij is gedoopt op 20 september 1818 in Zaandijk.
Notitie bij Trijntje: Komt ook voor als Leguit.
bakker_leguijt.png
2 Dankbericht uit Nieuws van den Dag d.d. 8-9-1880
Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 30 augustus 1840 in Krommenie met Willem Bakker (afb. 2), ongeveer 22 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1818 in Amsterdam, zoon van Stephanus Bakker en Stijntje Verhaagen.
Beroepen:
kantoorbediende
koopman
fabrieksdirecteur
commissionair
Kinderen van Trijntje en Willem:
1 Stijntje Bakker, geboren omstreeks 1842 in Krommenie.
Notitie bij Stijntje: Stijntje huwt op 5 juli 1863 te Krommenie met Sijtse Blok.
2 Jan Bakker, geboren omstreeks 1844 in Krommenie.
Notitie bij Jan: Jan is op 24 maart 1898 te Krommenie gehuwd met Maaike Bakker.
Beroep:
koopman
3 Gerardus Hendrik Bakker, geboren omstreeks 1849 in Krommenie.
Notitie bij Gerardus: Op 27 februari 1884 is Gerardus Hendrik te Purmerend bij volmacht gehuwd met Johanna Jacoba Berckenhoff.
Beroep:
stationschef
4 Geertruida Bakker, geboren omstreeks 1853 in Krommenie. Geertruida is overleden op 4 april 1925 in Amersfoort, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Geertruida is op 3 oktober 1878 te Krommenie gehuwd met Cornelis de Jager.
5 Sara Anna Bakker, geboren omstreeks 1855 in Krommenie.
Notitie bij Sara: Sara Anna is op 28 september 1882 te Krommenie gehuwd met Willem van Leijden.
6 Jacob Bakker, geboren omstreeks 1860 in Krommenie.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 10 januari 1901 te Krommenie gehuwd met Catharina Antonia Johanna Aarts.
Beroep:
drogist
IX-s Geertje Leguit is geboren omstreeks 1822 in Zaandijk, dochter van Jan Leguit (zie VIII-s) en Antje Jacobsd de Jong. Geertje is overleden op 19 juli 1887 in Zaandam, ongeveer 65 jaar oud. Geertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 16 mei 1847 in Zaandam met Pieter Fonds, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1820 in Zaandam, zoon van Marcus Fonds en Doortje van der Markt. Pieter is overleden op 17 januari 1905 in Zaandam, ongeveer 85 jaar oud.
Beroep:
schipper
Kinderen van Geertje en Pieter:
1 Marcus Fonds, geboren omstreeks 1849 in Zaandam.
Notitie bij Marcus: Marcus is op 15 mei 1873 te Westzaan gehuwd met Neeltje Schoen.
Beroep:
schipper
2 Jan Fonds, geboren omstreeks 1851 in Zaandam. Jan is overleden op 21 april 1853 in Zaandam, ongeveer 2 jaar oud.
3 Antje Fonds, geboren omstreeks 1854 in Zaandam. Antje is overleden op 13 april 1938 in Zaandam, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje is op 14 oktober 1909 te Zaandam gehuwd met Pieter Bes.
4 geen Fonds, levenloos geboren kind, geboren op 8 mei 1857 in Zaandam.
IX-t Pieter Leguit is geboren omstreeks 1824 in Zaandijk, zoon van Jan Leguit (zie VIII-s) en Antje Jacobsd de Jong. Pieter is overleden op 5 juli 1864 in Zaandam, ongeveer 40 jaar oud.
Beroep:
landman
Pieter trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 10 mei 1857 in Zaandam met Grietje Frikké, ongeveer 34 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1823 in Krommenie, dochter van Hendrik Frikke en Neeltje Baken. Grietje is overleden op 18 januari 1868 in Zaandam, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: oud 44 jaar
Grietje trouwde later op 10 december 1865 in Zaandam met Jan de Carpentier (±1839-1882).
Beroepen:
dienstbode
veehoudster
Kinderen van Pieter en Grietje:
1 Jan Leguit, geboren omstreeks 1858 in Zaandam. Volgt X-s.
2 geen Leguit, levenloos geboren kind, geboren op 14 augustus 1861 in Zaandam.
IX-u Cornelis Leguit is geboren op 24 december 1829 in Zaandam, zoon van Jan Leguit (zie VIII-s) en Geertje Winkelaar. Cornelis is overleden op 6 november 1902 in Koog aan de Zaan, 72 jaar oud.
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman in de molenbouw
Cornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 25 juni 1854 in Zaandam met Dieuwertje de Jong, 23 jaar oud. Dieuwertje is geboren op 8 juli 1830 in Wormerveer, dochter van Paulus de Jong en Aaltje Teeling.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 23 april 1865 in Wormerveer met Grietje Windhouwer, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Grietje: Cornelis en Grietje hadden dezelfde overgrootvader.
Zie IX-n voor persoonsgegevens van Grietje.
Kinderen van Cornelis en Dieuwertje:
1 Jan Leguit, geboren op 24 januari 1855 in Zaandijk. Volgt X-t.
2 Paulus (Paul) Leguit, geboren op 8 oktober 1856 in Zaandijk. Volgt X-u.
3 Klaas Leguit, geboren op 23 januari 1859 in Zaandijk. Volgt X-v.
4 Aaltje Leguit, geboren omstreeks 1862 in Zaandijk. Aaltje is overleden op 24 februari 1886 in Koog aan de Zaan, ongeveer 24 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Grietje: zie IX-n.
IX-v Klaas Leguit is geboren op 5 februari 1832 in Zaandam, zoon van Jan Leguit (zie VIII-s) en Geertje Winkelaar. Klaas is overleden op 3 december 1888 in De Rijp, 56 jaar oud [bron: Archief].
Beroepen:
timmerman
rijksschatter
Klaas trouwde, 22 jaar oud, op 17 december 1854 in Zaandam met Antje Raat, 19 jaar oud. Antje is geboren op 25 mei 1835 in De Rijp, dochter van Jan Raat en Leentje Bout. Antje is overleden op 6 oktober 1880 in De Rijp, 45 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Jan Leguit, geboren op 25 juni 1855 in Zaandam. Volgt X-w.
2 Cornelis Leguit, geboren op 19 januari 1857 in De Rijp. Cornelis is overleden op 5 december 1857 in De Rijp, 10 maanden oud.
3 Geertje Leguit, geboren op 14 februari 1858 in De Rijp. Volgt X-x.
4 Leentje Leguit, geboren op 12 januari 1860 in De Rijp. Volgt X-y.
5 Trijntje Leguit, geboren op 8 november 1861 in De Rijp. Volgt X-z.
6 Dieuwertje Leguit, geboren op 2 december 1863 in De Rijp.
7 Cornelis Jan Leguit, geboren op 12 oktober 1865 in De Rijp. Cornelis is overleden op 22 september 1876 in De Rijp, 10 jaar oud.
8 Jacob Pieter Leguit, geboren op 16 december 1867 in De Rijp. Volgt X-aa.
9 Klaas Willem Leguit, geboren op 4 januari 1870 in De Rijp. Volgt X-ab.
10 Antje Leguit, geboren op 23 januari 1872 in De Rijp. Antje is overleden op 14 november 1872 in De Rijp, 9 maanden oud.
11 Pieter Cornelis Leguit, geboren op 25 november 1873 in De Rijp. Volgt X-ac.
12 Willem Leguit, geboren op 26 april 1876 in De Rijp. Willem is overleden op 21 januari 1879 in De Rijp, 2 jaar oud.
13 Anna Cornelia Wilhelmina Leguit, geboren op 2 oktober 1880 in De Rijp. Volgt X-ad.
IX-w Elisabeth Leguit is geboren omstreeks 1834 in Zaandam, dochter van Jan Leguit (zie VIII-s) en Geertje Winkelaar. Elisabeth:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19 augustus 1860 in Zaandam met Andries Stam, ongeveer 25 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1835 in Zaandam, zoon van Cornelis Stam en Maria Bosman. Andries is overleden op 27 juli 1868 in Zaandam, ongeveer 33 jaar oud.
Beroep:
winkelier
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 10 april 1870 in Zaandam met Carel Willem Frederik Betcke, ongeveer 38 jaar oud. Carel is geboren omstreeks 1832 in Amsterdam, zoon van Johan Wilhelm Michael Betcke en Anna Catharina Kortge. Carel is weduwnaar van Johanna Wilhelmina Scheffer.
Beroepen:
spoorwegbeambte
conducteur
Kind van Elisabeth en Andries:
1 Cornelis Stam, geboren op 21 mei 1861 in Zaandam. Cornelis is overleden op 11 mei 1910 in Veenhuizen (Norg), 48 jaar oud.
IX-x Jannetje Leguit is geboren op 25 januari 1836 in Zaandam, dochter van Jan Leguit (zie VIII-s) en Geertje Winkelaar. Jannetje is overleden op 13 maart 1899 in Zaandam, 63 jaar oud. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 20 mei 1860 in Zaandam met Cornelis Bruijn, ongeveer 29 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1831 in Zaandam, zoon van Jacob Bruijn en Grietje van Houten. Cornelis is overleden op 13 januari 1904 in Zaandam, ongeveer 73 jaar oud.
Beroepen:
winkelier
fabrikant
Kinderen van Jannetje en Cornelis:
1 Jan Bruijn, geboren omstreeks 1863 in Zaandam.
Notitie bij Jan: Jan is op 19 juli 1887 te Zaandam gehuwd met Hendrika Dekker. Op 13 juni 1900 hertrouwt hij als weduwe te Amsterdam met Gepke Zweep.
Beroepen:
muziekonderwijzer
musicus
2 Geertruida Bruijn, geboren omstreeks 1869 in Zaandam. Geertruida is overleden op 17 april 1925 in Castricum, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruida: Haar overlijden wordt op 7 mei 1925 in Zaandam aangegeven.
Geertruida bleef ongehuwd.
IX-y Jan Leguit is geboren omstreeks 1838 in Zaandam, zoon van Jan Leguit (zie VIII-s) en Geertje Winkelaar. Jan is overleden op 29 maart 1900 in Zaandam, ongeveer 62 jaar oud.
Beroepen:
timmerman
aannemer van publieke werken
Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 6 oktober 1861 in Zaandam met Maartje Waal, 27 jaar oud. Maartje is geboren op 13 maart 1834 in Wormerveer, dochter van Jan Waal en Hendrikje Koel. Maartje is overleden op 10 januari 1895 in Zaandam, 60 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Jan Leguit, geboren op 23 oktober 1863 in Zaandam. Volgt X-ae.
2 Henderika Leguit, geboren omstreeks juni 1865 in Zaandam. Henderika is overleden op 27 september 1865 in Zaandam, ongeveer 3 maanden oud.
3 Pieter Nicolaas Leguit, geboren op 15 maart 1874 in Zaandam. Volgt X-af.
IX-z Neeltje Leguit is geboren omstreeks 1841 in Zaandam, dochter van Jan Leguit (zie VIII-s) en Geertje Winkelaar. Neeltje is overleden na 1906, minstens 65 jaar oud. Neeltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 4 maart 1866 in Zaandam met Hendrik Anthonie Broekman, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1843 in Zaandam, zoon van Dirk Broekman en Impje Groenescheij. Hendrik is overleden op 9 september 1906 in Zaandam, ongeveer 63 jaar oud.
Beroepen:
kantoorbediende
gemeente-ontvanger
Kinderen van Neeltje en Hendrik:
1 Elisabeth Broekman, geboren omstreeks 1871 in Zaandam.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 8 juni 1906 te Zaandam gehuwd met Gerard Adriaan Dekker.
2 Hendrica Broekman, geboren in november 1871 in Zaandam. Hendrica is overleden op 25 juli 1872 in Zaandam, 8 maanden oud.
3 Dirk Hendrik Broekman, geboren omstreeks 1875 in Zaandam.
Notitie bij Dirk: Dirk Hendrik is op 18 mei 1916 te Velsen gehuwd met Elisabeth Antonia Amons.
Beroep:
zeilmaker
4 Jan Broekman, geboren omstreeks 1881 in Zaandam.
Notitie bij Jan: Jan is op 20 november 1901 te Zaandam gehuwd met Jannetje Huisman. Na hun scheiding hertrouwt Jan op 25 januari 1911 te Amsterdam met Elisabeth Oldenburg, zij scheiden op 1 april 1922. Jan hertrouwt op 10 mei 1922 te Amsterdam met Johanna Elisabeth Tobias.
Beroepen:
winkelier
chauffeur
pieter_leguijt_kzn_1819.jpg
3 Pieter Leguijt Kzn
IX-aa Pieter Leguijt (afb. 3) is geboren op 26 januari 1819 in Krommenie, zoon van Klaas Leguit (zie VIII-t) en Jannetje van der Hoeven. Pieter is overleden op 29 juni 1876 in Krommenie, 57 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Woonde aan de Weiver 61 en 70.
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 22 september 1839 in Krommenie met Aaltje Kok, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 13 november 1816 in Krommenie, dochter van Melchior de Kok en Trijntje van der Hoeven. Aaltje is overleden vóór 1851, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 11 mei 1851 in Krommenie met Davina Catherina Elisabeth Dammingh, 35 jaar oud. Davina is geboren op 11 september 1815 in Amsterdam, dochter van Gerardus Dammingh en Catharina Elisabeth Kerkhoff. Davina is overleden op 5 april 1864 in Krommenie, 48 jaar oud.
Beroep:
dienstbaar
Kinderen van Pieter en Aaltje:
1 Jannetje Leguijt, geboren op 20 februari 1840 in Krommenie. Volgt X-ag.
2 Klaas Leguijt, geboren op 5 maart 1842 in Krommenie. Volgt X-ah.
3 Melgert (Melchert) Leguijt, geboren op 11 oktober 1844 in Krommenie. Volgt X-ai.
Kinderen van Pieter en Davina:
4 Catherina Elisabeth Leguijt, geboren op 17 mei 1852 in Krommenie. Catherina is overleden op 29 mei 1870 in Krommenie, 18 jaar oud.
5 Antje Leguijt, geboren op 3 januari 1855 in Krommenie. Volgt X-aj.
IX-ab Cornelis Leguit is geboren op 31 augustus 1828 in Krommenie, zoon van Dirk Leguijt (zie VIII-v) en Aaltje Koel. Cornelis is overleden op 10 september 1909 in Zeist, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Hij werkte als molenaar op ’ t Mad, toen hij daar is overleden. Woonachtig te Landsmeer (bron J. Zwart)
Notitie bij Cornelis: Woonde 1869 te Landsmeer, 1879, 1881 en 1893 te Uithoorn.
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman
opzichter
Cornelis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23 mei 1852 in Landsmeer met Maria Koel, 26 jaar oud. Maria is geboren op 11 juni 1825 in Landsmeer, dochter van Cornelis Koel en Trijntje Craaij. Zij is gedoopt op 2 juli 1825 in Landsmeer. Maria is overleden op 23 februari 1869 in Landsmeer, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 18 november 1869 in Landsmeer met Klaartje Verwer, 25 jaar oud. Klaartje is geboren op 17 oktober 1844 in Krommenie, dochter van Pieter Verwer en Jacobje Koel. Klaartje is overleden op 6 juli 1902 in Uithoorn, 57 jaar oud. Klaartje is weduwe van Pieter Aafjes (1839-1867), met wie zij trouwde op 28 oktober 1866 in Krommenie.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Dirk Leguit, geboren op 27 april 1853 in Landsmeer. Volgt X-ak.
2 Cornelis Leguit, geboren op 19 december 1854 in Landsmeer. Hij is gedoopt op 25 februari 1855 in Landsmeer. Cornelis is overleden op 4 april 1855 in Landsmeer, 3 maanden oud.
3 Cornelis Leguit, geboren op 3 augustus 1863 in Landsmeer. Volgt X-al.
Kinderen van Cornelis en Klaartje:
4 Pieter Leguit, geboren op 22 december 1870 in Landsmeer. Volgt X-am.
5 Dirk Leguit, geboren omstreeks 1884 in Uithoorn. Volgt X-an.
IX-ac Pieter Leguit is geboren op 4 december 1831 in Zaandam, zoon van Dirk Leguijt (zie VIII-v) en Aaltje Koel. Pieter is overleden op 18 juli 1904 in Landsmeer, 72 jaar oud.
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 25 mei 1856 in Landsmeer met Maretje Hooft, 25 jaar oud. Maretje is geboren op 5 januari 1831 in Landsmeer, dochter van Pieter Pietersz Hooft en Neeltje Hendriksd Heins. Zij is gedoopt op 28 februari 1831 in Landsmeer. Maretje is overleden op 8 maart 1889 in Landsmeer, 58 jaar oud. Zij is begraven op 12 maart 1889 in Landsmeer.
Kinderen van Pieter en Maretje:
1 Aaltje Leguit, geboren op 4 maart 1857 in Watergang (Landsmeer). Volgt X-ao.
2 Pieter Leguit, geboren op 24 december 1859 in Watergang (Landsmeer). Volgt X-ap.
3 Dirk Leguit, geboren op 19 januari 1863 in Landsmeer. Volgt X-aq.
IX-ad Antje Leguit is geboren op 14 juni 1837 in Landsmeer, dochter van Dirk Leguijt (zie VIII-v) en Aaltje Koel. Zij is gedoopt op 16 juni 1837 in Landsmeer. Antje is overleden op 24 oktober 1910 in Landsmeer, 73 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 18 november 1860 in Landsmeer met Jan Kok, 23 jaar oud. Jan is geboren op 30 maart 1837 in Watergang (Landsmeer), zoon van Willem Kok en Jantje de Waal. Hij is gedoopt op 23 april 1837 in Watergang (Landsmeer). Jan is overleden op 30 april 1909 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroepen:
melkverkoper
koopman
winkelier
Kinderen van Antje en Jan:
1 Willem Kok, geboren op 4 juli 1862 in Landsmeer. Willem is overleden op 9 juni 1936, 73 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem is op 2 juli 1885 te Oostzaan gehuwd met Maartje Korsse.
Beroep:
manufacturier
2 Aaltje Kok, geboren omstreeks 1864 in Landsmeer. Aaltje is overleden op 16 november 1935 in Zaandam, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 2 juli 1885 te Oostzaan gehuwd met Simon Bosschieter.
3 Dirk Kok, geboren op 10 september 1865 in Landsmeer. Dirk is overleden op 8 augustus 1942, 76 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 22 mei 1890 te Oostzaan gehuwd met Trijntje Schaft.
4 Jantje Kok, geboren omstreeks 1867 in Landsmeer. Jantje is overleden op 6 juli 1936 in Oostzaan, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Huwde in 1888 te Landsmeer met Willem Bekebrede (geboren 1 oktober 1865 Oostzaan, overleden 28 november 1950 Oostzaan).
5 geen Kok, levenloos geboren kind, geboren in 1868 in Landsmeer.
6 Cornelis Kok, geboren op 23 april 1871 in Landsmeer. Cornelis is overleden in 1947, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 20 mei 1897 te Oostzaan gehuwd met Trijntje Duijvis.
Beroep:
koopman
7 Eefje Kok, geboren omstreeks 1875 in Landsmeer.
Notitie bij Eefje: Eefje is op 8 juni 1893 te Oostzaan gehuwd met Matthijs Korsse.
8 Pieter Kok, geboren in 1877 in Landsmeer. Pieter is overleden op 25 november 1918 in Heemstede, 40 of 41 jaar oud.
9 Klaartje Kok, geboren in 1879 in Landsmeer.
Notitie bij Klaartje: Klaartje is op 20 augustus 1903 te Amsterdam gehuwd met Cornelis Maijenburg.
IX-ae Jacob Leguit is geboren op 19 januari 1839 in Landsmeer, zoon van Dirk Leguijt (zie VIII-v) en Aaltje Koel. Jacob is overleden op 2 september 1875, 36 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 19 juni 1864 in Purmerend met Trijntje Bakker, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1840 in Broek in Waterland, dochter van Jacob Bakker en Trijntje Schaft.
IX-af Jan Leguit is geboren op 13 augustus 1842 in Landsmeer, zoon van Dirk Leguijt (zie VIII-v) en Aaltje Koel. Hij is gedoopt op 11 september 1842 in Landsmeer. Jan is overleden op 1 juni 1914 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Beroepen:
timmerman
kaaskopersknecht
arbeider
koopman
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 7 juli 1870 in Landsmeer met Lijsje Horstman, 26 jaar oud. Lijsje is geboren op 21 oktober 1843 in Landsmeer, dochter van Jan Horstman en Marijtje Wals. Zij is gedoopt op 12 november 1843 in Landsmeer. Lijsje is overleden vóór 1889, ten hoogste 46 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 2 mei 1889 in Oostzaan met Neeltje de Beer, 22 of 23 jaar oud. Neeltje is geboren in 1866 in Oostzaan, dochter van Cornelis de Beer en Trijntje Vet. Neeltje is overleden op 20 april 1899 in Landsmeer, 32 of 33 jaar oud.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Jan en Lijsje:
1 Aaltje Leguit, geboren op 13 november 1870 in Landsmeer. Zij is gedoopt op 18 december 1870 in Landsmeer.
2 Jan Leguit, geboren op 11 maart 1872 in Landsmeer. Volgt X-ar.
3 Marijtje Leguit, geboren op 30 december 1873 in Landsmeer. Marijtje is overleden op 16 oktober 1875 in Landsmeer, 1 jaar oud.
4 Marijtje Leguit, geboren op 5 december 1875 in Landsmeer. Marijtje is overleden op 28 mei 1878 in Landsmeer, 2 jaar oud. Zij is begraven op 31 mei 1878 in Landsmeer.
5 Antje Leguit, geboren op 9 augustus 1877 in Landsmeer. Antje is overleden op 7 januari 1880 in Landsmeer, 2 jaar oud.
Kinderen van Jan en Neeltje:
6 Cornelis Leguit, geboren op 9 februari 1892 in Oostzaan. Volgt X-as.
7 Pieter Leguit, geboren op 4 december 1894 in Landsmeer. Volgt X-at.
8 Simon Leguit, geboren op 1 oktober 1896 in Landsmeer. Volgt X-au.
IX-ag Klaartje Leguit is geboren op 3 maart 1846 in Landsmeer, dochter van Dirk Leguijt (zie VIII-v) en Aaltje Koel. Zij is gedoopt op 12 maart 1846 in Landsmeer. Klaartje is overleden op 19 januari 1888 in Nigtevecht, 41 jaar oud. Klaartje trouwde, 18 jaar oud, op 19 januari 1865 in Landsmeer met Jacob Groot, 22 jaar oud, nadat zij op 8 januari 1865 in Landsmeer in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is geboren op 19 mei 1842 in Krommenie, zoon van Dirk Jansz Groot en Neeltje Jacobsd Veeken. Hij is gedoopt op 30 maart 1862 in Krommenie. Jacob is overleden op 8 februari 1938 in Nigtevecht, 95 jaar oud. Hij is begraven op 11 februari 1938 in Nigtevecht. Jacob trouwde later op 14 februari 1889 in Ankeveen met Dirkje Masmeijer (geb. 1850). Jacob trouwde later op 2 september 1921 in Weesp met Aaltje Esselman (±1856-na 1938).
Beroepen:
timmermansknecht
timmerman
Kinderen van Klaartje en Jacob:
1 Neeltje Groot, geboren omstreeks 1866.
Notitie bij Neeltje: Huwt 12 mei 1899 te Nigtevecht met Gijsbertus Coljee.
2 Aaltje Groot, geboren omstreeks 1873.
Notitie bij Aaltje: Huwt 1 maart 1901 te Nigtevecht met Pieter Leendert Radix. Op 25 mei 1916 huwt zij te Zaandijk als weduwe met Arie Snel.
3 Dirk Groot, geboren omstreeks 1874.
Notitie bij Dirk: Huwt 4 maart 1904 te Nigtevecht met Grietje Broere.
4 Antje Groot, geboren omstreeks 1877 in Wormer.
Notitie bij Antje: Antje is op 20 mei 1905 te Nederhorst den Berg gehuwd met Cornelis Griffioen.
Beroep:
dienstbode
5 Jacob Groot, geboren op 5 oktober 1877 in Wormer.
Notitie bij Jacob: Huwt 4 maart 1904 te Nigtevecht met Johanna Cornelia Kemper, zij overlijdt op 28 december 1948 te Hilversum.
6 Maria Catherina Groot, geboren omstreeks 1882.
Notitie bij Maria: Huwt 19 februari 1904 te Nigtevecht met Abraham van der Horst.
7 Martines Groot, geboren op 4 februari 1883 in Nigtevecht.
Notitie bij Martines: Martines is op 26 oktober 1905 te Weesp gehuwd met Jannetje Kos.
Beroep:
timmerman
8 Klaartje Groot, geboren op 14 november 1884 in Nigtevecht. Klaartje is overleden op 25 november 1885 in Nigtevecht, 1 jaar oud.
9 Jan Groot, geboren op 4 augustus 1886 in Nigtevecht.
10 Cornelis Groot, geboren op 20 december 1887 in Nigtevecht. Cornelis is overleden op 26 december 1887 in Nigtevecht, 6 dagen oud.
IX-ah Pieter Leguijt is geboren op 7 oktober 1829 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie VIII-w) en Neeltje Jongeneel. Pieter is overleden op 28 februari 1908 in Beemster, 78 jaar oud.
Beroep:
timmermansknecht
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 5 juni 1853 in Krommenie met Aaltje Bakker, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 5 mei 1828 in Krommenie, dochter van Jan Frederiksz Bakker en Antje Estejé. Aaltje is overleden vóór 1908, ten hoogste 80 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Aaltje:
1 Neeltje Leguijt, geboren op 7 februari 1854 in Krommenie. Neeltje is overleden in 1854, geen jaar oud.
2 Neeltje Leguijt, geboren op 5 maart 1855 in Krommenie. Volgt X-av.
3 Antje Leguijt, geboren op 26 juni 1859 in Krommenie. Volgt X-aw.
IX-ai Jannetje Leguijt is geboren op 21 mei 1832 in Krommenie, dochter van Cornelis Leguijt (zie VIII-w) en Neeltje Jongeneel. Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 31 mei 1857 in Krommenie met Jan Woud, 28 jaar oud. Jan is geboren op 9 april 1829 in Krommenie, zoon van Cornelis Woud en Marijtje Luijting.
Notitie bij Jan: Wordt in de huwelijksakte van zoon Cornelis als Woudt genoemd.
Beroepen:
papiermakersknecht
koopman
Kind van Jannetje en Jan:
1 Cornelis Woud, geboren omstreeks 1864 in Krommenie.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 14 november 1886 te Krommenie gehuwd met Anna Pietje van ’t Veer. Wordt in de akte Woudt genoemd.
Beroep:
timmerman
IX-aj Jan Leguijt is geboren op 22 maart 1834 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie VIII-w) en Neeltje Jongeneel. Jan is overleden op 24 maart 1870 in Krommenie, 36 jaar oud.
Beroepen:
veehouder
winkelier
Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20 april 1856 in Krommenie met Aagje Bak, 30 jaar oud. Aagje is geboren op 10 juli 1825 in Krommenie, dochter van Jan Baartsz Bak en Dirkje Noordenburg. Aagje is overleden op 11 februari 1862 in Krommenie, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 28 december 1862 in Krommenie met Geertje Winkelman, ongeveer 23 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1839 in Uitgeest, dochter van Jan Winkelman en Trijntje Jacobsd Hoeksema. Geertje trouwde later op 20 oktober 1872 in Krommenie met Jan Japies (geb. ±1834).
Kinderen van Jan en Aagje:
1 Dirkje Leguijt, geboren op 5 december 1856 in Krommeniehorn. Volgt X-ax.
2 Cornelis Leguijt, geboren op 16 december 1858 in Krommenie. Volgt X-ay.
Kinderen van Jan en Geertje:
3 Jan Leguijt, geboren omstreeks 1862 in Krommenie. Volgt X-az.
4 Jacob Leguijt, geboren op 25 oktober 1863 in Krommenie. Volgt X-ba.
5 Pieter Leguijt, geboren op 29 maart 1865 in Krommenie. Volgt X-bb.
jacoblegui.jpg
4 Jacob Leguijt
IX-ak Jacob Leguijt (afb. 4) is geboren op 6 juni 1840 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie VIII-w) en Neeltje Jongeneel. Jacob is overleden op 28 februari 1921 in Krommenie, 80 jaar oud.
Beroepen:
koopman
winkelier
meubelmaker
fabrikant
barbchristina.jpg
5 Barbara Christina
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 21 juli 1867 in Krommenie met Barbara Christina (Chrissie) Fleumer (afb. 5), 24 jaar oud. Chrissie is geboren op 27 april 1843 in Krommenie, dochter van Johan Wilhelm Fleumer en Hillegond Ruijs. Chrissie is overleden op 23 maart 1916 in Krommenie, 72 jaar oud [bron: Ruud Fleumer].
Kinderen van Jacob en Chrissie:
1 Johan Wilhelm Leguijt, geboren op 9 september 1869 in Krommenie. Volgt X-bc.
2 Cornelis Leguijt, geboren op 16 april 1871 in Krommenie. Volgt X-bd.
3 Hillegonda Leguijt, geboren omstreeks 1873 in Krommenie. Volgt X-be.
4 Jacob Leguijt, geboren op 15 juni 1875 in Krommenie. Volgt X-bf.
IX-al Klaas Leguit is geboren op 22 september 1843 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie VIII-w) en Neeltje Jongeneel.
Beroepen:
boerenarbeider
arbeider
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 7 mei 1871 in Uitgeest EN Marken Binnen met Geertje Rol, 20 jaar oud. Geertje is geboren op 14 januari 1851 in Uitgeest, dochter van Jan Rol en Katrina Cornelisd Kastricum.
Kinderen van Klaas en Geertje:
1 Cornelis Leguit, geboren op 11 september 1881 in Heemskerk.
2 Jan Leguit, geboren op 28 februari 1884 in Beverwijk. Volgt X-bg.
IX-am Bregje Leguijt, dochter van Jacob Leguijt (zie VIII-y) en Aaltje Seebach. Zij is gedoopt op 4 januari 1826 in Krommenie. Bregje is overleden op 13 juni 1910 in Zaandam, 84 jaar oud. Bregje trouwde, 40 jaar oud, op 6 december 1866 in Krommenie met Jan Groot, ongeveer 46 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1820 in Wormerveer, zoon van Dirk Groot en Antje van Nek. Jan is overleden op 12 januari 1892 in Zaandam, ongeveer 72 jaar oud. Jan is weduwnaar van Guurtje Kat (±1828-vóór 1855), met wie hij trouwde op 22 februari 1846 in Wormerveer. Jan is weduwnaar van Marijtje Voster (±1821-vóór 1866), met wie hij trouwde op 25 februari 1855 in Wormerveer.
Beroep:
timmerman
IX-an Johannes Leguijt is geboren op 27 maart 1831 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie VIII-y) en Aaltje Seebach. Johannes is overleden op 22 juni 1901 in Edam, 70 jaar oud.
Beroepen:
opzichter spinfabriek
directeur spinbaan   [bron: Huwelijksakte 1858]
Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 2 mei 1858 in Krommenie met Trijntje Dekker, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1834 in Krommenie, dochter van Jan Dekker en Aagtje Jongeneel. Trijntje is overleden vóór 1863, ten hoogste 29 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 20 september 1863 in Edam met Grietje Schellinger, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 27 februari 1840 in Edam, dochter van Pieter Schellinger en Aaltje Simonsd Kater. Grietje is overleden vóór 1882, ten hoogste 42 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Twee maal gehuwd? zie notitie op "Koeman-kaart" in archief Hoorn.
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 3 december 1882 in Edam met Neeltje Waal, ongeveer 33 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1849 in Edam, dochter van Jan Waal en Aaltje Klaase Ent.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Johannes en Grietje:
1 Pieter Leguijt, geboren op 12 januari 1867 in Edam. Volgt X-bh.
2 Aaltje Leguijt, geboren op 16 november 1869 in Edam. Volgt X-bi.
IX-ao Jacob Leguijt is geboren op 8 februari 1836 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie VIII-y) en Aaltje Seebach. Jacob is overleden op 28 juli 1905 in Krommenie, 69 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Verhuisde 2 februari 1864 naar Zaandijk, 26 januari 1867 vanuit Wateringen naar Krommenie, 23 februari 1869 naar Woubrugge en op 19 maart 1871 weer terug naar Krommenie.
Beroepen:
schildersknecht
schilder
Jacob trouwde, 35 jaar oud, op 28 januari 1872 in Krommenie met Jacoba van Sluisdam, 38 jaar oud. Jacoba is geboren op 10 augustus 1833 in Dordrecht, dochter van Simon van Sluisdam en Wilhelmina van Heck. Jacoba is overleden op 18 juni 1887 in Krommenie, 53 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: Woonde volgens de trouwakte: te Krommenie, onlangs te Hazerswoude. Woonde van 1 december 1868 tot 18 december 1871 aan de Dorp 302 te Hazerswoude. Kwam uit Dordrecht en vertrok naar Krommenie.
Beroep:
dienstbode   [bron: bevolkingsregister Hazerswoude]
Kind van Jacob en Jacoba:
1 Jacob Leguijt, geboren op 20 februari 1874 in Krommenie. Volgt X-bj.
leguijt_hendrik.jpg
6 Artikel A.W. Weissman in De Opmerker (13 april 1907)
IX-ap Hendrik Leguijt (afb. 6) is geboren op 30 januari 1840 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie VIII-y) en Aaltje Seebach. Hij is gedoopt op 31 januari 1840 in Krommenie. Hendrik is overleden op 8 april 1907 in Baarn, 67 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Hendrik: Verhuisde op 27 oktober 1867 van Den Haag naar Krommenie, op 8 juli 1869 naar Aalsmeer en in 1872 naar Amsterdam, overleed te Baarn.

Woonde aan de Gerard Doustraat 88 in Amsterdam.

In memoriam uit de Wereldkroniek van 1907:
Op 65-jarigen (?) leeftijd is te Baarn overleden de oud-gemeente-architect van Amsterdam J.H. Leguyt (?).
De overledene trad in 1875 in dienst bij de gemeente Amsterdam, werd in 1882 benoemd tot bouwkundige eerste klasse en in 1891 tot assistent gemeente-architect.
In 1895 werd de betrekking van gemeente-architect opgeheven, maar de zorg voor wat de stad Amsterdam bouwde werd toch geheel aan hem opgedragen.
Drie jaar geleden werd hij door ziekte genoodzaakt zijn ontslag te vragen.
Beide de groote Amsterdamse gasthuizen zijn door den heer Leguyt gebouwd.
Veel waardeering heeft de heer Leguyt niet van zijn werk gehad; miskenning was herhaaldelijk zijn deel, wat niet wegneemt, dat Leguyt iemand was van groote bekwaamheid - een eenvoudige werker.

Was onder andere betrokken bij het ontwerp van:
Apotheek en laboratorium (1881), Kloveniersburgwal 82-84
Stad en Gasthuisapotheek (1887-1888), Kloveniersburgwal 80
Klinisch Ziekenhuis (1888-1890), Vendelstraat 7
Eerste Openbare Handelsschool (1899-1901), Raamplein 1
Beroepen:
opzichter
aannemer
bouwkundige
assistent gemeentearchitect
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 10 juni 1870 in Amsterdam [bron: www.genealogie2.sluisdam.nl] met Johanna Maria van Sluijsdam, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 10 augustus 1841 in Hazerswoude, dochter van Jan van Sluijsdam en Anna van Sluijsdam. Johanna is overleden op 17 oktober 1914 in Baarn, 73 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Volgens bevolkingsregister van Hazerswoude woonde Johanna tot 13 december 1864 in Krommenie, vertrok zij op 3 augustus 1869 naar Aalsmeer, kwam op 3 februari 1870 (met Hendrik) weer terug om per 30 november 1870 naar Amsterdam te verhuizen. In Hazerswoude woonde zij aan de Rijndijk 135 (in 1870) en Westeinde 332.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Aaltje Leguijt, geboren op 29 maart 1870 in Hazerswoude. Aaltje is overleden op 25 november 1870 in Hazerswoude, 7 maanden oud.
2 Anna Leguijt, geboren op 11 januari 1872 in Amsterdam. Volgt X-bk.
3 Jacob Johannes Hendrik Leguijt, geboren op 5 september 1874 in Amsterdam.
4 Jacob Johannes Hendrik Leguijt, geboren op 20 oktober 1875 in Amsterdam.
5 Alijda Johanna Leguijt, geboren op 13 mei 1878 in Amsterdam.
6 Johanna Hendrika Leguijt, geboren op 5 december 1879 in Amsterdam. Volgt X-bl.
IX-aq Neeltje Reijne is geboren op 24 maart 1825 in Krommenie, dochter van Jan Reijne (zie VIII-z) en Barber van der Zee. Neeltje is overleden op 17 juli 1894 in Assendelft, 69 jaar oud. Neeltje trouwde, 18 jaar oud, op 22 oktober 1843 in Uitgeest met Pieter Mantel, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 12 februari 1817 in Wormer. Pieter is overleden op 26 februari 1885 in Assendelft, 68 jaar oud.
Beroepen:
boerenknecht
veehouder
Kind van Neeltje en Pieter:
1 Dirk Mantel, geboren op 14 maart 1849 in Krommenie. Volgt X-bm.
IX-ar Antje Leguit is geboren op 16 april 1827 in Jisp, dochter van Jan Leguit (zie VIII-aa) en Dieuwertje Nierop. Antje is overleden op 10 oktober 1884 in Jisp, 57 jaar oud.
Beroep:
boerenbedrijf
Antje trouwde, 20 jaar oud, op 25 april 1847 in Graft met Gerrit Besse, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 3 februari 1825 in Graft, zoon van Pieter Besse en Dieuwertje Olij. Gerrit is overleden op 2 december 1871 in Jisp, 46 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Antje en Gerrit:
1 Geertje Besse, geboren op 23 december 1847 in Jisp.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 14 april 1872 met Gerrit Beets te Beets.
2 Jan Besse, geboren op 12 februari 1849 in Jisp. Jan is overleden vóór 1853, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Neeltje Besse, geboren op 13 april 1850 in Jisp.
Notitie bij Neeltje: Neeltje is op 28 april 1880 te Jisp gehuwd met Jacob Schellinger.
4 Dieuwertje Besse, geboren op 21 juli 1851 in Jisp. Dieuwertje is overleden op 9 juli 1852 in Jisp, 11 maanden oud.
5 Jan Besse, geboren omstreeks 1853 in Jisp.
Notitie bij Jan: Jan is op 29 april 1877 te Graft gehuwd met Jannetje Stuurman.
Beroep:
landman
6 Pieter Besse, geboren op 19 juni 1854 in Jisp. Pieter is overleden op 18 juli 1854 in Jisp, 29 dagen oud.
7 Dieuwertje Besse, geboren op 14 december 1855 in Jisp.
Notitie bij Dieuwertje: Dieuwertje is op 2 mei 1880 te Jisp gehuwd met Gerrit Korver.
8 Grietje Besse, geboren op 24 september 1857 in Jisp. Grietje is overleden op 20 oktober 1916 in Bloemendaal, 59 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 5 september 1880 te Jisp gehuwd met Pieter Wijn.
9 Pieter Besse, geboren op 4 maart 1861 in Jisp.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 21 april 1895 te Jisp gehuwd met Trijntje de Leeuw.
Beroep:
boerenknecht
10 Jacob Besse, geboren op 13 juni 1866 in Jisp. Jacob is overleden op 24 december 1866 in Jisp, 6 maanden oud.
IX-as Jacob Leguit is geboren op 12 juni 1839 in Beemster, zoon van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig.
Notitie bij Jacob: Wonende 1870 Oterleek aan de Molenweg in de Schermer.
Beroep:
veehouder
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 27 april 1862 in Beemster met Geertje Visser, 23 jaar oud. Geertje is geboren op 26 oktober 1838 in Beemster, dochter van Cornelis Visser en Maartje Timmerman.
Kinderen van Jacob en Geertje:
1 Maartje Leguit, geboren op 17 mei 1863 in Oterleek. Volgt X-bn.
2 Jannetje Leguit, geboren op 20 mei 1864 in Oterleek. Volgt X-bo.
3 Grietje Leguit, geboren op 8 september 1865 in Oterleek. Volgt X-bp.
4 Gerrit Leguit, geboren op 28 november 1867 in Oterleek.
5 Antje Leguit, geboren op 15 augustus 1872 in Oterleek. Antje is overleden op 10 februari 1869 in Oterleek, 3 jaar oud.
Notitie bij Antje: Geboren in 1872 en overleden in 1869 kan niet kloppen!
6 Antje Leguit, geboren op 20 februari 1874 in Oterleek.
IX-at Immetje Leguit is geboren op 21 augustus 1840 in Monnickendam, dochter van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig.
Notitie bij de geboorte van Immetje: Volgens de heer C.A.E. Groot is Immetje niet in Monnickendam geboren en heeft zij er ook niet met Dirk Peen gewoond.
Immetje is overleden op 17 mei 1918 in Amsterdam, 77 jaar oud. Immetje trouwde, 25 jaar oud, op 20 mei 1866 in Beemster met Dirk Peen, ongeveer 27 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1839 in Schellingwoude (Ransdorp), zoon van Roelof Peen en Maartje Kramer. Dirk is overleden na 1918, minstens 79 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Woonde in 1866 te Schellingwoude (Ransdorp).
Beroepen:
boerenbedrijf
veehouder
Kinderen van Immetje en Dirk:
1 Maartje Peen, geboren omstreeks 1867 in Schellingwoude. Maartje is overleden op 24 juni 1877 in Schellingwoude, ongeveer 10 jaar oud.
2 Jannetje Peen, geboren in september 1868 in Schellingwoude. Jannetje is overleden op 8 december 1868 in Schellingwoude, 3 maanden oud.
3 Jannetje Peen, geboren in november 1869 in Schellingwoude. Jannetje is overleden op 28 juni 1870 in Schellingwoude, 7 maanden oud.
4 Jannetje Peen, geboren omstreeks 1874 in Ransdorp.
Notitie bij Jannetje: Jannetje is op 21 april 1898 te Sloten gehuwd met Jan Franzen.
5 Roelof Peen, geboren omstreeks 1875 in Ransdorp. Volgt X-bq.
6 Gerrit Peen, geboren omstreeks 1877 in Ransdorp.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 22 april 1904 te Venhuizen gehuwd met Neeltje Zweed.
Beroep:
landman
7 Frederik Peen, geboren in februari 1879 in Schellingwoude. Frederik is overleden op 20 juni 1879 in Schellingwoude, 4 maanden oud.
8 Peen, levenloos geboren kind, geboren op 19 september 1880 in Schellingwoude.
9 Maritje Peen, geboren omstreeks 1883 in Ransdorp. Maritje is overleden op 7 juni 1948 in Zaandam, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Maritje: Maritje is op 20 april 1905 te Sloten gehuwd met Klaas Franzen.
IX-au Pieter Leguit is geboren op 8 november 1845 in Beemster, zoon van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig.
Notitie bij Pieter: Woonde ten tijde van het huwelijk van dochter Jantje en Klaas Spaans (1904) in Purmerend.
Verhuisd op 24 september 1877 naar Ilpendam.
Beroep:
veehouder
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 28 april 1870 in Beemster met Neeltje Heuvel, 22 jaar oud. Neeltje is geboren op 9 november 1847 in Beemster, dochter van Teunis Heuvel en Dieuwertje Bakker.
Notitie bij Neeltje: Woonde ten tijde van het huwelijk van dochter Jantje en Klaas Spaans (1904) in Purmerend.
Verhuist op 24 september 1877 naar Ilpendam.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
1 Jantje Leguit, geboren op 11 juli 1876 in Beemster. Volgt X-br.
2 Dieuwertje Leguit, geboren op 7 april 1881 in Beemster. Volgt X-bs.
IX-av Jan Leguit is geboren op 29 september 1847 in Beemster, zoon van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig. Jan is overleden op 17 april 1929 in Purmerend, 81 jaar oud.
Beroep:
landman
Jan trouwde, 11 maanden oud, op 26 september 1848 in Schermerhorn met Neeltje Klerk, geen dag oud. Neeltje is geboren op 26 september 1848 in Schermerhorn, dochter van Cornelis Klerk en Geertje Plas. Neeltje is overleden op 9 oktober 1930 in Purmerend, 82 jaar oud.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Gerrit Leguit, geboren op 22 januari 1875 in Ilpendam. Gerrit is overleden op 27 maart 1875 in Ilpendam, 2 maanden oud.
2 Geertje Leguit, geboren op 4 september 1876 in Ilpendam. Volgt X-bt.
3 Jannetje Leguit, geboren op 28 november 1877 in Oterleek. Jannetje is overleden op 22 maart 1878 in Oterleek, 3 maanden oud.
4 Cornelis Leguit, geboren op 20 juli 1879 in Oterleek. Cornelis is overleden op 5 januari 1880 in Oterleek, 5 maanden oud.
5 Gerrit Leguit, geboren op 2 november 1880 in Oterleek. Gerrit is overleden op 6 december 1880 in Oterleek, 1 maand oud.
6 Jannetje Leguit, geboren op 28 juni 1882 in Oterleek (Schermer). Volgt X-bu.
7 Immetje Leguit, geboren op 30 december 1884 in Oterleek. Volgt X-bv.
8 Cornelis Leguit, geboren op 15 januari 1887 in Oterleek. Cornelis is overleden op 23 maart 1887 in Oterleek, 2 maanden oud.
9 Cornelis Leguit, geboren op 5 september 1888 in Ilpendam. Cornelis is overleden op 20 oktober 1888 in Ilpendam, 1 maand oud.
Notitie bij Cornelis: Woonde aan de Nesdijk.
IX-aw Cornelis Leguit is geboren op 13 juli 1849 in Beemster, zoon van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig. Cornelis is overleden op 24 april 1908 in Wijdewormer, 58 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 18 april 1880 in Wijdewormer met Elizabeth Couwenhoven, ongeveer 25 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1855 in Wijdewormer, dochter van Klaas Couwenhoven en Geertje Klerk. Elizabeth is overleden na 1908, minstens 53 jaar oud.
IX-ax Antje Leguit is geboren op 14 maart 1851 in Beemster, dochter van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig. Antje is overleden op 15 augustus 1936 in Beemster, 85 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 25 maart 1881 in Beemster met Cornelis Langereis, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 27 oktober 1849 in Beemster, zoon van Atse Langereis en Grietje Basjes. Cornelis is overleden op 5 juni 1883 in Beemster, 33 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 10 oktober 1884 in Beemster met Klaas Benjamin, 31 jaar oud. Klaas is geboren op 12 januari 1853 in Beemster, zoon van Adriaan (Arie) Benjamin en Jannetje van Doorn. Klaas is overleden op 6 februari 1913 in Beemster, 60 jaar oud.
Kind van Antje en Cornelis:
1 Grietje Langereis, geboren omstreeks 1882 in Beemster.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 4 mei 1905 te Schermerhorn gehuwd met Pieter Lakeman.
Kind van Antje en Klaas:
2 Arie Benjamin, geboren in november 1887 in Beemster. Arie is overleden op 8 december 1887 in Beemster, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Arie: oud 3 weken
IX-ay Sijvert Leguit is geboren op 3 oktober 1852 in Beemster, zoon van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig. Sijvert is overleden op 6 maart 1881 in Ilpendam, 28 jaar oud.
Notitie bij Sijvert: Wordt ook Sijpert genoemd.
Woonde aan het Oudelandsch Dijkje.
Beroepen:
kastelein
veehouder
Sijvert trouwde, 22 jaar oud, op 24 januari 1875 in Beemster met Aaftje Mars, 20 jaar oud. Aaftje is geboren op 22 mei 1854 in Beemster, dochter van Jacob Mars en Geertje Laan. Aaftje is overleden op 16 december 1934 in Beemster, 80 jaar oud. Aaftje trouwde later op 4 november 1886 in Beemster met Hendrik Kuin (±1854-1924).
Notitie bij Aaftje: Wordt ook als Aafje genoemd.
Woont na 1883 in de Beemster.
Kinderen van Sijvert en Aaftje:
1 Jannetje Leguit, geboren op 22 december 1875 in Ilpendam. Volgt X-bw.
2 Geertje Leguit, geboren op 5 december 1876 in Ilpendam. Geertje is overleden op 13 oktober 1878 in Ilpendam, 1 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Woonde aan de Dorpsstraat.
3 Antje Leguit, geboren op 14 maart 1878 in Ilpendam. Antje is overleden op 9 mei 1878 in Ilpendam, 1 maand oud.
4 Geertje Leguit, geboren op 22 maart 1879 in Ilpendam. Volgt X-bx.
5 Antje Leguit, geboren op 30 juli 1880 in Ilpendam. Antje is overleden op 15 september 1883 in Beemster, 3 jaar oud.
Notitie bij Antje: Geboren aan het Oudelandsch Dijkje en overleden aan de Middenweg 253.
IX-az Elisabeth Leguit is geboren op 18 november 1855 in Beemster, dochter van Gerrit Leguit (zie VIII-ac) en Jannetje Willig. Elisabeth is overleden op 31 december 1923 in Purmerend, 68 jaar oud.
Beroep:
veehoudster
Elisabeth:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 28 april 1881 in Beemster met Arend Couwenhoven, ongeveer 26 jaar oud. Arend is geboren omstreeks 1855 in Oterleek (Schermer), zoon van Simon Couwenhoven en Trijntje Huijsman. Arend is overleden op 24 februari 1896 in Beemster, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Arend: Woonde aan de Jisperweg wijk B nummer 59.
Beroep:
veehouder
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 27 februari 1898 in Beemster met Cornelis Middelbeek, 43 jaar oud. Cornelis is geboren op 24 mei 1854 in Monnickendam, zoon van Cornelis Middelbeek en Geertje Bant. Cornelis is overleden op 7 juni 1926 in Beemster, 72 jaar oud. Cornelis is weduwnaar van Antje Valk (±1853-vóór 1898), met wie hij trouwde op 22 april 1880 in Ilpendam.
Notitie bij Cornelis: Ouders: Cornelis Middelbeek en Geertje Bank.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Elisabeth en Arend:
1 Jannetje Couwenhoven, geboren omstreeks 1885 in Beemster. Jannetje is overleden op 22 januari 1889 in Beemster, ongeveer 4 jaar oud.
2 Simon Couwenhoven, geboren omstreeks 1886 in Beemster. Simon is overleden op 24 november 1892 in Beemster, ongeveer 6 jaar oud.
3 Gerrit Couwenhoven, geboren in mei 1888 in Beemster. Gerrit is overleden op 26 augustus 1888 in Beemster, 3 maanden oud.
4 Jannetje Couwenhoven, geboren omstreeks 1890 in Beemster. Jannetje is overleden op 29 maart 1945 in Warnsveld, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overlijdensakte is op 5 juli 1945 ingeschreven in de Beemster.
IX-ba Klaas Leguit is geboren op 14 april 1847 in Landsmeer, zoon van Jan Leguit (zie VIII-ae) en Trijntje Goede. Hij is gedoopt op 9 mei 1847 in Landsmeer. Klaas is overleden op 17 april 1929 in Ilpendam, 82 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Woonde in 1872 aan de Gouwe te Den Ilp.
Beroepen:
landman
arbeider
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 22 september 1872 in Ilpendam met Trijntje Bierdrager, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 4 januari 1852 in Ilpendam, dochter van Pieter Bierdrager en Trijntje Blees. Trijntje is overleden op 16 april 1933 in Velsen, 81 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Jan Leguit, geboren op 11 juli 1875 in Ilpendam. Volgt X-by.
2 Pieter Leguit, geboren op 30 augustus 1877 in Ilpendam. Pieter is overleden op 6 juli 1878 in Ilpendam, 10 maanden oud.
3 Pieter Leguit, geboren op 18 januari 1879 in Ilpendam. Volgt X-bz.
4 Trijntje Leguit, geboren op 28 mei 1880 in Ilpendam. Trijntje is overleden op 18 augustus 1880 in Ilpendam, 2 maanden oud.
5 Trijntje Leguit, geboren op 2 oktober 1882 in Ilpendam. Volgt X-ca.
6 Jannetje Leguit, geboren op 2 augustus 1891 in Ilpendam. Volgt X-cb.
7 Aaltje (Aal) Leguit, geboren op 15 oktober 1894 in Den Ilp (Ilpendam). Volgt X-cc.
IX-bb Aaltje Leguit is geboren op 18 september 1849 in Landsmeer, dochter van Jan Leguit (zie VIII-ae) en Trijntje Goede. Zij is gedoopt op 22 oktober 1849 in Landsmeer. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 14 mei 1871 in Landsmeer met Arnoldus Roele, ongeveer 27 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1844 in Landsmeer, zoon van Moen Roele en Jannetje Rijnwand. Arnoldus is overleden op 27 januari 1901 in Amsterdam, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Aangifte wordt op 6 februari 1901 gedaan in Buiksloot.
Beroep:
melkverkoper
Kinderen van Aaltje en Arnoldus:
1 Arnoldus Roele, geboren omstreeks 1871 in Landsmeer.
Notitie bij Arnoldus: Arnoldus is op 18 november 1910 te Buiksloot gehuwd met Grietje van der Woude. Op 22 oktober 1931 huwt hij te Amsterdam als weduwnaar met Adriana Uittenbogaard.
Beroep:
schuitenvoerder
2 Jannetje Roele, geboren omstreeks 1872 in Landsmeer.
Notitie bij Jannetje: Jannetje is op 27 juli 1894 te Buiksloot gehuwd met Coenraad Regterink.
3 Jan Roele, geboren omstreeks 1875 in Landsmeer.
Notitie bij Jan: Jan is op 10 mei 1901 te Buiksloot gehuwd met Antje Noord.
Beroep:
arbeider
4 Moen Roele, geboren omstreeks 1879 in Landsmeer. Moen is overleden op 24 maart 1907 in Amsterdam, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij Moen: Moen is op 8 januari 1904 te Buiksloot gehuwd met Johanna Wilhelmina Houtingh. Bij hun huwelijk erkennen zij één kind.
Beroep:
arbeider
IX-bc Hillegonda van Doorn is geboren omstreeks 1853 in Beemster, dochter van Hendrik van Doorn en Dirkje Leguit (zie VIII-ag). Hillegonda is overleden op 25 april 1924 in Berkhout, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Hillegonda: Hillegonda is gehuwd met Tamis Blok.
Hillegonda trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 2 mei 1880 in Avenhorn met Tamis Blok, 24 jaar oud. Zie X-k voor persoonsgegevens van Tamis.
X-a Geertje Leguit is geboren op 17 april 1835 in Oudendijk, dochter van Dirk Leguit (zie VIII-e) en Maartje Otter (zie IX-a). Geertje is overleden op 29 december 1901 in Hoorn, 66 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 2 mei 1858 in Oudendijk met Klaas van der Meer, 23 jaar oud. Klaas is geboren op 29 december 1834 in Beets, zoon van Cornelis Sijmensz van der Meer en Aafje Hooman. Klaas is overleden op 4 oktober 1907 in Oudendijk, 72 jaar oud.
Kinderen van Geertje en Klaas:
1 Cornelis van der Meer, geboren op 28 maart 1859 in Oudendijk. Cornelis is overleden op 22 januari 1874 in Oudendijk, 14 jaar oud.
2 Maartje van der Meer, geboren op 28 april 1861 in Oudendijk.
Notitie bij Maartje: Maartje is op 25 mei 1890 te Wijdewormer gehuwd met Teunis van den Broek.
3 Aafje van der Meer, geboren op 10 maart 1863 in Oudendijk. Aafje is overleden op 14 februari 1941 in Purmerend, 77 jaar oud.
Notitie bij Aafje: Aafje is op 30 april 1899 te Beemster met Poulus Boon.
Beroep:
huishoudster
4 Trijntje van der Meer, geboren op 30 januari 1865 in Oudendijk.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 28 april 1889 te Beets gehuwd met Maarten Bouwes.
5 Dirk van der Meer, geboren op 15 september 1866 in Oudendijk. Dirk is overleden op 16 september 1867 in Oudendijk, 1 jaar oud.
6 Aaltje van der Meer, geboren op 20 juni 1869 in Oudendijk. Aaltje is overleden op 3 april 1959 in Bussum, 89 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Op 1 mei 1892 te Oudendijk gehuwd met Barend Rob.
7 Dirk van der Meer, geboren op 6 augustus 1871 in Oudendijk.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 6 augustus 1899 te Jisp gehuwd met Aaltje van den Brink.
Beroep:
arbeider
8 Jacob van der Meer, geboren op 16 februari 1873 in Oudendijk. Jacob is overleden op 27 juli 1924 in Beets, 51 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 2 februari 1896 te Oudendijk gehuwd met Grietje Joosten.
Beroep:
arbeider
9 Cornelisje van der Meer, geboren op 19 april 1874 in Oudendijk.
Notitie bij Cornelisje: Cornelisje is op 13 maart 1898 te Oudendijk gehuwd met IJsbrand Kobes.
10 Cornelis van der Meer, geboren op 8 maart 1876 in Oudendijk.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 15 november 1907 te Schermerhorn met Janke Blokker.
Beroep:
broodbakker
11 Pieter van der Meer, geboren op 14 juni 1878 in Oudendijk.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 2 april 1904 te Oosthuizen gehuwd met Elisabeth Dimmendaal. Hun scheiding wordt op 7 april 1922 te Amsterdam uitgesproken.
Beroep:
tuinman
X-b Pieter Leguit is geboren op 7 juli 1836 in Oudendijk, zoon van Dirk Leguit (zie VIII-e) en Maartje Otter (zie IX-a). Pieter is overleden op 21 april 1906 in Oosthuizen, 69 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Leerde voor onderwijzer, maar moest tegen zijn zin in boer worden toen zijn broer Cornelis overleed.
Zijn laatste vrouw zou het familieregister met gouden sloten hebben verkocht om de "slapende dame" te betalen die hun zoon Maarten Leguit moest genezen.
Woonde aan de Oudendijk 76, 107.
Beroepen:
landman
koopman
Pieter:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 19 mei 1861 in Oudendijk met Trijntje Prins, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 2 februari 1837 in Beemster, dochter van Jacob Prins en Aagje Jongert. Trijntje is overleden op 21 februari 1862 in Oudendijk, 25 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Overleed op Paasmaandag (bij de geboorte van dochter Maartje).
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 20 maart 1864 in Oudendijk met Neeltje Kruijthoff, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 1 mei 1837 in Berkhout, dochter van Maarten Kruithoff en Aagje Leegwater. Neeltje is overleden op 29 maart 1869 in Oosthuizen, 31 jaar oud. Neeltje is weduwe van Cornelis Spaander (1829-1863), met wie zij trouwde op 18 mei 1862 in Beets.
(3) trouwde, 37 jaar oud, op 12 oktober 1873 in Oudendijk met Geertje Buitenhuis, 29 jaar oud. Geertje is geboren op 26 oktober 1843 in Watergang (Landsmeer), dochter van Pieter Buitenhuis en Jannetje Kramer. Geertje is overleden op 29 juli 1897 in Oosthuizen, 53 jaar oud.
Beroep:
broodbakster
Kind van Pieter en Trijntje:
1 Maartje Leguit, geboren op 21 februari 1862 in Oudendijk. Volgt XI-a.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
2 Dirk Leguit, geboren op 9 januari 1865 in Oudendijk. Volgt XI-b.
3 Aagje Leguit, geboren op 11 september 1866 in Oudendijk. Volgt XI-c.
4 Maarten Leguit, geboren op 7 maart 1868 in Oudendijk. Maarten is overleden op 21 juli 1883 in Oosthuizen, 15 jaar oud.
Notitie bij Maarten: Door het gebruik van verkeerde medicijnen ziek geworden en op 15 jarige leeftijd overleden.
Beroep:
timmermansleerling
Kinderen van Pieter en Geertje:
5 Jannetje Leguit, geboren op 24 februari 1875 in Oosthuizen. Volgt XI-d.
6 Geertje Leguit, geboren op 28 januari 1877 in Oosthuizen. Volgt XI-e.
7 Cornelis (Kees) Leguit, geboren op 30 november 1878 in Oosthuizen. Volgt XI-f.
8 Pieter Leguit, geboren op 6 november 1880 in Oosthuizen. Volgt XI-g.
9 Maarten Leguit, geboren op 9 juni 1884 in Oosthuizen. Maarten is overleden op 14 maart 1893 in Oosthuizen, 8 jaar oud.
X-c Trijntje Leguit is geboren op 19 augustus 1838 in Oudendijk, dochter van Dirk Leguit (zie VIII-e) en Maartje Otter (zie IX-a). Trijntje is overleden op 30 augustus 1924 in Warder, 86 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 1 mei 1864 in Oudendijk met Albert Meereboer, 24 jaar oud. Albert is geboren op 3 september 1839 in Berkhout, zoon van Gerrit Meereboer en Grietje Kool. Albert is overleden op 11 januari 1908 in Warder, 68 jaar oud.
Beroepen:
herbergier
winkelier
Kinderen van Trijntje en Albert:
1 Gerrit Meereboer, geboren op 5 maart 1865 in Grosthuizen (Avenhorn).
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 27 september 1892 te Warder gehuwd met Engeltje van den Berg.
Beroep:
boekhouder
2 Dirk Meereboer, geboren omstreeks 1868 in Warder.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 11 december 1894 te Warder gehuwd met Anna Onvlee.
Beroep:
banketbakker
3 Pieter Meereboer, geboren omstreeks 1870 in Warder.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 7 april 1899 te Warder gehuwd met Elisabet Bakker.
Beroep:
kantoorbediende
4 Cornelis Meereboer, geboren omstreeks 1875 in Warder.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 13 december 1901 te Warder gehuwd met Immetje Keijzer.
Beroep:
koopman
X-d Maartje Leguit is geboren op 23 december 1839 in Oudendijk, dochter van Dirk Leguit (zie VIII-e) en Maartje Otter (zie IX-a). Maartje is overleden op 24 januari 1892 in Zuidschardam (Oosthuizen), 52 jaar oud. Maartje trouwde, 26 jaar oud, op 28 oktober 1866 in Oosthuizen met Jan Poppes, 23 jaar oud. Jan is geboren op 15 maart 1843 in Warder, zoon van Ide Poppes en Hillegond (Hilletje) Spaander. Jan is overleden op 24 januari 1925 in Beets, 81 jaar oud. Jan trouwde later op 6 oktober 1893 in Beets met Guurtje Buurs (1838-1922).
Beroepen:
broodbakker
veehouder
Kinderen van Maartje en Jan:
1 Hillegond Poppes, geboren op 29 juli 1867 in Oosthuizen.
Notitie bij Hillegond: Hillegond is op 25 april 1886 te Warder gehuwd met Simon Bark.
2 Dirk Poppes, geboren op 21 september 1868 in Oosthuizen. Dirk is overleden op 15 oktober 1868 in Oosthuizen, 24 dagen oud.
3 Dirk Poppes, geboren op 25 september 1869 in Oosthuizen. Dirk is overleden op 5 februari 1938 in Beets, 68 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 18 april 1897 te Beets gehuwd met Stijntje Bruin. Hij hertrouwt als weduwnaar op 24 juli 1908 te Beets met Maartje Huigen.
Beroep:
broodbakker
4 Ide Poppes, geboren op 21 november 1870 in Oosthuizen.
Notitie bij Ide: Ide is op 1 oktober 1893 te Oosthuizen gehuwd met Reinske Uiltjesd de Jong.
Beroep:
broodbakker
5 Maartje Poppes, geboren op 15 januari 1872 in Oosthuizen. Maartje is overleden op 10 augustus 1872 in Oosthuizen, 6 maanden oud.
6 Maartje Poppes, geboren op 1 oktober 1873 in Oosthuizen. Maartje is overleden op 19 oktober 1873 in Oosthuizen, 18 dagen oud.
7 Pieter Poppes, geboren op 30 mei 1877 in Oosthuizen. Pieter is overleden op 1 juli 1877 in Oosthuizen, 1 maand oud.
8 Pieter Poppes, geboren op 23 februari 1879 in Oosthuizen.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 4 mei 1904 te Warder gehuwd met Aagje Beets.
Beroep:
broodbakkersknecht
X-e Aafje Leguit is geboren op 18 augustus 1841 in Oudendijk, dochter van Dirk Leguit (zie VIII-e) en Maartje Otter (zie IX-a).
Notitie bij de geboorte van Aafje: Mogelijk geboren op 23 augustus 1841.
Aafje is overleden op 22 september 1884 in Oudendijk, 43 jaar oud. Aafje trouwde, 22 jaar oud, op 1 mei 1864 in Oudendijk met Gerrit Eijsker, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 20 augustus 1837 in Beets, zoon van IJsbrand Eijsker en Klaasje Snoek. Gerrit trouwde later op 21 maart 1886 in Oudendijk met Antje Schuitemaker (geb. 1855).
Notitie bij Gerrit: Verhuist op 24 februari 1900 naar Purmerend.
Beroepen:
timmerman
molenaar
broodbakker
Kinderen van Aafje en Gerrit:
1 Dirk Eijsker, geboren omstreeks 1862 in Beets.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 28 april 1889 te Oudendijk gehuwd met Johanna Sophia Waterman.
Beroep:
timmerman
2 IJsbrand Eijsker, geboren omstreeks 1865 in Beets. IJsbrand is overleden op 27 augustus 1936 in Heemstede, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij IJsbrand: IJsbrand is op 28 april 1889 te Oudendijk gehuwd met Christina Nieuwpoort.
Beroep:
timmerman
3 Klaasje Eijsker, geboren op 21 april 1870 in Beets.
Notitie bij Klaasje: Klaasje is op 25 oktober 1896 te Oudendijk gehuwd met Jan Hiemstra.
4 Pieter Eijsker, geboren op 13 maart 1874 in Oudendijk.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 28 april 1901 te Beemster gehuwd met Grietje Hartog.
Beroep:
schildersknecht
5 Gerrit Eijsker, geboren op 1 december 1878 in Oudendijk.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 1 juli 1902 te Oudendijk gehuwd met Trijntje Lakeman.
Beroep:
broodbakker
6 Maarten Eijsker, geboren op 17 januari 1883 in Oudendijk.
Notitie bij Maarten: Maarten is op 17 augustus 1911 te Beemster gehuwd met Neeltje Crok.
Beroep:
onderwijzer
X-f Aaltje Leguit is geboren op 14 juni 1851 in Oudendijk, dochter van Dirk Leguit (zie VIII-e) en Maartje Otter (zie IX-a). Aaltje is overleden op 29 november 1901 in Venhuizen, 50 jaar oud.
Beroep:
schilder
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 3 november 1878 in Oudendijk met Jan de Wit, 31 jaar oud. Jan is geboren op 28 november 1846 in Beets, zoon van Adolf de Wit en Wolmet Peereboom. Jan is overleden op 26 juli 1915 in Venhuizen, 68 jaar oud.
Notitie bij Jan: Kwam op 20 november 1878 van Abbekerk naar Oudendijk, vertrekt 28 maart 1891 naar Venhuizen.
Beroep:
schilder
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Adolf de Wit, geboren op 9 januari 1880 in Oudendijk [bron: site Baas].
Notitie bij Adolf: Adolf is op 11 mei 1906 te Venhuizen gehuwd met Dieuwertje Baas.
Beroep:
huisschilder
2 Dirk de Wit, geboren op 26 februari 1882 in Oudendijk.
3 Jan de Wit, geboren omstreeks 1883 in Venhuizen. Jan is overleden op 28 januari 1890 in Venhuizen, ongeveer 7 jaar oud.
4 Pieter de Wit, geboren omstreeks 1884 in Venhuizen.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 25 augustus 1908 te venhuizen gehuwd met Grietje Geerling.
Beroep:
schilder
5 Klaas de Wit, geboren omstreeks 1886 in Venhuizen. Klaas is overleden op 2 juni 1946 in Venhuizen, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 11 februari 1920 te Venhuizen gehuwd met Trijntje Meurs.
Beroep:
slagersknecht
6 Cornelis de Wit, geboren omstreeks 1887 in Venhuizen. Cornelis is overleden op 14 augustus 1898 in Venhuizen, ongeveer 11 jaar oud.
7 de Wit, levenloos geboren kind, geboren op 4 augustus 1888 in Venhuizen.
8 Jan de Wit, geboren omstreeks 1890 in Venhuizen.
Notitie bij Jan: Jan is op 26 april 1917 te Venhuizen gehuwd met Trijntje Dekker.
Beroep:
timmerman
9 Maria Wilhelmina de Wit, geboren omstreeks 1892 in Venhuizen.
Notitie bij Maria: Maria Wilhelmina is op 3 mei 1916 te Venhuizen gehuwd met Ariën van Dok.
10 Wultje de Wit, geboren omstreeks 1894 in Venhuizen.
Notitie bij Wultje: Wultje is op 16 augustus 1912 te Venhuizen gehuwd met Roelof van Dok.
11 Simon de Wit, geboren omstreeks 1896 in Venhuizen.
Notitie bij Simon: Simon is op 16 april 1922 te Hoogkarspel gehuwd met Mijntje Leeuw.
Beroep:
bankwerker
X-g Trijntje Bakker is geboren op 7 juni 1847 in Oudendijk, dochter van Luitje Bakker en Ariaantje Leguit (zie IX-c).
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Mogelijk 8 mei 1847 geboren
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 25 april 1869 te Oudendijk gehuwd met Jan Spaans.
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 25 april 1869 in Oudendijk met Jan Spaans, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1847 in Oudendijk, zoon van Klaas Spaans en Aafje Bakker.
Beroep:
boerenbedrijf
Kind van Trijntje en Jan:
1 Klaas Spaans, geboren op 25 augustus 1870 in Oudendijk. Volgt XI-h.
X-h Klaas Leguit is geboren op 18 juli 1861 in Oudendijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-d) en Jantje Spaans. Klaas is overleden op 3 september 1919 in Oostwoud, 58 jaar oud. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 20 april 1888 in Midwoud met Trijntje Laan, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 12 januari 1866 in Oostwoud, dochter van Dirk Laan en Aafje van den Meer. Trijntje is overleden op 10 oktober 1928 in Oostwoud, 62 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Cornelis Leguit, geboren op 2 juni 1889 in Oostwoud. Cornelis is overleden op 27 september 1889 in Oostwoud, 3 maanden oud.
2 Cornelis Leguit, geboren op 20 december 1890 in Oostwoud. Volgt XI-i.
3 Aafje Leguit, geboren op 26 augustus 1893 in Oostwoud. Aafje is overleden op 8 maart 1913 in Oostwoud, 19 jaar oud.
4 geen Leguit, levenloos geboren dochter, geboren op 26 februari 1897 in Oostwoud.
5 Jantje Leguit, geboren op 13 september 1898 in Oostwoud. Volgt XI-j.
cornelis_leguit.jpg cornelis_en_grietje_leguit.jpg cornelis_leguit_boerderij.jpg
7 Cornelis
8 Cornelis en Grietje Leguit
9 Familie Leguit voor de boerderij
X-i Cornelis Leguit (afb. 7 t/m 9) is geboren op 24 december 1863 in Oudendijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-d) en Jantje Spaans. Cornelis is overleden op 19 november 1933 in Schellinkhout, 69 jaar oud.
grietje_laan.jpg grietje_laan_en_dochters.jpg
10 Grietje
11 Grietje met dochters
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 25 april 1886 in Schellinkhout met Grietje Laan (afb. 10 en 11), 21 jaar oud. Grietje is geboren op 20 maart 1865 in Schellinkhout, dochter van Klaas Laan en Vrouwtje Dirks Davidson. Grietje is overleden op 3 september 1937 in Hoorn, 72 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Grietje:
cornelis_leguit_jr.jpg
12 Kees Leguit
1 Cornelis Leguit (afb. 12), geboren op 13 april 1892 in Schellinkhout. Cornelis is overleden op 7 februari 1899 in Schellinkhout, 6 jaar oud.
2 Cornelia Vrouwtje (Corrie) Leguit, geboren op 1 juli 1903 in Schellinkhout. Volgt XI-k.
3 Vrouwtje Leguit, geboren op 12 augustus 1906 in Schellinkhout. Volgt XI-l.
X-j Jan Leguit is geboren op 28 augustus 1867 in Oudendijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-d) en Jantje Spaans. Jan is overleden op 22 april 1907 in Oudendijk, 39 jaar oud.
Notitie bij Jan: Woonde aan de Oudendijk 25 en 27. Geboren aan de Oudendijk 81.
Beroep:
landman
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 21 april 1893 in Oudendijk met Aafje Bol, 19 jaar oud. Aafje is geboren op 24 juli 1873 in Schellinkhout, dochter van Pieter Bol en Jantje Bakker. Aafje is overleden op 29 mei 1906 in Oudendijk, 32 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aafje:
1 Jantje Leguit, geboren op 14 mei 1894 in Oudendijk. Volgt XI-m.
2 Pieter Leguit, geboren op 4 september 1895 in Oudendijk. Pieter is overleden op 11 april 1961 in Zwaag, 65 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Na het overlijden van de ouders bij oma Bol-Bakker gaan wonen.

Verhuist 2 januari 1922 naar Beets.
3 Aafje Leguit, geboren op 4 april 1898 in Oudendijk. Volgt XI-n.
4 Cornelis Leguit, geboren op 28 september 1900 in Oudendijk. Volgt XI-o.
X-k Tamis Blok is geboren op 9 oktober 1855 in Scharwoude, zoon van Simon Blok en Geertje Leguit (zie IX-f). Tamis is overleden op 3 januari 1930 in Berkhout, 74 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Tamis trouwde, 24 jaar oud, op 2 mei 1880 in Avenhorn met Hillegonda van Doorn, ongeveer 27 jaar oud. Zie IX-bc voor persoonsgegevens van Hillegonda.
X-l Maartje Leguit is geboren op 30 januari 1866 in Oudendijk, dochter van Cornelis Leguit (zie IX-h) en Aafje Wit. Maartje is overleden op 24 februari 1901 in Bloemendaal, 35 jaar oud. Maartje trouwde, 25 jaar oud, op 26 april 1891 in Oosthuizen met Jan Gerrit Standaart, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1866 in Haarlemmermeer, zoon van Pieter Standaart en Willempje van de Roemer. Jan trouwde later op 17 oktober 1902 in Haarlemmermeer met Pietje Hartenberg (1866-1906). Jan trouwde later op 17 oktober 1906 in Nijkerk met Willemijntje Motshagen (geb. ±1867).
Notitie bij Jan: Gehuwd op 17 oktober 1906, Nijkerk, met Willemijntje Motshagen geboren ca 1867 te Nijkerk, dochter van Hendrik Johannes Motshagen en Rengertje van Dijkhuizen.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Maartje en Jan:
1 Johannes Standaart, geboren op 4 maart 1892 in Haarlemmermeer.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 3 juli 1919 te Velsen gehuwd met Eva Nouwland.
Beroep:
tramwegarbeider
2 Cornelis Standaart, geboren op 22 juni 1894 in Haarlemmermeer.
3 Willem Standaart, geboren op 21 april 1896 in Haarlemmermeer. Willem is overleden op 4 juni 1901 in Haarlemmermeer, 5 jaar oud.
4 Pieter Standaart, geboren op 26 april 1898 in Haarlemmermeer. Pieter is overleden op 28 maart 1900 in Haarlemmermeer, 1 jaar oud.
5 Jannetje Standaart, geboren op 23 juni 1900 in Haarlemmermeer. Jannetje is overleden na 6 juli 1921, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Jannetje is op 6 juli 1921 te Amsterdam gehuwd met Willem Frederik Coenraad Lodewijk Erwich.
X-m Pieter Leguit is geboren op 14 maart 1867 in Oudendijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-h) en Aafje Wit. Pieter is overleden op 14 juli 1947 in Nieuwe Niedorp, 80 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Verhuisde: 1886 Oosthuizen, 1890 Wijdenes, 1900 Beets, 1920 Alkmaar, daarna naar Nieuwe Niedorp.
Beroepen:
metselaar
koopman
Pieter:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 14 februari 1892 in Oosthuizen met Marijtje de Boer, 24 jaar oud. Marijtje is geboren op 19 januari 1868 in Oosthuizen, dochter van Jacob de Boer en Wijbrechtje (Wiepje) van Dok. Marijtje is overleden op 31 december 1934 in Alkmaar, 66 jaar oud.
Notitie bij Marijtje: Was op overlijdensdatum woonachtig te Nieuwe Niedorp.
(2) trouwde, 74 jaar oud, op 19 juni 1941 in Amersfoort met Anna Catharina Rina Kremer, 51 jaar oud. Anna is geboren op 26 augustus 1889 in Amsterdam, dochter van Jacob Kremer en Elisabeth Antonia de Jongh. Anna is overleden op 11 april 1976 in Amersfoort, 86 jaar oud. Anna trouwde voorheen op 28 juni 1911 in Amsterdam met Johannes Cornelis Bresson (geb. 1884). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 26 september 1935.
Notitie bij Anna: Opgegroeid bij Johannes Folkert de Jong, de tweede echtgenoot van haar moeder.
Beroep:
hulp in de huishouding   [bron: Astrid Boenning-Offerman]
Kinderen van Pieter en Marijtje:
1 Cornelis Leguit, geboren op 20 augustus 1893 in Beets. Cornelis is overleden op 23 december 1894 in Beets, 1 jaar oud.
2 Cornelis Leguit, geboren op 23 september 1896 in Beets. Volgt XI-p.
X-n Cornelis Leguit is geboren op 1 januari 1869 in Oudendijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-h) en Aafje Wit. Cornelis is overleden op 24 mei 1929 in Oosthuizen, 60 jaar oud.
Beroepen:
broodbakker
boerenarbeider
veehouder
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 26 april 1896 in Oosthuizen met Maretje Ton, 38 jaar oud. Maretje is geboren op 5 september 1857 in Edam, dochter van Jan Ton en Geertje de Jong. Maretje is overleden op 29 oktober 1936 in Oosthuizen, 79 jaar oud.
Kind van Cornelis en Maretje:
1 Cornelis Leguit, geboren op 2 mei 1898 in Oosthuizen. Volgt XI-q.
X-o Hendricus Leguit is geboren op 30 december 1873 in Oudendijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-h) en Aafje Wit. Hendricus is overleden op 30 september 1942 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij Hendricus: Woonde in 1900 (trouwakte) te Amsterdam en in de Beemster.
Beroep:
stoker
Hendricus trouwde, 26 jaar oud, op 2 december 1900 in Berkhout met Elisabeth Beemster, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 12 oktober 1872 in Berkhout, dochter van Dirk Beemster en Elisabeth Wit.
Kind van Hendricus en Elisabeth:
1 Dirk Cornelis Leguit, geboren op 17 februari 1904 in Amsterdam. Volgt XI-r.
X-p Jannetje Leguijt is geboren in 1864 in Krommenie, dochter van Cornelis Leguijt (zie IX-m) en Neeltje Keijning. Jannetje is overleden op 19 juni 1937 in Assendelft, 72 of 73 jaar oud. Jannetje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 16 november 1884 in Krommenie met Jacob Klooster, ongeveer 21 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1863 in Krommenie, zoon van Pieter Klooster en Wijntje Luijt. Jacob is overleden op 10 februari 1939 in Assendelft, ongeveer 76 jaar oud.
Beroepen:
broodbakker
meubelfabrikant
Kinderen van Jannetje en Jacob:
1 Pieter Klooster, geboren omstreeks 1886 in Krommenie.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 31 oktober 1907 te Wormer gehuwd met Bregje Roos.
Beroep:
broodbakker
2 Cornelis Klooster, geboren omstreeks 1887 in Krommenie. Cornelis is overleden op 4 juni 1941 in Krommenie, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 19 september 1908 te Assendelft gehuwd met Duifje Steijn.
Beroep:
bamboebewerker
3 Hendrik Jan Klooster, geboren omstreeks 1889 in Krommenie.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Jan is op 27 juni 1914 te Assendelft gehuwd met Hilletje Kleijne.
Beroep:
boekhouder
4 Eduard Douwes Klooster, geboren omstreeks 1891 in Krommenie.
Notitie bij Eduard: Eduard Douwes is op 3 mei 1913 te Assendelft gehuwd met Neltje Kleijn.
Beroep:
houtbewerker
5 Jacob Klooster, geboren omstreeks 1896 in Krommenie.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 7 juli 1917 te Assendelft gehuwd met Grietje van Zaanen.
Beroep:
meubelfabrikant
X-q Geertje Leguit is geboren omstreeks 1864 in Zaandijk, dochter van Cornelis Leguit (zie IX-u) en Grietje Windhouwer (zie IX-n). Geertje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 17 augustus 1895 in Koog aan de Zaan met Klaas Vrijer, ongeveer 22 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1873 in Wormerveer, zoon van Albert Vrijer en Mintje Bos.
Beroepen:
bakker
beschuitbakker
Kind van Geertje en Klaas:
1 Grietje Vrijer, geboren omstreeks 1898 in Wormerveer.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 16 maart 1922 te Amsterdam gehuwd met Pieter Willem Krijn.
X-r Pieter Leguit is geboren op 1 oktober 1868 in Koog aan de Zaan, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-u) en Grietje Windhouwer (zie IX-n). Pieter is overleden op 26 juli 1939 in Zaandam, 70 jaar oud.
Beroep:
bakker
Pieter trouwde, 37 jaar oud, op 5 mei 1906 in Koog aan de Zaan met Angenietje Aijer, 33 jaar oud. Angenietje is geboren op 7 november 1872 in Zaandam, dochter van Cornelis Aijer en Elisabeth Bakker. Angenietje is overleden op 25 februari 1931 in Koog aan de Zaan, 58 jaar oud.
X-s Jan Leguit is geboren omstreeks 1858 in Zaandam, zoon van Pieter Leguit (zie IX-t) en Grietje Frikké. Jan is overleden op 21 juni 1930 in Nijmegen, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep:
wachtmeester
Jan trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 14 juli 1898 in Zaandam met Geertje Zwikker, ongeveer 40 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1858 in Zaandam, dochter van Johannes (Jan) Zwikker en Catharine (Trijntje) Rogge. Geertje is overleden op 22 april 1938 in Haarlem, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: Haar overlijden wordt op 13 mei 1938 te Geldermalsen aangegeven.
X-t Jan Leguit is geboren op 24 januari 1855 in Zaandijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-u) en Dieuwertje de Jong. Jan is overleden op 29 oktober 1941 in Leerdam, 86 jaar oud. Jan trouwde met Pietronella Cornelia Aleida van Eck. Pietronella is geboren op 11 september 1847 in Groningen, dochter van Cornelis Pieter van Eck en Anna Dorothea Vonks Meiners. Pietronella is overleden op 10 december 1926 in Leerdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Pietronella: Ook genoemd als Pieternella.
Kind van Jan en Pietronella:
1 Cornelis Pieter Leguit, geboren op 17 december 1880 in Delft. Volgt XI-s.
paulus_socialist.jpg
13 Paulus (uit Biografisch woordenboek van het socialsme)
X-u Paulus (Paul) Leguit (afb. 13) is geboren op 8 oktober 1856 in Zaandijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-u) en Dieuwertje de Jong. Paul is overleden op 24 november 1937 in Koog aan de Zaan, 81 jaar oud.
Notitie bij Paul: Uit Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland:
Omdat zijn vader te weinig verdiende om de familie goed te onderhouden werd Paulus na de lagere school smidknecht. Uiteindelijk kon hij een eigen smederij openen.
Doordat hij goed bekend stond bij de lokale fabrikanten kreeg hij meermaals flinke opdrachten. Dit werd minder toen bekend werd dat hij socialist was geworden.
Hij las boeken van Multatuli en bezocht zijn lezingen, zijn eerste dochter (Fancy) werd genoemd naar een persoon uit Multatuli’s Minnebrieven.
Paulus was van huis uit Nederlands Hervormd, maar zwoer zijn geloof af. Zijn vrouw bleef doopsgezind, maar binnen het gezin speelde dat geen rol.
Zijn anti-kerkelijke houding was de reden dat hij de diverse verzoeken om lid te worden van de vrijmetselaars heeft afgewezen.
In 1883 sloot hij zich aan bij de Socialistische Democratische Bond (SDB). Hij verliet de SDB in 1891, aangezien hij zijn doelen via de parlementaire weg wilde bereiken en hij niet vertrouwde op de me
In augustus 1891 werd hij in de Koogse gemeenteraad gekozen. De vijf overige raadsleden bleven bij de installatie (van deze socialist) demonstratief weg en traden af.
Leguit en zijn partijgenoot Jan (Adriaans) Dekker voerden fel oppositie, maar de andere raadsleden vormden één blok, zodat zij maar weinig konden beginnen.
Ook de burgermeester (F.T. Roeters van Lennep) werkte tegen. Maar na een openlijk conflict in april 1896 stapten Leguit en Dekker op. Na hun herverkiezing werden zij wethouder en ontstond een onwerkbare situatie toen vier van de zeven raadsleden namens de Vrije Kiesvereeniging zitting hadden en Dekker en Leguit wethouder werden.
Ondanks zijn vroeg optredende ouderdomsverschijnselen (rond zijn 50e levensjaar) werd hij nog 81 jaar oud.
Beroepen:
smidsknecht
smid
Paul trouwde, 30 jaar oud, op 15 juni 1887 in Koog aan de Zaan met Marijtje Woud, 23 jaar oud. Marijtje is geboren op 5 september 1863 in Koog aan de Zaan, dochter van Gerrit Woud en Geertje Schenk. Marijtje is overleden op 26 mei 1926 in Koog aan de Zaan, 62 jaar oud.
Kinderen van Paul en Marijtje:
1 Leguit. Hij is overleden op 3 april 1888 in Koog aan de Zaan.
2 Fancy Leguit, geboren op 17 februari 1891 in Koog aan de Zaan. Fancy is overleden op 31 december 1982 in Zaanstad, 91 jaar oud.
Notitie bij Fancy: Werd vernoemd naar een persoon uit Multatuli’s Minnebrieven.
3 Geertruida Leguit, geboren op 10 juni 1893 in Koog aan de Zaan. Geertruida is overleden op 10 maart 1977 in Zaanstad, 83 jaar oud.
4 Dieuwertje (Diet) Leguit, geboren op 2 mei 1898 in Koog aan de Zaan. Volgt XI-t.
5 Maria Engelina Leguit, geboren op 2 november 1901 in Koog aan de Zaan. Volgt XI-u.
X-v Klaas Leguit is geboren op 23 januari 1859 in Zaandijk, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-u) en Dieuwertje de Jong. Klaas is overleden op 28 oktober 1931 in Koog aan de Zaan, 72 jaar oud.
Beroepen:
arbeider
koopman
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 18 november 1888 in Koog aan de Zaan met Leentje (Lena) Koopman, 28 jaar oud. Lena is geboren op 28 november 1859 in Koog aan de Zaan, dochter van Klaas Koopman en Aagje Overdijk. Lena is overleden op 17 maart 1943 in Koog aan de Zaan, 83 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Lena:
1 Cornelis Leguit, geboren op 19 november 1889 in Koog aan de Zaan. Volgt XI-v.
2 Aagtje Leguit, geboren op 25 juni 1891 in Koog aan de Zaan. Volgt XI-w.
3 Aaltje Leguit, geboren op 25 september 1893 in Koog aan de Zaan. Volgt XI-x.
X-w Jan Leguit is geboren op 25 juni 1855 in Zaandam, zoon van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat. Jan is overleden op 16 juni 1911 in De Rijp, 55 jaar oud.
Beroepen:
timmerman
bouwmeester
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 1 mei 1881 in De Rijp met Dieuwertje Besse, 21 jaar oud. Dieuwertje is geboren op 27 augustus 1859 in Graft [bron: Archief], dochter van Cornelis Pietersz Besse en Grietje Jansd Bakker. Dieuwertje is overleden op 3 mei 1941 in De Rijp, 81 jaar oud.
Kinderen van Jan en Dieuwertje:
1 Nicolaas Cornelis Leguit, geboren op 2 maart 1882 in De Rijp. Volgt XI-y.
2 Cornelis Jan Leguit, geboren op 14 februari 1886 in De Rijp. Cornelis is overleden op 5 september 1888 in De Rijp, 2 jaar oud [bron: Archief].
3 Anna Lena Leguit, geboren op 23 januari 1888 in De Rijp. Volgt XI-z.
4 Greta Leguit, geboren op 14 januari 1890 in De Rijp. Volgt XI-aa.
5 Geertruida Leguit, geboren op 13 maart 1892 in De Rijp. Volgt XI-ab.
X-x Geertje Leguit is geboren op 14 februari 1858 in De Rijp, dochter van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat. Geertje is overleden op 19 juli 1916 in De Rijp, 58 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 1 mei 1881 in De Rijp met Pieter Geerke, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 11 september 1853 in De Rijp, zoon van Johan Hendrik Geerke en Trijntje Kieft.
Beroepen:
kruideniersbediende
grutter
Kinderen van Geertje en Pieter:
1 Pieter Anthony Geerke, geboren op 8 december 1884 om 13:00 in De Rijp. Pieter is overleden op 22 december 1884 in De Rijp, 14 dagen oud.
2 Anna Catharina Geerke, geboren op 9 december 1884 om 11:00 in De Rijp. Anna is overleden op 4 januari 1885 in De Rijp, 26 dagen oud.
X-y Leentje Leguit is geboren op 12 januari 1860 in De Rijp, dochter van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat. Leentje is overleden op 23 november 1918 in Zeist, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leentje: wonende te Haarlem
Notitie bij Leentje: Op 28 november 1890 verhuisd naar Wormerveer.
Leentje trouwde, 21 jaar oud, op 16 oktober 1881 in De Rijp met Anthonij Pieter Geerke, 30 jaar oud. Anthonij is geboren op 9 april 1851 in De Rijp, zoon van Johan Hendrik Geerke en Trijntje Kieft.
Notitie bij Anthonij: Op 28 november 1890 verhuisd naar Wormerveer.
Beroepen:
koopman
sigarenfabrikant
Kinderen van Leentje en Anthonij:
1 Anna Catharina Geerke, geboren op 20 januari 1883 in De Rijp [bron: BR].
Notitie bij Anna: Anna Catharina is op 27 augustus 1908 te Haarlem gehuwd met Johan Hendrik Smit.
2 Catharina Helena Geerke, geboren op 29 oktober 1885 in De Rijp [bron: BR].
Notitie bij Catharina: Catharina Helena is op 27 augustus 1908 te Haarlem gehuwd met Jacob Jongert.
3 Klaasina Geerke, geboren op 27 april 1888 in De Rijp [bron: BR].
Notitie bij Klaasina: Klaasina is op 1 april 1909 te Haarlem gehuwd met Rintje Hoogland.
4 Johan Hendrik Geerke, geboren omstreeks 1892 in Wormerveer.
Notitie bij Johan: Johan Hendrik is op 2 augustus 1921 te Alkmaar gehuwd met Anna Catherina Willig.
Beroep:
bouwkundige
5 Geertruida Johanna Geerke, geboren omstreeks 1895 in Wormer.
Notitie bij Geertruida: Geertruida Johanna is op 21 augustus 1919 te Haarlem gehuwd met Jacob Sjoerds, zij scheiden op 21 september 1920.
X-z Trijntje Leguit is geboren op 8 november 1861 in De Rijp, dochter van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat. Trijntje is overleden op 13 april 1950 in Den Haag, 88 jaar oud. Trijntje trouwde, 46 jaar oud, op 21 juni 1908 in Schermerhorn met Johan Hendrik Geerke, 37 jaar oud. Johan is geboren op 12 januari 1871 in Schermerhorn, zoon van Johan Hendrik Geerke en Dieuwertje van Oenen. Johan is overleden op 11 juni 1937 in Bergen, 66 jaar oud.
X-aa Jacob Pieter Leguit is geboren op 16 december 1867 in De Rijp, zoon van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat. Jacob is overleden op 7 juli 1928 in Ermelo, 60 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Wordt op 12 april 1907 op Ellis Island (USA) ingeschreven in de registers van aankomst. Dit is voor zijn huwelijk in 1911, hij wordt niet als bemanningslid ingeschreven. Hij is met de boot "Potsdam" vanuit Rotterdam vertrokken.

Woont op 8 juni 1912 te Heiloo (zonder beroep).
Beroep:
timmerman
Jacob trouwde, 43 jaar oud, op 20 april 1911 in De Rijp met Neeltje Bout, 39 jaar oud. Neeltje is geboren op 15 november 1871 in De Rijp, dochter van Willem Pietersz Bout en Jansje Kostelijk. Neeltje is overleden vóór 1928, ten hoogste 57 jaar oud.
X-ab Klaas Willem Leguit is geboren op 4 januari 1870 in De Rijp, zoon van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat. Klaas is overleden in South Dakota (USA).
Notitie bij Klaas: Verhuisde naar de staat South Dakota in de USA.
Klaas trouwde met Mary Oly. Mary is geboren in 1875. Mary is overleden op 22 maart 1911 in Old Platte, South Dakota (USA), 35 of 36 jaar oud. Zij is begraven in Platte, South Dakota (USA).
Kinderen van Klaas en Mary:
1 Mary Leguit, geboren op 18 april 1904 in South Dakota (USA). Mary is overleden in april 1973 in Sioux Falls, South Dakota (USA), 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven in Platte, South Dakota (USA).
2 Nick William Leguit, geboren op 4 oktober 1905 in Aurora County, South Dakota (USA). Volgt XI-ac.
3 Helena (Lena) Leguit, geboren omstreeks 1906 in South Dakota (USA). Volgt XI-ad.
4 Anna Leguit, geboren in 1908 in South Dakota (USA). Volgt XI-ae.
5 Henrietta Mae Leguit, geboren op 19 maart 1911 in Platte, South Dakota (USA). Volgt XI-af.
X-ac Pieter Cornelis Leguit is geboren op 25 november 1873 in De Rijp, zoon van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat.
Notitie bij Pieter: Woont tijdelijk bij zijn zus Leentje en vertrekt op 22 juli 1889 naar (Den) Helder, op 20 april 1911 woont hij te Bussum.
Beroepen:
slager
spekslager
veehandelaar
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 2 september 1896 in Naarden met Gijsbertje Pieterse, 21 jaar oud. Gijsbertje is geboren op 12 februari 1875 in Muiden, dochter van Pieter Pieterse en Antje Schram.
Kinderen van Pieter en Gijsbertje:
1 Antje Wilhelmina Lambertina Leguit, geboren op 16 september 1897 in Bussum. Volgt XI-ag.
2 Klaas Willem Leguit, geboren op 21 mei 1899 in Bussum. Volgt XI-ah.
3 Bertha Anna Petronella Leguit, geboren op 26 april 1901 in Bussum. Volgt XI-ai.
4 Pieter Lambertus Wilhelminus Leguit, geboren op 17 mei 1903 in Bussum. Pieter is overleden op 3 oktober 1962 in Bussum, 59 jaar oud.
X-ad Anna Cornelia Wilhelmina Leguit is geboren op 2 oktober 1880 in De Rijp, dochter van Klaas Leguit (zie IX-v) en Antje Raat. Anna is overleden op 26 mei 1952 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie bij Anna: Mogelijk overleden te Scheveningen. Woonde tussen 23 januari 1902 (afkomstig uit Bussum) en 24 september 1902 (vertrokken naar Beverwijk) te Oudshoorn.
Beroep:
vanaf 1902     naaister
Anna trouwde, 28 jaar oud, op 27 juni 1909 in Schermerhorn met Jan Coenraad Woestenburg, 26 jaar oud. Jan is geboren op 21 juli 1882 in Hoorn, zoon van Jacob Woestenburg en Clasina Johanna de Vries. Jan is overleden op 17 november 1950 in Den Haag, 68 jaar oud.
Notitie bij Jan: Mogelijk overleden te Scheveningen.
Beroep:
loodgieter
Kinderen van Anna en Jan:
1 Anna Catherina Dieuwerda Woestenburg, geboren op 24 januari 1914 in Den Haag. Anna is overleden op 7 mei 1989 in Den Haag, 75 jaar oud.
Notitie bij Anna: Huwde op 19 juni 1940 met W.G. Elfferich, directeur van een drukkerij.
2 Jacob Woestenburg, geboren op 5 december 1917 in Den Haag. Jacob is overleden op 14 december 1988 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Was gezagvoerder op het veer Kon. Juliana, Hoek van Holland-Harwich.
Beroep:
gezagvoerder
3 Klaas Jan Woestenburg, geboren op 20 december 1918 in Den Haag. Klaas is overleden op 6 januari 1938 in Scheveningen, 19 jaar oud.
Beroep:
medisch student
4 Jan Coenraad Woestenburg, geboren op 2 januari 1920 in Den Haag.
Beroep:
directeur beleggingsmaatschappij
X-ae Jan Leguit is geboren op 23 oktober 1863 in Zaandam, zoon van Jan Leguit (zie IX-y) en Maartje Waal. Jan is overleden vóór 1947, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
schipper
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 22 augustus 1889 in Zaandam met Neeltje van Eijk, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 3 maart 1866 in Zaandam, dochter van Lourens van Eijk en Grietje Groot. Neeltje is overleden op 26 februari 1947 in Soest, 80 jaar oud.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Jan Leguit, geboren op 11 maart 1895 in Wormerveer. Jan is overleden op 29 december 1954 in Utrecht, 59 jaar oud.
2 Margaretha Maria Leguit, geboren omstreeks 1902 in Wormerveer. Volgt XI-aj.
X-af Pieter Nicolaas Leguit is geboren op 15 maart 1874 in Zaandam, zoon van Jan Leguit (zie IX-y) en Maartje Waal. Pieter is overleden op 22 maart 1941 in Alkmaar, 67 jaar oud.
Beroep:
architect
Pieter trouwde, 33 jaar oud, op 22 mei 1907 in Alkmaar met Alida Jacoba Vonk, 24 jaar oud. Alida is geboren op 2 april 1883 in Alkmaar, dochter van Herbertus Johannes Vonk en Catherina Maria Jansd Abbink.
Kinderen van Pieter en Alida:
1 Pieter Nicolaas Leguit, geboren op 9 mei 1910 in Alkmaar. Volgt XI-ak.
2 François Meindert Leguit, geboren op 7 mei 1915 in Alkmaar. Volgt XI-al.
X-ag Jannetje Leguijt is geboren op 20 februari 1840 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie IX-aa) en Aaltje Kok. Jannetje is overleden op 4 november 1919 in Krommenie, 79 jaar oud. Jannetje trouwde, 28 jaar oud, op 26 april 1868 in Krommenie met Simon Goedhart, 26 jaar oud. Simon is geboren op 3 november 1841 in Krommenie, zoon van Simon Goedhart en Maartje de Jong. Simon is overleden op 1 oktober 1919 in Krommenie, 77 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jannetje en Simon:
1 Simon Goedhart, geboren op 24 september 1868 in Krommenie.
Notitie bij Simon: Simon is op 4 april 1897 te Akersloot gehuwd met Neeltje Kalverboer.
Beroep:
landbouwer
2 Pieter Klaas Goedhart, geboren op 7 januari 1881.
X-ah Klaas Leguijt is geboren op 5 maart 1842 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie IX-aa) en Aaltje Kok. Klaas is overleden op 24 september 1910 in Krommenie, 68 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Woonde aan de Weiver 68.
Beroep:
timmerman
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 17 februari 1867 in Krommenie met Aagtje Volger, 21 jaar oud. Aagtje is geboren op 14 maart 1845 in Krommenie, dochter van Simon Volger en Aafje Kars.
Kinderen van Klaas en Aagtje:
1 Aaltje Leguijt, geboren op 27 mei 1867 in Krommenie. Volgt XI-am.
2 Aafje Leguijt, geboren op 20 februari 1869 in Krommenie. Volgt XI-an.
3 Elisabeth Leguijt, geboren op 19 februari 1873 in Krommenie. Volgt XI-ao.
4 Simon Leguijt, geboren op 11 september 1875 in Krommenie. Volgt XI-ap.
5 Klaas Leguijt, geboren op 20 oktober 1877 in Krommenie. Volgt XI-aq.
6 Pieter Leguijt, geboren op 15 januari 1884 in Krommenie. Volgt XI-ar.
7 Antje Leguijt, geboren op 22 april 1888 in Krommenie. Volgt XI-as.
8 Melgert Leguijt, geboren op 10 augustus 1890 in Krommenie. Volgt XI-at.
melchert_leguijt.jpg gezin_melchert_leguijt_x_anna_hoenderdos_1909.jpg
14 Melchert Leguijt
15 40-jarig huwelijk Melchert & Anna (1909)
X-ai Melgert (Melchert) Leguijt (afb. 14 en 15) is geboren op 11 oktober 1844 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie IX-aa) en Aaltje Kok. Melchert is overleden op 22 juli 1917 in Krommenie, 72 jaar oud.
Notitie bij Melchert: Woonde aan de Weiver 75.
Beroep:
timmerman
anna_hoenderdos_1844.jpg
16 Anna Hoenderdos
Melchert trouwde, 24 jaar oud, op 9 mei 1869 in Krommenie met Anna Hoenderdos (afb. 16), 26 jaar oud. Anna is geboren op 22 december 1842 in Zaandam, dochter van Hendrik Hoenderdos en Anna Emmerig. Anna is overleden op 18 april 1917 in Krommenie, 74 jaar oud.
Kinderen van Melchert en Anna:
1 Aaltje Leguijt, geboren op 26 oktober 1869 in Krommenie. Volgt XI-au.
2 Pieter Leguijt, geboren op 18 december 1870 in Krommenie. Volgt XI-av.
3 Hendrik Leguijt, geboren op 6 november 1872 in Krommenie. Volgt XI-aw.
4 Klaas Leguijt, geboren op 27 september 1874 in Krommenie. Volgt XI-ax.
5 Jacobus Leguijt, geboren op 9 februari 1876 in Krommenie. Jacobus is overleden op 28 oktober 1877 in Krommenie, 1 jaar oud.
6 Arie Leguijt, geboren op 9 oktober 1877 in Krommenie. Volgt XI-ay.
7 Jacobus Leguijt, geboren op 27 oktober 1879 in Krommenie. Volgt XI-az.
8 Johannes Cornelis Leguijt, geboren op 19 april 1881 in Krommenie. Volgt XI-ba.
9 Melgert Leguijt, geboren op 30 januari 1883 in Krommenie. Melgert is overleden op 15 september 1884 in Krommenie, 1 jaar oud.
10 Anna Leguijt, geboren op 20 november 1884 in Krommenie. Volgt XI-bb.
X-aj Antje Leguijt is geboren op 3 januari 1855 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie IX-aa) en Davina Catherina Elisabeth Dammingh. Antje is overleden op 7 november 1925 in Krommenie, 70 jaar oud. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 12 september 1875 in Krommenie met Dirk Mantel, 26 jaar oud. Zie X-bm voor persoonsgegevens van Dirk.
Kinderen van Antje en Dirk:
1 Davina Catherina Elisabeth Mantel, geboren op 20 november 1875 in Krommenie. Davina is overleden op 28 oktober 1892 in Krommenie, 16 jaar oud.
2 Neeltje Mantel, geboren op 15 januari 1879 in Krommenie. Neeltje is overleden op 26 mei 1891 in Krommenie, 12 jaar oud.
3 Pieter Mantel, geboren op 10 maart 1882 in Krommenie. Pieter is overleden op 15 mei 1956 in Krommenie, 74 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 25 augustus 1904 te Krommenie gehuwd met Aartje Reijne.
Beroep:
veehoudersknecht
4 Anna Bet Mantel, geboren op 25 februari 1884 in Krommenie. Anna is overleden op 6 mei 1884 in Krommenie, 2 maanden oud.
5 Theunis Mantel, geboren op 10 maart 1885 in Krommenie. Theunis is overleden op 19 mei 1890 in Krommenie, 5 jaar oud.
6 Theunis Mantel, geboren op 26 oktober 1887 in Krommenie. Theunis is overleden op 7 december 1887 in Krommenie, 1 maand oud.
7 Anna Elisabeth Mantel, geboren op 8 april 1889 in Krommenie. Anna is overleden op 26 mei 1890 in Krommenie, 1 jaar oud.
8 Dirk Mantel, geboren op 1 januari 1895 in Krommenie.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 1 mei 1919 te Krommenie gehuwd met Aaltje Heijnis.
Beroep:
veehouder
X-ak Dirk Leguit is geboren op 27 april 1853 in Landsmeer, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-ab) en Maria Koel. Hij is gedoopt op 22 mei 1853 in Landsmeer. Dirk is overleden op 15 juli 1880 in Landsmeer, 27 jaar oud. Hij is begraven op 17 juli 1880 in Landsmeer.
Beroep:
timmerman
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 12 juni 1879 in Landsmeer met Anna de Smit, ongeveer 21 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1858 in Zijpe, dochter van Abraham de Smit en Trijntje Langeberg. Anna trouwde later op 24 november 1881 in Landsmeer met Jacob de Boer (geb. ±1845). Anna trouwde later op 28 februari 1902 in Landsmeer met Willem Uitslager (geb. ±1854).
Kind van Dirk en Anna:
1 geen Leguit, levenloos geboren dochter, geboren op 26 maart 1880 in Landsmeer.
X-al Cornelis Leguit is geboren op 3 augustus 1863 in Landsmeer, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-ab) en Maria Koel. Hij is gedoopt op 4 oktober 1863 in Landsmeer. Cornelis is overleden op 18 mei 1896 in Uithoorn, 32 jaar oud.
Beroep:
gemeenteopzichter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 14 september 1893 in Leimuiden met Anna Treur, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Cornelis woonde te Uithoorn en Anna in Leimuiden.
Anna is geboren op 28 maart 1868 in Ter Aar, dochter van Hendrik Treur en Dirkje Vis. Anna is overleden op 4 juni 1897, 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Mogelijk overleden op 8 november 1954 te Amstelveen
Kind van Cornelis en Anna:
1 Cornelis Hendrik Leguit, geboren op 18 augustus 1894 in Uithoorn. Volgt XI-bc.
X-am Pieter Leguit is geboren op 22 december 1870 in Landsmeer, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-ab) en Klaartje Verwer. Hij is gedoopt op 26 februari 1871 in Landsmeer. Pieter is overleden op 1 mei 1927 in Nijmegen, 56 jaar oud.
Beroep:
directeur drukkerij
Pieter:
(1) trouwde met Helena Hendrika van der Kaaden. Helena is geboren op 19 maart 1872 in Pijnacker, dochter van Johannes Enno van der Kaaden en Cornelia Zeelenberg. Helena is overleden op 6 juni 1919 in Nijmegen, 47 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 19 oktober 1920 in Nijmegen met Johanna Wilhelmina Meuser Bourgognion. Johanna is geboren in Driel, dochter van Julianus Wilhelm Meuser Bourgognion en Wilhelmina Bourgognion.
X-an Dirk Leguit is geboren omstreeks 1884 in Uithoorn, zoon van Cornelis Leguit (zie IX-ab) en Klaartje Verwer.
Beroep:
klerk
Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 4 januari 1911 in Wageningen met Hermina Aleida Justina Popping, ongeveer 25 jaar oud. Hermina is geboren omstreeks 1886 in Wageningen, dochter van Herman Aleid Justus Popping en Gezina Elisabeth Wentz.
X-ao Aaltje Leguit is geboren op 4 maart 1857 in Watergang (Landsmeer), dochter van Pieter Leguit (zie IX-ac) en Maretje Hooft. Zij is gedoopt op 5 april 1857 in Watergang. Aaltje is overleden op 28 januari 1921 in Amsterdam, 63 jaar oud (oorzaak: darmkanker). Zij is begraven op 1 februari 1921 in Amsterdam.
Notitie bij Aaltje: Droeg nog de Westfriese kap.
Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 25 mei 1881 in Landsmeer met Pieter Louw, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 1 mei 1855 in Watergang (Landsmeer), zoon van Hendrik Louw en Neeltje Kox. Hij is gedoopt op 3 juni 1855 in Watergang. Pieter is overleden op 13 maart 1929 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam.
Beroep:
melkverkoper
Kinderen van Aaltje en Pieter:
1 Hendrik Louw, geboren op 14 maart 1882 in Landsmeer. Hij is gedoopt op 2 april 1882 in Landsmeer. Hendrik is overleden op 8 oktober 1937 in Amsterdam, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overleed aan keelkanker. Begraven op de Noordbegraafplaats te Amsterdam.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 1 oktober 1908 te Landsmeer gehuwd met Jannetje Roele. Op 5 december 1912 hertrouwt hij als weduwnaar te Amsterdam met Margaretha Cornelia Beck. Echtscheiding is uitgesproken op 26 augustus 1927.
Beroep:
melkverkoper
2 Pieter Louw, geboren op 14 november 1886 in Landsmeer. Pieter is overleden op 31 mei 1957 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overleed aan de gevolgen van een aanrijding op de Sloterweg in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 21 april 1921 te Amsterdam gehuwd met Johanna Elisabeth Diederiks. Hun echtscheiding wordt uitgesproken op 13 maart 1943.
Beroepen:
melkverkoper
controleur elevatormaatschappij
3 Maartje (Rie) Louw, geboren op 30 juli 1889 in Landsmeer. Rie is overleden op 28 maart 1967 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij Rie: Maartje is op 18 augustus 1910 te Amsterdam gehuwd met Klaas de Dood.
X-ap Pieter Leguit is geboren op 24 december 1859 in Watergang (Landsmeer), zoon van Pieter Leguit (zie IX-ac) en Maretje Hooft. Hij is gedoopt op 29 januari 1860 in Watergang. Pieter is overleden op 5 oktober 1930 in Landsmeer, 70 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 16 mei 1884 in Landsmeer met Eefje de Boer, 22 jaar oud. Eefje is geboren op 20 januari 1862 in Den Ilp (Ilpendam), dochter van Pieter Pietersz de Boer en Trijntje Stroo. Eefje is overleden op 4 februari 1936 in Landsmeer, 74 jaar oud. Zij is begraven op 8 februari 1936 in Landsmeer.
Notitie bij overlijden van Eefje: Mogelijk in 1935 overleden.
Kinderen van Pieter en Eefje:
1 Pieter Leguit, geboren op 18 december 1884 in Landsmeer. Volgt XI-bd.
2 Willem Leguit, geboren op 29 maart 1887 in Landsmeer. Volgt XI-be.
3 geen Leguit, levenloos geboren zoon, geboren op 7 augustus 1889 in Landsmeer.
4 Maretje Leguit, geboren op 27 januari 1892 in Landsmeer. Maretje is overleden op 13 augustus 1892 in Landsmeer, 6 maanden oud.
5 geen Leguit, levenloos geboren zoon, geboren op 27 januari 1892 in Landsmeer.
6 Dirk Leguit, geboren op 25 januari 1894 in Landsmeer. Volgt XI-bf.
7 Trijntje Leguit, geboren op 28 januari 1895 in Landsmeer. Volgt XI-bg.
8 Simon Leguit, geboren op 14 juni 1896 in Landsmeer. Volgt XI-bh.
9 Maretje Leguit, geboren op 3 februari 1898 in Landsmeer. Maretje is overleden op 8 november 1968 in Amsterdam, 70 jaar oud. Zij is begraven in Landsmeer.
X-aq Dirk Leguit is geboren op 19 januari 1863 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie IX-ac) en Maretje Hooft. Hij is gedoopt op 8 februari 1863 in Landsmeer. Dirk is overleden op 3 juli 1931 in Landsmeer, 68 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 2 april 1886 in Landsmeer met Geertje van Loenen, 18 jaar oud. Geertje is geboren op 12 mei 1867 in Landsmeer, dochter van Matthijs van Loenen en Maartje Duin. Zij is gedoopt op 16 juni 1867 in Landsmeer. Geertje is overleden op 27 juli 1936 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Geertje:
1 Pieter Leguit, geboren op 29 mei 1886 in Landsmeer. Hij is gedoopt op 4 juli 1886 in Landsmeer. Pieter is overleden op 20 maart 1889 in Landsmeer, 2 jaar oud.
2 Pieter Leguit, geboren op 10 september 1889 in Landsmeer. Volgt XI-bi.
3 Maartje Leguit, geboren op 12 maart 1893 in Landsmeer. Volgt XI-bj.
X-ar Jan Leguit is geboren op 11 maart 1872 in Landsmeer, zoon van Jan Leguit (zie IX-af) en Lijsje Horstman. Jan is overleden op 7 januari 1920 in Oostzaan, 47 jaar oud.
Beroepen:
fabrieksarbeider
losarbeider
koopman
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 8 juni 1899 in Oostzaan met Maartje de Vries, 28 jaar oud. Maartje is geboren op 8 augustus 1870 in Oostzaan, dochter van Jacob de Vries en Grietje Kalf. Maartje is overleden op 16 februari 1941 in Oostzaan, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maartje: Mogelijk overleden op 13 oktober 1939 te Oostzaan.
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Grietje Leguit, geboren op 18 april 1904 in Oostzaan. Volgt XI-bk.
2 Elizabeth Leguit, geboren op 20 oktober 1907 in Oostzaan. Elizabeth is overleden op 8 april 1983 in Zaanstad, 75 jaar oud.
3 Geertje Leguit, geboren op 12 januari 1910 in Oostzaan. Volgt XI-bl.
X-as Cornelis Leguit is geboren op 9 februari 1892 in Oostzaan, zoon van Jan Leguit (zie IX-af) en Neeltje de Beer. Cornelis is overleden op 7 juni 1977 in Zaanstad, 85 jaar oud.
Beroep:
grondwerker
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 23 mei 1919 in Oostzaan met Eefje de Boer, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Eefje is geboren op 24 oktober 1899 in Oostzaan, dochter van Jan de Boer en Femmetje Onrust.
Kind van Cornelis en Eefje:
1 Jan Leguit, geboren op 12 september 1919 in Oostzaan. Volgt XI-bm.
X-at Pieter Leguit is geboren op 4 december 1894 in Landsmeer, zoon van Jan Leguit (zie IX-af) en Neeltje de Beer. Pieter is overleden op 10 oktober 1973 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 16 juni 1916 in Oostzaan met Jannetje Hartman, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op 13 januari 1896 in Oostzaan, dochter van Hugo Hartman en Teuntje Koppenaal. Jannetje is overleden op 16 februari 1959 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Jannetje:
1 Neeltje Leguit, geboren op 27 oktober 1916 in Oostzaan. Volgt XI-bn.
2 Teuntje Leguit, geboren op 21 mei 1921 in Amsterdam. Volgt XI-bo.
X-au Simon Leguit is geboren op 1 oktober 1896 in Landsmeer, zoon van Jan Leguit (zie IX-af) en Neeltje de Beer. Simon is overleden op 27 november 1964 in Oostzaan, 68 jaar oud.
Beroep:
grondwerker
Simon trouwde, 24 jaar oud, op 12 november 1920 in Oostzaan met Lijsje (Lize) Sopjes, 19 jaar oud. Lize is geboren op 2 oktober 1901 in Oostzaan, dochter van Klaas Sopjes en Maatje van Noord. Lize is overleden in 1990, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Simon en Lize:
1 Jan Leguit, geboren op 24 oktober 1921 in Oostzaan. Volgt XI-bp.
2 Klaas Leguit, geboren op 9 december 1924 in Oostzaan. Volgt XI-bq.
3 Dirk Leguit, geboren op 21 december 1927 in Oostzaan. Volgt XI-br.
4 Maartje Leguit, geboren op 30 juni 1941 in Oostzaan. Volgt XI-bs.
X-av Neeltje Leguijt is geboren op 5 maart 1855 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie IX-ah) en Aaltje Bakker. Neeltje is overleden op 9 juni 1931 in Beemster, 76 jaar oud. Neeltje trouwde, 30 jaar oud, op 25 oktober 1885 in Krommenie met Pieter Bruijn, 27 of 28 jaar oud. Pieter is geboren in 1857 in Wormerveer, zoon van Jan Bruijn en Jannetje Tiel. Pieter is overleden op 24 januari 1932 in Beemster, 74 of 75 jaar oud.
Beroepen:
smid
machinist
Kinderen van Neeltje en Pieter:
1 Jannetje Marijtje Bruijn, geboren omstreeks 1887 in Beemster.
Notitie bij Jannetje: Neeltje is op 7 augustus 1909 te Beemster met Pieter Rot. Echtscheiding wordt uitgesproken op 28 januari 1925.
2 Pieter Bruijn, geboren omstreeks 1889 in Beemster.
Notitie bij Pieter: Trouwt op 31 maart 1921 in Rotterdam, 32 jaar oud.
3 Aaltje Bruijn, geboren omstreeks 1891 in Beemster.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 24 februari 1921 te Beemster gehuwd met Klaas Kuik.
X-aw Antje Leguijt is geboren op 26 juni 1859 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie IX-ah) en Aaltje Bakker. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 23 juli 1882 in Krommenie met Hendrik Forrer, ongeveer 22 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1860 in Akersloot, zoon van Johannes Forrer en Aartje den Otter.
Beroep:
timmerman
X-ax Dirkje Leguijt is geboren op 5 december 1856 in Krommeniehorn, dochter van Jan Leguijt (zie IX-aj) en Aagje Bak. Dirkje is overleden op 20 mei 1922, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Vermoedelijk overleden te Krommenie.
Notitie bij Dirkje: Geboren te Krommenie?
Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 12 maart 1882 in Krommenie met Pieter Jongejans, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 14 december 1854 in Krommenie, zoon van Gijsbert Pietersz Jongejans en Aaltje Simonsd Bak. Pieter is overleden op 20 april 1902 in Krommenie, 47 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Kinderen van Dirkje en Pieter:
1 Aaltje Jongejans, geboren op 9 januari 1883 in Krommenie. Aaltje is overleden op 31 oktober 1936 in Leiden, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: wonende te Velsen.
Notitie bij Aaltje: Aalte is op 13 december 1906 te Krommenie gehuwd met Jacob Bus.
2 Aagje Jongejans, geboren op 14 februari 1885 in Krommenie. Aagje is overleden op 23 december 1885 in Krommenie, 10 maanden oud.
3 Jan Jongejans, geboren op 4 mei 1887 in Krommenie. Jan is overleden op 19 mei 1887 in Krommenie, 15 dagen oud.
4 Aagje Jongejans, geboren op 4 mei 1887 in Krommenie. Aagje is overleden op 5 juli 1887 in Krommenie, 2 maanden oud.
5 Jan Jongejans, geboren op 20 februari 1890 in Krommenie. Jan is overleden op 3 februari 1891 in Krommenie, 11 maanden oud.
6 Aagje Jongejans, geboren op 25 juli 1894 in Krommenie.
7 Gijsbert Jongejans, geboren op 28 januari 1896 in Krommenie.
X-ay Cornelis Leguijt is geboren op 16 december 1858 in Krommenie, zoon van Jan Leguijt (zie IX-aj) en Aagje Bak. Cornelis is overleden op 22 november 1938 in Krommenie, 79 jaar oud [bron: Jan Leguijt (overlijdens annonce)].
Notitie bij Cornelis: Cornelis woonde aan de Krommeniedijk 19.

Cornelis en Trijntje hadden mogelijk nog een dochter Aagje, die jong is overleden.
Beroepen:
arbeider
veehouder
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 12 maart 1882 in Krommenie met Trijntje Jongejans, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 22 november 1860 in Krommenie, dochter van Gijsbert Pietersz Jongejans en Aaltje Simonsd Bak. Trijntje is overleden op 29 maart 1933 in Krommenie, 72 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Trijntje:
1 Gijsbert Leguijt, geboren op 4 september 1883 in Krommenie. Volgt XI-bt.
2 Aagje Leguijt, geboren op 14 april 1885 in Krommenie. Aagje is overleden op 9 juni 1964 in Zaandam, 79 jaar oud.
3 Jan Leguijt, geboren op 9 september 1887 in Krommenie. Volgt XI-bu.
4 Cornelis Leguijt, geboren op 7 september 1894 in Krommenie. Volgt XI-bv.
X-az Jan Leguijt is geboren omstreeks 1862 in Krommenie, zoon van Jan Leguijt (zie IX-aj) en Geertje Winkelman.
Beroep:
slager
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17 juli 1884 in Sloten met Neeltje Adriana Dekker, ongeveer 16 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1868 in Colijnsplaat, dochter van Johannis Dekker en Maatje Verhulst.
Kind van Jan en Neeltje:
1 Maatje Aagje Hendrika Leguijt, geboren omstreeks 1886 in Egmond aan Zee. Volgt XI-bw.
X-ba Jacob Leguijt is geboren op 25 oktober 1863 in Krommenie, zoon van Jan Leguijt (zie IX-aj) en Geertje Winkelman. Jacob is overleden op 3 februari 1925 in Ilpendam, 61 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Woonde in 1896 aan de Dorpsstraat te Ilpendam.
Beroepen:
kastelein
koopman
Jacob trouwde, 32 jaar oud, op 23 april 1896 in Krommenie met Guurtje Olij, 37 jaar oud. Guurtje is geboren op 6 januari 1859 in Krommenie, dochter van Cornelis Olij en Stijntje Kaat. Guurtje is overleden op 17 september 1929 in Ilpendam, 70 jaar oud.
Notitie bij Guurtje: Mogelijk op 7 januari 1859 te Krommenie geboren.
Kinderen van Jacob en Guurtje:
1 Jacob Leguijt, geboren op 28 mei 1897 in Ilpendam. Volgt XI-bx.
2 Cornelis Leguijt, geboren op 17 november 1898 in Ilpendam. Volgt XI-by.
X-bb Pieter Leguijt is geboren op 29 maart 1865 in Krommenie, zoon van Jan Leguijt (zie IX-aj) en Geertje Winkelman. Pieter is overleden op 8 november 1919 in Krommenie, 54 jaar oud.
Beroepen:
aannemer
timmerman
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 8 april 1888 in Wormerveer met Jannetje Knevel, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 20 april 1865 in Graft, dochter van Jan Knevel en Maartje Vet. Jannetje is overleden op 24 januari 1931 in Krommenie, 65 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Jannetje:
1 Geertje Leguijt, geboren op 4 januari 1890 in Krommenie. Volgt XI-bz.
2 Jan Leguijt, geboren op 24 mei 1895 in Krommenie. Volgt XI-ca.
3 Pieter Marinus Leguijt, geboren op 2 juni 1904 in Krommenie. Volgt XI-cb.
4 Maartje Leguijt, geboren op 11 september 1906 in Krommenie. Volgt XI-cc.
X-bc Johan Wilhelm Leguijt is geboren op 9 september 1869 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie IX-ak) en Barbara Christina (Chrissie) Fleumer. Johan is overleden op 13 mei 1944 in Krommenie, 74 jaar oud.
Beroepen:
meubelfabrikant
kantoorbediende
Johan trouwde, 22 jaar oud, op 21 augustus 1892 in Krommenie met Trijntje Johanna Bas, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 10 juni 1869 in Krommenie, dochter van Jan Bas en Grietje Luijt.
Kinderen van Johan en Trijntje:
1 Jacob Leguijt, geboren op 15 december 1892 in Nijmegen. Volgt XI-cd.
2 Grietje Leguijt, geboren op 25 december 1893 in Nijmegen. Volgt XI-ce.
3 Jan Leguijt, geboren op 25 mei 1895 in Nijmegen. Jan is overleden op 14 oktober 1949 in Amsterdam, 54 jaar oud.
Beroep:
meubelfabrikant
4 Barbara Christina (Stien) Leguijt, geboren op 9 augustus 1896 in Nijmegen. Volgt XI-cf.
5 Hillegonda Johanna (Hiltje) Leguijt, geboren op 1 maart 1906 in Krommenie. Volgt XI-cg.
X-bd Cornelis Leguijt is geboren op 16 april 1871 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie IX-ak) en Barbara Christina (Chrissie) Fleumer. Cornelis is overleden op 9 november 1944 in Krommenie, 73 jaar oud.
Beroep:
meubelfabrikant
Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 6 februari 1898 in Wormerveer met Elzedina Windhouwer, 29 jaar oud. Elzedina is geboren op 2 juni 1868 in Wormerveer, dochter van Albert Windhouwer en Bregtje Stuurman. Elzedina is overleden op 23 oktober 1925 in Krommenie, 57 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 23 september 1933 in Krommenie met Bregetta Busch, 40 jaar oud. Bregetta is geboren op 17 mei 1893 in Wormerveer.
X-be Hillegonda Leguijt is geboren omstreeks 1873 in Krommenie, dochter van Jacob Leguijt (zie IX-ak) en Barbara Christina (Chrissie) Fleumer. Hillegonda is overleden op 28 oktober 1932 in Krommenie, ongeveer 59 jaar oud. Hillegonda trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 23 juni 1921 in Krommenie met Jan Walig, ongeveer 52 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1869 in Nieuwendam, zoon van Klaas Walig en Trijntje de Jong. Jan is weduwnaar van Petronella Maria Smit (±1867-vóór 1921), met wie hij trouwde op 26 juli 1900 in Krommenie.
Beroep:
onderwijzer
X-bf Jacob Leguijt is geboren op 15 juni 1875 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie IX-ak) en Barbara Christina (Chrissie) Fleumer. Jacob is overleden op 25 maart 1937 in Krommenie, 61 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 17 mei 1903 in Krommenie met Christina Stolp, 22 jaar oud. Christina is geboren op 21 december 1880 in Krommenie, dochter van Hendrik Stolp en Aagje Schermer.
Kinderen van Jacob en Christina:
1 Aagje Leguijt, geboren op 5 december 1906 in Krommenie. Volgt XI-ch.
2 Jacob Leguijt, geboren op 28 mei 1908 in Krommenie. Jacob is overleden op 30 oktober 1975 in Alkmaar, 67 jaar oud.
3 Elzedina Christina Leguijt, geboren op 2 augustus 1910 in Krommenie. Volgt XI-ci.
X-bg Jan Leguit is geboren op 28 februari 1884 in Beverwijk, zoon van Klaas Leguit (zie IX-al) en Geertje Rol. Jan is overleden op 8 november 1956 in Beverwijk, 72 jaar oud.
Beroep:
koetsier
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 6 november 1910 in Uitgeest met Stijntje Zoet, 21 jaar oud. Stijntje is geboren op 15 april 1889 in Uitgeest, dochter van Hermanus Zoet en Jantje Slooten.
Kinderen van Jan en Stijntje:
1 Klaas Hermanus Leguit, geboren op 26 april 1911 in Beverwijk.
2 Hermanus Leguit, geboren op 30 juli 1916 in Beverwijk.
X-bh Pieter Leguijt is geboren op 12 januari 1867 in Edam, zoon van Johannes Leguijt (zie IX-an) en Grietje Schellinger. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 28 mei 1896 in Utrecht met Everdina de Raad, 25 jaar oud. Everdina is geboren op 23 februari 1871 in Utrecht, dochter van Leendert de Raad en Marretje van Beek.
Kind van Pieter en Everdina:
1 Johannes Leguijt, geboren op 9 april 1897 in Amsterdam. Volgt XI-cj.
X-bi Aaltje Leguijt is geboren op 16 november 1869 in Edam, dochter van Johannes Leguijt (zie IX-an) en Grietje Schellinger. Aaltje is overleden op 11 april 1957 in Nieuwkoop, 87 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 14 april 1898 in Edam met Josephus de Raad, 28 jaar oud. Josephus is geboren op 8 december 1869 in Utrecht, zoon van Leendert de Raad en Marretje van Beek. Josephus is overleden op 31 maart 1940 in Utrecht, 70 jaar oud.
Beroep:
leraar (leraar handtekenen aan de HBS)
Kinderen van Aaltje en Josephus:
1 Leendert Johannes de Raad, geboren op 24 februari 1899 in Utrecht. Leendert is overleden.
Notitie bij Leendert: Leendert Johannes is op 4 mei 1932 te Amsterdam gehuwd met Alida Cornelia Haringhuizen.
Beroep:
architect
2 Gretha Cornelia Maria de Raad, geboren op 17 juni 1903 in Utrecht.
Notitie bij Gretha: Zij is op 30 augustus 1928 te Gouda gehuwd met Cornelis Kuppers.
X-bj Jacob Leguijt is geboren op 20 februari 1874 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie IX-ao) en Jacoba van Sluisdam. Jacob is overleden op 10 november 1921 in Krommenie, 47 jaar oud.
Beroep:
schilder, behanger
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 26 maart 1896 in Krommenie met Barbara Aafjes, 23 jaar oud. Barbara is geboren op 26 maart 1873 in Krommenie, dochter van Hendrik Aafjes en Louisa Schoorl. Barbara is overleden op 22 december 1928 in Krommenie, 55 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Barbara:
1 Jacoba Louise (Coosje) Leguijt, geboren op 27 juli 1897 in Krommenie. Volgt XI-ck.
2 Hendrik Jacob Leguijt, geboren op 6 oktober 1901 in Krommenie. Volgt XI-cl.
3 Jacob Leguijt, geboren op 11 juni 1904 in Krommenie. Volgt XI-cm.
X-bk Anna Leguijt is geboren op 11 januari 1872 in Amsterdam, dochter van Hendrik Leguijt (zie IX-ap) en Johanna Maria van Sluijsdam. Anna is overleden op 11 juni 1948 in Blaricum, 76 jaar oud. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 9 mei 1899 in Amsterdam met Marinus Anthony van Weel, 33 jaar oud. Marinus is geboren op 25 mei 1865 in Ouddorp, zoon van Anthony van Weel en Gerardina Agatha van Krieken. Marinus is overleden op 22 februari 1959 in Voorburg, 93 jaar oud.
Beroep:
leraar aan de Thorbecke HBS te Den Haag
Kinderen van Anna en Marinus:
1 Anthony Hendrik Marinus van Weel, geboren op 4 november 1900 in Amsterdam. Anthony is overleden op 18 januari 1987 in Den Haag, 86 jaar oud.
Notitie bij Anthony: Zijn twee kinderen werden geboren in Willemstad, Curaçao.
Beroepen:
Griffier Staat der Nederlandse Antillen
Oud reserve majoor artillerie
2 Johan Gerard Anne van Weel, geboren op 10 augustus 1903 in Arnhem. Johan is overleden op 18 juli 1994 in Waalre, 90 jaar oud.
Beroep:
radioloog
X-bl Johanna Hendrika Leguijt is geboren op 5 december 1879 in Amsterdam, dochter van Hendrik Leguijt (zie IX-ap) en Johanna Maria van Sluijsdam. Johanna is overleden op 1 mei 1946 in Blaricum, 66 jaar oud. Johanna trouwde met Pieter Arie Timmers. Pieter is geboren op 30 maart 1866 in Krommenie.
X-bm Dirk Mantel is geboren op 14 maart 1849 in Krommenie, zoon van Pieter Mantel en Neeltje Reijne (zie IX-aq). Dirk is overleden op 18 mei 1932 in Krommenie, 83 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 12 september 1875 in Krommenie met Antje Leguijt, 20 jaar oud. Zie X-aj voor persoonsgegevens van Antje.
Kinderen van Dirk en Antje: zie X-aj.
X-bn Maartje Leguit is geboren op 17 mei 1863 in Oterleek, dochter van Jacob Leguit (zie IX-as) en Geertje Visser. Maartje trouwde, 23 jaar oud, op 21 april 1887 in Zaandijk met Jakob Slooten, ongeveer 21 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1866 in Zaandijk, zoon van Jacobus Slooten en Guurtje Hoede.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Maartje en Jakob:
1 Jakob Slooten, geboren omstreeks 1890 in Zaandijk.
Notitie bij Jakob: Jakob is op 22 april 1915 te Ilpendam gehuwd met Trijntje Beets.
Beroep:
veehouder
2 Jacobus Slooten, geboren omstreeks 1894 in Zaandijk.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is op 2 mei 1918 te Westzaan gehuwd met Trijntje Wit.
Beroep:
veehouder
X-bo Jannetje Leguit is geboren op 20 mei 1864 in Oterleek, dochter van Jacob Leguit (zie IX-as) en Geertje Visser. Jannetje is overleden op 14 december 1897 in Monnickendam, 33 jaar oud. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 24 april 1887 in Monnickendam met Simon Bant, 27 jaar oud. Simon is geboren op 16 oktober 1859 in Zaandam, zoon van Jan Bant en Klaasje Bloem. Simon is overleden op 17 mei 1935 in Monnickendam, 75 jaar oud.
Notitie bij Simon: Woonde aan de Oosterweg in de Purmer.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jannetje en Simon:
1 Geertje Bant, geboren op 10 juli 1888 in Monnickendam. Geertje is overleden op 13 april 1974 in Purmerend, 85 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 9 april 1914 te Monnickendam gehuwd met Dirk Edel.
2 Clasina Bant, geboren op 10 juli 1888 in Monnickendam. Clasina is overleden op 9 maart 1923 in Edam, 34 jaar oud.
Notitie bij Clasina: Clasina is op 18 april 1912 te Edam gehuwd met Pieter Plas.
3 Jan Bant, geboren op 17 april 1893 in Monnickendam. Jan is overleden op 19 september 1894 in Monnickendam, 1 jaar oud.
X-bp Grietje Leguit is geboren op 8 september 1865 in Oterleek, dochter van Jacob Leguit (zie IX-as) en Geertje Visser. Grietje is overleden op 13 januari 1940 in Zaandijk, 74 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 29 september 1887 in Zaandijk met Gerrit Schipper, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 3 juni 1858 in Zaandijk, zoon van Cornelis Schipper en Nelletje Meester. Gerrit is overleden op 30 december 1936 in Zaandijk, 78 jaar oud.
Beroep:
tuinman
Kinderen van Grietje en Gerrit:
1 Nelletje Schipper, geboren op 8 januari 1889 in Zaandijk.
2 Cornelis Jacob Schipper, geboren op 25 augustus 1896 in Zaandijk. Cornelis is overleden.
X-bq Roelof Peen is geboren omstreeks 1875 in Ransdorp, zoon van Dirk Peen en Immetje Leguit (zie IX-at).
Beroep:
veehouder
Roelof trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 20 april 1899 in Beemster met Jannetje Leguit, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Jannetje: Roelof en Jannetje zijn neef en nicht.
Zie X-bw voor persoonsgegevens van Jannetje.
Kinderen van Roelof en Jannetje:
1 Immetje Peen, geboren op 27 december 1899 in Beemster. Immetje is overleden op 31 december 1899 in Beemster, 4 dagen oud.
2 Aafje Peen, geboren omstreeks 1904 in Beemster. Aafje is overleden op 11 maart 1908 in Beemster, ongeveer 4 jaar oud.
X-br Jantje Leguit is geboren op 11 juli 1876 in Beemster, dochter van Pieter Leguit (zie IX-au) en Neeltje Heuvel. Jantje is overleden op 2 december 1931 in Oudendijk, 55 jaar oud.
Notitie bij Jantje: De grafsteen van Jantje Leguit en Klaas Spaans staat anno 2000 nog op de begraafplaats te Oudendijk.
Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 10 april 1904 in Oudendijk met Klaas Spaans, 33 jaar oud. Zie XI-h voor persoonsgegevens van Klaas.
X-bs Dieuwertje Leguit is geboren op 7 april 1881 in Beemster, dochter van Pieter Leguit (zie IX-au) en Neeltje Heuvel. Dieuwertje is overleden op 21 oktober 1968 in Zaandam, 87 jaar oud. Dieuwertje trouwde, 23 jaar oud, op 2 april 1905 in Jisp met Jan Zijp, 24 jaar oud. Jan is geboren op 17 september 1880 in Jisp, zoon van Pieter Zijp en Evertje Besse. Jan is overleden op 1 september 1950 in Zaandam, 69 jaar oud.
Beroep:
boer
Kinderen van Dieuwertje en Jan:
1 Evertje Zijp, geboren op 21 december 1905 in Jisp.
2 Neeltje Zijp, geboren op 22 november 1909 in Oudendijk. Neeltje is overleden op 12 december 1993 in Schoorl, 84 jaar oud. Zij is begraven op 17 december 1993 in Schagen.
3 Dieuwertje Jantine Zijp, geboren op 11 november 1912 in Amsterdam.
4 Trijntje Pieternella Zijp, geboren op 11 november 1912 in Amsterdam.
X-bt Geertje Leguit is geboren op 4 september 1876 in Ilpendam, dochter van Jan Leguit (zie IX-av) en Neeltje Klerk. Geertje is overleden op 10 mei 1957 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: Mogelijk Landsmeer
Notitie bij Geertje: Woonde aan de Nesdijk.
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 21 april 1898 in Ilpendam met Cent Groot, 22 jaar oud. Cent is geboren op 22 februari 1876 in Landsmeer, zoon van Jan Groot en Hillegond Schreuder. Cent is overleden op 18 december 1941 in Landsmeer, 65 jaar oud.
Beroep:
landman
Kinderen van Geertje en Cent:
1 Jan Groot, geboren in 1899 in Broek in Waterland. Jan is overleden op 25 januari 1979 in Weesp, 79 of 80 jaar oud.
2 Neeltje Groot, geboren op 14 februari 1902 in Broek in Waterland. Neeltje is overleden op 5 maart 1944 in Purmerend, 42 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Neeltje is gehuwd met Cassen Koning.
3 Hillegond Groot, geboren op 30 januari 1905 in Landsmeer.
4 Johan Groot, geboren omstreeks 1907 in Landsmeer.
Notitie bij Johan: Johan is op 8 mei 1929 te Amsterdam gehuwd met Tjerkje Kubbe.
Beroep:
veehouder
X-bu Jannetje Leguit is geboren op 28 juni 1882 in Oterleek (Schermer), dochter van Jan Leguit (zie IX-av) en Neeltje Klerk. Jannetje is overleden op 10 september 1969 in Amsterdam, 87 jaar oud. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 20 april 1905 in Ilpendam met Nanning Beets, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 6 mei 1919 in Haarlem. Nanning is geboren op 30 september 1880 in Landsmeer, zoon van Dirk Beets en Jantje Davids. Nanning is overleden op 20 september 1963 in Landsmeer, 82 jaar oud. Nanning trouwde later op 19 oktober 1922 in Wijdewormer met Mijntje Lissenberg (1884-1953).
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jannetje en Nanning:
1 Dirk Beets, geboren op 24 maart 1906 in Ilpendam. Dirk is overleden op 6 november 1979 in Alkmaar, 73 jaar oud.
Beroep:
belastingambtenaar
2 Jan Beets, geboren op 21 maart 1909. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Vermist in actie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
X-bv Immetje Leguit is geboren op 30 december 1884 in Oterleek, dochter van Jan Leguit (zie IX-av) en Neeltje Klerk. Immetje is overleden op 10 januari 1978 in Purmerend, 93 jaar oud. Immetje trouwde, 27 jaar oud, op 14 maart 1912 in Edam met Dirk Schotsman, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 10 mei 1884 in Hoorn, zoon van Jan Schotsman en Maartje Galis. Dirk is overleden op 11 augustus 1913 in Edam, 29 jaar oud.
Beroep:
melkrijder
Kind van Immetje en Dirk:
1 Jan Dirk Schotsman, geboren op 5 augustus 1913 in Edam.
X-bw Jannetje Leguit is geboren op 22 december 1875 in Ilpendam, dochter van Sijvert Leguit (zie IX-ay) en Aaftje Mars. Jannetje is overleden op 22 januari 1927 in Blokker, 51 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Trouwde met haar neef Roelof Peen.
Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 20 april 1899 in Beemster met Roelof Peen, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Roelof: Roelof en Jannetje zijn neef en nicht.
Zie X-bq voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van Jannetje en Roelof: zie X-bq.
geertje_leguit.png
17 Geertje Leguit
X-bx Geertje Leguit (afb. 17) is geboren op 22 maart 1879 in Ilpendam, dochter van Sijvert Leguit (zie IX-ay) en Aaftje Mars. Geertje is overleden op 21 december 1920 in Beemster, 41 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Woonde aan het Oudelandsch Dijkje.

Op de huwelijksakte staat dat zij 23 jaar was, op de overlijdensakte 41 jaar. Is er nog een derde Geertje, geboren na 27 april 1881?
ouwel_de_goede.png
18 Ouwel de Goede
Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 27 april 1905 in Beemster met Ouwel de Goede (afb. 18), 31 jaar oud. Ouwel is geboren op 9 februari 1874 in Schermerhorn, zoon van Arian de Goede en Aaltje Prins. Ouwel is overleden op 6 oktober 1957 in Alkmaar, 83 jaar oud [bron: H.P. de Goede].
Beroep:
tuinier
Kinderen van Geertje en Ouwel:
arian_de_goede.png
19 Arian de Goede
1 Arian de Goede (afb. 19), geboren op 26 september 1906 in Beemster [bron: H.P. de Goede]. Arian is overleden op 19 april 1988, 81 jaar oud. Hij is begraven in Middenbeemster.
Notitie bij Arian: Arian is op 23 augustus 1934 getrouwd met Trijntje Pereboom, geboren op 28 februari 1908 te Beemster, overleden op 31 juli 1971.
2 Sijvert Hendrik (Sijvert) de Goede, geboren op 4 december 1907 in Beemster [bron: H.P. de Goede]. Sijvert is overleden op 15 september 1979 in Baarn, 71 jaar oud.
Notitie bij Sijvert: Sijvert is op 31 juli 1945 getrouwd met Wilhelmina Jacoba Oudegeest, geboren op 27 julli 1915 te Den Haag, overleden op 18 juli 2000 te Baarn.

Sijvert is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
3 Aafje de Goede, geboren op 12 augustus 1911 in Beemster [bron: H.P. de Goede]. Aafje is overleden op 18 oktober 2004 in Alkmaar, 93 jaar oud.
Notitie bij Aafje: Aafje is op 18 oktober 1934 getrouwd met Johannes Seinen, geboren op 21 november 1907 te Alkmaar, overleden op 12 juli 1970 te Alkmaar. Na zijn overllijden hertrouwd Aafje met Henk Masselink, hij is overlden op 14 september 1988 te Alkmaar.
X-by Jan Leguit is geboren op 11 juli 1875 in Ilpendam, zoon van Klaas Leguit (zie IX-ba) en Trijntje Bierdrager. Jan is overleden op 13 maart 1959 in Ilpendam, 83 jaar oud.
Notitie bij Jan: Mogelijk overleden in 1955.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 14 mei 1902 in Ilpendam met Aaltje Geugjes, 18 jaar oud. Aaltje is geboren op 29 februari 1884 in Ilpendam, dochter van Jacob Geugjes en Catharina Kool. Aaltje is overleden op 5 september 1943 in Ilpendam, 59 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Klaas Leguit, geboren op 17 oktober 1903 in Ilpendam. Volgt XI-cn.
2 Catharina Leguit, geboren op 23 juli 1905 in Ilpendam. Volgt XI-co.
3 Trijntje Leguit, geboren op 14 april 1908 in Ilpendam. Volgt XI-cp.
X-bz Pieter Leguit is geboren op 18 januari 1879 in Ilpendam, zoon van Klaas Leguit (zie IX-ba) en Trijntje Bierdrager. Pieter is overleden op 3 december 1963 in Alkmaar, 84 jaar oud. Hij is begraven in Ilpendam.
Beroep:
koopman
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 14 september 1899 in Amsterdam met Hendrika Elisabeth Klokgieter, 19 jaar oud. Hendrika is geboren op 28 maart 1880 in Amsterdam, dochter van Jacobus Klokgieter en Cornelia Eskes. Hendrika is overleden op 19 oktober 1956 in Alkmaar, 76 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hendrika:
1 Klaas Leguit, geboren op 8 mei 1906 in Ilpendam. Volgt XI-cq.
2 Cornelia Leguit, geboren op 3 januari 1912 in Ilpendam. Volgt XI-cr.
3 Trijntje Leguit, geboren op 8 juni 1915 in Ilpendam. Trijntje is overleden op 21 januari 2002 in Alkmaar, 86 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Huwde op 7 april 1938 met A.K. Böhning.
Bij overleden staat vermeld dat zij weduwe is van H.T. Stephan.
4 Jacobus Leguit, geboren op 10 januari 1917 in Ilpendam.
Notitie bij Jacobus: Verhuisde naar Winkel.
X-ca Trijntje Leguit is geboren op 2 oktober 1882 in Ilpendam, dochter van Klaas Leguit (zie IX-ba) en Trijntje Bierdrager. Trijntje is overleden op 24 april 1957 in Beverwijk, 74 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 22 februari 1906 in Oostzaan met Cornelis Pauw, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1881 in Oostzaan, zoon van Hillebrand Pauw en Aagje van der Hulst. Cornelis is overleden op 14 februari 1938 in Velsen, ongeveer 57 jaar oud.
Beroep:
schilder
Kind van Trijntje en Cornelis:
1 Hendrik Pauw, geboren op 13 december 1909 in Oostzaan.
X-cb Jannetje Leguit is geboren op 2 augustus 1891 in Ilpendam, dochter van Klaas Leguit (zie IX-ba) en Trijntje Bierdrager. Jannetje is overleden op 9 juni 1965 in Beverwijk, 73 jaar oud. Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op 1 mei 1919 in Ilpendam met Cornelis Jacob Johannes van der Boor, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 10 januari 1893 in Hof van Delft, zoon van Willem Johannes van der Boor en Hendrica Wilhelmina van Maurik.
Beroep:
administrateur gemeente politie
X-cc Aaltje (Aal) Leguit is geboren op 15 oktober 1894 in Den Ilp (Ilpendam), dochter van Klaas Leguit (zie IX-ba) en Trijntje Bierdrager. Aal is overleden op 12 augustus 1984 in Purmerend, 89 jaar oud. Aal trouwde, 26 jaar oud, op 7 april 1921 in Landsmeer met Jacob Vos, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 11 februari 1892 in Landsmeer, zoon van Jacob Vos en Maartje Luttik. Jacob is overleden op 27 juli 1942, 50 jaar oud (oorzaak: maagkanker).
Beroep:
arbeider
Kind van Aal en Jacob:
1 Maartje Vos, geboren op 31 januari 1922 in Landsmeer. Maartje is overleden in 2003 in Landsmeer, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Huwde op 9 mei 1946 met Willem van der Goot.
XI-a Maartje Leguit is geboren op 21 februari 1862 in Oudendijk, dochter van Pieter Leguit (zie X-b) en Trijntje Prins. Maartje is overleden op 5 november 1914 in Westwoud, 52 jaar oud. Maartje trouwde, 21 jaar oud, op 13 mei 1883 in Blokker met Jan Schotsman, 19 jaar oud. Jan is geboren op 20 april 1864 in Oosterblokker, zoon van Jacob Schotsman en Grietje Mooij. Jan is overleden op 15 januari 1917 in Westwoud, 52 jaar oud.
Beroepen:
landman
veehandelaar
Kinderen van Maartje en Jan:
1 Jacob (Jaap) Schotsman, geboren op 6 april 1884 in Blokker.
Notitie bij Jaap: Jacob is op 1 mei 1914 te Hoogwoud gehuwd met Geertje Leeuw.
Beroep:
kommies
2 Trijntje (Trien) Schotsman, geboren op 10 september 1885 in Blokker.
Notitie bij Trien: Trijntje is op 28 maart 1913 te Westwoud gehuwd met Gerrit Molenaar.
3 Grietje Schotsman, geboren op 5 maart 1888 in Blokker. Grietje is overleden op 22 februari 1889 in Blokker, 11 maanden oud.
4 Pieter Schotsman, geboren op 10 april 1890 in Westwoud.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 29 maart 1911 te Andijk gehuwd met Jantje Keesman.
Beroep:
broodbakker
leguit_dirk.jpg leguit_bakkersbond_2.jpg leguit_bakkersbond.jpg bakkerij_hoep_schagen.jpg
20 Dirk Leguit
21 bestuur bakkersbond
22 bestuur bakkersbond
23 bakkerij Hoep Schagen
XI-b Dirk Leguit (afb. 20 t/m 23) is geboren op 9 januari 1865 in Oudendijk, zoon van Pieter Leguit (zie X-b) en Neeltje Kruijthoff. Dirk is overleden op 18 mei 1945 in Schagen, 80 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Opende op 1 september 1891 de bakkerij aan de Hoep in Schagen, bakte in 1888 brood in Middelie en heeft daarna nog bij zijn oom Jan Poppes gewoond en gewerkt. De bakkerij aan de Hoep werd helemaal gebouwd van sloopmateriaal, zijn schoonvader (Jacob de Boer) was namelijk sloper. Het gebouw werd zo groot gebouwd omdat het materiaal niets kostte, de gedachte van Jacob was "Het wordt toch niets met de bakkerij van dat stel, als ik een groot pand bouw dan kan ik het altijd nog in drie gedeeltes verhuren". Gelukkig liep het toch goed af met "dat stel".Verloor zijn twee oudste zonen in de tweede wereldoorlog. Hij was hierdoor vastberaden om niet eerder te overlijden dan dat de Duitsers hadden verloren, hij overleed twee weken na de capitulatie.

Is rond 1920 raadslid en wethouder geweest van de gemeente Schagen.

Dirk was penningmeester van de afdeling Noord-Holland van de bakkersbond.
Beroep:
bakker
boer_naatje_de_1.jpg boer_naatje_de_2.jpg boer_naatje_de.jpg
24 Naatje de Boer
25 Naatje de Boer
26 Naatje de Boer
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 26 juli 1891 in Oostzaan met Naatje de Boer (afb. 24 t/m 26), 23 jaar oud. Naatje is geboren op 17 maart 1868 in Oostzaan, dochter van Jacob de Boer en Naatje Schaft.
Notitie bij de geboorte van Naatje: Mogelijk 17 september geboren.
Naatje is overleden op 13 augustus 1923 in Schagen, 55 jaar oud.
Notitie bij Naatje: Haar ouders waren tegen het huwelijk, maar kochten desondanks een afgebrande bakkerij in Schagen voor hun dochter. Deze bakkerij werd op 1 september 1891 heropend.

Het graf van Dirk en Naatje ligt anno 2002 nog steeds op de begraafplaats te Schagen.
Kinderen van Dirk en Naatje:
1 Neeltje Johanna Leguit, geboren op 16 januari 1892 in Oostzaan. Neeltje is overleden op 20 januari 1892 in Oostzaan, 4 dagen oud.
Notitie bij Neeltje: Te vroeg geboren, nadat Naatje de Boer tegen doktersadvies in naar Oostzaan was gegaan om afscheid te nemen van haar zieke moeder.
2 Jacob Pieter (Jaap) Leguit, geboren op 8 januari 1893 in Schagen. Volgt XII-a.
3 Neeltje Johanna (Neeltje) Leguit, geboren op 22 februari 1895 in Schagen. Volgt XII-b.
4 Pieter Maarten (Piet) Leguit, geboren op 10 februari 1897 in Schagen. Volgt XII-c.
5 Klaas Simon (Klaas) Leguit, geboren op 16 april 1899 in Schagen. Volgt XII-d.
6 Johanna Margaretha (Jo) Leguit, geboren op 5 april 1901 in Schagen. Volgt XII-e.
XI-c Aagje Leguit is geboren op 11 september 1866 in Oudendijk, dochter van Pieter Leguit (zie X-b) en Neeltje Kruijthoff. Aagje is overleden op 21 november 1937 in Enkhuizen, 71 jaar oud. Aagje trouwde, 21 jaar oud, op 6 mei 1888 in Oosthuizen met Arie Jan Schouten, 21 jaar oud. Arie is geboren op 10 januari 1867 in Warder, zoon van Jan Schouten en Antje Tuijnman.
Notitie bij Arie: Verhuist op 28 maart 1909 naar ’s Gravenzande (vermoedelijk naar zwager Cornelis).
Beroep:
schilder
Kinderen van Aagje en Arie:
1 Jan Schouten, geboren omstreeks 1889 in Oosthuizen.
Notitie bij Jan: Jan is op 24 augustus 1910 te Enkhuizen gehuwd met Aafje Dangermond.
Beroep:
bakker
2 Gerard Schouten, geboren omstreeks 1890.
3 Neeltje Schouten, geboren omstreeks 1890.
4 Pieter (Piet) Schouten, geboren omstreeks 1895 in Oosthuizen.
Notitie bij Piet: Piet is op 18 mei 1822 te Enkhuizen gehuwd met Tjitske Cusveller.
Beroep:
bakker
XI-d Jannetje Leguit is geboren op 24 februari 1875 in Oosthuizen, dochter van Pieter Leguit (zie X-b) en Geertje Buitenhuis. Jannetje is overleden op 26 april 1901 in Amsterdam, 26 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overleden in het Binnengasthuis, wonende aan de Ten Katerstraat 66 A.
Notitie bij Jannetje: Verhuisde in 1889 naar Warder, 1891 naar Oosthuizen en in 1898 naar Amsterdam.
Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 20 maart 1898 in Oosthuizen met Cornelis Prins, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 29 september 1875 in Schagerbrug (Zijpe), zoon van Gerrit Prins en Maartje van Zoonen. Cornelis trouwde later op 14 mei 1908 in Enkhuizen met Gerbregje de Vries (geb. ±1887). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 20 juni 1913 in Amsterdam. Cornelis trouwde later op 4 november 1914 in Amsterdam met Helena van Marle (geb. ±1879).
Beroep:
slager
Kind van Jannetje en Cornelis:
prins_maria.jpg
27 Maria
1 Maria Geertruida (Maria) Prins (afb. 27), geboren omstreeks 1898 in Amsterdam. Maria is overleden in 1961, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maria is op 17 november 1916 te Schagen gehuwd met Cornelis Keijzer.
XI-e Geertje Leguit is geboren op 28 januari 1877 in Oosthuizen, dochter van Pieter Leguit (zie X-b) en Geertje Buitenhuis. Geertje is overleden op 4 augustus 1939 in Amsterdam, 62 jaar oud. Geertje trouwde, 36 jaar oud, op 3 april 1913 in Ransdorp met Jacob (Jaap) Kroon, 31 jaar oud. Jaap is geboren op 26 februari 1882 in Ransdorp, zoon van Pieter Kroon en Jannetje Buitenhuis.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Geertje en Jaap:
1 Pieter Kroon, geboren omstreeks 1910.
2 Jacob Kroon, geboren omstreeks 1910.
leguit_kees.jpg leguit_kees_1.jpg
28 Kees Leguit in de kas
29 Kees met kassenbouwers
XI-f Cornelis (Kees) Leguit (afb. 28 en 29) is geboren op 30 november 1878 in Oosthuizen, zoon van Pieter Leguit (zie X-b) en Geertje Buitenhuis. Kees is overleden op 18 januari 1944 in ’s Gravenzande, 65 jaar oud.
Notitie bij Kees: Begon als schilder in het Westland, is daarna kassenbouwer geworden waar hij met hard werken goed mee heeft verdiend.
Beroep:
schilder
Kees:
ende__antje_van_den_overl.jpg ende_antje_vd_en_geertje_leguit.jpg
30 overlijdensakte Antje
31 graf Antje en dochter Geertje
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 25 oktober 1901 in ’s Gravenzande met Antje van den Ende (afb. 30 en 31), 22 jaar oud. Antje is geboren op 5 juli 1879 in ’s Gravenzande, dochter van Leendert van den Ende en Philippina Helena van den Bos. Antje is overleden op 10 december 1911 in ’s Gravenzande, 32 jaar oud [bron: Archief].
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 19 maart 1915 in ’s Gravenzande met Geertje Wagemaker, 38 jaar oud. Geertje is geboren op 8 januari 1877 in Twisk, dochter van Meindert Wagemaker en Willempje Leen. Geertje is overleden op 19 mei 1949 in ’s Gravenzande, 72 jaar oud.
Kinderen van Kees en Antje:
1 Geertje Leguit (afb. 31 en 30), geboren op 4 april 1902 in ’s Gravenzande. Geertje is overleden op 27 juli 1911 in ’s Gravenzande, 9 jaar oud [bron: CD Westland].
2 Leendert Arie Leguit, geboren op 4 december 1907 in ’s Gravenzande. Volgt XII-f.
Kind van Kees en Geertje:
3 Geertje Leguit, geboren op 27 december 1916 in ’s Gravenzande. Volgt XII-g.
XI-g Pieter Leguit is geboren op 6 november 1880 in Oosthuizen, zoon van Pieter Leguit (zie X-b) en Geertje Buitenhuis. Pieter is overleden op 12 december 1957 in Purmerend, 77 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Verhuisde na 1895 via Edam, Oosthuizen, Venhuizen naar Hoorn (1897) en in 1915 naar Broek in Waterland. Op 27 februari 1917 worden zij als lidmaat van de NH-kerk in Monnickendam ingeschreven, zij komen dan uit Zuiderwoude. In 1938 wonen zij aan de Zarken 18 in Monnickendam.

Had volgens de overlevering vier kinderen: Jan, Piet, Lies en Geertje. Gegevens van Geertje ontbreken nog.
Beroepen:
slagersknecht
musicus
manufacturier
veeweider
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 2 mei 1909 in Oosthuizen met Antje Verlaan, 31 jaar oud. Antje is geboren op 5 maart 1878 in Oosthuizen, dochter van Jan Verlaan en Elisabeth Heijn. Antje is overleden op 8 april 1953 in Monnickendam, 75 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Jan Leguit, geboren op 18 juli 1911 in Oosthuizen. Volgt XII-h.
2 Pieter Dirk Cornelis (Piet) Leguit, geboren op 7 september 1913 in Oosthuizen.
Notitie bij Piet: Verhuisde in 1915 naar Broek in Waterland. Heeft (ongehuwd) in Monnickendam gewoond.
Piet is ongehuwd.
3 Elisabeth Geertruida (Lies) Leguit, geboren op 30 september 1915 in Broek in Waterland.
Notitie bij Lies: Heeft in Edam gewoond, vermoedelijk gehuwd met ene Schotsman.
XI-h Klaas Spaans is geboren op 25 augustus 1870 in Oudendijk, zoon van Jan Spaans en Trijntje Bakker (zie X-g). Klaas is overleden op 9 oktober 1951 in Oudendijk, 81 jaar oud.
Beroep:
winkelier
Klaas trouwde, 33 jaar oud, op 10 april 1904 in Oudendijk met Jantje Leguit, 27 jaar oud. Zie X-br voor persoonsgegevens van Jantje.
XI-i Cornelis Leguit is geboren op 20 december 1890 in Oostwoud, zoon van Klaas Leguit (zie X-h) en Trijntje Laan. Cornelis is overleden op 22 februari 1975 in Nibbixwoud, 84 jaar oud. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 20 april 1914 in Midwoud met Jannetje de Jong, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op 10 augustus 1893 in Scharwoude, dochter van Maarten de Jong en Aafje Helder. Jannetje is overleden op 14 februari 1985 in Nibbixwoud, 91 jaar oud.
XI-j Jantje Leguit is geboren op 13 september 1898 in Oostwoud, dochter van Klaas Leguit (zie X-h) en Trijntje Laan. Jantje is overleden op 21 december 1974 in Hoorn, 76 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Verhuist 14 april 1926 naar Andijk.
Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 14 april 1926 in Midwoud met Jacob Stam, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 24 april 1898 in Spanbroek. Jacob is overleden op 30 november 1972 in Hoorn, 74 jaar oud.
corrie_leguit_1.jpg corrie_en_vrouwtje_leguit.jpg corrie_leguit_2.jpg
32 Corrie Leguit
33 Corrie en Vrouwtje
34 Corrie Leguit
XI-k Cornelia Vrouwtje (Corrie) Leguit (afb. 32 t/m 34) is geboren op 1 juli 1903 in Schellinkhout, dochter van Cornelis Leguit (zie X-i) en Grietje Laan. Corrie is overleden op 18 september 1992 in Hoorn, 89 jaar oud.
corrie_leguit_trouwfoto.jpg jan_nobel.jpg
35 trouwfoto Corrie en Jan
36 Jan
Corrie trouwde, 21 jaar oud, op 20 april 1925 in Berkhout met Jan Nobel (afb. 35 en 36), 24 jaar oud. Jan is geboren op 31 maart 1901 in Berkhout, zoon van Dirk Nobel en Antje Wonder. Jan is overleden op 24 maart 1975 in Hoogwoud, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Mogelijk is Jan de zoon van Dirk Nobel (zoon van Willem Nobel en Catharina Loots) en Antje Houter (dochter van Jan Houter en Aafje Stam), gehuwd op 23 april 1899 te Berkhout.
Kinderen van Corrie en Jan:
annie_en_greta_nobel.jpg
37 Annie en Greta
1 Greta Annie (Gré) Nobel (afb. 37), geboren op 9 februari 1926 in Schellinkhout. Gré is overleden op 13 mei 2007 in Hoogwoud, 81 jaar oud.
Notitie bij Gré: Gré is op 20 april 1950 te Hoogwoud gehuwd met Klaas Dirk Rooker.
2 Annie Grietje (Annie) Nobel, geboren op 9 juli 1930 in Hoorn. Annie is overleden op 10 augustus 2010, 80 jaar oud.
Beroep:
directrice verzorgingstehuis "de Berkenhof" te Berkhout
vrouwtje_leguit_1.jpg vrouwtje_leguit_onderscheiding.jpg vrouwtje_leguit_2.jpg
38 Vrouwtje Leguit
39 Vrouwtje 1974
40 Vrouwtje Leguit
XI-l Vrouwtje Leguit (afb. 38 t/m 40) is geboren op 12 augustus 1906 in Schellinkhout, dochter van Cornelis Leguit (zie X-i) en Grietje Laan. Vrouwtje is overleden op 5 december 1983 in Hem (Venhuizen), 77 jaar oud.
vrouwtje_leguit_trouwfoto.jpg vrouwtje_leguit_trouwkaart.jpg vis_familie.jpg
41 trouwfoto Pieter en Vrouwtje
42 trouwkaart Pieter en Vrouwtje
43 familie Vis-Leguit
Vrouwtje trouwde, 24 jaar oud, op 20 april 1931 in Venhuizen met Pieter Cornelis (Pieter) Vis (afb. 41 t/m 43), 25 jaar oud. Pieter is geboren op 12 mei 1905 in Venhuizen. Pieter is overleden.
Kind van Vrouwtje en Pieter:
1 Cornelis Gerrit (Kees) Vis, geboren op 31 januari 1932 in Venhuizen.
XI-m Jantje Leguit is geboren op 14 mei 1894 in Oudendijk, dochter van Jan Leguit (zie X-j) en Aafje Bol. Jantje is overleden op 30 april 1971 in Nibbixwoud, 76 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Na het overlijden van de ouders bij oma Bol-Bakker gaan wonen.
Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 17 april 1919 in Oosthuizen met Jacob Mienis, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 26 juli 1889 in Beets, zoon van Pieter Mienis en Neeltje Ligtenberg. Jacob is overleden op 12 november 1964 in Hoorn, 75 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jantje en Jacob:
1 Pieter Mienis, geboren op 28 februari 1912 in Oosthuizen.
2 Jan Mienis, geboren op 28 januari 1925 in Oosthuizen.
Notitie bij Jan: Huwde op 17 mei 1951 met D. Claij.
XI-n Aafje Leguit is geboren op 4 april 1898 in Oudendijk, dochter van Jan Leguit (zie X-j) en Aafje Bol. Aafje is overleden op 10 november 1978 in Hoorn, 80 jaar oud. Zij is begraven in Wognum [bron: Grafsteen Wognum].
Notitie bij Aafje: Na het overlijden van de ouders bij oma Bol-Bakker gaan wonen.
Verhuist 22 mei 1922 naar Berkhout en 2 mei 1938 naar Warder.
Aafje trouwde, 24 jaar oud, op 4 mei 1922 in Berkhout met Willem Schenk, 29 jaar oud. Willem is geboren op 23 februari 1893 in Schagen, zoon van Jan Schenk en Maartje Jonker. Willem is overleden op 9 juni 1988, 95 jaar oud [bron: Grafsteen in Wognum]. Hij is begraven in Wognum.
Notitie bij Willem: Verhuisd op 2 mei 1938 naar Warder.
Beroep:
veehouder
Kind van Aafje en Willem:
1 Jan Schenk, geboren op 20 april 1927 in Berkhout.
XI-o Cornelis Leguit is geboren op 28 september 1900 in Oudendijk, zoon van Jan Leguit (zie X-j) en Aafje Bol. Cornelis is overleden op 14 december 1965 in Alkmaar, 65 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Na het overlijden van de ouders bij oma Bol-Bakker gaan wonen.
Cornelis verhuist op 26 april 1916 naar Beets.
Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 7 juli 1928 in Schermerhorn met Grietje Ooms, 29 jaar oud. Grietje is geboren op 20 februari 1899 in Schermerhorn. Grietje is overleden op 6 oktober 1940 in Alkmaar, 41 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 5 augustus 1948 in Alkmaar met Jannetje Leegwater, 30 jaar oud. Jannetje is geboren op 11 januari 1918 in Schermerhorn.
Kinderen van Cornelis en Grietje:
1 Janny Afra Leguit, geboren op 6 juli 1930 in Alkmaar.
2 Jan Jacob Leguit, geboren op 6 augustus 1931 in Alkmaar.
3 Janny Aafje Leguit, geboren op 5 juni 1933 in Alkmaar.
Kinderen van Cornelis en Jannetje:
4 Hendrica Jacoba Leguit, geboren op 3 december 1948 in Alkmaar.
5 Carla Leguit, geboren op 7 oktober 1959 in Alkmaar.
XI-p Cornelis Leguit is geboren op 23 september 1896 in Beets, zoon van Pieter Leguit (zie X-m) en Marijtje de Boer. Cornelis is overleden op 6 maart 1986 in Amersfoort, 89 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Verhuist in 1915 naar Oude Niedorp, daarna naar Beverwijk en in 1918 naar Zwaag.
Beroep:
metselaar
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 12 september 1918 in Grootebroek met Dieuwertje van der Spruijt, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 27 maart 1930. Dieuwertje is geboren op 3 maart 1898 in Lutjebroek (Grootebroek), dochter van Jan van der Spruijt en Cornelia Sleutel. Dieuwertje is overleden.
Kind van Cornelis en Dieuwertje:
1 Maria Leguit, geboren op 15 december 1919 in Zwaag. Maria is overleden op 26 september 1939 in Amsterdam, 19 jaar oud.
XI-q Cornelis Leguit is geboren op 2 mei 1898 in Oosthuizen, zoon van Cornelis Leguit (zie X-n) en Maretje Ton. Cornelis is overleden op 5 maart 1969 in Oosthuizen, 70 jaar oud.
Beroep:
boerenarbeider
Cornelis trouwde, 43 jaar oud, op 13 september 1941 in Oosthuizen met Lena Noordzij, 41 jaar oud. Lena is geboren op 1 mei 1900 in Rotterdam, dochter van Pieter Noordzij en Neeltje van Es. Lena is overleden op 9 oktober 1968 in Hoorn, 68 jaar oud.
XI-r Dirk Cornelis Leguit is geboren op 17 februari 1904 in Amsterdam, zoon van Hendricus Leguit (zie X-o) en Elisabeth Beemster. Dirk is overleden op 15 november 1986 in Baarn, 82 jaar oud. Dirk trouwde, 31 jaar oud, op 31 oktober 1935 in Amsterdam met Elisabeth Antonia Bresson, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 15 januari 1913 in Amsterdam, dochter van Johannes Cornelis Bresson en Anna Catharina Rina Kremer.
Beroep:
kantoorbediende   [bron: Astrid Boenning-Offerman]
Kinderen van Dirk en Elisabeth:
1 Irene Dorothea Leguit, geboren op 21 augustus 1939 in Amsterdam. Volgt XII-i.
2 Emile Dick Leguit, geboren op 27 april 1941 in Amsterdam. Volgt XII-j.
XI-s Cornelis Pieter Leguit is geboren op 17 december 1880 in Delft, zoon van Jan Leguit (zie X-t) en Pietronella Cornelia Aleida van Eck. Cornelis begon een relatie met Keda N.N.. Keda is geboren omstreeks 1880.
Kind van Cornelis en Keda:
1 Anna Dorothea Leguit, geboren op 28 juni 1915 in Malang (Indonesië). Volgt XII-k.
XI-t Dieuwertje (Diet) Leguit is geboren op 2 mei 1898 in Koog aan de Zaan, dochter van Paulus (Paul) Leguit (zie X-u) en Marijtje Woud. Diet is overleden op 11 maart 1992 in Zaanstad, 93 jaar oud.
Beroep:
pianiste
Diet trouwde, 22 jaar oud, op 12 mei 1920 in Koog aan de Zaan met Jacob Leguijt, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Diet en Jacob: Grootvaders van Jacob en Dieuwertje waren broers.
Zie XI-cd voor persoonsgegevens van Jacob.
XI-u Maria Engelina Leguit is geboren op 2 november 1901 in Koog aan de Zaan, dochter van Paulus (Paul) Leguit (zie X-u) en Marijtje Woud. Maria is overleden op 28 februari 1992 in Zaanstad, 90 jaar oud.
Beroep:
muzieklerares
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 28 november 1928 in Koog aan de Zaan met Jarig Junge, 27 jaar oud. Jarig is geboren op 21 januari 1901 in Assendelft.
Kinderen van Maria en Jarig:
1 Jarig Junge, geboren op 27 november 1933 in Amsterdam.
2 Paul Junge, geboren op 29 januari 1939 in Amsterdam.
Notitie bij Paul: Huwde op 5-6-1965 met E. Penning.
3 Lodewijk Junge, geboren op 29 januari 1939 in Amsterdam.
Notitie bij Lodewijk: Huwde op 20-5-1969 te Zaandam met A. Schilperoort.
XI-v Cornelis Leguit is geboren op 19 november 1889 in Koog aan de Zaan [bron: Ab Koopman], zoon van Klaas Leguit (zie X-v) en Leentje (Lena) Koopman. Cornelis is overleden op 4 september 1921 in Koog aan de Zaan, 31 jaar oud. Hij is begraven op 7 september 1921 in Koog aan de Zaan. Cornelis bleef kinderloos.
Beroep:
kantoorbediende
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 30 april 1914 in Koog aan de Zaan met Helena Stuurman, 20 jaar oud. Helena is geboren op 1 mei 1893 in Wormerveer [bron: Ab Koopman], dochter van Reinier Stuurman en Helena Orier.
XI-w Aagtje Leguit is geboren op 25 juni 1891 in Koog aan de Zaan, dochter van Klaas Leguit (zie X-v) en Leentje (Lena) Koopman. Aagtje is overleden op 22 november 1946 in Zaandam, 55 jaar oud. Aagtje trouwde, 24 jaar oud, op 12 augustus 1915 in Koog aan de Zaan met Volgert Wieringa, 27 jaar oud. Volgert is geboren op 1 juni 1888 in Zaandam, zoon van Barend Wieringa en Gerridina van de Wetering.
Beroep:
zakkenmaker
XI-x Aaltje Leguit is geboren op 25 september 1893 in Koog aan de Zaan, dochter van Klaas Leguit (zie X-v) en Leentje (Lena) Koopman. Aaltje is overleden op 4 februari 1984 in Zaanstad, 90 jaar oud. Aaltje trouwde, 40 jaar oud, op 20 oktober 1933 in Westzaan met Cornelis Havik, 39 jaar oud. Cornelis is geboren op 27 oktober 1893 in Westzaan, zoon van Cornelis Havik en Jansje Biere.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: In de Krabbelbuurt is geboren
Cornelis is overleden op 30 maart 1984 in Zaandam, 90 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Wonend aan de Heerengracht 78 te Zaandam.
XI-y Nicolaas Cornelis Leguit is geboren op 2 maart 1882 in De Rijp, zoon van Jan Leguit (zie X-w) en Dieuwertje Besse. Nicolaas is overleden op 6 februari 1948 in Graft, 65 jaar oud. Hij is begraven op 10 februari 1948 in De Rijp.
Beroep:
timmerman
Nicolaas trouwde, 30 jaar oud, op 18 juni 1912 in De Rijp met Grietje Roemer, 29 jaar oud. Grietje is geboren op 27 december 1882 in De Rijp, dochter van Pieter Roemer en Trijntje van Wieringen. Grietje is overleden op 1 februari 1966 in Alkmaar, 83 jaar oud. Zij is begraven op 5 februari 1966 in De Rijp.
Kinderen van Nicolaas en Grietje:
1 Jan Pieter Leguit, geboren op 27 maart 1914 in De Rijp. Volgt XII-l.
2 Catherina Dieuwertje Leguit, geboren op 15 september 1915 in De Rijp. Volgt XII-m.
3 Pieter Jan Nicolaas Leguit, geboren op 17 september 1917 in De Rijp. Volgt XII-n.
4 Anne Nicolaas Leguit, geboren op 29 augustus 1920 in De Rijp. Volgt XII-o.
XI-z Anna Lena Leguit is geboren op 23 januari 1888 in De Rijp, dochter van Jan Leguit (zie X-w) en Dieuwertje Besse. Anna is overleden op 22 augustus 1964 in Heiloo, 76 jaar oud. Anna trouwde, 33 jaar oud, op 24 november 1921 in De Rijp met Charles Guido Verwer, 38 jaar oud. Charles is geboren op 26 november 1882 in Maastricht, zoon van Jacob Verwer en Niesje Beerenkamp. Charles is overleden op 16 juni 1962 in Heiloo, 79 jaar oud.
Beroep:
kapitein der militaire administratie
Kinderen van Anna en Charles:
1 Jan Willem Verwer, geboren op 20 mei 1922 in Bandoeng (Indonesië).
2 Charles Guido Verwer, geboren op 25 augustus 1923 in Bandoeng (Indonesië).
3 Bernard Adolf Verwer, geboren op 7 november 1925 in Bandoeng (Indonesië).
XI-aa Greta Leguit is geboren op 14 januari 1890 in De Rijp, dochter van Jan Leguit (zie X-w) en Dieuwertje Besse. Greta trouwde, 28 jaar oud, op 7 februari 1918 in De Rijp met Maarten Dubbeld, 28 jaar oud. Maarten is geboren op 29 september 1889 in Nieuwendam, zoon van Pieter Dubbeld en Suzanna Magdalena Bakels.
Beroep:
banketbakker
XI-ab Geertruida Leguit is geboren op 13 maart 1892 in De Rijp, dochter van Jan Leguit (zie X-w) en Dieuwertje Besse. Geertruida is overleden op 17 april 1979 in Purmerend, 87 jaar oud. Geertruida trouwde, 37 jaar oud, op 31 mei 1929 in Beemster met Willem Zomerdijk, 33 jaar oud. Willem is geboren op 4 maart 1896 in Beemster. Willem is overleden.
leguit_nick.jpg
44 Graf Nick en Idella
XI-ac Nick William Leguit (afb. 44) is geboren op 4 oktober 1905 in Aurora County, South Dakota (USA), zoon van Klaas Willem Leguit (zie X-ab) en Mary Oly. Nick is overleden op 24 januari 1994 in Lennox, South Dakota (USA), 88 jaar oud. Hij is begraven in Chancellor, South Dakota (USA). Nick trouwde, 38 jaar oud, op 2 december 1943 in Vancouver, Washington (USA) met Idella Bernice Drake, 24 jaar oud. Idella is geboren op 20 maart 1919 in Chancellor, South Dakota (USA), dochter van Charles L. (Charles) Drake en Winnie J. (Winnie) Arends. Idella is overleden op 25 februari 2000 in Lennox, South Dakota (USA), 80 jaar oud. Zij is begraven op 28 februari 2000 in Chancellor, South Dakota (USA).
Kinderen van Nick en Idella:
1 Shirley Leguit, geboren op 28 februari 1945 in South Dakota (USA). Volgt XII-p.
2 Charles Leguit, geboren op 27 augustus 1947 in South Dakota (USA). Volgt XII-q.
3 Winifred (Winnie) Leguit, geboren op 10 februari 1949 in South Dakota (USA).
XI-ad Helena (Lena) Leguit is geboren omstreeks 1906 in South Dakota (USA), dochter van Klaas Willem Leguit (zie X-ab) en Mary Oly. Lena is overleden in Chancellor, South Dakota (USA). Lena trouwde met Isenberg. Hij is geboren omstreeks 1905.
XI-ae Anna Leguit is geboren in 1908 in South Dakota (USA), dochter van Klaas Willem Leguit (zie X-ab) en Mary Oly. Anna trouwde met Jake Baas. Jake is geboren omstreeks 1910.
XI-af Henrietta Mae Leguit is geboren op 19 maart 1911 in Platte, South Dakota (USA), dochter van Klaas Willem Leguit (zie X-ab) en Mary Oly. Henrietta is overleden op 29 maart 2003 in Sioux Falls, South Dakota (USA), 92 jaar oud. Zij is begraven op 2 april 2003 in Parker, South Dakota (USA). Henrietta trouwde, 27 jaar oud, op 24 november 1938 met Marion Herman Versteeg, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henrietta en Marion: Henrietta Mae en Marion Herman hebben een dochter en een zoon.
Marion is geboren op 21 januari 1913 in Monroe, South Dakota (USA), zoon van Nicholas Versteeg en Johanna de Hoogh. Marion is overleden op 5 maart 1984 in Parker, South Dakota (USA), 71 jaar oud.
XI-ag Antje Wilhelmina Lambertina Leguit is geboren op 16 september 1897 in Bussum, dochter van Pieter Cornelis Leguit (zie X-ac) en Gijsbertje Pieterse. Antje is overleden op 2 mei 1990 in Weesp, 92 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 3 juli 1924 in Bussum met Gerrit Roest, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 22 februari 1895 in Haarlemmermeer.
Kind van Antje en Gerrit:
1 Cornelis Gerard Roest, geboren in januari 1925.
XI-ah Klaas Willem Leguit is geboren op 21 mei 1899 in Bussum, zoon van Pieter Cornelis Leguit (zie X-ac) en Gijsbertje Pieterse. Klaas is overleden op 1 mei 1945 in Amsterdam, 45 jaar oud.
Beroepen:
tuinder
veehandelaar
Klaas:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 8 november 1922 in Bussum met Clasina Johanna Roest, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 16 juli 1931. Clasina is geboren omstreeks 1900 in Bussum, dochter van Cornelis Roest en Willemina Boom.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 22 april 1942 in Amsterdam met Johanna Maria Horsmeier, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 1 mei 1907 in Amsterdam.
XI-ai Bertha Anna Petronella Leguit is geboren op 26 april 1901 in Bussum, dochter van Pieter Cornelis Leguit (zie X-ac) en Gijsbertje Pieterse. Bertha is overleden op 6 februari 1967 in Deventer, 65 jaar oud. Bertha trouwde, 28 jaar oud, op 3 december 1929 in Bussum met Jan Scholten, 36 jaar oud. Jan is geboren op 15 september 1893 in Utrecht, zoon van Gerrit Scholten en Jenneke Peters. Jan is overleden op 1 april 1955 in Deventer, 61 jaar oud. Jan is weduwnaar van Berendina Henders Veenink (geb. ±1900).
Kinderen van Bertha en Jan:
1 Pieter Jan Scholten, geboren op 29 januari 1932 in Amersfoort.
2 Johan Gerrit Scholten, geboren op 11 augustus 1933 in Amersfoort.
Notitie bij Johan: Huwde op 9-4-1960 met G. de Graaf.
XI-aj Margaretha Maria Leguit is geboren omstreeks 1902 in Wormerveer, dochter van Jan Leguit (zie X-ae) en Neeltje van Eijk. Margaretha trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 22 december 1927 in Soest met Jan Andre Willem Richtering Blenken, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 29 januari 1948 in Alkmaar. Jan is geboren omstreeks 1901 in Hengelo, zoon van Barend Theodoor Blenken en Jacoba Altena. Jan is overleden vóór 1947, ten hoogste 46 jaar oud.
XI-ak Pieter Nicolaas Leguit is geboren op 9 mei 1910 in Alkmaar, zoon van Pieter Nicolaas Leguit (zie X-af) en Alida Jacoba Vonk. Pieter is overleden op 10 februari 1987 in Nieuwegein, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 24 september 1942 in Utrecht met Catharina Wilhelmina Neerings, 28 jaar oud. Catharina is geboren op 27 augustus 1914 in Utrecht, dochter van Theodorus Neerings en Hendrina (Heintje) Hilhorst. Catharina is overleden op 4 juni 1975 in Alkmaar, 60 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Catharina:
1 Maria Leguit, geboren op 3 juli 1943 in Alkmaar. Volgt XII-r.
2 Johannes (Jan) Leguit, geboren op 6 november 1944 in Alkmaar.
3 Alphons (Fons) Leguit, geboren op 13 december 1947 in Soest.
4 Robert Leguit, geboren op 27 september 1956 in Schoorl.
XI-al François Meindert Leguit is geboren op 7 mei 1915 in Alkmaar, zoon van Pieter Nicolaas Leguit (zie X-af) en Alida Jacoba Vonk. François is overleden op 29 juni 2002 in Alkmaar, 87 jaar oud. François trouwde met P.M. (Muis) Diderich. Muis is geboren omstreeks 1920.
XI-am Aaltje Leguijt is geboren op 27 mei 1867 in Krommenie, dochter van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Aaltje is overleden op 21 oktober 1944 in Krommenie, 77 jaar oud. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 11 mei 1890 in Krommenie met Hendrik van der Hoeven, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 6 april 1865 in Krommenie, zoon van Cornelis van der Hoeven en Dirkje ten Wolde. Hendrik is overleden op 24 juli 1928 in Krommenie, 63 jaar oud.
XI-an Aafje Leguijt is geboren op 20 februari 1869 in Krommenie, dochter van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Aafje is overleden op 14 maart 1947 in Krommenie, 78 jaar oud. Aafje trouwde, 19 jaar oud, op 17 juni 1888 in Krommenie met Gerrit van der Hoeven, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 14 oktober 1865 in Krommenie, zoon van Klaas van der Hoeven en Maartje de Boer. Gerrit is overleden op 28 april 1935 in Krommenie, 69 jaar oud.
Beroepen:
schippersknecht
losarbeider
Kinderen van Aafje en Gerrit:
1 Klaas van der Hoeven, geboren op 19 september 1888 in Krommenie.
2 Pieter van der Hoeven, geboren op 2 december 1891 in Krommenie.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 22 november 1922 te Spijkenisse gehuwd met Jannetje van den Berg.
3 Gerrit van der Hoeven, geboren op 12 november 1893 in Krommenie.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 23 december 1916 te Krommenie gehuwd met Grietje Krijgsman.
Beroep:
fabrieksarbeider
4 Aagje van der Hoeven, geboren op 4 december 1895 in Krommenie. Volgt XII-s.
5 Hendrik van der Hoeven, geboren op 5 februari 1900 in Krommenie. Hendrik is overleden.
6 Reijer van der Hoeven, geboren op 29 mei 1904 in Krommenie. Volgt XII-t.
7 Alida van der Hoeven, geboren op 24 september 1906 in Krommenie. Alida is overleden op 3 december 1945 in Zaandam, 39 jaar oud.
8 Maarten van der Hoeven, geboren op 5 mei 1910 in Krommenie.
XI-ao Elisabeth Leguijt is geboren op 19 februari 1873 in Krommenie, dochter van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Elisabeth is overleden op 18 september 1955 in Assendelft, 82 jaar oud. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 19 augustus 1894 in Krommenie met Willem Bleeker, 27 jaar oud. Willem is geboren op 11 februari 1867 in Assendelft, zoon van Klaas Bleeker en Willempje Roos. Willem is overleden op 6 augustus 1915 in Assendelft, 48 jaar oud.
Beroep:
koopman
Kinderen van Elisabeth en Willem:
1 Klaas Bleeker, geboren omstreeks 1895 in Assendelft.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 22 juni 1922 te Amsterdam gehuwd met Carolina Hendrika Elisabeth Maij.
Beroep:
timmerman
2 Willem Bleeker, geboren op 19 oktober 1902 in Assendelft. Willem is overleden op 16 december 1970 in Assendelft, 68 jaar oud.
Notitie bij Willem: Huwde op 1-9 of 1-5-1953 met Jannetje Steijn
Op dezelfde dag overleden als zus => controleren.
3 Jannetje Bleeker, geboren op 19 oktober 1902 in Assendelft. Jannetje is overleden op 16 december 1970 in Assendelft, 68 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Op dezelfde dag overleden als broer => controleren.
4 Cornelis Bleeker, geboren op 18 december 1904 in Assendelft.
Notitie bij Cornelis: Huwde op 28 maart 1945 met A. Ruijter.
XI-ap Simon Leguijt is geboren op 11 september 1875 in Krommenie, zoon van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Simon is overleden op 6 april 1945 in Assendelft, 69 jaar oud. Hij is begraven op 10 april 1945 in Assendelft.
Beroepen:
fabrieksarbeider
blikslager
Simon trouwde, 26 jaar oud, op 16 mei 1902 in Assendelft [bron: Genlias] met Trijntje Steijn, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Simon en Trijntje: Op 13 april 1907 wettigen zij een kind.
Trijntje is geboren op 10 juli 1877 in Assendelft, dochter van Jan Steijn en Jannetje Koomen. Trijntje is overleden op 31 december 1961 in Assendelft, 84 jaar oud.
Kinderen van Simon en Trijntje:
1 Jannetje Leguijt, geboren op 28 december 1893 in Assendelft. Volgt XII-u.
2 Jan Leguijt, geboren op 19 juli 1903 in Krommenie. Volgt XII-v.
3 Pieter Leguijt, geboren op 7 augustus 1909 in Assendelft. Volgt XII-w.
XI-aq Klaas Leguijt is geboren op 20 oktober 1877 in Krommenie, zoon van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Klaas is overleden op 27 oktober 1965 in Krommenie, 88 jaar oud.
Beroep:
schilder
Klaas trouwde, 34 jaar oud, op 21 september 1912 in Krommenie met Maartje van den Broek, 22 jaar oud. Maartje is geboren op 13 oktober 1889 in Jisp, dochter van Cornelis van den Broek en Trijntje de Reus. Maartje is overleden op 13 december 1940 in Krommenie, 51 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Maartje:
1 Cornelis Leguit, geboren op 23 februari 1918 in Krommenie.
Notitie bij Cornelis: Huwde op 9 oktober 1952 te Zaandijk (nadere gegevens onbekend, bron R.G. Louw).
2 Simon Leguijt, geboren op 1 augustus 1922 in Krommenie. Simon is overleden op 18 juni 1945 in Groningen, 22 jaar oud.
Beroepen:
fabrieksarbeider
magazijnbediende
3 Trijntje Leguijt, geboren op 24 mei 1924 in Krommenie. Volgt XII-x.
XI-ar Pieter Leguijt is geboren op 15 januari 1884 in Krommenie, zoon van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Pieter is overleden op 23 april 1943 in Zaandam, 59 jaar oud.
Beroep:
schilder
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 20 oktober 1907 in Krommenie met Aaltje Oosthuizen, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 3 februari 1886 in Wormerveer, dochter van Klaas Oosthuizen en Dirkje Gorter.
XI-as Antje Leguijt is geboren op 22 april 1888 in Krommenie, dochter van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Antje is overleden op 30 januari 1975 in Zaanstad, 86 jaar oud. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 3 juli 1913 in Krommenie met Jan Siekerman, 24 jaar oud. Jan is geboren op 14 oktober 1888 in Wormerveer, zoon van Jacob Siekerman en Aafje Stolp. Jan is overleden op 18 september 1971 in Zaandam, 82 jaar oud.
Beroep:
machinebankwerker
Kind van Antje en Jan:
1 Jacoba Siekerman, geboren op 18 mei 1921 in Zaandijk [bron: site Aad Conijn]. Jacoba is overleden op 20 mei 1984 in Den Helder, 63 jaar oud [bron: site Aad Conijn].
XI-at Melgert Leguijt is geboren op 10 augustus 1890 in Krommenie, zoon van Klaas Leguijt (zie X-ah) en Aagtje Volger. Melgert is overleden op 26 juli 1964, 73 jaar oud. Hij is begraven in Assendelft.
Notitie bij Melgert: Voornaam controleren, komt ook voor als Melchert.
Beroep:
timmerman
Melgert trouwde, 24 jaar oud, op 12 juni 1915 in Assendelft met Willempje Aafjes, 22 jaar oud. Willempje is geboren op 25 mei 1893 in Assendelft, dochter van Jan Aafjes en Klaasje Kwantes. Willempje is overleden op 19 november 1987, 94 jaar oud. Zij is begraven in Assendelft.
Kinderen van Melgert en Willempje:
1 Jan Leguijt, geboren op 27 oktober 1916 in Krommenie. Volgt XII-y.
2 Pieter Cornelis (Cor) Leguijt, geboren op 9 januari 1925 in Assendelft. Volgt XII-z.
XI-au Aaltje Leguijt is geboren op 26 oktober 1869 in Krommenie, dochter van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Aaltje is overleden op 8 juni 1952 in Krommenie, 82 jaar oud. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 12 juli 1896 in Krommenie met Gijsbertus Valkoog, 27 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 8 september 1868 in Assendelft, zoon van Gerrit Valkoog en Grietje Klokman. Gijsbertus is overleden op 14 mei 1948 in Krommenie, 79 jaar oud.
Beroepen:
arbeider
opperman
Kinderen van Aaltje en Gijsbertus:
1 Gerrit Valkoog, geboren omstreeks 1898 in Krommenie. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 28 december 1922 te Krommenie gehuwd met Dieuwertje Rol.
Beroep:
metselaar
2 Anna Valkoog, geboren omstreeks 1899 in Assendelft. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: Anna is op 9 oktober 1919 te Krommenie gehuwd met Cornelis Maarten Jongeneel.
XI-av Pieter Leguijt is geboren op 18 december 1870 in Krommenie, zoon van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Pieter is overleden op 9 september 1951 in Krommenie, 80 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Zijn bijnaam is Piet de Baard.
Beroepen:
timmerman
aannemer
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 9 januari 1893 in Krommenie met Jacoba van den Kommer, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op 11 januari 1871 in Uitgeest, dochter van Jan van den Kommer en Guurtje Olij. Jacoba is overleden op 10 april 1946 in Krommenie, 75 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Jacoba:
1 Anna Leguijt, geboren op 22 april 1894 in Krommenie. Volgt XII-aa.
2 Guurtje Leguijt, geboren op 24 juni 1895 in Krommenie. Volgt XII-ab.
3 Jacoba Leguijt, geboren op 29 januari 1897 in Krommenie. Volgt XII-ac.
4 Alida Maria Leguijt, geboren op 16 augustus 1898 in Krommenie. Alida is overleden op 11 juni 1900 in Krommenie, 1 jaar oud.
5 Melchert Leguijt, geboren op 6 mei 1900 in Krommenie. Volgt XII-ad.
6 Alida Maria Leguijt, geboren op 23 december 1901 in Krommenie. Volgt XII-ae.
7 Johannes Pieter (Jan Piet) Leguijt, geboren op 23 januari 1903 in Krommenie. Volgt XII-af.
8 Hendrika Leguijt, geboren op 4 februari 1906 in Krommenie. Volgt XII-ag.
9 Klaas Leguijt, geboren op 21 november 1911 in Krommenie. Volgt XII-ah.
XI-aw Hendrik Leguijt is geboren op 6 november 1872 in Krommenie, zoon van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Hendrik is overleden op 16 april 1938 in Beverwijk, 65 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Woonde aan de Weiver 75 te Krommenie.
Beroep:
scheepstimmerman
Hendrik:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 23 juli 1893 in Krommenie met Gezina Jongejans, 19 jaar oud. Gezina is geboren op 15 september 1873 in Uitgeest, dochter van Gerrit Jongejans en Trijntje Peijs. Gezina is overleden op 15 januari 1928 in Krommenie, 54 jaar oud.
Notitie bij Gezina: Was het jongste van 12 kinderen.
(2) trouwde, minstens 56 jaar oud, na 1928 [bron: digitalestamboom.nl] met Aagje Schaar.
Kinderen van Hendrik en Gezina:
1 Trijntje Leguijt, geboren op 9 juni 1894 in Krommenie. Volgt XII-ai.
2 Melgert Leguijt, geboren op 19 september 1895 in Krommenie. Volgt XII-aj.
3 Anna Leguijt, geboren op 19 maart 1899 in Krommenie. Volgt XII-ak.
XI-ax Klaas Leguijt is geboren op 27 september 1874 in Krommenie, zoon van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Klaas is overleden op 10 maart 1952 in Krommenie, 77 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 25 juni 1899 in Krommenie met Maartje Oosthuizen, 22 jaar oud. Maartje is geboren op 15 november 1876 in Wormerveer, dochter van Gerrit Oosthuizen en Aafje Snuif.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Klaas en Maartje:
1 Anna Leguijt, geboren op 24 april 1900 in Krommenie. Volgt XII-al.
2 Gerrit Jan Leguijt, geboren op 19 februari 1904 in Krommenie. Volgt XII-am.
XI-ay Arie Leguijt is geboren op 9 oktober 1877 in Krommenie, zoon van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Arie is overleden op 18 oktober 1943 in Krommenie, 66 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Arie trouwde, 28 jaar oud, op 13 mei 1906 in Krommenie met Trijntje Oosthuizen, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op 19 maart 1880 in Wormerveer, dochter van Gerrit Oosthuizen en Aafje Snuif.
Kinderen van Arie en Trijntje:
1 Melchert Leguijt, geboren op 11 september 1909 in Krommenie. Volgt XII-an.
2 Aafje Leguijt, geboren op 21 oktober 1913 in Krommenie. Volgt XII-ao.
jacobus_leguijt_x_magdalena_blom__25_jr_getrouwd.jpg
45 25-jarig huwelijk Jacobus & Magdalena
XI-az Jacobus Leguijt (afb. 45) is geboren op 27 oktober 1879 in Krommenie, zoon van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Jacobus is overleden op 1 november 1941 in Krommenie, 62 jaar oud.
Beroepen:
kantoorbediende
boekhouder
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 2 oktober 1904 in Krommenie met Magdalena Blom, 22 jaar oud. Magdalena is geboren op 26 mei 1882 in Enkhuizen, dochter van Luit Blom en Geertruida van den Berg. Magdalena is overleden op 18 maart 1934 in Krommenie, 51 jaar oud.
Notitie bij Magdalena: Haar moeder overlijdt bij de geboorte van zusje Geertruida (9 september 1883) die zelf na 3 maanden, op 15 december 1883, sterft.

Magdalena verhuist op 3 januari 1888 naar Texel, ze is dan 5 jaar. Haar vader, een zus en twee broers blijven dan in Enkhuizen wonen.
Kinderen van Jacobus en Magdalena:
1 Anna Magdalena (Annie) Leguijt, geboren op 19 augustus 1906 in Krommenie. Volgt XII-ap.
2 Pieter Leguijt, geboren op 20 augustus 1909 in Krommenie. Volgt XII-aq.
3 Melgert Leguijt, geboren op 15 januari 1920 in Krommenie. Volgt XII-ar.
XI-ba Johannes Cornelis Leguijt is geboren op 19 april 1881 in Krommenie, zoon van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Johannes is overleden op 9 februari 1960 in Krommenie, 78 jaar oud.
Beroep:
schilder
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 21 april 1907 in Krommenie met Aagje Oosthuizen, 23 jaar oud. Aagje is geboren op 18 februari 1884 in Wormerveer, dochter van Klaas Oosthuizen en Dirkje Gorter.
Kind van Johannes en Aagje:
1 Anna Leguijt, geboren op 8 juni 1908 in Krommenie. Anna is overleden op 30 september 1912 in Krommenie, 4 jaar oud.
XI-bb Anna Leguijt is geboren op 20 november 1884 in Krommenie, dochter van Melgert (Melchert) Leguijt (zie X-ai) en Anna Hoenderdos. Anna is overleden op 3 april 1958 in Hilversum, 73 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 17 april 1913 in Krommenie met Gerrit Lafarge, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op 8 december 1882 in Ilpendam, zoon van Manus Lafarge en Trijntje Hoeve. Gerrit is overleden op 17 maart 1944 in Krommenie, 61 jaar oud.
Beroep:
bakker
Kinderen van Anna en Gerrit:
1 Trijntje Lafarge, geboren op 22 juli 1914 in Krommenie.
2 Anna Lafarge, geboren op 16 mei 1924 in Krommenie.
XI-bc Cornelis Hendrik Leguit is geboren op 18 augustus 1894 in Uithoorn, zoon van Cornelis Leguit (zie X-al) en Anna Treur. Cornelis is overleden op 8 oktober 1984 in Amstelveen, 90 jaar oud.
Beroep:
gemeente ambtenaar
Cornelis trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1923 in Nieuwer Amstel met Helena Susanna Alida Koudijs, 29 of 30 jaar oud. Helena is geboren op 25 maart 1893 in Nieuwer Amstel.
XI-bd Pieter Leguit is geboren op 18 december 1884 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie X-ap) en Eefje de Boer. Hij is gedoopt op 4 januari 1885 in Landsmeer. Pieter is overleden op 11 april 1955 in Amsterdam, 70 jaar oud. Hij is begraven in Landsmeer.
Notitie bij Pieter: Exploiteerde café "Het Wapen van Landsmeer" in de Keeren.
Beroepen:
timmerman
kastelein
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 28 april 1910 in Landsmeer met Lijsbet Kok, 22 jaar oud. Lijsbet is geboren op 3 maart 1888 in Watergang (Landsmeer), dochter van Arie Kok en Trijntje de Waal. Lijsbet is overleden op 21 augustus 1971 in Amsterdam, 83 jaar oud. Zij is begraven in Landsmeer.
Kinderen van Pieter en Lijsbet:
1 Pieter Leguit, geboren op 16 juli 1911 in Landsmeer. Volgt XII-as.
2 Arie Leguit, geboren op 16 september 1913 in Landsmeer. Volgt XII-at.
3 Willem Dirk Leguit, geboren op 29 september 1920 in Landsmeer. Volgt XII-au.
4 Henderik (Henk) Leguit, geboren op 26 april 1923 in Landsmeer. Volgt XII-av.
XI-be Willem Leguit is geboren op 29 maart 1887 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie X-ap) en Eefje de Boer. Willem is overleden op 25 juli 1947 in Alkmaar, 60 jaar oud.
Beroepen:
koopman
eierenkoopman
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 1 maart 1917 in Landsmeer met Grietje de Boer, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 16 juli 1891 in Oostzaan, dochter van Simon de Boer en Guurtje Tump. Grietje is overleden op 17 november 1973 in Alkmaar, 82 jaar oud.
Kinderen van Willem en Grietje:
1 geen Leguit, levenloos geboren zoon, geboren op 1 augustus 1918 in Landsmeer.
2 Pieter Simon Leguit, geboren op 25 juli 1923 in Landsmeer. Pieter is overleden op 9 januari 2008 in Alkmaar, 84 jaar oud. Hij is begraven in Bergen.
3 Guurtje Eva Leguit, geboren op 12 november 1924 in Landsmeer.
XI-bf Dirk Leguit is geboren op 25 januari 1894 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie X-ap) en Eefje de Boer. Dirk is overleden op 22 juli 1968 in Sittard, 74 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 19 december 1918 in Haarlem met Alida Angenieta Jeanette Balkenende, 34 jaar oud. Alida is geboren op 4 september 1884 in Haarlem, dochter van Pieter Balkenende en Jeanette Korver. Alida is overleden op 21 september 1963 in Haarlem, 79 jaar oud.
Beroep:
verpleegster
XI-bg Trijntje Leguit is geboren op 28 januari 1895 in Landsmeer, dochter van Pieter Leguit (zie X-ap) en Eefje de Boer. Trijntje is overleden op 11 juli 1977 in Landsmeer, 82 jaar oud. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 2 mei 1923 in Landsmeer met Hendrik Blankert, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 5 juni 1897 in Koog aan de Zaan, zoon van Simon Blankert en Aaltje Veenstra. Hendrik is overleden op 26 oktober 1965 in Purmerend, 68 jaar oud.
Beroep:
houthandelaar
Kinderen van Trijntje en Hendrik:
1 Simon Pieter Blankert, geboren op 19 november 1923 in Landsmeer.
2 Hendrik Blankert, geboren op 28 mei 1925 in Landsmeer.
3 Eva Maria Blankert, geboren op 9 maart 1928 in Landsmeer.
4 Alida Jeanette Blankert, geboren op 30 september 1929 in Landsmeer.
XI-bh Simon Leguit is geboren op 14 juni 1896 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie X-ap) en Eefje de Boer. Simon is overleden op 13 december 1976 in Purmerend, 80 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Simon trouwde, 24 jaar oud, op 14 april 1921 in Alkmaar met Catharina Schuijt, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 17 april 1896 in Zijpe, dochter van Cornelis Schuijt en Guurtje Slikker. Catharina is overleden op 21 februari 1984 in Purmerend, 87 jaar oud.
XI-bi Pieter Leguit is geboren op 10 september 1889 in Landsmeer, zoon van Dirk Leguit (zie X-aq) en Geertje van Loenen. Pieter is overleden op 4 juni 1983 in Landsmeer, 93 jaar oud. Hij is begraven in Landsmeer.
Beroepen:
timmerman
verzekeringsagent
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 17 augustus 1916 in Landsmeer met Grietje Wals, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 6 maart 1892 in Landsmeer, dochter van Jacob Aartz Wals en Wijntje Visser. Grietje is overleden op 6 oktober 1974 in Purmerend, 82 jaar oud. Zij is begraven in Landsmeer.
Kinderen van Pieter en Grietje:
1 Geertruida Wijnanda Leguit, geboren op 10 april 1919 in Landsmeer. Volgt XII-aw.
2 Wijnanda Anna Leguit, geboren op 6 september 1921 in Landsmeer. Volgt XII-ax.
XI-bj Maartje Leguit is geboren op 12 maart 1893 in Landsmeer, dochter van Dirk Leguit (zie X-aq) en Geertje van Loenen. Maartje is overleden op 21 april 1972 in Purmerend, 79 jaar oud. Zij is begraven in Landsmeer. Maartje trouwde, 24 jaar oud, op 13 december 1917 in Landsmeer met Cornelis Westerveld, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 24 februari 1893 in Ilpendam, zoon van Teunis Westerveld en Maritje Goede. Cornelis is overleden op 4 oktober 1948, 55 jaar oud. Hij is begraven op 7 oktober 1948 in Landsmeer.
Beroepen:
timmerman
kistenmaker
directeur houthandel
Kinderen van Maartje en Cornelis:
1 Maritje Geertuida Westerveld, geboren op 12 november 1918 in Landsmeer. Maritje is overleden op 18 september 1926 in Amsterdam, 7 jaar oud.
2 Dirk Teunis Westerveld, geboren op 14 december 1922 in Landsmeer.
Notitie bij Dirk: Huwde op 20 december 1941 met C. van Vuure.
3 Maritje Geertuida Westerveld, geboren op 7 september 1927 in Landsmeer.
Notitie bij Maritje: Huwde op 26 juni 1950 met T. Bakker.
4 Gretha Marie Westerveld, geboren op 30 september 1930 in Landsmeer.
Notitie bij Gretha: Huwde op 20 januari 1949 met M. Daalder.
XI-bk Grietje Leguit is geboren op 18 april 1904 in Oostzaan, dochter van Jan Leguit (zie X-ar) en Maartje de Vries. Grietje is overleden op 26 oktober 1977 in Zaanstad, 73 jaar oud. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 12 mei 1927 in Oostzaan met Cornelis Onrust, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 5 juli 1903 in Oostzaan. Cornelis is overleden op 26 november 1984, 81 jaar oud.
XI-bl Geertje Leguit is geboren op 12 januari 1910 in Oostzaan, dochter van Jan Leguit (zie X-ar) en Maartje de Vries. Geertje is overleden op 12 oktober 1985 in Amsterdam, 75 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 24 mei 1933 in Oostzaan met Jacob Bierdrager, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 7 maart 1908 in Landsmeer. Jacob is overleden op 7 juni 1973 in Zaandam, 65 jaar oud.
Kinderen van Geertje en Jacob:
1 Catharina Bierdrager, geboren op 30 november 1933 in Oostzaan.
Notitie bij Catharina: Huwde op 1 december 1955 met H. Flens.
2 Maartje Bierdrager, geboren op 2 augustus 1937 in Oostzaan.
Notitie bij Maartje: Huwde op 27 september 1958 met P.A. Huijser.
3 Hendrik Bierdrager, geboren op 5 november 1939 in Oostzaan.
Notitie bij Hendrik: Huwde op 7 december 1961 met H. de Wit.
XI-bm Jan Leguit is geboren op 12 september 1919 in Oostzaan, zoon van Cornelis Leguit (zie X-as) en Eefje de Boer. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 30 juni 1949 met Elisabeth Groot, ongeveer 29 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1920.
XI-bn Neeltje Leguit is geboren op 27 oktober 1916 in Oostzaan, dochter van Pieter Leguit (zie X-at) en Jannetje Hartman. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 28 februari 1940 met J. Jonker, ongeveer 25 jaar oud. J. is geboren omstreeks 1915.
XI-bo Teuntje Leguit is geboren op 21 mei 1921 in Amsterdam, dochter van Pieter Leguit (zie X-at) en Jannetje Hartman. Teuntje trouwde, 25 jaar oud, op 7 mei 1947 met J. Monteban, ongeveer 27 jaar oud. J. is geboren omstreeks 1920.
XI-bp Jan Leguit is geboren op 24 oktober 1921 in Oostzaan, zoon van Simon Leguit (zie X-au) en Lijsje (Lize) Sopjes. Jan is overleden op 15 oktober 1991 in Zaanstad, 69 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 27 september 1951 in Oostzaan met Johanna Jacoba (Annie) Abrahamsz, 25 jaar oud. Annie is geboren op 23 juni 1926 in Amsterdam. Annie is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 22 januari 2009 in Oostzaan.
Kinderen van Jan en Annie:
1 Lize Johanna Leguit, geboren op 9 maart 1953 in Oostzaan. Volgt XII-ay.
2 Gerrit Simon Leguit, geboren op 2 juni 1955 in Oostzaan.
3 Simone Leguit, geboren op 10 september 1964 in Oostzaan.
XI-bq Klaas Leguit is geboren op 9 december 1924 in Oostzaan, zoon van Simon Leguit (zie X-au) en Lijsje (Lize) Sopjes. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 24 mei 1951 met E. Knaack, ongeveer 26 jaar oud. E. is geboren omstreeks 1925.
XI-br Dirk Leguit is geboren op 21 december 1927 in Oostzaan, zoon van Simon Leguit (zie X-au) en Lijsje (Lize) Sopjes. Dirk is overleden op 17 juni 2007 in Oostzaan, 79 jaar oud. Dirk:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20 september 1951 in Zaandam met D. Starreveld, ongeveer 21 jaar oud. D. is geboren omstreeks 1930.
(2) trouwde met Evelien Lust.
XI-bs Maartje Leguit is geboren op 30 juni 1941 in Oostzaan, dochter van Simon Leguit (zie X-au) en Lijsje (Lize) Sopjes. Maartje trouwde, 20 jaar oud, op 20 juli 1961 met A.J. Klaverstijn, ongeveer 21 jaar oud. A.J. is geboren omstreeks 1940.
XI-bt Gijsbert Leguijt is geboren op 4 september 1883 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie X-ay) en Trijntje Jongejans. Gijsbert is overleden op 10 januari 1949 in Landsmeer, 65 jaar oud.
Beroep:
boerenarbeider
Gijsbert trouwde, 25 jaar oud, op 28 januari 1909 in Landsmeer met Sibbeltje Oostindië, 21 jaar oud. Sibbeltje is geboren op 26 mei 1887 in Landsmeer, dochter van Jacob Oostindie en Jantje Schuitemaker. Sibbeltje is overleden op 7 augustus 1963, 76 jaar oud. Zij is begraven in Landsmeer.
Kinderen van Gijsbert en Sibbeltje:
1 Cornelis Leguijt, geboren op 5 januari 1909 in Landsmeer. Volgt XII-az.
2 Jacob Leguijt, geboren op 2 oktober 1910 in Landsmeer. Volgt XII-ba.
3 Jan Leguijt, geboren op 20 oktober 1913 in Landsmeer. Volgt XII-bb.
4 Jantje Leguijt, geboren op 23 juli 1915 in Landsmeer. Volgt XII-bc.
5 Gijsbertus Leguijt, geboren op 29 maart 1919 in Landsmeer. Volgt XII-bd.
6 Klaas Leguijt, geboren op 14 juni 1920 in Landsmeer. Volgt XII-be.
7 Gerrit Leguijt, geboren op 14 maart 1923 in Landsmeer.
XI-bu Jan Leguijt is geboren op 9 september 1887 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie X-ay) en Trijntje Jongejans. Jan is overleden op 28 februari 1913 in Krommenie, 25 jaar oud.
Beroep:
sigarenmaker
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 20 mei 1911 in Krommenie met Trijntje Pot, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op 18 september 1884 in Wormerveer, dochter van Nikolaas Pot en Eefje Koning. Trijntje is overleden in 1955, 70 of 71 jaar oud. Trijntje trouwde later op 14 september 1918 in Krommenie met Jurie Hakvoort (geb. ±1886).
Kind van Jan en Trijntje:
1 Trijntje Leguijt, geboren op 26 juni 1911 in Krommenie. Volgt XII-bf.
XI-bv Cornelis Leguijt is geboren op 7 september 1894 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie X-ay) en Trijntje Jongejans. Cornelis is overleden op 16 november 1955 in Koog aan de Zaan, 61 jaar oud. Hij is begraven op 19 november 1955 in Krommeniedijk.
Beroep:
olieslager
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 3 maart 1921 in Wormer met Aagje Krijgsman, 23 jaar oud. Aagje is geboren op 11 juni 1897 in Akersloot, dochter van Cornelis Krijgsman en Catharina (Trijntje) Lakeman. Aagje is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op 29 november 1971 in Krommeniedijk.
Kinderen van Cornelis en Aagje:
1 Cornelis Leguijt, geboren op 3 augustus 1921 in Krommenie. Volgt XII-bg.
2 Jan Leguijt, geboren op 19 maart 1926 in Krommenie. Volgt XII-bh.
3 Gijsbertus (Bert) Leguijt, geboren op 14 augustus 1931 in Krommenie. Volgt XII-bi.
XI-bw Maatje Aagje Hendrika Leguijt is geboren omstreeks 1886 in Egmond aan Zee, dochter van Jan Leguijt (zie X-az) en Neeltje Adriana Dekker. Maatje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26 augustus 1909 in Amsterdam met Nicolaas Paulus Springintveld, ongeveer 29 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1880 in Uithoorn, zoon van Nicolaas Springintveld en Aaltje van Dijk.
Beroep:
werkman
XI-bx Jacob Leguijt is geboren op 28 mei 1897 in Ilpendam, zoon van Jacob Leguijt (zie X-ba) en Guurtje Olij. Jacob is overleden op 9 december 1963 in Rotterdam, 66 jaar oud.
Beroepen:
werktuigkundige
machinist
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 3 november 1921 in Broek in Waterland met Maretje Wiedemeijer, 25 jaar oud. Maretje is geboren op 14 mei 1896 in Broek in Waterland, dochter van Cornelis Wiedemeijer en Neeltje Pronk. Maretje is overleden.
Kinderen van Jacob en Maretje:
1 Jacob (Jaap) Leguijt, geboren op 7 juli 1923 in Rotterdam. Volgt XII-bj.
2 Nelly Leguijt, geboren op 14 april 1927 in Amsterdam.
3 Cornelia Marie Leguijt, geboren op 28 juni 1930 in Amsterdam. Volgt XII-bk.
XI-by Cornelis Leguijt is geboren op 17 november 1898 in Ilpendam, zoon van Jacob Leguijt (zie X-ba) en Guurtje Olij. Cornelis is overleden op 26 juli 1971 in Ilpendam, 72 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 18 april 1923 in Ilpendam met Magdalena Margaretha (Lena) Smout, 24 jaar oud. Lena is geboren op 13 oktober 1898 in Purmer, dochter van Jan Smout en Geertruida Maria Bleekemolen. Lena is overleden op 28 augustus 1964 in Ilpendam, 65 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Guurtje Leguijt, geboren op 15 februari 1924 in Ilpendam. Volgt XII-bl.
2 Jan Leguijt, geboren op 3 september 1927 in Ilpendam. Volgt XII-bm.
3 Jacob Leguijt, geboren op 26 augustus 1930 in Ilpendam. Volgt XII-bn.
4 Pieter Leguijt, geboren op 30 mei 1934 in Ilpendam. Volgt XII-bo.
5 Cornelis Leguijt, geboren op 10 april 1940 in Ilpendam. Volgt XII-bp.
XI-bz Geertje Leguijt is geboren op 4 januari 1890 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie X-bb) en Jannetje Knevel. Geertje is overleden op 2 september 1952 in Beverwijk, 62 jaar oud. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 10 juli 1913 in Krommenie met Jacob Koeten, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 26 februari 1891 in Barsingerhorn, zoon van Jan Koeten en Elisabeth Rantjes. Jacob is overleden in 1970, 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Mogelijk geboren op 26 januari 1891
Beroepen:
timmerman
bouwkundig opzichter
Kinderen van Geertje en Jacob:
1 Jan Koeten, geboren in 1920. Jan is overleden in 1943, 22 of 23 jaar oud.
Beroep:
bankwerker
2 Pieter Koeten, geboren in 1922.
XI-ca Jan Leguijt is geboren op 24 mei 1895 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie X-bb) en Jannetje Knevel. Jan is overleden op 17 oktober 1961 in Krommenie, 66 jaar oud.
Beroepen:
opzichter
bouwkundig tekenaar
timmerman
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 19 oktober 1918 in Krommenie met Agatha Kalf, 22 jaar oud. Agatha is geboren op 25 december 1895 in Krommenie, dochter van Klaas Kalf en Trijntje de Boer.
Kinderen van Jan en Agatha:
1 Agatha Leguijt, geboren op 26 juni 1920 in Bergen. Volgt XII-bq.
2 Petronella Klasina Leguijt, geboren op 2 januari 1922 in Krommenie. Volgt XII-br.
XI-cb Pieter Marinus Leguijt is geboren op 2 juni 1904 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie X-bb) en Jannetje Knevel. Pieter is overleden op 9 juli 1981 in Bergen, 77 jaar oud.
Beroep:
loodgieter
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 23 oktober 1926 in Wormerveer met Trijntje Stoel, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 14 september 1903 in Wormerveer.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 Jannetje Leguijt, geboren op 3 augustus 1927 in Wormerveer. Volgt XII-bs.
2 Maartje Gerda Leguijt, geboren op 7 mei 1933 in Wormerveer. Volgt XII-bt.
XI-cc Maartje Leguijt is geboren op 11 september 1906 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie X-bb) en Jannetje Knevel. Maartje is overleden op 24 november 1977 in Zaanstad, 71 jaar oud. Maartje trouwde, 19 jaar oud, op 28 augustus 1926 in Krommenie met Reijer van der Hoeven, 22 jaar oud. Zie XII-t voor persoonsgegevens van Reijer.
Kind van Maartje en Reijer:
1 Gerrit van der Hoeven, geboren op 13 november 1926 in Krommenie. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Huwde op 2 mei 1956 met S.E. Nooij.
XI-cd Jacob Leguijt is geboren op 15 december 1892 in Nijmegen, zoon van Johan Wilhelm Leguijt (zie X-bc) en Trijntje Johanna Bas. Jacob is overleden op 28 mei 1992 in Zaanstad, 99 jaar oud.
Beroep:
meubelfabrikant
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 12 mei 1920 in Koog aan de Zaan met Dieuwertje (Diet) Leguit, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Diet: Grootvaders van Jacob en Dieuwertje waren broers.
Zie XI-t voor persoonsgegevens van Diet.
XI-ce Grietje Leguijt is geboren op 25 december 1893 in Nijmegen, dochter van Johan Wilhelm Leguijt (zie X-bc) en Trijntje Johanna Bas. Grietje is overleden op 7 januari 1962 in Amsterdam, 68 jaar oud. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 6 mei 1920 in Krommenie met Jan Schol, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, zoon van Jan Schol en Hendrika Riemers.
Beroep:
onderwijzer
XI-cf Barbara Christina (Stien) Leguijt is geboren op 9 augustus 1896 in Nijmegen, dochter van Johan Wilhelm Leguijt (zie X-bc) en Trijntje Johanna Bas. Stien is overleden op 6 maart 1948 in Krommenie, 51 jaar oud. Stien trouwde, 28 jaar oud, op 18 juni 1925 in Krommenie met Bernardus Antonius van Tilburg, 32 jaar oud. Bernardus is geboren op 22 december 1892 in Amsterdam.
XI-cg Hillegonda Johanna (Hiltje) Leguijt is geboren op 1 maart 1906 in Krommenie, dochter van Johan Wilhelm Leguijt (zie X-bc) en Trijntje Johanna Bas. Hiltje is overleden op 22 januari 2000 in Wormerveer, 93 jaar oud. Hiltje trouwde met Jan Offenberg. Jan is geboren omstreeks 1905. Jan is overleden vóór 2000, ten hoogste 95 jaar oud.
XI-ch Aagje Leguijt is geboren op 5 december 1906 in Krommenie, dochter van Jacob Leguijt (zie X-bf) en Christina Stolp. Aagje is overleden op 4 juni 1972 in Zaandam, 65 jaar oud. Aagje trouwde, 25 jaar oud, op 30 juni 1932 in Krommenie met Frederik Willem Koeman, 26 jaar oud. Frederik is geboren op 16 oktober 1905 in Zaandam, zoon van Cornelis Koeman en Philippina Elizabeth Stekelenburg. Frederik is overleden op 19 september 1982 in Alkmaar, 76 jaar oud.
Kinderen van Aagje en Frederik:
1 Jacob Koeman, geboren op 14 juli 1934 in Dordrecht.
2 Cornelis Frederik Willem Koeman, geboren op 13 april 1937 in Dordrecht.
XI-ci Elzedina Christina Leguijt is geboren op 2 augustus 1910 in Krommenie, dochter van Jacob Leguijt (zie X-bf) en Christina Stolp. Elzedina is overleden op 27 oktober 1944 in Voorschoten, 34 jaar oud. Elzedina trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1932 in Krommenie met Gerard Theodoor Odijk, 24 jaar oud. Gerard is geboren op 29 augustus 1907 in Arnhem.
XI-cj Johannes Leguijt is geboren op 9 april 1897 in Amsterdam, zoon van Pieter Leguijt (zie X-bh) en Everdina de Raad. Johannes is overleden op 5 maart 1969 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Beroep:
accountant
Johannes trouwde, 37 jaar oud, op 7 juni 1934 in Amsterdam met Anna Maria van der Bijl, 33 jaar oud. Anna is geboren op 17 juni 1900 in Amsterdam.
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Maria Margaretha Cornelia Leguijt, geboren op 13 september 1935 in Amsterdam. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: Heeft tenminste één dochter
2 Elsa Leguijt, geboren op 19 augustus 1937 in Amsterdam.
3 Johanna Christina Leguijt, geboren op 29 november 1942 in Amsterdam.
XI-ck Jacoba Louise (Coosje) Leguijt is geboren op 27 juli 1897 in Krommenie, dochter van Jacob Leguijt (zie X-bj) en Barbara Aafjes. Coosje is overleden op 3 oktober 1965 in Zaandam, 68 jaar oud. Coosje trouwde, 33 jaar oud, op 30 oktober 1930 in Krommenie met Willem van Tatenhove, 30 jaar oud. Willem is geboren op 28 oktober 1900 in Zaamslag.
XI-cl Hendrik Jacob Leguijt is geboren op 6 oktober 1901 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie X-bj) en Barbara Aafjes. Hendrik is overleden op 24 maart 1964 in Zaandam, 62 jaar oud.
Beroep:
schilder
Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 29 december 1928 in Krommenie met Catharina (Cato) Remijnse, 25 jaar oud. Cato is geboren op 1 mei 1903 in Wolphaartsdijk, dochter van Abraham Remijnse en van der Meulen. Cato is overleden op 2 augustus 1946 in Krommenie, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 11 september 1947 in Krommenie met Guurtje Kramer, 28 jaar oud. Guurtje is geboren op 23 januari 1919 in Enkhuizen.
Kinderen van Hendrik en Cato:
1 Barbara Leguijt, geboren op 23 januari 1930 in Krommenie. Volgt XII-bu.
2 Jacob Leguijt, geboren op 18 december 1930 in Krommenie. Volgt XII-bv.
3 Abraham (Bram) Leguijt, geboren op 29 maart 1932 in Krommenie. Volgt XII-bw.
4 Henk Leguijt, geboren op 6 mei 1933 in Krommenie. Volgt XII-bx.
5 Jacobus Leguijt, geboren op 28 juni 1934 in Krommenie. Volgt XII-by.
6 Anna Catharina Leguijt, geboren op 15 juli 1935 in Krommenie.
7 David Leguijt, geboren op 8 oktober 1937 in Krommenie. Volgt XII-bz.
8 Cato Leguijt, geboren op 11 augustus 1939 in Krommenie.
9 Johan Louis Leguijt, geboren op 3 november 1940 in Krommenie. Johan is overleden op 29 december 1942 in Krommenie, 2 jaar oud.
10 Idelette Leguijt, geboren op 20 december 1944 in Krommenie.
Kinderen van Hendrik en Guurtje:
11 Cornelis Leguijt, geboren op 15 februari 1949 in Krommenie. Volgt XII-ca.
12 Guurtje Leguijt, geboren op 4 oktober 1952 in Krommenie.
XI-cm Jacob Leguijt is geboren op 11 juni 1904 in Krommenie, zoon van Jacob Leguijt (zie X-bj) en Barbara Aafjes. Jacob is overleden op 11 mei 1974 in Zaandam, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Mogelijk overleden te Zeist.
Beroepen:
kantoorbediende
inspecteur meelfabriek
procuratiehouder
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 4 juni 1931 in Wormer met Hendrika Blankesteijn, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op 11 januari 1910 in Avereest.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Mogelijk geboren te Balkbrug.
Hendrika is overleden op 11 februari 2002 in Krommenie, 92 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hendrika:
1 Barbara Elizabeth Gerardina Leguijt, geboren op 17 maart 1932 in Wormerveer. Volgt XII-cb.
2 Elisabet Jacoba Leguijt, geboren op 14 november 1935 in Wormerveer. Volgt XII-cc.
3 Welmoet Leguijt, geboren op 14 november 1939 in Koog aan de Zaan. Volgt XII-cd.
XI-cn Klaas Leguit is geboren op 17 oktober 1903 in Ilpendam, zoon van Jan Leguit (zie X-by) en Aaltje Geugjes. Klaas is overleden op 6 januari 1981 in Purmerend, 77 jaar oud. Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 4 juli 1929 in Broek in Waterland met Alida Kroonenburg, 25 jaar oud. Alida is geboren op 20 januari 1904 in Amsterdam. Alida is overleden op 6 juni 1983, 79 jaar oud. Zij is begraven in Purmerend.
Kinderen van Klaas en Alida:
1 Aaltje Leguit, geboren op 4 mei 1930 in Ilpendam. Volgt XII-ce.
2 Eefje Leguit, geboren op 14 juli 1935 in Ilpendam. Volgt XII-cf.
3 Jannie Catharina Leguit, geboren op 26 maart 1940 in Ilpendam. Volgt XII-cg.
4 Alberta Alyda Leguit, geboren op 21 maart 1946 in Ilpendam. Volgt XII-ch.
XI-co Catharina Leguit is geboren op 23 juli 1905 in Ilpendam, dochter van Jan Leguit (zie X-by) en Aaltje Geugjes. Catharina is overleden op 24 oktober 1988 in Purmerend, 83 jaar oud. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 24 augustus 1933 in Ilpendam met Pieter Mol, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 8 mei 1906 in Wieringerwaard. Pieter is overleden op 16 augustus 1981 in Purmerend, 75 jaar oud.
XI-cp Trijntje Leguit is geboren op 14 april 1908 in Ilpendam, dochter van Jan Leguit (zie X-by) en Aaltje Geugjes. Trijntje is overleden op 24 november 1984 in Purmerend, 76 jaar oud. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 18 augustus 1927 in Ilpendam met Klaas Stroo, 22 jaar oud. Klaas is geboren op 27 december 1904 in Ilpendam. Klaas is overleden op 10 november 1977 in Ilpendam, 72 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Klaas:
1 Simon Stroo, geboren op 19 november 1927 in Ilpendam.
Notitie bij Simon: Huwde op 23 januari 1952 te Landsmeer met M. Bakker.
2 Jan Stroo, geboren op 5 juli 1932 in Ilpendam.
Notitie bij Jan: Huwde op 2 december 1955 te Amsterdam met J. van den Akker.
XI-cq Klaas Leguit is geboren op 8 mei 1906 in Ilpendam, zoon van Pieter Leguit (zie X-bz) en Hendrika Elisabeth Klokgieter. Klaas is overleden op 14 juli 1990 in Niedorp, 84 jaar oud.
Beroep:
elektricien
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 28 mei 1931 in Barsingerhorn met Dieuwertje Wit, 21 jaar oud. Dieuwertje is geboren op 9 januari 1910 in Winkel.
Kinderen van Klaas en Dieuwertje:
1 Hendrika Elisabeth Leguit, geboren op 14 januari 1935 in Winkel. Volgt XII-ci.
2 Gerda Tiny Leguit, geboren op 20 maart 1941 in Winkel. Volgt XII-cj.
XI-cr Cornelia Leguit is geboren op 3 januari 1912 in Ilpendam, dochter van Pieter Leguit (zie X-bz) en Hendrika Elisabeth Klokgieter. Cornelia is overleden op 14 juni 1995, 83 jaar oud. Zij is begraven in Ilpendam. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 28 mei 1936 met Pieter Tromp, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 20 november 1910, zoon van Willem Tromp en Hendrika Gezina Spijker. Pieter is overleden op 13 augustus 1986, 75 jaar oud. Hij is begraven in Ilpendam.
Notitie bij Pieter: Vermoedelijk geboren te Ilpendam.
Beroep:
schilder
Kinderen van Cornelia en Pieter:
1 Hendrik Tromp, geboren op 21 december 1940 in Ilpendam.
Beroep:
verzekeringsagent
2 Cornelis Tromp, geboren op 5 juli 1948 in Ilpendam.
leguit_jaap_2.jpg leguit_jaap_1.jpg leguit_jacob_pieter.jpg leguit_jaap_krantenartikel.jpg soemba.jpg
46 Jaap
47 Jaap
48 huwelijk Jaap en Trijntje
49 Krantenartikel, Jaap was 1e officier (rechts)
50 stoomschip Soemba
XII-a Jacob Pieter (Jaap) Leguit (afb. 46 t/m 50) is geboren op 8 januari 1893 in Schagen, zoon van Dirk Leguit (zie XI-b) en Naatje de Boer. Jaap is overleden op 5 januari 1941 in Atlantische Oceaan, 45.52 NB - 49.10 WL, 47 jaar oud.
Notitie bij Jaap: Bij het uitbreken van de 2e Wereldoorlog werden alle Nederlandse koopvaardijschepen in veiligheid gebracht, Jaap lag op de 10e mei 1940 aan de rede van Cheribon (Nederlands Indië).

Zijn schip (s.s. Soemba) was het eerste Nederlandse schip dat in de oorlog verloren ging. Het schip kapseisde onderweg van Canada (Halifax) naar Engeland (Tees) tijdens een zware storm. Jacob ging terug om het logboek te halen en overleed. In totaal overleden 34 van de 58 bemanningsleden. Bij vertrek had Jaap al gezegd dat de lading (bestaande uit staal) niet goed was geladen, maar moest varen, omdat hij anders zou worden beschuldigd van sabotage. De lading is tijdens de storm gaan schuiven en veroorzaakte het kapseizen van het schip.
Beroep:
kapitein
Jaap trouwde, 30 jaar oud, op 3 mei 1923 met Trijntje Dekker, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op 26 februari 1897 in Anna Paulowna. Trijntje is overleden op 28 september 1988 in Amstelveen, 91 jaar oud.
Kind van Jaap en Trijntje:
1 Dirk Piet Leguit, geboren op 10 december 1928 in Amsterdam. Volgt XIII-a.
leguit_neeltje.jpg leguit_neel.jpg
51 Neeltje Leguit
52 Neeltje 1955
XII-b Neeltje Johanna (Neeltje) Leguit (afb. 51 en 52) is geboren op 22 februari 1895 in Schagen, dochter van Dirk Leguit (zie XI-b) en Naatje de Boer. Neeltje is overleden op 1 mei 1978 in Den Helder, 83 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Wilde doorleren, maar in plaats daarvan moest ze voor moeder en later voor vader Leguit zorgen.

Huwde daardoor ook laat met Jacob Brizee, die tijdens de oorlog vanuit Den Helder bij de familie in Schagen geëvacueerd was.

Behaalde op 23 mei 1922 als een van de eerste (misschien de eerste) vrouw in Nederland haar rijbewijs. In een krantenartikel in de jaren 80 wordt een andere vrouw genoemd als eerste vrouw, alleen haalde zij pas enkele jaren later dan Neeltje haar rijbewijs.
Neeltje trouwde, 50 jaar oud, op 3 juli 1945 in Schagen met Jacob Brizee, 58 jaar oud. Jacob is geboren op 5 september 1886 in Den Helder, zoon van Matthijs Brizee en Johanna Maria de Wijn. Jacob is overleden op 25 juni 1952 in Den Helder, 65 jaar oud. Jacob is weduwnaar van Johanna Maria de Smit (1895-1935), met wie hij trouwde op 18 augustus 1911 in Anna Paulowna.
Notitie bij Jacob: Ontving de gouden ere medaille van de orde van Oranje-Nassau.
Beroep:
schrijver
leguit_piet.jpg leguit_pieter_maarten.jpg
53 Piet
54 huwelijk Piet en Guurtje
XII-c Pieter Maarten (Piet) Leguit (afb. 53 en 54) is geboren op 10 februari 1897 in Schagen, zoon van Dirk Leguit (zie XI-b) en Naatje de Boer. Piet is overleden op 13 maart 1943 in Atlantische Oceaan, 42.45N, 13.31W nabij Vigo, Spanje, 46 jaar oud.
Notitie bij Piet: Bij het uitbreken van de 2e wereldoorlog werden alle Nederlandse koopvaardijschepen in veiligheid gebracht, zo moest ook Pieter Maarten hals over kop Nederland verlaten.

Zijn schip (s.s. Sembilangan), waarvan hij kapitein was, is op 13 maart 1943, circa 320 kilometer westelijk van de Spaanse havenstad Vigo, door de Duitse U-107 getorpedeerd, waarna de munitie aan boord explodeerde. Van de bemanning van 79 mensen (merendeels Indiërs) en zes Britse boordschutters was slechts één overlevende, J. Gorter uit Schagen, hij was overboord geblazen door de explosie en werd later opgepikt door de HMS Spiraea van de Britse marine.
Piet trouwde met Guurtje Dekker.
Notitie bij het huwelijk van Piet en Guurtje: Gehuwd te St. Maartensbrug of Amsterdam, 18 maart 1926? Vermoedelijk gehuwd te St. Maartensbrug.
Guurtje is geboren op 18 september 1900 in Anna Paulowna. Guurtje is overleden in Bergen.
Kind van Piet en Guurtje:
1 Nans Marie (Nans) Leguit, geboren op 16 oktober 1933 in Amsterdam. Volgt XIII-b.
leguit_jo_en_klaas_leguit.jpg leguit_klaas_dienstplicht.jpg leguit_klaas_simon.jpg sv_schagen.jpg leguit_klaas.jpg
55 Jo en Klaas
56 Dienstplicht Klaas (links)
57 huwelijk Klaas Simon en Guurtje
58 SV Schagen kampioen
59 Klaas
XII-d Klaas Simon (Klaas) Leguit (afb. 55 t/m 59) is geboren op 16 april 1899 in Schagen, zoon van Dirk Leguit (zie XI-b) en Naatje de Boer. Klaas is overleden op 23 september 1950 in Alkmaar, 51 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Wilde ook gaan varen, maar moest de bakkerij overnemen.

Is een van de belangrijkste bestuursleden geweest in de beginjaren van de voetbalclub te Schagen.

Was verder actief in het bestuur van de Nederlandse Bakkerij Vereniging en heeft ook nog in de gemeenteraad van Schagen gezeten, vanaf 1938 voor de VD (vrijzinnig democraten). Na de oorlog ging deze partij verder met de PvdA, daarvoor heeft Klaas nog tot 1948 in de raad gezeten, maar hij voelde zich hier toch niet bij thuis.
Beroep:
bakker
brak_guurtje.jpg leguit_brak_vliegtuig.jpg
60 Guurtje Brak
61 Guurtje (meest rechter vrouw) heeft een reisje gewonnen bij de bakkersbond
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 22 oktober 1925 in Schagerbrug (Zijpe) met Guurtje Brak (afb. 60 en 61), 23 jaar oud. Guurtje is geboren op 13 december 1901 in St. Maartensbrug (Zijpe), dochter van Klaas Brak en Maria (Mietje) Kant. Guurtje is overleden op 1 mei 1995 in Schagen, 93 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Guurtje:
1 Johanna (Joop) Leguit, geboren op 19 september 1926 in Schagen. Volgt XIII-c.
2 Maria (Miek) Leguit, geboren op 5 september 1928 in Schagen. Volgt XIII-d.
3 Dirk Leguit, geboren op 20 mei 1935 in Schagen. Volgt XIII-e.
leguit_johanna.jpg
62 Johanna Leguit
XII-e Johanna Margaretha (Jo) Leguit (afb. 62) is geboren op 5 april 1901 in Schagen, dochter van Dirk Leguit (zie XI-b) en Naatje de Boer. Jo is overleden op 22 mei 1965 in Harlingen, 64 jaar oud. Jo trouwde, 24 jaar oud, op 25 maart 1926 in Schagen met Pieter (Piet) Bosman, 27 jaar oud. Piet is geboren op 17 oktober 1898 in Alkmaar. Piet is overleden op 4 oktober 1972 in Harlingen, 73 jaar oud.
Beroep:
directeur gasfabriek
Kind van Jo en Piet:
1 Antje (Anneke) Bosman, geboren op 14 juli 1927.
leguit_leendert.jpg leguit_leendert2.jpg
63 jeugdfoto Leendert
64 jeugdfoto Leendert
XII-f Leendert Arie Leguit (afb. 63 en 64) is geboren op 4 december 1907 in ’s Gravenzande, zoon van Cornelis (Kees) Leguit (zie XI-f) en Antje van den Ende. Leendert is overleden op 26 mei 1959 in Den Haag, 51 jaar oud. Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 8 januari 1930 in Leiden met Jansje Schellingerhout, 19 jaar oud. Jansje is geboren op 19 februari 1910 in Koudekerke. Jansje is overleden op 2 februari 1959 in ’s Gravenzande, 48 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Jansje:
1 Geertje Leguit, geboren op 1 januari 1933 in ’s Gravenzande.
2 Antje Leguit, geboren op 12 augustus 1935 in ’s Gravenzande.
3 Cornelis Leguit, geboren op 31 oktober 1941 in ’s Gravenzande.
4 Eduard Leguit, geboren op 1 juli 1944 in ’s Gravenzande.
5 Olga Wilhelmina Leguit, geboren op 6 september 1947 in ’s Gravenzande.
leguit_geertje_keesd.jpg
65 jeugdfoto Geertje
XII-g Geertje Leguit (afb. 65) is geboren op 27 december 1916 in ’s Gravenzande, dochter van Cornelis (Kees) Leguit (zie XI-f) en Geertje Wagemaker. Geertje is overleden op 14 februari 1984 in Delft, 67 jaar oud. Zij is begraven in Winkel. Geertje trouwde, 35 jaar oud, op 21 oktober 1952 in ’s Gravenzande met Nicolaas Johannis van Herwerden, 47 jaar oud. Nicolaas is geboren op 6 januari 1905 in Nieuwe Niedorp, zoon van Cornelis Tuinenberg van Herwerden en Maartje Bruin. Nicolaas is overleden op 16 mei 1974 in ’s Gravenzande, 69 jaar oud. Nicolaas is weduwnaar van Christina Albertina Keetman (1904-1949), met wie hij trouwde op 14 juli 1929 in Nieuwe Niedorp.
Beroep:
ambtenaar (Werkte bij het gemeentelijk gasbedrijf van Den Haag als technisch hoofdambtenaar.)
XII-h Jan Leguit is geboren op 18 juli 1911 in Oosthuizen, zoon van Pieter Leguit (zie XI-g) en Antje Verlaan. Jan is overleden op 19 oktober 1982 in Delft, 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: Verhuisde in 1915 naar Broek in Waterland. Heeft ook in Naaldwijk gewoond.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 30 augustus 1934 in ’s Gravenzande met Johanna van Dijk, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 8 juli 1911 in ’s Gravenzande, dochter van Gerrit van Dijk en Johanna Langkester.
XII-i Irene Dorothea Leguit is geboren op 21 augustus 1939 in Amsterdam, dochter van Dirk Cornelis Leguit (zie XI-r) en Elisabeth Antonia Bresson.
Notitie bij Irene: Kreeg 2 dochters, woonde in Amstelveen.
Irene trouwde, 23 jaar oud, op 4 juli 1963 in Amsterdam met J. Severs, ongeveer 28 jaar oud. J. is geboren omstreeks 1935.
XII-j Emile Dick Leguit is geboren op 27 april 1941 in Amsterdam, zoon van Dirk Cornelis Leguit (zie XI-r) en Elisabeth Antonia Bresson. Emile trouwde met N. Braakman. N. is geboren omstreeks 1945.
XII-k Anna Dorothea Leguit is geboren op 28 juni 1915 in Malang (Indonesië), dochter van Cornelis Pieter Leguit (zie XI-s) en Keda N.N.. Anna is overleden op 16 oktober 1969 in Zwolle, 54 jaar oud.
Kind van Anna uit onbekende relatie:
1 Henry Leguit, geboren op 27 januari 1949 in Surabaja (Indonesië).
XII-l Jan Pieter Leguit is geboren op 27 maart 1914 in De Rijp, zoon van Nicolaas Cornelis Leguit (zie XI-y) en Grietje Roemer. Jan is overleden op 22 juli 1990 in Alkmaar, 76 jaar oud.
Beroep:
landmeetkundig ambtenaar
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 7 november 1946 in Purmerend met Catharina (Tinie) Westmijze, 28 jaar oud. Tinie is geboren op 13 juli 1918 in Purmerend.
Kinderen van Jan en Tinie:
1 Annie Margaretha Agatha (Anneke) Leguit, geboren op 12 september 1947 in Elst. Volgt XIII-f.
2 Margaretha Jantiene Leguit, geboren op 2 april 1949 in Elst.
3 Yvonne Marjan Leguit, geboren op 15 maart 1951 in Elst.
4 Nicolaas Cornelis Gerbrand Leguit, geboren op 27 april 1954 in Elst.
XII-m Catherina Dieuwertje Leguit is geboren op 15 september 1915 in De Rijp, dochter van Nicolaas Cornelis Leguit (zie XI-y) en Grietje Roemer. Catherina is overleden op 4 december 1987 in Alkmaar, 72 jaar oud. Catherina trouwde, 25 jaar oud, op 19 juni 1941 in De Rijp met Jan Middelkoop, 26 jaar oud. Jan is geboren op 11 maart 1915 in Twisk.
XII-n Pieter Jan Nicolaas Leguit is geboren op 17 september 1917 in De Rijp, zoon van Nicolaas Cornelis Leguit (zie XI-y) en Grietje Roemer. Pieter trouwde met Aagje Marietje Spaarman. Aagje is geboren omstreeks 1920 in De Rijp.
Kind van Pieter en Aagje:
1 Nicolaas Leguit, geboren op 17 mei 1955 in Purmerend.
Notitie bij Nicolaas: Woont in 2001 in Culemborg. Werkt als managing director in London.
Beroep:
managing director
XII-o Anne Nicolaas Leguit is geboren op 29 augustus 1920 in De Rijp, zoon van Nicolaas Cornelis Leguit (zie XI-y) en Grietje Roemer. Anne is overleden op 2 januari 1969 in Utrecht, 48 jaar oud. Anne trouwde, 24 jaar oud, op 20 september 1944 in De Rijp met Grietje Potgieser, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 10 maart 1922 in De Rijp, dochter van Jacob Potgieser en Geertje Basililus Roda.
Kinderen van Anne en Grietje:
1 Nicolaas Jacobus Andre Leguit, geboren op 12 augustus 1946 in De Rijp.
2 Margaretha Jacoba Basilius Leguit, geboren op 14 december 1950 in De Rijp.
XII-p Shirley Leguit is geboren op 28 februari 1945 in South Dakota (USA), dochter van Nick William Leguit (zie XI-ac) en Idella Bernice Drake. Shirley trouwde met James Kirwan. James is geboren op 31 juli 1942.
Kinderen van Shirley en James:
1 Sharlene Kirwan, geboren op 1 juli 1967.
2 James P. Kirwan, geboren op 20 juli 1969.
3 William Kirwan, geboren op 30 januari 1970.
XII-q Charles Leguit is geboren op 27 augustus 1947 in South Dakota (USA), zoon van Nick William Leguit (zie XI-ac) en Idella Bernice Drake. Charles is overleden.
wildeboer_sharon.jpg
66 Graf Sharon Wildeboer
Charles trouwde, 22 jaar oud, op 20 maart 1970 in Sioux Falls, South Dakota (USA) met Sharon Wildeboer (afb. 66), 18 jaar oud. Sharon is geboren op 2 september 1951 in Sioux Falls, South Dakota (USA), dochter van Martin Wildeboer en Adeline Plucker. Sharon is overleden op 12 juli 2007 in Sioux Falls, South Dakota (USA), 55 jaar oud [bron: www.findagrave.com]. Zij is begraven op 16 juli 2007 in Lennox, South Dakota (USA).
Notitie bij overlijden van Sharon: Sharon Kay Wildeboer was born Sept. 2, 1951 in Sioux Falls, SD, daughter of Martin and Adeline (Plucker) Wildeboer. She grew up in the Chancellor and Parker areas and graduated from Parker High School in 1969. Sharon lived on an acreage near Lennox and was employed at John Morrell & Co. for 22 years. Following an automobile accident in 1992 she moved to Sioux Falls. She lived in her own apartment until December of 2006 when she entered Southridge Health Care Center.
Kind van Charles en Sharon:
1 Winifred (Winnie) Leguit, geboren omstreeks 1971 in South Dakota (USA).
XII-r Maria Leguit is geboren op 3 juli 1943 in Alkmaar, dochter van Pieter Nicolaas Leguit (zie XI-ak) en Catharina Wilhelmina Neerings. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 25 september 1970 in Schoorl met Maurice Léon Raymond Thomas, 27 jaar oud. Maurice is geboren op 22 januari 1943 in Levroux (Indre - Frankrijk), zoon van Raymond Etienne Hilaire Thomas en Yvonne Bisson.
Kinderen van Maria en Maurice:
1 Stéphanie Thomas, geboren op 28 februari 1974 in Brussel Schaerbeek (België).
2 Florence Thomas, geboren op 21 april 1978 in Brussel Ukkel (België).
XII-s Aagje van der Hoeven is geboren op 4 december 1895 in Krommenie, dochter van Gerrit van der Hoeven en Aafje Leguijt (zie XI-an).
Notitie bij Aagje: Aagje is op 3 februari 1921 te Krommenie gehuwd met Jacob Siekerman.
Aagje trouwde, 25 jaar oud, op 3 februari 1921 in Krommenie met Jacob Siekerman, ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1895 in Wormerveer, zoon van Jacob Siekerman en Aafje Stolp.
Beroep:
monteur
XII-t Reijer van der Hoeven is geboren op 29 mei 1904 in Krommenie, zoon van Gerrit van der Hoeven en Aafje Leguijt (zie XI-an). Reijer is overleden op 24 november 1977 in Krommenie, 73 jaar oud. Reijer trouwde, 22 jaar oud, op 28 augustus 1926 in Krommenie met Maartje Leguijt, 19 jaar oud. Zie XI-cc voor persoonsgegevens van Maartje.
Kind van Reijer en Maartje: zie XI-cc.
XII-u Jannetje Leguijt is geboren op 28 december 1893 in Assendelft, dochter van Simon Leguijt (zie XI-ap) en Trijntje Steijn. Jannetje is overleden op 13 mei 1976 in Alkmaar, 82 jaar oud.
Beroep:
gymnastiekleraar
Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 24 juli 1914 in Alkmaar met Cornelis van Sluis, 47 jaar oud. Cornelis is geboren op 30 januari 1867 in De Rijp, zoon van Klaas van Sluis en Maartje Hop. Cornelis is overleden op 30 maart 1931 in Alkmaar, 64 jaar oud.
Beroep:
gymnastiekleraar
Kinderen van Jannetje en Cornelis:
1 Klaas Jacobus Henricus van Sluis, geboren op 16 oktober 1915 in Alkmaar.
2 Catharina Maria van Sluis, geboren op 20 mei 1918 in Alkmaar. Catharina is overleden.
Notitie bij Catharina: Huwde op 27 december 1950 met J.F. van Ginkel.
3 Cornelis van Sluis, geboren op 21 oktober 1920 in Alkmaar. Cornelis is overleden op 12 februari 1921 in Alkmaar, 3 maanden oud.
4 Cornelia van Sluis, geboren op 30 oktober 1921 in Alkmaar.
5 Jeanette van Sluis, geboren op 13 november 1925 in Alkmaar.
Notitie bij Jeanette: Huwde op 19-10-1946 met P. van der Meulens.
XII-v Jan Leguijt is geboren op 19 juli 1903 in Krommenie, zoon van Simon Leguijt (zie XI-ap) en Trijntje Steijn.
Notitie bij de geboorte van Jan: Mogelijk geboren aan de Vaartdijk te Assendelft in plaats van te Krommenie.
Jan is overleden op 24 augustus 1979 in Assendelft, 76 jaar oud.
Beroepen:
timmerman
aannemer
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 2 juli 1927 in Assendelft met Klaasje Poepjes, 24 jaar oud. Klaasje is geboren op 2 juli 1903 in Lemsterland, dochter van Lambertus Poepjes en Fenna Boonstra.
Notitie bij de geboorte van Klaasje: Andere bron vermeld als geboortedatum 3 juli 1903, controleren.
Klaasje is overleden op 24 augustus 1979 in Zaanstad, 76 jaar oud.
Kinderen van Jan en Klaasje:
1 Simon Lambertus Leguijt, geboren op 14 februari 1930 in Assendelft. Volgt XIII-g.
2 Lambertus Jan Leguijt, geboren op 6 maart 1935 in Assendelft. Volgt XIII-h.
XII-w Pieter Leguijt is geboren op 7 augustus 1909 in Assendelft, zoon van Simon Leguijt (zie XI-ap) en Trijntje Steijn. Pieter is overleden op 26 augustus 1983 in Heemskerk, 74 jaar oud. Hij is begraven in Assendelft.
Beroep:
schilder
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 24 mei 1935 in Assendelft met Theuntje Boet, 23 jaar oud. Theuntje is geboren op 12 september 1911 in Assendelft. Theuntje is overleden op 18 februari 1982 in Zaanstad, 70 jaar oud. Zij is begraven in Assendelft.
Kinderen van Pieter en Theuntje:
1 Adrie Trien Leguijt, geboren op 31 oktober 1938 in Assendelft. Volgt XIII-i.
2 Tine Leguijt, geboren op 16 november 1947 in Assendelft. Tine is overleden op 17 november 1947 in Wormerveer, 1 dag oud.
XII-x Trijntje Leguijt is geboren op 24 mei 1924 in Krommenie, zoon van Klaas Leguijt (zie XI-aq) en Maartje van den Broek.
Notitie bij Trijntje: Huwde op 3-5-1947 na de dood van haar zoon Martin (nadere gegevens onbekend, bron R.G. Louw).
Kind van Trijntje uit onbekende relatie:
1 Martin Leguijt, geboren op 12 november 1946 in Krommenie. Martin is overleden op 20 januari 1947 in Zaandam, 2 maanden oud.
XII-y Jan Leguijt is geboren op 27 oktober 1916 in Krommenie, zoon van Melgert Leguijt (zie XI-at) en Willempje Aafjes. Jan is overleden op 27 november 1998, 82 jaar oud. Hij is begraven in Assendelft. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 24 juni 1941 met Antje (Annie) Kwantes, 18 jaar oud. Annie is geboren op 14 juli 1922 in Assendelft. Annie is overleden op 6 oktober 2002 in Assendelft, 80 jaar oud.
Kinderen van Jan en Annie:
1 Gerrit Leguijt, geboren op 29 december 1945 in Assendelft. Gerrit is overleden op 12 januari 1946 in Zaandam, 14 dagen oud.
2 Wil Leguijt, geboren omstreeks 1950.
3 Uut Leguijt, geboren omstreeks 1950.
4 Ank Leguijt, geboren omstreeks 1950.
XII-z Pieter Cornelis (Cor) Leguijt is geboren op 9 januari 1925 in Assendelft, zoon van Melgert Leguijt (zie XI-at) en Willempje Aafjes. Cor is overleden op 26 juni 1995 in Assendelft, 70 jaar oud. Hij is gecremeerd in Zaandam.
Notitie bij overlijden van Cor: as verstrooid in Assendelft
Cor trouwde, 29 jaar oud, op 10 maart 1954 in Oterleek met Marie (Rie) Krul, 24 jaar oud. Rie is geboren op 23 februari 1930 in Schermer. Rie is overleden op 7 juni 2002 in Assendelft, 72 jaar oud.
Kinderen van Cor en Rie:
1 Melchert Leguijt, geboren op 11 april 1955 in Assendelft. Volgt XIII-j.
2 Reindert Leguijt, geboren op 24 mei 1958 in Assendelft. Reindert is kinderloos.
3 Catharina (Tina) Leguijt, geboren op 21 april 1966 in Assendelft. Volgt XIII-k.
XII-aa Anna Leguijt is geboren op 22 april 1894 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Anna is overleden op 20 november 1981 in Zaanstad, 87 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 18 december 1918 in Wormerveer met Jasper Sman, 23 jaar oud. Jasper is geboren op 31 maart 1895 in Wormerveer, zoon van Jasper Sman en Duifje Heere. Jasper is overleden op 16 oktober 1970 in Wormerveer, 75 jaar oud.
Notitie bij Jasper: Caféhouder van café "Sleepdienst" te Wormerveer. Hij begon als knecht in het cafébedrijf van zijn vader, waar ook zijn toekomstige vrouw als dienstmeisje werkzaam was.
Beroep:
kastelein
Kinderen van Anna en Jasper:
1 Jacoba Sman, geboren op 18 oktober 1919 in Wormerveer.
Notitie bij Jacoba: Huwde op 4 december 1940 met H. van Wijnen.
2 Jasper Sman, geboren op 19 juli 1925 in Wormerveer.
Notitie bij Jasper: Huwde op 4 april 1950 met E. de Jong.
XII-ab Guurtje Leguijt is geboren op 24 juni 1895 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Guurtje is overleden op 14 december 1978 in Zaanstad, 83 jaar oud. Guurtje trouwde, 25 jaar oud, op 22 oktober 1920 in Krommenie met Jacob Hart, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 23 maart 1896 in Krommenie, zoon van Maarten Hart en Aafje Oosthuizen. Jacob is overleden op 25 augustus 1964 in Zaandam, 68 jaar oud.
Beroep:
tekenaar
Kind van Guurtje en Jacob:
1 Maarten Hart, geboren op 6 oktober 1921 in Krommenie.
XII-ac Jacoba Leguijt is geboren op 29 januari 1897 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Jacoba is overleden op 12 maart 1979 in Zaanstad, 82 jaar oud. Jacoba trouwde, 21 jaar oud, op 28 februari 1918 in Krommenie met Abraham de Jong, 21 jaar oud. Abraham is geboren op 17 mei 1896 in Wormerveer, zoon van Leendert de Jong en Guurtje Andrea. Abraham is overleden.
Beroep:
timmermansknecht
XII-ad Melchert Leguijt is geboren op 6 mei 1900 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Melchert is overleden op 21 december 1977 in Zaanstad, 77 jaar oud.
Beroep:
aannemer
Melchert trouwde, 26 jaar oud, op 7 april 1927 in Krommenie met Klasina van Eden, 23 jaar oud. Klasina is geboren op 10 oktober 1903 in Krommenie.
Kinderen van Melchert en Klasina:
1 Pieter Leguijt, geboren op 6 juni 1930 in Krommenie. Volgt XIII-l.
2 Annie Leguijt, geboren op 7 februari 1944 in Krommenie. Volgt XIII-m.
XII-ae Alida Maria Leguijt is geboren op 23 december 1901 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Alida trouwde, 19 jaar oud, op 24 november 1921 in Zaandijk met Simon Oenen, ongeveer 20 jaar oud. Simon is geboren omstreeks 1901 in Zaandijk, zoon van Simon Oenen en Haasje Bergers.
Beroep:
palingroker
XII-af Johannes Pieter (Jan Piet) Leguijt is geboren op 23 januari 1903 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Jan Piet is overleden op 23 april 1977 in Zaanstad, 74 jaar oud.
Beroepen:
timmerman
aannemer
Jan Piet trouwde, 30 jaar oud, op 17 januari 1934 in Wormerveer met Mina Dik, 28 jaar oud. Mina is geboren op 19 december 1905 in Wormerveer.
Kinderen van Jan Piet en Mina:
1 Jacoba (Co) Leguijt, geboren op 3 mei 1934 in Krommenie. Volgt XIII-n.
2 Jacob Leguijt, geboren op 5 augustus 1937 in Krommenie. Volgt XIII-o.
XII-ag Hendrika Leguijt is geboren op 4 februari 1906 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Hendrika is overleden op 8 juli 1994 in Zaandam, 88 jaar oud [bron: stamboom.vanderhof.nl]. Hendrika trouwde, minstens 51 jaar oud, na 1957 in Wormerveer [bron: stamboom.vanderhof.nl] met Hendrik Willem van der Hoff, minstens 64 jaar oud. Hendrik is geboren op 5 november 1893 in Hardinxveld [bron: stamboom.vanderhof.nl], zoon van Gerrit van der Hoff en Elisabeth Koster. Hendrik is overleden op 17 januari 1975 in Hardinxveld, 81 jaar oud. Hendrik trouwde voorheen op 18 juni 1919 in Wormerveer met Anna (Annie) Schouten (1894-1957).
XII-ah Klaas Leguijt is geboren op 21 november 1911 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie XI-av) en Jacoba van den Kommer. Klaas is overleden op 5 juli 1981 in Zaanstad, 69 jaar oud.
Beroepen:
metselaar
aannemer
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 6 juni 1935 in Krommenie met Alida Johanna Akkerman, 22 jaar oud. Alida is geboren op 23 januari 1913 in Krommenie.
Kinderen van Klaas en Alida:
1 Hendrik Leguijt, geboren op 23 maart 1936 in Assendelft. Volgt XIII-p.
2 Pieter Leguijt, geboren op 21 juni 1938 in Assendelft. Volgt XIII-q.
3 Nelly Jacoba Leguijt, geboren op 12 maart 1941 in Assendelft. Volgt XIII-r.
4 Jacoba Leguijt, geboren op 16 oktober 1942 in Assendelft. Volgt XIII-s.
XII-ai Trijntje Leguijt is geboren op 9 juni 1894 in Krommenie, dochter van Hendrik Leguijt (zie XI-aw) en Gezina Jongejans. Trijntje is overleden op 20 mei 1940 in Ammerstol, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Haar overlijden wordt op 30 mei 1940 in de gemeente Rhenen ingeschreven.
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 13 december 1917 in Krommenie met Jan Herman de Ru, 27 jaar oud. Jan is geboren op 13 augustus 1890 in Breukelen-Nijenrode, zoon van Huibertus de Ru en Gijsje Berdina Daamen. Jan is overleden op 1 juni 1967 in Wageningen, 76 jaar oud. Jan trouwde later op 16 september 1942 in Alkmaar met Meins Berkhout (geb. 1893).
Notitie bij Jan: Hertrouwde met zijn schoonzus Meins Berkhout.
Beroep:
timmerman
XII-aj Melgert Leguijt is geboren op 19 september 1895 in Krommenie, zoon van Hendrik Leguijt (zie XI-aw) en Gezina Jongejans. Melgert is overleden op 23 januari 1941 in Alkmaar, 45 jaar oud.
Beroepen:
scheepstimmerman
winkelier
Melgert trouwde, 24 jaar oud, op 26 mei 1920 in Alkmaar met Meins Berkhout, 26 jaar oud. Meins is geboren op 31 oktober 1893 in Alkmaar, dochter van Johan Wilhelm Berkhout en Jantje Jacobsd Bregman. Meins trouwde later op 16 september 1942 in Alkmaar met Jan Herman de Ru (1890-1967).
Notitie bij Meins: Hertrouwde met haar zwager Jan Herman de Ru.
Kinderen van Melgert en Meins:
1 Hendrik Leguijt, geboren op 1 januari 1922 in Krommenie.
2 Jeanette Johanna Leguijt, geboren op 30 november 1924 in Alkmaar. Volgt XIII-t.
XII-ak Anna Leguijt is geboren op 19 maart 1899 in Krommenie, dochter van Hendrik Leguijt (zie XI-aw) en Gezina Jongejans. Anna is overleden op 13 mei 1943 in Zaanstad, 44 jaar oud. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 28 oktober 1920 in Krommenie met Willem Luijting, 23 jaar oud. Willem is geboren op 2 april 1897 in Krommenie, zoon van Johannes Luijting en Catharina Emmerig.
Beroep:
timmerman
XII-al Anna Leguijt is geboren op 24 april 1900 in Krommenie, dochter van Klaas Leguijt (zie XI-ax) en Maartje Oosthuizen. Anna is overleden op 14 juni 1991 in Zaanstad, 91 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 3 december 1924 in Krommenie met Leendert Andrea, 25 jaar oud. Leendert is geboren op 11 januari 1899 in Wormerveer. Leendert is overleden op 23 september 1967 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Kinderen van Anna en Leendert:
1 Maartje Andrea, geboren op 8 september 1925 in Wormerveer.
2 Leendert Andrea, geboren op 22 maart 1934 in Wormerveer.
Notitie bij Leendert: Huwde op 16-5-1961 met S. Rudzik.
3 Anna Andrea, geboren op 12 juni 1936 in Wormerveer.
Notitie bij Anna: Huwde op 9-5-1963 met H. Pijnenburg.
XII-am Gerrit Jan Leguijt is geboren op 19 februari 1904 in Krommenie, zoon van Klaas Leguijt (zie XI-ax) en Maartje Oosthuizen. Gerrit is overleden op 28 september 1956 in Krommenie, 52 jaar oud.
Beroep:
losarbeider
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 16 december 1928 in Krommenie met Aafje Kuilman, 23 jaar oud. Aafje is geboren op 22 december 1904 in Assendelft.
Kinderen van Gerrit en Aafje:
1 Cornelia Leguijt, geboren op 9 december 1928 in Krommenie. Volgt XIII-u.
2 Maartje Leguijt, geboren op 19 november 1930 in Krommenie.
XII-an Melchert Leguijt is geboren op 11 september 1909 in Krommenie, zoon van Arie Leguijt (zie XI-ay) en Trijntje Oosthuizen. Melchert is overleden, 89 jaar oud. Hij is begraven op 1 maart 1999 in Krommeniedijk. Melchert trouwde, 28 jaar oud, op 4 juni 1938 in Wormerveer met Hendrika Wilhelmina Aleida ter Molen, 25 jaar oud. Hendrika is geboren op 20 juli 1912 in Wormerveer. Hendrika is overleden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 17 juni 1994 in Krommeniedijk.
Kind van Melchert en Hendrika:
1 Trijntje Leguijt, geboren op 5 december 1941 in Krommenie. Trijntje is overleden op 8 december 1941 in Krommenie, 3 dagen oud.
XII-ao Aafje Leguijt is geboren op 21 oktober 1913 in Krommenie, dochter van Arie Leguijt (zie XI-ay) en Trijntje Oosthuizen. Aafje trouwde, 26 jaar oud, op 12 oktober 1940 met J.L.J. Marcusse, ongeveer 30 jaar oud. J.L.J. is geboren omstreeks 1910.
annie_leguijt_en_cornelis_caro_27_7_1931.jpg
67 huwelijk Annie en Cornelis
XII-ap Anna Magdalena (Annie) Leguijt (afb. 67) is geboren op 19 augustus 1906 in Krommenie, dochter van Jacobus Leguijt (zie XI-az) en Magdalena Blom. Annie is overleden op 1 juli 1974 in Zaanstad, 67 jaar oud. Annie trouwde, 24 jaar oud, op 27 juli 1931 in Krommenie [bron: Erna Braas] met Cornelis Caro, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 31 december 1906 in Krommenie, zoon van Jacob Caro en Petronella van Eden. Cornelis is overleden op 4 oktober 1979 in Zaanstad, 72 jaar oud.
Beroep:
verffabrikant
XII-aq Pieter Leguijt is geboren op 20 augustus 1909 in Krommenie, zoon van Jacobus Leguijt (zie XI-az) en Magdalena Blom. Pieter is overleden op 26 januari 2005, 95 jaar oud [bron: Agaat Leguijt].
Beroepen:
schilder
behanger
glaszetter
Pieter:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30 november 1932 in Koog aan de Zaan met Guurtje Goedhart, 22 jaar oud. Guurtje is geboren op 23 juli 1910 in Koog aan de Zaan, dochter van Jan Goedhart en Maartje Goedhart. Zij is gedoopt op 24 maart 1929 in Koog aan de Zaan. Guurtje is overleden op 20 oktober 1973 in Zaandam, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 18 maart 1975 in Jisp met Aafje Helena de Vries, 65 jaar oud. Aafje is geboren op 22 juni 1909 in Uitgeest. Aafje is overleden op 12 augustus 1997 in Egmond aan Zee, 88 jaar oud.
Notitie bij Aafje: Geboorte mogelijk 23 juni 1909.
Kinderen van Pieter en Guurtje:
1 Jacobus (Jaap) Leguijt, geboren op 24 augustus 1934 in Krommenie. Volgt XIII-v.
2 Jan Cornelis Leguijt, geboren op 25 april 1938 in Krommenie. Volgt XIII-w.
3 Marlena Leguijt, geboren op 25 december 1939 in Krommenie. Volgt XIII-x.
4 Agaat Leguijt, geboren op 2 april 1942 in Krommenie. Volgt XIII-y.
XII-ar Melgert Leguijt is geboren op 15 januari 1920 in Krommenie, zoon van Jacobus Leguijt (zie XI-az) en Magdalena Blom. Melgert is overleden op 16 maart 2005 in Wormerveer, 85 jaar oud. Melgert trouwde, 27 jaar oud, op 28 mei 1947 in Wormerveer met Neeltje Stolp, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 28 september 1920 in Wormerveer.
Kinderen van Melgert en Neeltje:
1 Jacobus (Jaap) Leguijt, geboren op 28 april 1948 in Krommenie. Volgt XIII-z.
2 Johannes Cornelis Leguijt, geboren op 10 mei 1951 in Krommenie. Johannes is overleden op 13 mei 1951 in Krommenie, 3 dagen oud.
3 Magdalena Stella Leguijt, geboren op 24 maart 1953 in Krommenie. Volgt XIII-aa.
4 Melgert Jan Leguijt, geboren op 5 juli 1954 in Krommenie. Volgt XIII-ab.
pieter_leguit_dr.jpg
68 Pieter Leguit dr
XII-as Pieter Leguit (afb. 68) is geboren op 16 juli 1911 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie XI-bd) en Lijsbet Kok. Pieter is overleden op 13 maart 1997, 85 jaar oud. Hij is begraven in Landsmeer.
Notitie bij Pieter: [bron Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde]
in memoriam dr. P. Leguit sr.
Piet Leguit werd op 16 juli 1911 geboren te Landsmeer. Hij bezocht de HBS in Purmerend en studeerde medicijnen in Amsterdam. In 1936 deed hij artsexamen aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Hij werd in 3 jaren opgeleid tot algemeen chirurguroloog onder leiding van dr.Backer en Van Capellen in de A-kliniek van het Binnengasthuis, waaraan hij in diverse functies tot aan zijn pensionering verbonden zou blijven. In de chirurgische kliniek van het Binnengasthuis was hij achtereenvolgens korte tijd werkzaam als waarnemend directeur, chef de clinique en later chef de policlinique. Hij heeft daar gewerkt onder drie hoogleraren, namelijk Kummer, Van Enst en Brummelkamp. Gedurende meer dan 30 jaar heeft hij hele generaties assistenten, co-assistenten en studenten onderricht gegeven in de principes van de algemene chirurgie, colleges gegeven en examens afgenomen.

In de oorlogsjaren promoveerde hij bij Eemland in 1942 op een onderwerp van prof. Noordenbos: De habituele schouderluxatie, omdat Noordenbos intussen ontslagen was uit zijn functie en in het concentratiekamp Buchenwald zat. In latere jaren verschenen er nog enkele publicaties van de hand van Leguit over de behandeling van osteomyelitis en brandwonden. Dit resulteerde onder meer in het toentertijd ettelijke malen herdrukte boek Brandwonden, dat hij schreef met Tutijn Noltenius en Hoorweg.

Teneinde de mogelijkheid van een brandwondencentrum in het Binnengasthuis te onderzoeken, maakte hij in 1953 een 5 weken lange studiereis naar de VS. Destijds was dat een hele onderneming met twee tussenlandingen en een gemaximeerde deviezentoelage van 10,- per dag inclusief reis- en verblijfkosten. Tijdens deze studiereis onderkende hij het belang van internationale contacten, niet alleen voor hoogleraren, maar ook voor plaatselijke chirurgen. Samen met de collegae Glazenburg en Ruding was hij medeoprichter van de Nederlandse sectie van het International College of Surgeons, die tijdens zijn bestuursperiode een grote bloei doormaakte. Zijn enthousiasme voor deze vereniging deed velen besluiten om lid te worden. Aanvankelijk ondervond deze vereniging veel kritiek omdat men het niet juist vond dat naast het wetenschappelijke programma een sociaal ‘pretprogramma’ werd geboden, mede om het bezoek van internationale contacten aan te moedigen.

Bij zijn pensionering na bijna 40 jaar dienst in het Binnengasthuis ontving hij een koninklijke onderscheiding wegens zijn vele verdiensten in de plaatselijke gezondheidszorg en zijn werkzaamheden in diverse colleges, waaronder het medisch tuchtcollege.

Zijn belangstelling voor het vak was groot en hij kende nooit vermoeidheid; hij zette zijn eigen praktijk dan ook tot op 70-jarige leeftijd voort. Grote bekendheid kreeg hij in Amsterdam in de jaren vijftig en zestig. Er was een schrijnend beddentekort. Ziekenfondspatiënten werden tot ver buiten de stad geopereerd. Het vinden van een bed bij een acute opname van een particulier verzekerde patiënt kostte veel tijd, ofschoon Leguit toegang had tot bijna alle ziekenhuizen in Amsterdam. Uiteindelijk concentreerde hij zich op de Boerhaave Kliniek en de Ziekenverpleging Prinsengracht. Hij stond bekend als een behendig en snel operateur. De meeste indruk maakte zijn warme en charmante persoonlijkheid, alsmede zijn onfeilbaar geheugen voor details van patiënten, die hij zich na jaren nog met naam en toenaam herinnerde. Het personeel waardeerde het dat hij de naam kende van alle verplegenden, van leidinggevenden tot de jongste leerling. Het kostte hem geen moeite: ‘Het blijft gewoon hangen’, zei hij altijd.

Hij interesseerde zich altijd voor de geschiedenis van Waterland en voor bekende personen uit de vaderlandse geschiedenis. Toentertijd was er niet veel vrije tijd met een praktijk aan huis en een 6-daagse werkweek. In zijn spaarzame vrije dagen genoot hij van kamperen met zijn familie in de Drentse bossen en van schaatstochten door het hem dierbare Noord-Hollandse landschap met Henk Stalman of met zijn vrouw en kinderen. Na zijn pensionering kwam er wat meer tijd voor golf, lezen en reizen naar Ierland.

Tot op hoge leeftijd bleef hij geïnteresseerd de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde bezoeken, alwaar hij meer belangstelling had voor het wel en wee van collegae dan voor de laatste technische snufjes. De laatste twee jaar ging zijn lichamelijke en geestelijke toestand gestadig achteruit. Hij aanvaardde dit met blijmoedige tevredenheid. Op 13 maart 1997 is hij in zijn eigen huis overleden. In onze herinnering leeft hij voort als een kundig chirurg en een warme en innemende, aimabele persoonlijkheid.
Beroep:
chirurg
Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 31 augustus 1942 in Amsterdam met Elsje Anna Tillema, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Elsje: Trouwdatum niet helemaal zeker, controleren.
Elsje is geboren op 8 maart 1912 in Semarang (Indonesië), dochter van Hendrik Freerk Tillema en Anna Sophia Weehuizen. Elsje is overleden op 29 oktober 1999 in Amsterdam, 87 jaar oud.
Beroep:
kinderarts
Kinderen van Pieter en Elsje:
1 Pieter Leguit, geboren op 8 november 1943 in Amsterdam. Volgt XIII-ac.
2 Freerk Anne Leguit, geboren op 28 april 1945 in Amsterdam. Volgt XIII-ad.
3 Elise Anna Leguit, geboren op 8 oktober 1946 in Amsterdam. Volgt XIII-ae.
4 Dirk Leguit, geboren op 12 september 1948 in Amsterdam. Volgt XIII-af.
XII-at Arie Leguit is geboren op 16 september 1913 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie XI-bd) en Lijsbet Kok. Arie is overleden op 15 juli 1991 in Landsmeer, 77 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 11 december 1936 in Landsmeer met Maartje Wals, 20 jaar oud. Maartje is geboren op 12 februari 1916 in Amsterdam, dochter van Hendrik Wals en Aafje de Ruiter. Maartje is overleden op 9 oktober 1997 in Amsterdam, 81 jaar oud.
XII-au Willem Dirk Leguit is geboren op 29 september 1920 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie XI-bd) en Lijsbet Kok. Willem is overleden op 4 januari 1982 in Landsmeer, 61 jaar oud. Hij is begraven in Landsmeer. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 29 mei 1946 in Amsterdam met Elizabeth Stout, 29 jaar oud. Elizabeth is geboren op 22 februari 1917 in Alblasserdam.
XII-av Henderik (Henk) Leguit is geboren op 26 april 1923 in Landsmeer, zoon van Pieter Leguit (zie XI-bd) en Lijsbet Kok. Henk is overleden op 9 april 2001 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij Henk: Kreeg 2 kinderen.
Henk trouwde, 24 jaar oud, op 21 oktober 1947 in Landsmeer met Jannigje Dorrestijn, 22 jaar oud. Jannigje is geboren op 2 november 1924 in Landsmeer.
XII-aw Geertruida Wijnanda Leguit is geboren op 10 april 1919 in Landsmeer, dochter van Pieter Leguit (zie XI-bi) en Grietje Wals. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 15 oktober 1942 in Landsmeer met P. Lelie, ongeveer 22 jaar oud. P. is geboren omstreeks 1920.
XII-ax Wijnanda Anna Leguit is geboren op 6 september 1921 in Landsmeer, dochter van Pieter Leguit (zie XI-bi) en Grietje Wals. Wijnanda is overleden op 24 september 2003 in Hoorn, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op 29 september 2003 in Hoorn. Wijnanda trouwde, 21 jaar oud, op 15 oktober 1942 in Landsmeer met Cornelis Willem Wals, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 24 februari 1917 in Landsmeer, zoon van Cornelis Wals en Neeltje Dubbelt. Cornelis is overleden vóór 2003, ten hoogste 86 jaar oud.
XII-ay Lize Johanna Leguit is geboren op 9 maart 1953 in Oostzaan, dochter van Jan Leguit (zie XI-bp) en Johanna Jacoba (Annie) Abrahamsz. Lize trouwde, 20 jaar oud, op 7 juni 1973 met R. Koele, ongeveer 23 jaar oud. R. is geboren omstreeks 1950.
XII-az Cornelis Leguijt is geboren op 5 januari 1909 in Landsmeer, zoon van Gijsbert Leguijt (zie XI-bt) en Sibbeltje Oostindië. Cornelis is overleden op 26 juli 1978 in Arnhem, 69 jaar oud.
Beroep:
leraar
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 29 december 1932 in Landsmeer met Elisabeth (Bets) van der Zanden, 21 jaar oud. Bets is geboren op 26 augustus 1911 in Landsmeer, dochter van Steven Lambertus van der Zanden en Maartje Goede. Bets is overleden op 24 augustus 1995, 83 jaar oud. Zij is begraven op 29 augustus 1995 in Dieren.
Kinderen van Cornelis en Bets:
1 Sybela Corelly (Elly) Leguijt, geboren op 13 april 1936 in Landsmeer. Volgt XIII-ag.
2 Olga Maria Elisabeth Leguijt, geboren op 27 september 1939 in Landsmeer. Volgt XIII-ah.
3 Gijsbert Cornelis (Gijs) Leguijt, geboren op 1 september 1943 in Landsmeer.
Notitie bij Gijs: Huwde met Joke (achternaam onbekend), woonde in 1995 te Dieren.
4 Maria Irene (Irene) Leguijt, geboren op 6 september 1945 in Amsterdam. Volgt XIII-ai.
5 Elisabeth Johanna (Hanneke) Leguijt, geboren op 9 juli 1948 in Amsterdam. Volgt XIII-aj.
XII-ba Jacob Leguijt is geboren op 2 oktober 1910 in Landsmeer, zoon van Gijsbert Leguijt (zie XI-bt) en Sibbeltje Oostindië. Jacob is overleden op 9 november 1987 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Beroepen:
pakhuisknecht
boterhandelaar
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 10 november 1938 in Landsmeer met Grietje Meester, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 27 november 1912 in Landsmeer.
Kind van Jacob en Grietje:
1 Sybelle Catharina Leguijt, geboren op 12 juli 1942 in Landsmeer. Volgt XIII-ak.
XII-bb Jan Leguijt is geboren op 20 oktober 1913 in Landsmeer, zoon van Gijsbert Leguijt (zie XI-bt) en Sibbeltje Oostindië. Jan is overleden op 10 januari 1983 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Beroep:
kruidenier
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 4 februari 1937 in Landsmeer met Pietertje Bakker, 24 jaar oud. Pietertje is geboren op 12 april 1912 in Landsmeer.
Kinderen van Jan en Pietertje:
1 Sybela Leguijt, geboren op 6 augustus 1938 in Landsmeer. Volgt XIII-al.
2 Gijsbertus (Bert) Leguijt, geboren op 31 maart 1944 in Landsmeer.
Beroepen:
kruidenier
ambtenaar
buschauffeur
XII-bc Jantje Leguijt is geboren op 23 juli 1915 in Landsmeer, dochter van Gijsbert Leguijt (zie XI-bt) en Sibbeltje Oostindië. Jantje is overleden op 7 juli 2009 in Landsmeer, 93 jaar oud. Zij is begraven in Landsmeer. Jantje trouwde, 26 jaar oud, op 31 maart 1942 met Louis Poulain, ongeveer 32 jaar oud. Louis is geboren omstreeks 1910. Louis is overleden vóór 7 juli 2009, ten hoogste 99 jaar oud.
XII-bd Gijsbertus Leguijt is geboren op 29 maart 1919 in Landsmeer, zoon van Gijsbert Leguijt (zie XI-bt) en Sibbeltje Oostindië. Gijsbertus is overleden op 11 april 1997, 78 jaar oud. Hij is begraven in Landsmeer. Gijsbertus trouwde, 22 jaar oud, op 18 september 1941 met Klaartje Pauw, 22 jaar oud. Klaartje is geboren op 16 maart 1919. Klaartje is overleden op 5 november 2001, 82 jaar oud. Zij is begraven in Landsmeer.
XII-be Klaas Leguijt is geboren op 14 juni 1920 in Landsmeer, zoon van Gijsbert Leguijt (zie XI-bt) en Sibbeltje Oostindië. Klaas is overleden op 7 juli 1984 in Beverwijk, 64 jaar oud. Hij is begraven in Landsmeer.
Beroep:
assistent accountant
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 16 december 1943 in Landsmeer met Helena Ietje Sloof, 22 jaar oud. Helena is geboren op 3 mei 1921 in Rotterdam.
Kinderen van Klaas en Helena:
1 Cornelis Robert Leguijt, geboren op 26 oktober 1946 in Amsterdam. Volgt XIII-am.
2 Bernardus Floris Leguijt, geboren op 3 oktober 1948 in Amsterdam.
XII-bf Trijntje Leguijt is geboren op 26 juni 1911 in Krommenie, dochter van Jan Leguijt (zie XI-bu) en Trijntje Pot. Trijntje is overleden op 12 augustus 1999 in Zaandam, 88 jaar oud. Zij is begraven op 16 augustus 1999 in Wormerveer. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 25 augustus 1937 in Wormerveer met Hendrik van der Kwaak, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 25 juli 1913 in Wormerveer, zoon van Pieter van der Kwaak en Sara Zwaan. Hendrik is overleden op 8 januari 1965 in Wormerveer, 51 jaar oud.
Beroepen:
betonvlechter
siloarbeider meelfabriek
Rechercheur P.O.D.
bedrijfsleider
expeditiechef
fabriekschef
Kinderen van Trijntje en Hendrik:
1 Pieter van der Kwaak.
2 Jurie Jan van der Kwaak.
3 Hendrik van der Kwaak.
4 Tine Irene van der Kwaak.
leguijt_cornelis.jpg
69 Cornelis Leguijt en Petronella Jacobsen
XII-bg Cornelis Leguijt (afb. 69) is geboren op 3 augustus 1921 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie XI-bv) en Aagje Krijgsman. Cornelis is overleden op 19 augustus 1988 in Colmschate (Deventer), 67 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Uit De Typhoon van maandag 11 januari 1960 naar aanleiding van de opening van de Lindenboomschool te Koog aan de Zaan op 9 januari1 1960. Met dank aan Jan Leguijt.

Concierge C. Leguijt haalde ’s nachts kaas en worst
Een plaatselijke kruidenier moet in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn oren niet vertrouwd hebben, toen er omstreeks half twee op de bel werd gedrukt. Het was evenwel geen kwajongen die dit presteerde, maar de concierge van de nieuwe Lindenboomschool, de heer C. Leguijt. Op genoemd tijdstip was men in de school nog volop aan het werk en om de stemming er in te houden wilde men kaas en worst laten aanrukken. De heer Leguijt bleek best aan dit verzoek te kunnen voldoen: binnen een kwartier was het gevraagde bij de hongerige werklieden aanwezig.

Dat de heer Leguijt midden in de nacht ook nog aan het werk was, is een bewijs van de geestdrift waarmee hij zich aan zijn nieuwe taak wijdt. Het werk werd overigens voortgezet tot half vier. "Het is geen moeite meer om naar bed te gaan", zei de pas benoemde concierge en ging gewoon door.

Tot zaterdagavond twaalf uur, toen hij eindelijk met een diepe zucht de laatste bezoeker de deur zag uitgaan. Er waren ruim 2000 mensen geweest op deze openingsdag. Alles was evenwel prima verlopen, hoewel vrij al het werk ook voor de heer Leguijt nieuw was. Niet alleen op vrijdag en zaterdag moest er hard gewerkt worden. Ook op de daaraan voorafgaande dagen was het iedere avond tegen twaalf uur, voordat de heer Leguijt en zijn echtgenote (die ook steeds in touw was) naar huis gingen.

Nu is het iets rustiger, hoewel alles nog vreemd is. De heer Leguijt is evenwel vast van plan zijn werk zo goed mogelijk te verrichten. "Het zal wel eens druk zijn met de zaal" zegt hij "Maar dat hindert niet. Ik heb er echt zin in".
Beroep:
conciërge Lindenboomschool   [bron: Jan Leguijt]
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 16 augustus 1945 in Krommenie met Petronella Jacobsen, 22 jaar oud. Petronella is geboren op 29 oktober 1922 in Wormer, dochter van Jan Jacobsen en Bregje Rond. Petronella is overleden op 15 maart 2009 in Colmschate (Deventer), 86 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Petronella:
1 Brigina Agatha (Ineke) Leguijt, geboren op 10 maart 1946 in Zaandijk. Volgt XIII-an.
2 Cornelis (Kees) Leguijt, geboren op 20 februari 1949 in Krommenie. Volgt XIII-ao.
3 Jan Leguijt, geboren op 19 oktober 1954 in Koog aan de Zaan. Volgt XIII-ap.
XII-bh Jan Leguijt is geboren op 19 maart 1926 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie XI-bv) en Aagje Krijgsman.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Erwin Leguijt.
2 Jessica Leguijt.
3 Ariëlle Daphne Leguijt.
XII-bi Gijsbertus (Bert) Leguijt is geboren op 14 augustus 1931 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie XI-bv) en Aagje Krijgsman. Bert trouwde met Theresia Gerarda Klijn. Theresia is geboren op 14 juni 1938 in Uitgeest. Theresia is overleden op 21 juli 2010 in Krommenie, 72 jaar oud.
Kind van Bert en Theresia:
1 Cor Leguijt, geboren op 4 mei 1966 in Krommeniedijk.
XII-bj Jacob (Jaap) Leguijt is geboren op 7 juli 1923 in Rotterdam, zoon van Jacob Leguijt (zie XI-bx) en Maretje Wiedemeijer. Jaap trouwde met Marietje (Riet) Visser. Riet is geboren op 12 juni 1924, dochter van Willem Visser en Jacoba Klaver. Riet is overleden op 15 maart 1968, 43 jaar oud.
Kinderen van Jaap en Riet:
1 Jacob (Jaap) Leguijt, geboren op 9 november 1952. Volgt XIII-aq.
2 Jacoba (Cobien) Leguijt, geboren op 7 november 1957. Volgt XIII-ar.
3 Marcus Leguijt, geboren op 16 januari 1961. Volgt XIII-as.
XII-bk Cornelia Marie Leguijt is geboren op 28 juni 1930 in Amsterdam, dochter van Jacob Leguijt (zie XI-bx) en Maretje Wiedemeijer. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 29 oktober 1953 met H. Hendrikse, ongeveer 23 jaar oud. H. is geboren omstreeks 1930.
XII-bl Guurtje Leguijt is geboren op 15 februari 1924 in Ilpendam, dochter van Cornelis Leguijt (zie XI-by) en Magdalena Margaretha (Lena) Smout.
Beroepen:
fabrieksarbeider
kamermeisje
spoelster
Guurtje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 20 september 1944 in Ilpendam met Pieter Schaft, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 11 mei 1917 in Oostzaan.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 1 februari 1952 in Amsterdam met Bernardus Rodenrijs, 34 jaar oud. Bernardus is geboren op 18 oktober 1917 in Amsterdam.
(3) trouwde, 32 jaar oud, op 16 november 1956 in Baarn met Nicolaas van de Bunt, 25 jaar oud. Nicolaas is geboren op 19 september 1931 in Baarn.
(4) trouwde, 36 jaar oud, op 29 november 1960 in Monnickendam met Leif Oskar Analius Sølvik, 49 jaar oud. Leif is geboren op 19 maart 1911 in Bodø (Noorwegen). Leif is overleden op 14 september 1970 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Kinderen van Guurtje en Pieter:
1 Cornelis Schaft, geboren in april 1945 in Oostzaan. Cornelis is overleden op 6 juni 1945 in Zaandam, 2 maanden oud.
2 Cornelis Schaft, geboren op 7 juli 1946 in Oostzaan.
Kind van Guurtje en Nicolaas:
3 Nicolaas van de Bunt, geboren op 29 september 1956 in Baarn.
Notitie bij Nicolaas: Huwde op 22-11-1979 met A.S.M. Frijters.
Kinderen van Guurtje en Leif:
4 Leif Sølvik, geboren op 25 augustus 1951 in Amsterdam.
5 Jørgen Theo Sverre Oskar Sølvik, geboren op 30 november 1963 in Monnickendam.
XII-bm Jan Leguijt is geboren op 3 september 1927 in Ilpendam, zoon van Cornelis Leguijt (zie XI-by) en Magdalena Margaretha (Lena) Smout. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 21 juni 1951 in Purmerend met E. Bakker, ongeveer 21 jaar oud. E. is geboren omstreeks 1930.
XII-bn Jacob Leguijt is geboren op 26 augustus 1930 in Ilpendam, zoon van Cornelis Leguijt (zie XI-by) en Magdalena Margaretha (Lena) Smout. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 26 juli 1955 in Broek in Waterland met V. van Zaanen, ongeveer 25 jaar oud. V. is geboren omstreeks 1930.
XII-bo Pieter Leguijt is geboren op 30 mei 1934 in Ilpendam, zoon van Cornelis Leguijt (zie XI-by) en Magdalena Margaretha (Lena) Smout. Pieter is overleden op 12 februari 1978 in Ilpendam, 43 jaar oud.
Beroep:
instrumentenmaker
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 4 juni 1954 in Ilpendam met Wilhelmina van Zon, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 29 januari 1932 in Ilpendam.
Kinderen van Pieter en Wilhelmina:
1 Ronny Leguijt, geboren op 28 december 1954 in Purmerend.
2 Robert Leguijt, geboren op 23 september 1959 in Purmerend.
3 Cornelis Dirk Leguijt, geboren op 14 oktober 1961 in Ilpendam.
XII-bp Cornelis Leguijt is geboren op 10 april 1940 in Ilpendam, zoon van Cornelis Leguijt (zie XI-by) en Magdalena Margaretha (Lena) Smout. Cornelis is overleden op 9 november 1990 in Ilpendam, 50 jaar oud. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 27 maart 1962 in Ilpendam met Antonia Francisca Josephina Hageman, 18 jaar oud. Antonia is geboren op 12 juli 1943 in Amsterdam.
Kinderen van Cornelis en Antonia:
1 Monique Leguijt, geboren op 31 januari 1963 in Purmerend.
2 Paul Leguijt, geboren op 23 september 1965 in Purmerend.
XII-bq Agatha Leguijt is geboren op 26 juni 1920 in Bergen, dochter van Jan Leguijt (zie XI-ca) en Agatha Kalf. Agatha trouwde, 22 jaar oud, op 1 juli 1942 met W. Pot, ongeveer 22 jaar oud. W. is geboren omstreeks 1920.
XII-br Petronella Klasina Leguijt is geboren op 2 januari 1922 in Krommenie, dochter van Jan Leguijt (zie XI-ca) en Agatha Kalf. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op 30 april 1942 in Krommenie met J.A. Doorakkers, ongeveer 22 jaar oud. J.A. is geboren omstreeks 1920.
XII-bs Jannetje Leguijt is geboren op 3 augustus 1927 in Wormerveer, dochter van Pieter Marinus Leguijt (zie XI-cb) en Trijntje Stoel. Jannetje is overleden op 3 augustus 1977 in Alkmaar, 50 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende
Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 28 september 1949 in Wormerveer met Eelco Egbertus Veenis, 23 jaar oud. Eelco is geboren op 31 maart 1926 in Wormerveer.
XII-bt Maartje Gerda Leguijt is geboren op 7 mei 1933 in Wormerveer, dochter van Pieter Marinus Leguijt (zie XI-cb) en Trijntje Stoel. Maartje trouwde, 21 jaar oud, op 15 juni 1954 met M.P. Bleeker, ongeveer 24 jaar oud. M.P. is geboren omstreeks 1930.
XII-bu Barbara Leguijt is geboren op 23 januari 1930 in Krommenie, dochter van Hendrik Jacob Leguijt (zie XI-cl) en Catharina (Cato) Remijnse. Barbara trouwde met Jan Stoop. Jan is geboren omstreeks 1930.
XII-bv Jacob Leguijt is geboren op 18 december 1930 in Krommenie, zoon van Hendrik Jacob Leguijt (zie XI-cl) en Catharina (Cato) Remijnse.
Beroep:
leraar
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 30 augustus 1957 in Krommenie met Zwaantina Withaar, 24 jaar oud. Zwaantina is geboren op 17 december 1932 in Alkmaar, dochter van Jan Withaar en Jannetje (Jantine) Gelderman.
Kinderen van Jacob en Zwaantina:
1 Hendrik Jacob Leguijt, geboren op 12 november 1958 in Harlingen. Hendrik is overleden op 10 februari 1959 in Harlingen, 2 maanden oud.
2 Jacob (Jake) Leguijt, geboren op 19 januari 1960 in Harlingen. Volgt XIII-at.
3 Anna Catherina (Anneke) Leguijt, geboren op 8 juli 1962 in Harlingen.
Beroep:
secretaresse
4 Jantine Leguijt, geboren op 22 september 1964 in Harlingen. Jantine is overleden op 15 februari 1965 in Drachten, 4 maanden oud.
5 Johannes Leguijt, geboren op 17 maart 1966 in Drachten. Johannes is overleden op 19 mei 1966 in Drachten, 2 maanden oud.
6 Henk Leguijt, geboren op 23 september 1974 in Drachten.
XII-bw Abraham (Bram) Leguijt is geboren op 29 maart 1932 in Krommenie, zoon van Hendrik Jacob Leguijt (zie XI-cl) en Catharina (Cato) Remijnse. Bram trouwde, 27 jaar oud, op 8 juli 1959 in Krommenie met Philipinna (Ina) Scheltens, 28 jaar oud. Ina is geboren op 6 januari 1931 in Emmen, dochter van Jan Johannes Scheltens en Albertha Leene. Ina is overleden na 1988, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Ina: Woonde te Nieuwer-Amstel en Krommenie.
Kinderen van Bram en Ina:
1 Catharina (Katinka) Leguijt, geboren op 22 augustus 1960 in Krommenie.
2 Albertus (Bert) Leguijt, geboren op 28 mei 1962 in Krommenie.
Beroepen:
beeldend kunstenaar
verpleger
3 Anna Maria (Annemarie) Leguijt, geboren op 24 maart 1964 in Krommenie. Volgt XIII-au.
4 Maria Helena Anna (Mies) Leguijt, geboren op 19 oktober 1965 in Krommenie. Volgt XIII-av.
5 Phillipina (Pien) Leguijt, geboren op 25 september 1967 in Krommenie. Volgt XIII-aw.
6 Sara Leguijt, geboren op 4 oktober 1968 in Krommenie.
7 Abraham Leguijt, geboren op 25 juni 1971 in Krommenie. Volgt XIII-ax.
XII-bx Henk Leguijt is geboren op 6 mei 1933 in Krommenie, zoon van Hendrik Jacob Leguijt (zie XI-cl) en Catharina (Cato) Remijnse. Henk is overleden op 1 december 2010 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Krommenie. Henk trouwde, 26 jaar oud, op 29 december 1959 in Krommenie [bron: Marianne Leguijt] met Alberdina Dirkje (Dinie) de Heer, 20 jaar oud. Dinie is geboren op 24 februari 1939 in Krommenie [bron: Marianne Leguijt], dochter van Dirk de Heer en Willempje Kramer.
Kinderen van Henk en Dinie:
1 Hendrik Jacob Leguijt, geboren op 25 maart 1961.
2 Marianne Wilhelmina (Marianne) Leguijt, geboren op 24 september 1962 in Krommenie. Volgt XIII-ay.
3 Ingeborg Isabelle Leguijt, geboren op 16 maart 1964.
4 Marcella Catharina Dorothée Leguijt, geboren op 18 augustus 1965.
5 Titia Henriette Alberdina Leguijt, geboren op 23 januari 1967.
6 Guido Dirk Michael Leguijt, geboren op 28 juli 1969.
7 Gabrielle Louise Barbara Leguijt, geboren op 27 april 1972.
XII-by Jacobus Leguijt is geboren op 28 juni 1934 in Krommenie, zoon van Hendrik Jacob Leguijt (zie XI-cl) en Catharina (Cato) Remijnse. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 21 september 1960 in Wormerveer met L. Wijnands, ongeveer 25 jaar oud. L. is geboren omstreeks 1935.
XII-bz David Leguijt is geboren op 8 oktober 1937 in Krommenie, zoon van Hendrik Jacob Leguijt (zie XI-cl) en Catharina (Cato) Remijnse.
Beroep:
leraar
David trouwde met Francina (Francien) de Jonge. Francien is geboren op 6 augustus 1938 in Assendelft, dochter van Arij de Jonge en Leuntje van Sluijs.
Kinderen van David en Francien:
1 Ary Leguijt, geboren op 29 november 1966 in Amsterdam.
2 Maarten Leguijt, geboren op 20 augustus 1977 in Sliedrecht. Maarten is overleden op 25 maart 1982 in Rotterdam, 4 jaar oud.
XII-ca Cornelis Leguijt is geboren op 15 februari 1949 in Krommenie, zoon van Hendrik Jacob Leguijt (zie XI-cl) en Guurtje Kramer. Cornelis trouwde met Wilhelmina (Wil) Grosscurt. Wil is geboren op 24 juni 1950 [bron: Jouke Leguijt].
Kinderen van Cornelis en Wil:
1 Nathanaël (Martijn) Leguijt, geboren op 4 augustus 1973 [bron: Jouke Leguijt].
2 Dorothea (Liesbet) Leguijt, geboren op 2 mei 1975 [bron: Jouke Leguijt].
3 Guurtje Christina (Gerdien) Leguijt, geboren op 31 januari 1977 [bron: Jouke Leguijt].
4 Frederik Hendrik Jacob (Jouke) Leguijt, geboren op 19 september 1979 [bron: Jouke Leguijt].
Beroep:
zelsftandig timmerman (Leguijt Houtwerken)
5 Maartje Leguijt, geboren op 28 april 1985 [bron: Jouke Leguijt]. Maartje is overleden.
6 Willemien Leguijt, geboren op 3 april 1987 [bron: Jouke Leguijt].
XII-cb Barbara Elizabeth Gerardina Leguijt is geboren op 17 maart 1932 in Wormerveer, dochter van Jacob Leguijt (zie XI-cm) en Hendrika Blankesteijn. Barbara trouwde, 23 jaar oud, op 3 september 1955 met R. Rieke, ongeveer 25 jaar oud. R. is geboren omstreeks 1930.
XII-cc Elisabet Jacoba Leguijt is geboren op 14 november 1935 in Wormerveer, dochter van Jacob Leguijt (zie XI-cm) en Hendrika Blankesteijn. Elisabet trouwde, 23 jaar oud, op 28 oktober 1959 met D. Spaander, ongeveer 24 jaar oud. D. is geboren omstreeks 1935.
XII-cd Welmoet Leguijt is geboren op 14 november 1939 in Koog aan de Zaan, dochter van Jacob Leguijt (zie XI-cm) en Hendrika Blankesteijn. Welmoet trouwde, 22 jaar oud, op 15 augustus 1962 met M.H.J. van Galen, ongeveer 27 jaar oud. M.H.J. is geboren omstreeks 1935.
XII-ce Aaltje Leguit is geboren op 4 mei 1930 in Ilpendam, dochter van Klaas Leguit (zie XI-cn) en Alida Kroonenburg. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 29 augustus 1952 met K. Kraaijeveld, ongeveer 22 jaar oud. K. is geboren omstreeks 1930. K. is overleden.
XII-cf Eefje Leguit is geboren op 14 juli 1935 in Ilpendam, dochter van Klaas Leguit (zie XI-cn) en Alida Kroonenburg. Eefje trouwde, 19 jaar oud, op 21 oktober 1954 met Jan van Luttikhuizen, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1930. Jan is overleden op 21 februari 2000 in Zuidoostbeemster, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Werd 69 jaar oud.
XII-cg Jannie Catharina Leguit is geboren op 26 maart 1940 in Ilpendam, dochter van Klaas Leguit (zie XI-cn) en Alida Kroonenburg. Jannie trouwde, 22 jaar oud, op 7 september 1962 in Oostzaan met H. Buijs, ongeveer 32 jaar oud. H. is geboren omstreeks 1930.
XII-ch Alberta Alyda Leguit is geboren op 21 maart 1946 in Ilpendam, dochter van Klaas Leguit (zie XI-cn) en Alida Kroonenburg. Alberta trouwde, 17 jaar oud, op 10 mei 1963 in Landsmeer met L. Schoneveld, ongeveer 18 jaar oud. L. is geboren omstreeks 1945.
XII-ci Hendrika Elisabeth Leguit is geboren op 14 januari 1935 in Winkel, dochter van Klaas Leguit (zie XI-cq) en Dieuwertje Wit. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 17 mei 1960 met Sietze Wijntjeterp, ongeveer 25 jaar oud. Sietze is geboren omstreeks 1935.
Kinderen van Hendrika en Sietze:
1 Klaas Wijntjeterp, geboren omstreeks 1965.
2 Dick Gerrit Wijntjeterp, geboren omstreeks 1965.
XII-cj Gerda Tiny Leguit is geboren op 20 maart 1941 in Winkel, dochter van Klaas Leguit (zie XI-cq) en Dieuwertje Wit. Gerda trouwde, 25 jaar oud, op 29 juni 1966 met S. Buurs, ongeveer 26 jaar oud. S. is geboren omstreeks 1940.
leguit_dirk_piet.jpg
70 Dirk Piet
XIII-a Dirk Piet Leguit (afb. 70) is geboren op 10 december 1928 in Amsterdam, zoon van Jacob Pieter (Jaap) Leguit (zie XII-a) en Trijntje Dekker. Dirk is overleden op 25 maart 1990 in Bussum, 61 jaar oud.
Beroep:
wetenschappelijk hoofdmedewerker
Dirk trouwde, 28 jaar oud, op 22 juli 1957 in Barcelona (Spanje) met Mathilde Maria Manuela (Tilly) de Rafael Gomez, 33 jaar oud. Tilly is geboren op 17 juni 1924 in Barcelona (Spanje). Tilly is overleden op 4 september 1995 in Bussum, 71 jaar oud.
Kind van Dirk en Tilly:
1 Michiel Jacob José Manuel Leguit, geboren op 21 mei 1958 in Amsterdam. Volgt XIV-a.
leguit_nans.jpg
71 Nans
XIII-b Nans Marie (Nans) Leguit (afb. 71) is geboren op 16 oktober 1933 in Amsterdam, dochter van Pieter Maarten (Piet) Leguit (zie XII-c) en Guurtje Dekker. Nans:
(1) trouwde met Shoults.
(2) trouwde met Richard Deering Case. Richard is geboren op 20 juni 1914. Richard is overleden op 1 juni 2005 in USA, 90 jaar oud. Hij is begraven op 11 juni 2005 in Vinalhaven, Maine, USA.
Kinderen van Nans en Shoults:
1 Peter M Shoults.
2 Roy Shoults.
XIII-c Johanna (Joop) Leguit is geboren op 19 september 1926 in Schagen, dochter van Klaas Simon (Klaas) Leguit (zie XII-d) en Guurtje Brak. Joop trouwde, 21 jaar oud, op 4 mei 1948 in Schagen met Martin Bart de Boer, 24 jaar oud. Martin is geboren op 3 april 1924 in Schagen. Martin is overleden op 3 juni 1988 in Alkmaar, 64 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Joop en Martin:
boer_piet_de.jpg
72 Piet
1 Pieter (Piet) de Boer (afb. 72), geboren in 1950.
Beroepen:
piloot
gezagvoerder
2 Nicolaas (Niek) de Boer, geboren in 1952.
Beroep:
opticien
reijne_klaas.jpg
73 Huwelijk Mieke en Klaas
XIII-d Maria (Miek) Leguit (afb. 73) is geboren op 5 september 1928 in Schagen, dochter van Klaas Simon (Klaas) Leguit (zie XII-d) en Guurtje Brak. Miek is overleden op 21 februari 2005 in Alkmaar, 76 jaar oud. Miek trouwde, 25 jaar oud, op 29 december 1953 in Schagen met Klaas Reijne (afb. 73), 35 jaar oud. Klaas is geboren op 29 juli 1918 in Krommenie, zoon van Klaas Reijne en Sieuwtje van Twuijver. Klaas is overleden op 27 maart 2003 in Schagen, 84 jaar oud.
Beroep:
veehouder (te Lutjewinkel, de boerderij en koeien gingen naar zijn zoon Sietze)
Kinderen van Miek en Klaas:
1 Klaas Reijne, geboren op 21 maart 1955 in Schagen. Klaas is overleden op 13 november 2000 in Amsterdam, 45 jaar oud (oorzaak: hartaanval).
2 Guus Reijne, geboren op 14 oktober 1956 in Lutjewinkel.
3 Sietze Reijne, geboren op 3 januari 1958 in Lutjewinkel.
4 Nelly (Nel) Reijne, geboren op 2 april 1959 in Lutjewinkel.
5 Mieke Reijne, geboren op 27 januari 1961 in Lutjewinkel.
leguit_dirk_2.jpg leguit_dirk_1.jpg leguit_mieke_dirk_en_joop.jpg leguit_mieke_dirk_in_bakkerij.jpg leguit_dirk_1951.jpg
74 Dirk
75 Lagere school
76 Mieke, Dirk en Joop
77 Mieke en Dirk in de bakkerij
78 1951 op de bakkersfiets
XIII-e Dirk Leguit (afb. 74 t/m 78) is geboren op 20 mei 1935 in Schagen, zoon van Klaas Simon (Klaas) Leguit (zie XII-d) en Guurtje Brak.
Notitie bij Dirk: Kon de bakkerij niet overnemen vanwege bakkerseczeem.
Opende in 1962 een drogisterij te Callantsoog.
Beroep:
drogist
heijnen_trudy_lidy.jpg heijnen_lidy_trudy.jpg heijnen_trudy_herman_lidy.jpg heijnen_lidy_1957.jpg
79 Lidy en Trudy
80 Lidy en Trudy
81 Trudy, Herman en Lidy
82 Lidy 1957
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 18 maart 1960 in Wieringerwerf met Adelaïde (Lidy) Heijnen (afb. 79 t/m 82), 20 jaar oud. Lidy is geboren op 23 juni 1939 in Middenmeer, dochter van Hermannus Antonius (Herman) Heijnen en Adriana Alida Carolina (Jeanne) Bimmel.
Kinderen van Dirk en Lidy:
1 Klaas Simon (Klaas) Leguit, geboren op 28 september 1960 in Schagen. Volgt XIV-b.
2 Herman Anton (Herman) Leguit, geboren op 22 november 1963 in Callantsoog. Volgt XIV-c.
3 Dick Leguit, geboren op 2 december 1964 in Callantsoog. Volgt XIV-d.
4 Peter Leguit, geboren op 19 december 1965 in Callantsoog. Volgt XIV-e.
XIII-f Annie Margaretha Agatha (Anneke) Leguit is geboren op 12 september 1947 in Elst, dochter van Jan Pieter Leguit (zie XII-l) en Catharina (Tinie) Westmijze.
Beroep:
leraar
Anneke trouwde, 25 jaar oud, op 27 oktober 1972 in Alkmaar met Johannes Cornelis Tijsen, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 29 november 1945 in Alkmaar.
Beroep:
coördinator buitendienst Keuringsdienst van Waren
XIII-g Simon Lambertus Leguijt is geboren op 14 februari 1930 in Assendelft, zoon van Jan Leguijt (zie XII-v) en Klaasje Poepjes. Simon is overleden op 4 november 1992, 62 jaar oud [bron: www.spanvis.nl]. Simon trouwde, 24 jaar oud, op 6 mei 1954 in Wormerveer met Willy Nol, 22 jaar oud. Willy is geboren op 22 februari 1932.
Kinderen van Simon en Willy:
1 Mieke Leguijt, geboren op 5 december 1954.
2 Frank Leguijt, geboren op 3 augustus 1956.
XIII-h Lambertus Jan Leguijt is geboren op 6 maart 1935 in Assendelft, zoon van Jan Leguijt (zie XII-v) en Klaasje Poepjes. Lambertus trouwde, 27 jaar oud, op 27 december 1962 in Croydon (Engeland) met Marie Sijnie Baaij, 21 jaar oud. Marie is geboren op 29 april 1941.
Kinderen van Lambertus en Marie:
1 Melanie Leguijt, geboren op 9 mei 1964.
2 Michael Leguijt, geboren op 29 mei 1965.
3 Natascha Leguijt, geboren op 28 maart 1969.
XIII-i Adrie Trien Leguijt is geboren op 31 oktober 1938 in Assendelft, dochter van Pieter Leguijt (zie XII-w) en Theuntje Boet. Adrie trouwde, 23 jaar oud, op 4 april 1962 met M. van Woensel, ongeveer 27 jaar oud. M. is geboren omstreeks 1935.
XIII-j Melchert Leguijt is geboren op 11 april 1955 in Assendelft, zoon van Pieter Cornelis (Cor) Leguijt (zie XII-z) en Marie (Rie) Krul. Melchert trouwde, 24 jaar oud, op 8 juni 1979 in Assendelft met Elly Smit, ongeveer 19 jaar oud. Elly is geboren omstreeks 1960.
Kinderen van Melchert en Elly:
1 Pieter Frederik Leguijt, geboren op 11 december 1985.
2 Willemijn Leguijt, geboren op 8 april 1988.
XIII-k Catharina (Tina) Leguijt is geboren op 21 april 1966 in Assendelft, dochter van Pieter Cornelis (Cor) Leguijt (zie XII-z) en Marie (Rie) Krul. Tina trouwde, 30 jaar oud, op 29 november 1996 met Ivo Knotnerus, 33 jaar oud. Ivo is geboren op 23 januari 1963 in Amsterdam.
Kinderen van Tina en Ivo:
1 Florine Muriel Knotnerus, geboren op 8 april 1998 in Wageningen.
2 Iris Arlene Knotnerus, geboren op 8 oktober 2000 in Wageningen.
3 Casper Cornelis Knotnerus, geboren op 22 september 2002 in Wageningen.
XIII-l Pieter Leguijt is geboren op 6 juni 1930 in Krommenie, zoon van Melchert Leguijt (zie XII-ad) en Klasina van Eden. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 7 juli 1954 in Westzaan met J. Koomen, ongeveer 24 jaar oud. J. is geboren omstreeks 1930.
XIII-m Annie Leguijt is geboren op 7 februari 1944 in Krommenie, dochter van Melchert Leguijt (zie XII-ad) en Klasina van Eden. Annie trouwde, 16 jaar oud, op 20 december 1960 met R. van ’t Veer, ongeveer 20 jaar oud. R. is geboren omstreeks 1940.
XIII-n Jacoba (Co) Leguijt is geboren op 3 mei 1934 in Krommenie, dochter van Johannes Pieter (Jan Piet) Leguijt (zie XII-af) en Mina Dik. Co trouwde, 24 jaar oud, op 19 augustus 1958 met Frederik Beerepoot, ongeveer 38 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1920. Frederik is overleden op 23 november 2000 in Krommenie, ongeveer 80 jaar oud.
XIII-o Jacob Leguijt is geboren op 5 augustus 1937 in Krommenie, zoon van Johannes Pieter (Jan Piet) Leguijt (zie XII-af) en Mina Dik. Jacob is overleden op 4 mei 2001 in Haarlem, 63 jaar oud. Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 22 januari 1964 met G. (Gré) Luijting, ongeveer 24 jaar oud. Gré is geboren omstreeks 1940.
Kind van Jacob en Gré:
1 Jan-Piet Leguijt.
Beroep:
aannemer
XIII-p Hendrik Leguijt is geboren op 23 maart 1936 in Assendelft, zoon van Klaas Leguijt (zie XII-ah) en Alida Johanna Akkerman. Hendrik is overleden op 16 februari 2003 in Heerhugowaard, 66 jaar oud. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 9 maart 1959 in Wormerveer met Truida (Truus) Wester, 19 jaar oud. Truus is geboren op 6 mei 1939, dochter van Dirk Wester en Wilhelmina Wever.
Kinderen van Hendrik en Truus:
1 Henk Leguijt, geboren op 22 augustus 1959. Volgt XIV-f.
2 Nico Leguijt, geboren op 3 november 1960.
3 Marjolein Leguijt, geboren op 23 februari 1963.
Notitie bij Marjolein: Gehuwd met Kees ??, zij hebben in 2003 twee kinderen: Quinten en Milou.
XIII-q Pieter Leguijt is geboren op 21 juni 1938 in Assendelft, zoon van Klaas Leguijt (zie XII-ah) en Alida Johanna Akkerman. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 13 augustus 1964 met W. Daub, ongeveer 24 jaar oud. W. is geboren omstreeks 1940.
XIII-r Nelly Jacoba Leguijt is geboren op 12 maart 1941 in Assendelft, dochter van Klaas Leguijt (zie XII-ah) en Alida Johanna Akkerman. Nelly trouwde, 20 jaar oud, op 21 december 1961 met B.J. Smalbrugge, ongeveer 21 jaar oud. B.J. is geboren omstreeks 1940.
XIII-s Jacoba Leguijt is geboren op 16 oktober 1942 in Assendelft, dochter van Klaas Leguijt (zie XII-ah) en Alida Johanna Akkerman. Jacoba trouwde, 23 jaar oud, op 4 februari 1966 met van Rijn, ongeveer 26 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1940.
XIII-t Jeanette Johanna Leguijt is geboren op 30 november 1924 in Alkmaar, dochter van Melgert Leguijt (zie XII-aj) en Meins Berkhout. Jeanette trouwde, 24 jaar oud, op 1 september 1949 met E.W.J. Lucas, ongeveer 29 jaar oud. E.W.J. is geboren omstreeks 1920. E.W.J. is overleden.
XIII-u Cornelia Leguijt is geboren op 9 december 1928 in Krommenie, dochter van Gerrit Jan Leguijt (zie XII-am) en Aafje Kuilman. Cornelia trouwde in Krommenie met Geuvers. Hij is geboren omstreeks 1925.
XIII-v Jacobus (Jaap) Leguijt is geboren op 24 augustus 1934 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie XII-aq) en Guurtje Goedhart. Jaap is kinderloos.
Adres:
St. Thome, Frankrijk   [bron: Agaat Leguijt]
Beroepen:
schilder
verftechnicus
Jaap trouwde, 27 jaar oud, op 5 januari 1962 in Krommenie [bron: Erna Braas] met Majan Davids, 20 jaar oud. Majan is geboren op 13 april 1941 in Wijdewormer.
XIII-w Jan Cornelis Leguijt is geboren op 25 april 1938 in Krommenie, zoon van Pieter Leguijt (zie XII-aq) en Guurtje Goedhart.
Beroep:
electrotechnisch ingenieur
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 27 maart 1964 in Krommenie met Thesina Aaltje Jurdina (Thea) Wasscher, 21 jaar oud. Thea is geboren op 22 april 1942 in Hoogkerk, dochter van Sander Harm Wasscher en Geertje Pol.
Notitie bij de geboorte van Thea: Mogelijk 22 februari 1942 geboren.
Kinderen van Jan en Thea:
1 Margreet Leguijt, geboren op 19 september 1966 in Zaandam.
Beroep:
ontwerpster
2 Marion Leguijt, geboren op 15 augustus 1970 in Wormerveer. Volgt XIV-g.
XIII-x Marlena Leguijt is geboren op 25 december 1939 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie XII-aq) en Guurtje Goedhart. Zij is gedoopt op 22 maart 1959 in Krommenie.
Beroep:
hoofdleidster kleuterschool
Marlena trouwde, 25 jaar oud, op 1 september 1965 in Krommenie met Jan Karel Koel, 25 jaar oud. Jan is geboren op 20 december 1939 in Alkmaar, zoon van Huibert Koel en Hendrica Pesser.
Kinderen van Marlena en Jan:
1 Huibert Koel, geboren op 28 april 1968 in Alkmaar.
2 Esther Koel, geboren op 2 november 1969 in Alkmaar.
XIII-y Agaat Leguijt is geboren op 2 april 1942 in Krommenie, dochter van Pieter Leguijt (zie XII-aq) en Guurtje Goedhart.
Notitie bij Agaat: Op Koninginnedag 2011 ontving Agaat een koninklijke onderscheiding.
Beroep:
grafisch ontwerper
Agaat trouwde, 24 jaar oud, op 26 augustus 1966 in Krommenie met Iektjo Rijks, 28 jaar oud. Iektjo is geboren op 11 juni 1938 in Zaandam, zoon van Barend Jan Rijks.
Kinderen van Agaat en Iektjo:
1 Karin Rijks, geboren op 16 juli 1969 in Wormerveer.
2 Barend Jan Rijks, geboren op 25 oktober 1972 in Wormerveer.
XIII-z Jacobus (Jaap) Leguijt is geboren op 28 april 1948 in Krommenie, zoon van Melgert Leguijt (zie XII-ar) en Neeltje Stolp.
Beroep:
filiaalmanager en uitgever (boekwinkel en uitgeverij Amor Vincit Omnia ( liefde overwint alles))
Jaap trouwde, 30 jaar oud, op 18 mei 1978 in Avenhorn met Divera Geertruida Maria (Erna) Braas, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jaap en Erna: Zij hebben 7 jaar in Krommenie gewoond en vanaf 18 mei 1985 in Westzaan.
Erna is geboren op 18 september 1955 in Berkhout, dochter van Jacob (Jaap) Braas en Johanna Maria (Joop) op den Kelder.
Beroep:
administratief medewerkster
Kinderen van Jaap en Erna:
1 Mieke Leguijt, geboren op 17 juli 1979 in Krommenie. Zij is gedoopt op 16 september 1979 in Krommenie.
2 Dorien Leguijt, geboren op 27 januari 1981 in Krommenie. Zij is gedoopt op 5 april 1981 in Krommenie.
Beroep:
assistent uitgever
3 Melchert Jacobus Leguijt, geboren op 18 juni 1983 in Krommenie. Hij is gedoopt op 18 september 1983 in Krommenie.
Beroep:
tennisleraar
4 Barry Pieter Leguijt, geboren op 21 juni 1987 in Westzaan. Hij is gedoopt op 4 november 1987 in Krommenie.
XIII-aa Magdalena Stella Leguijt is geboren op 24 maart 1953 in Krommenie, dochter van Melgert Leguijt (zie XII-ar) en Neeltje Stolp.
Beroep:
verpleegster
Magdalena trouwde, 20 jaar oud, op 30 augustus 1973 in Krommenie met Michiel van den Berg, 22 jaar oud. Michiel is geboren op 2 september 1950 in Krommenie.
Kinderen van Magdalena en Michiel:
1 Maaike van den Berg, geboren op 28 december 1976 in Krommenie.
Beroep:
verpleegster
2 Michiel van den Berg, geboren op 9 augustus 1979 in Krommenie.
XIII-ab Melgert Jan Leguijt is geboren op 5 juli 1954 in Krommenie, zoon van Melgert Leguijt (zie XII-ar) en Neeltje Stolp. Melgert ging samenwonen met Jeanette Loots. Jeanette is geboren op 23 mei 1951.
XIII-ac Pieter Leguit is geboren op 8 november 1943 in Amsterdam, zoon van Pieter Leguit (zie XII-as) en Elsje Anna Tillema.
Notitie bij Pieter: Woonde in 2001 te Laren.
Beroep:
chirurg
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 6 december 1968 in Amsterdam met Sophie Juliette de Jong van Coevorden, 22 jaar oud. Sophie is geboren op 9 januari 1946 in Groningen.
Kinderen van Pieter en Sophie:
1 Pieter Reinier Leguit, geboren op 7 maart 1974 in Amsterdam.
Notitie bij Pieter: Woonde in 2001 te Amsterdam.
2 Roosje Josephine Leguit, geboren op 22 februari 1976 in Amsterdam.
XIII-ad Freerk Anne Leguit is geboren op 28 april 1945 in Amsterdam, zoon van Pieter Leguit (zie XII-as) en Elsje Anna Tillema.
Notitie bij Freerk: Woonde in 2001 te Oegstgeest.
Freerk trouwde, 26 jaar oud, op 9 november 1971 in Rotterdam met Stijntje Lambers, 22 jaar oud. Stijntje is geboren op 20 december 1948 in Rotterdam.
Kind van Freerk en Stijntje:
1 Douwe Leguit, geboren op 17 juli 1973 in Leiden.
Notitie bij Douwe: Woont in 2001 te Rotterdam.
XIII-ae Elise Anna Leguit is geboren op 8 oktober 1946 in Amsterdam, dochter van Pieter Leguit (zie XII-as) en Elsje Anna Tillema. Elise trouwde, 27 jaar oud, op 8 maart 1974 in Amsterdam met Erik Jan Willem Hermelink, 30 jaar oud. Erik is geboren op 26 april 1943 in Den Haag.
Kinderen van Elise en Erik:
1 Nynke Elsje Hermelink, geboren op 11 november 1978 in Apeldoorn.
2 Klara Rigtje Hermelink, geboren op 17 november 1980 in Apeldoorn.
XIII-af Dirk Leguit is geboren op 12 september 1948 in Amsterdam, zoon van Pieter Leguit (zie XII-as) en Elsje Anna Tillema. Dirk trouwde, 31 jaar oud, op 12 oktober 1979 in Zandvoort met Agnes Ingenhoes, 31 jaar oud. Agnes is geboren op 12 februari 1948 in Amsterdam.
XIII-ag Sybela Corelly (Elly) Leguijt is geboren op 13 april 1936 in Landsmeer, dochter van Cornelis Leguijt (zie XII-az) en Elisabeth (Bets) van der Zanden.
Notitie bij Elly: In 1995 wonende te Waalre.
Elly trouwde, 22 jaar oud, op 25 maart 1959 met J.W. Boers, ongeveer 24 jaar oud. J.W. is geboren omstreeks 1935.
XIII-ah Olga Maria Elisabeth Leguijt is geboren op 27 september 1939 in Landsmeer, dochter van Cornelis Leguijt (zie XII-az) en Elisabeth (Bets) van der Zanden.
Notitie bij Olga: In 1995 wonende te London.
Olga trouwde met Stephen Tyrwhitt. Stephen is geboren omstreeks 1940.
XIII-ai Maria Irene (Irene) Leguijt is geboren op 6 september 1945 in Amsterdam, dochter van Cornelis Leguijt (zie XII-az) en Elisabeth (Bets) van der Zanden.
Notitie bij Irene: Woonde in 1995 te Dalfsen.
Irene trouwde, 22 jaar oud, op 26 juni 1968 met Leo V. Elfers, ongeveer 23 jaar oud. Leo is geboren omstreeks 1945.
XIII-aj Elisabeth Johanna (Hanneke) Leguijt is geboren op 9 juli 1948 in Amsterdam, dochter van Cornelis Leguijt (zie XII-az) en Elisabeth (Bets) van der Zanden.
Notitie bij Hanneke: Woonde in 1995 in de Purmer.
Hanneke trouwde, 18 jaar oud, op 30 juni 1967 in Landsmeer met Erik J. Huber, ongeveer 22 jaar oud. Erik is geboren omstreeks 1945.
XIII-ak Sybelle Catharina Leguijt is geboren op 12 juli 1942 in Landsmeer, dochter van Jacob Leguijt (zie XII-ba) en Grietje Meester. Sybelle trouwde, 22 jaar oud, op 16 september 1964 met G.J. Walraven, ongeveer 24 jaar oud. G.J. is geboren omstreeks 1940.
XIII-al Sybela Leguijt is geboren op 6 augustus 1938 in Landsmeer, dochter van Jan Leguijt (zie XII-bb) en Pietertje Bakker. Sybela trouwde, 24 jaar oud, op 19 december 1962 met A.J. Osinga, ongeveer 27 jaar oud. A.J. is geboren omstreeks 1935.
XIII-am Cornelis Robert Leguijt is geboren op 26 oktober 1946 in Amsterdam, zoon van Klaas Leguijt (zie XII-be) en Helena Ietje Sloof. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 8 april 1970 in Zaandam met W. de Vries, ongeveer 25 jaar oud. W. is geboren omstreeks 1945.
XIII-an Brigina Agatha (Ineke) Leguijt is geboren op 10 maart 1946 in Zaandijk, dochter van Cornelis Leguijt (zie XII-bg) en Petronella Jacobsen. Ineke trouwde, 22 jaar oud, op 3 juli 1968 met F.H. Broekhuizen, ongeveer 23 jaar oud. F.H. is geboren omstreeks 1945.
XIII-ao Cornelis (Kees) Leguijt is geboren op 20 februari 1949 in Krommenie, zoon van Cornelis Leguijt (zie XII-bg) en Petronella Jacobsen. Kees is overleden op 28 juni 1999 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kees: Kees is overleden doordat een afzetlint hem op zijn brommer deed verongelukken.
Kees trouwde met Femmy.
XIII-ap Jan Leguijt is geboren op 19 oktober 1954 in Koog aan de Zaan, zoon van Cornelis Leguijt (zie XII-bg) en Petronella Jacobsen. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 14 april 1976 met Martha Jantina (Janny) Koster, 20 jaar oud. Janny is geboren op 28 maart 1956.
Kinderen van Jan en Janny:
1 Suzanne Ruth (Suzanne) Leguijt, geboren op 23 januari 1980 in Zaandam. Volgt XIV-h.
2 Matthijs David (Matthijs) Leguijt, geboren op 2 september 1983 in Zaandam.
XIII-aq Jacob (Jaap) Leguijt is geboren op 9 november 1952, zoon van Jacob (Jaap) Leguijt (zie XII-bj) en Marietje (Riet) Visser. Jaap trouwde met Lia Verkaar. Lia is geboren op 22 april 1953.
Kinderen van Jaap en Lia:
1 Jedidia Leguijt, geboren op 12 juli 1982.
2 Tim Leguijt, geboren op 8 juni 1984.
3 Mendy Leguijt, geboren op 20 april 1986.
XIII-ar Jacoba (Cobien) Leguijt is geboren op 7 november 1957, dochter van Jacob (Jaap) Leguijt (zie XII-bj) en Marietje (Riet) Visser. Cobien trouwde met Rob van de Kamp. Rob is geboren op 29 juni 1958.
Kinderen van Cobien en Rob:
1 Wouter van de Kamp, geboren op 22 juli 1982.
2 Jurre van de Kamp, geboren op 17 november 1984.
3 Casper van de Kamp, geboren op 26 november 1988.
4 Merel van de Kamp, geboren op 23 juni 1989.
5 Daan van de Kamp, geboren op 26 augustus 1989.
6 Stijn van de Kamp, geboren op 18 december 1995.
XIII-as Marcus Leguijt is geboren op 16 januari 1961, zoon van Jacob (Jaap) Leguijt (zie XII-bj) en Marietje (Riet) Visser. Marcus begon een relatie met Els Schimmel. Els is geboren op 10 november 1960.
XIII-at Jacob (Jake) Leguijt is geboren op 19 januari 1960 in Harlingen, zoon van Jacob Leguijt (zie XII-bv) en Zwaantina Withaar.
Notitie bij Jake: Verhuisde in 1980 naar Canada om zich daar in Langley te vestigen als leraar.
Beroep:
leraar
Jake trouwde in Canada met Nancy VanderGriendt. Nancy is geboren op 7 juli 1963 in Niagara Falls (Canada), dochter van Leendert (Leonard) VanderGriendt en Maria Cornelia VandenHaak.
Kinderen van Jake en Nancy:
1 Jacob Leguijt, geboren op 29 mei 1999 in Langley (Canada).
2 Maria Leguijt, geboren op 17 augustus 2000 in Langley (Canada).
XIII-au Anna Maria (Annemarie) Leguijt is geboren op 24 maart 1964 in Krommenie, dochter van Abraham (Bram) Leguijt (zie XII-bw) en Philipinna (Ina) Scheltens. Annemarie trouwde, 21 jaar oud, op 6 september 1985 met Frederik (Freek) Bouwers, 22 jaar oud. Freek is geboren op 8 januari 1963.
Kinderen van Annemarie en Freek:
1 Philippina (Ina) Bouwers, geboren op 13 november 1986.
2 Marieke Bouwers, geboren op 31 maart 1988.
3 Erik Bouwers, geboren op 6 juni 1991.
4 Bastiaan Bouwers, geboren op 27 mei 1997.
XIII-av Maria Helena Anna (Mies) Leguijt is geboren op 19 oktober 1965 in Krommenie, dochter van Abraham (Bram) Leguijt (zie XII-bw) en Philipinna (Ina) Scheltens. Mies trouwde, 22 jaar oud, op 19 mei 1988 met Otto Visscher, 23 jaar oud. Otto is geboren op 12 april 1965.
XIII-aw Phillipina (Pien) Leguijt is geboren op 25 september 1967 in Krommenie, dochter van Abraham (Bram) Leguijt (zie XII-bw) en Philipinna (Ina) Scheltens. Pien trouwde, 20 jaar oud, op 24 juni 1988 met Bertus Kolkman, 36 jaar oud. Bertus is geboren op 24 juni 1952.
Kinderen van Pien en Bertus:
1 Bram Franz Bertus (Robin) Kolkman, geboren op 8 april 1989.
2 Lisa Kolkman, geboren op 14 augustus 1990.
3 Maartje Kolkman, geboren op 20 juli 1991.
4 Ben Abraham (Ben) Kolkman, geboren op 7 augustus 1995.
5 Hanna Philippina (Hanna) Kolkman, geboren op 7 augustus 1995.
XIII-ax Abraham Leguijt is geboren op 25 juni 1971 in Krommenie, zoon van Abraham (Bram) Leguijt (zie XII-bw) en Philipinna (Ina) Scheltens. Abraham trouwde, 26 jaar oud, op 19 maart 1998 met Sahayamalarvizhi (Malar) Arockiasamy, 25 jaar oud. Malar is geboren op 27 april 1972 in India.
XIII-ay Marianne Wilhelmina (Marianne) Leguijt is geboren op 24 september 1962 in Krommenie, dochter van Henk Leguijt (zie XII-bx) en Alberdina Dirkje (Dinie) de Heer. Marianne trouwde, 22 jaar oud, op 1 juli 1985 in Krommenie [bron: Marianne Leguijt] met Jacob (Sjaak) Koomen, 24 jaar oud. Sjaak is geboren op 6 april 1961 in Wormerveer.
Kinderen van Marianne en Sjaak:
1 Remy Joel Koomen, geboren op 3 januari 1988 in Hengelo.
2 Timon Koomen, geboren op 28 juli 1989 in Alphen a/d Rijn.
3 Lois Nadine Koomen, geboren op 9 augustus 1991 in Alphen a/d Rijn.
4 Daniel Henk Koomen, geboren op 10 mei 1993 in Heemskerk.
XIV-a Michiel Jacob José Manuel Leguit is geboren op 21 mei 1958 in Amsterdam, zoon van Dirk Piet Leguit (zie XIII-a) en Mathilde Maria Manuela (Tilly) de Rafael Gomez. Michiel is overleden op 5 oktober 2001 in Leeuwarden, 43 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10 oktober 2001 in Goutum. Michiel trouwde, 40 jaar oud, op 5 november 1998 in Leeuwarden met Willy Jansen, ongeveer 38 jaar oud. Willy is geboren omstreeks 1960.
Kind van Michiel en Willy:
1 Frank Willem Harry Leguit, geboren op 1 februari 1994 in Leeuwarden.
XIV-b Klaas Simon (Klaas) Leguit is geboren op 28 september 1960 in Schagen, zoon van Dirk Leguit (zie XIII-e) en Adelaïde (Lidy) Heijnen.
Beroep:
ingenieur
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 1 juli 1988 in Wormerveer met Corine Geertrude van Houten, 32 jaar oud. Corine is geboren op 11 oktober 1955 in Wormerveer, dochter van Pieter van Houten en Josina Maria Bes.
Kinderen van Klaas en Corine:
1 Josina Mariëtta (Josina) Leguit, geboren op 26 december 1990 in Drachten.
2 Jeanine Carlotta (Jeanine) Leguit, geboren op 27 september 1993 in Drachten.
XIV-c Herman Anton (Herman) Leguit is geboren op 22 november 1963 in Callantsoog, zoon van Dirk Leguit (zie XIII-e) en Adelaïde (Lidy) Heijnen.
Notitie bij Herman: Geboren op de dag dat president John F. Kennedy van de USA in Dallas werd doodgeschoten.
Beroep:
drogist
Herman trouwde, 31 jaar oud, op 12 mei 1995 in Schagerbrug (Zijpe) met Catherina Margaretha Marielle (Marielle) den Held, 25 jaar oud. Marielle is geboren op 11 november 1969 in Den Helder, dochter van Bob den Held en Wilhelmina Petronella Schutter.
Kinderen van Herman en Marielle:
1 Saskia Leguit, geboren op 29 september 1994 in Callantsoog.
2 Wouter Leguit, geboren op 12 december 1997 in Callantsoog.
3 Evelien Leguit, geboren op 23 april 2000 in Callantsoog.
XIV-d Dick Leguit is geboren op 2 december 1964 in Callantsoog, zoon van Dirk Leguit (zie XIII-e) en Adelaïde (Lidy) Heijnen.
Beroep:
hovenier
Dick trouwde, 24 jaar oud, op 7 december 1988 in Schagen met Jovanka Renalda Filemieg, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 28 oktober 2009. Jovanka is geboren op 15 januari 1968 in Amsterdam, dochter van Marinus Theodorus Bernardus Filemieg en Irene de Beurs.
Beroep:
administratief medewerker
Kinderen van Dick en Jovanka:
1 Hermanus Brendanus (Brendan) Leguit, geboren op 16 oktober 1990 in Alkmaar.
2 Laraine Irene (Laraine) Leguit, geboren op 7 september 1993 in Alkmaar.
3 Yara Yasmin (Yara) Leguit, geboren op 3 januari 2001 in Alkmaar.
XIV-e Peter Leguit is geboren op 19 december 1965 in Callantsoog, zoon van Dirk Leguit (zie XIII-e) en Adelaïde (Lidy) Heijnen.
Beroepen:
bankemployé
account en exportmanager
Peter:
(1) ging samenwonen, 24 jaar oud, op 1 december 1990 in Callantsoog met Leontine Margarete Maaike (Leontine) Bal, 22 jaar oud. Leontine is geboren op 30 september 1968 in Amsterdam, dochter van Maaike Neerings.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op